Wypłata pierwszej emerytury za pierwszy niepełny miesiąc, kiedy?

Pytanie:

"Brat skończy 7 maja 60 lat. Pobierał przez 4 lata rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. 2 lata temu ZUS rentę tą zabrał bo lekarze orzecznicy ZUS ustalili, że nie istnieje już niezdolność do pracy. Jest to nieprawdą bo prywatnie zbadany przez doktora medycyny specjalistę Ortopedę usłyszał, że zdjęcia rentgenowskie kręgosłupa powtarzane co kilka lat wykazują progresję choroby /poważne schorzenie kręgosłupa i dyskopatia w trzech jego odcinkach / Sprawa toczy się teraz już w Sądzie Pracy II instancji /. Ostatnio otrzymał z byłego zakładu pracy dokument, że przepracował w warunkach szkodliwych ponad 15 lat. Ma przepracowane ogółem ponad 30 lat. Czy data złożenia wniosku o emeryturę wcześniejszą ma znaczenie? Nabywa prawo z dniem 7 maja, a np. złoży wniosek 15 maja - to od którego dnia naliczą mu emeryturę?"

Odpowiedź prawnika: Wypłata pierwszej emerytury za pierwszy niepełny miesiąc, kiedy?

Zgodnie z art. 129 ustawy o rentach i emeryturach z FUS, świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu.


Zatem, data złożenia wniosku o emeryturę (w przypadku emerytury przyznawanej na wniosek) ma  znaczenie, jeżeli chodzi o termin, od którego będzie wypłacane świadczenie, przy czym z brzmienia przepisu wynika, że termin ten liczy się nie od dnia,  w którym złożono wniosek, lecz od miesiąca w którym wniosek został złożony. Zatem, jeżeli wniosek zostanie złożony w tym samym miesiącu, w którym powstało prawo do świadczenia, to świadczenie to zostanie wypłacone za cały miesiąc, oczywiście uwzględniając dzień powstania uprawnienia.

Jeżeli natomiast wniosek zostałby złożony w czerwcu, to świadczenie za maj nie zostałoby wypłacone.
Jednakże, w celu uniknięcia niepotrzebnych konfliktów z organami, najlepiej jest złożyć wniosek jeszcze przed nabyciem prawa do świadczeń lub zaraz po tym dniu.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Elżbieta 2019-04-24 22:00:02

  W sierpniu 11 ukończę 61 lat z tego tytułu będę ubiegać się o emeryturę.Wniosek mam złożyć po 2-gim października.kiedy otrzymam pierwszą emeryturę.

 • PR 2018-04-26 14:24:48

  Mam podobną sytuację. NIGDZIE nie można znaleźć odpowiedzi na takie pytanie. Dosyć zasadnicze w końcu. Szok! Wiele wskazuje na to, ze wypłacą Pani za 4 dni marca ale nie znalazłem wiarygodnego potwierdzenai na to.

 • liza 2018-03-12 12:04:38

  Witam,nabywam prawo do emerytury 19 lipca 2018 r.,kiedy powinnam złożyć wniosek o emeryturę żeby otrzymać pensję i emeryturę za cały miesiąc?

 • kiwi 2016-04-09 08:56:57

  nabyłam prawo do emerytury 27.03.2016r . wniosek złożyłam 28.03.2016r r . od którego dnia naliczą mi emeryture? czy za cały marzec?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika