Wykaz uzupełniający niezaspokojonych roszczeń pracowniczych w okresie po dniu niewypłacalności pracodawcy

Wykaz uzupełniający niezaspokojonych roszczeń pracowniczych w okresie po dniu niewypłacalności pracodawcy

Zasadniczo z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zaspokojeniu podlegają roszczenia pracownicze powstałe przed wystąpieniem niewypłacalności pracodawcy. Ale niekiedy Fundusz zaspokaja świadczenia z okresów następujących po dniu wystąpienia niewypłacalności. Aby było to możliwe, pracodawca, likwidator lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy sporządza niezwłocznie, po ustaniu stosunku pracy osób uprawnionych, wykazy uzupełniające wskazujące tych właśnie uprawnianych oraz rodzaje i wysokość należnych im świadczeń.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Wykaz uzupełniający niezaspokojonych roszczeń pracowniczych w okresie po dniu niewypłacalności pracodawcy - pobierz dokument


image

Wykaz uzupełniający niezaspokojonych roszczeń pracowniczych w okresie po dniu niewypłacalności pracodawcy - pobierz dokument

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika