Składka na FGŚP a wynagrodzenie minimalne

Pytanie:

Spółka z o.o. zatrudnia 4 zleceniobiorców. 2 otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 1420,00 brutto pozostali 850,00 brutto. Czy od wszystkich zleceniobiorców jesteśmy zobowiązani odprowadzić składkę na FGŚP? Czy podobnie jak przy ustalaniu składki na Fundusz Pracy ma znaczenie czy ich wynagrodzenie jest wyższe od minimalnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 104 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowi, iż składki na Fundusz Pracy ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Art. 29 ust. 1 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy stanowi natomiast, że Składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ustala się od wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i nie zawiera warunku, by kwoty te wynosiły co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. W związku z tym składkę na FGŚP należy odprowadzać bez względu na wysokość wynagrodzenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: