Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Pytanie:

"Gdzie skierować wniosek o wypłatę niezapłaconego wynagrodzenia z umowy o pracę (z FGŚP)? Firma, w której pracowałem upadła w 2001 roku, do dziś syndyk nie może sprzedać pozostałych po firmie nieruchomości. Twierdzi, że nawet jak je sprzeda, to w pierwszej kolejności musi spłacić bankowe zastawy hipoteczne, potem dopiero I grupę wierzycieli. Wątpi, czy zostanie choć grosz do podziału. Czy mogę wnieść cywilny pozew o zapłatę wynagrodzenia przeciwko członkom zarządu spółki?"

Odpowiedź prawnika: Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Odpowiadając na drugie z pytań nie wydaje się możliwe domaganie się od członków zarządu zaległego wynagrodzenia. Domaganie się zaległego wynagrodzenia od członków zarządu możliwe tylko, gdy egzekucja okazała się bezskuteczna, a członkowie nie zgłosili upadłości spółki na czas. Skoro jednak doszło do ogłoszenia upadłości, to wynika z tego, ze członkowie zarządu dopełnili wymagań jakie narzuca im ustawa.

Kolejność zaspokajania roszczeń sytuuje wynagrodzenie pracowników za okres 3 miesięcy wyżej niż należności banku.

W razie niewypłacalności pracodawcy niezaspokojone roszczenia pracownicze podlegają zaspokojeniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W ciągu jednego miesiąca od dnia wystąpienia niewypłacalności pracodawcy, pracodawca, syndyk, likwidator lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy sporządza zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, określając osoby uprawnione oraz rodzaje i wysokość należnych im świadczeń podlegających zaspokojeniu ze środków Funduszu. Wykaz obejmuje świadczenia podlegające zaspokojeniu ze środków Funduszu z okresów poprzedzających dzień wystąpienia niewypłacalności pracodawcy. Wykaz i wykazy uzupełniające przekazuje się kierownikowi Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Kierownik Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych właściwego ze względu na siedzibę niewypłacalnego pracodawcy, po stwierdzeniu zgodności wykazu lub wykazu uzupełniającego z przepisami ustawy, przekazuje niezwłocznie odpowiednie środki finansowe podmiotowi uprawnionemu do złożenia wykazu, który wypłaca uprawnionym osobom świadczenia przewidziane w ustawie.

Wypłata świadczeń pracowniczych może nastąpić także na podstawie wniosku zgłoszonego przez uprawnioną osobę kierownikowi Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wniosek składa się w ciągu dwóch tygodni po upływie terminów przewidzianych do złożenia wykazu lub wykazu uzupełniającego. Wypłaty dokonuje kierownik wojewódzkiej jednostki organizacyjnej właściwej w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu niezwłocznie po stwierdzeniu, że wniosek obejmuje roszczenia podlegające zaspokojeniu ze środków Funduszu.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Monika 2011-09-14 11:59:16

    Własnie otrzymałam zawiadomienie o bezskutecznej egzekucji z ruchomosci i wierzytelnosci dluznika. Co dalej mam robic, firma dluzna mi jest 6 tys od ponad roku, gdzie teraz mam sie udac by otrzymac zalegle wynagrodzenie?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika