Ciąża a wyjazd zagranicę

Pytanie:

Kobieta jest zatrudniona na czas nieokreślony, jest w 6 miesiącu ciąży. Mieszka w Polsce. Mąż - Anglik w Wielkiej Brytanii. Kobieta od miesiąca przebywa na zwolnieniu, ponieważ ciąża jest zagrożona. Zdecydowała, że wyjedzie do Anglii urodzi dziecko i zostanie tam do ok. roku. Co powinna zrobić, kogo powiadomić, aby móc otrzymywać nadal wynagrodzenie z ZUS?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z opisu sytuacji wynika, iż kobieta otrzymuje, już nie od pracodawcy, a od ZUS, zasiłek chorobowy, gdyż jest na zwolnieniu lekarskim.

Zgodnie z art. 17 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.  Za wykorzystywanie zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia uważa się na przykład wykorzystuje zwolnienie na  załatwianie spraw poza domem, jeśli ze zwolnienia wynika, że stan zdrowia mu na to nie pozwala. Innym przykładem może być np. wyjazd w celach turystycznych. Nie wydaje się jednak, by działanie opisane w pytaniu było wykorzystywaniem zwolnienia niezgodnie z jego celem.

Wyjazd za granicę nie uniemożliwia otrzymania zasiłku, należy tylko ustalić sposób jego przekazywania. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dowodem do przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy orzeczonej za granicą jest zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza:

 • wystawione na blankiecie z nadrukiem określającym nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, opatrzone datą wystawienia i podpisem,  
 • określające początkową i końcową datę tej niezdolności.  

W przypadku zaświadczeń wystawionych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie jest potrzebne ich tłumaczenie. Jeśli więc np. zwolnienie skończy się w trakcie pobytu w Anglii, nie ma problemu z wystawieniem kolejnego.  

W opisywanym przypadku, zgodnie z zasadami koordynacji w świadczeń w razie choroby lub macierzyństwa, świadczenia przysługują zgodnie z ustawodawstwem polskim i zobowiązanym do ich wypłacenia jest ZUS. Może ZUS złożyć wniosek o przekazywanie zasiłku chorobowego do państwa zamieszkania (pobytu), w tym przypadku do Anglii. We wniosku należy wskazać numer rachunku bankowego. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Sylwia

25.8.2014 11:22:46

Re: Ciąża a wyjazd zagranicę

Witam, od 2 tygodni jestem na zwolnieniu lekarskim i nie wiem czy zwolnienie to nie zostanie przedłużone gdyż źle znoszę ciążę. Pracuję jako fizjoterapeuta z dziećmi niepełnosprawnymi i wykonywane obowiązki też nie wpływają korzystnie. W takim razie mam pytanie czy będąc na zwolnieniu lekarskim w ciąży (początek ciąży) mogę wyjechać do męża który jest w Norwegii? Czy z tego powodu mogę mieć problemy z Zus-em?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 25.3.2018

  Delagacja - Czym są podróże służbowe i jazdy lokalne?

  W niniejszym artykule skupimy się na wyjaśnieniu pewnych podstawowych pojęć dotyczących wykorzystywania samochodów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Chodzi tu o \"podróże (...)

 • 28.6.2018

  Nowe prawa podróżnych

  1 lipca br. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące imprez turystycznych i usług powiązanych (do umów podpisanych przed tą datą stosuje się dotychczasowe zasady). Dzięki (...)

 • 11.9.2018

  Zaświadczenie o niekaralności - Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

  Przedstawiciele niektórych zawodów muszą legitymować się niekaralnością, szczególnie przy przyjmowaniu do pracy. Jak uzyskać informacje z Krajowego Rejestru Karnego?

 • 15.7.2017

  Jak sprawdzić wiarygodność biura podróży?

  Istnieje kilka sposobów sprawdzenia biura podróży, z którym zamierzamy się wybrać na zasłużone wakacje. Wprawdzie większość z wyjeżdżających podpisuje umowy na długo przed (...)

 • 9.9.2016

  Niezbędne formalności do zawarcia małżeństwa

  Osoby, które zamierzają zawrzeć związek małżeński obowiązane są przedtem do dokonania szeregu formalności. Dotyczy to głównie złożenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego odpowiednich (...)