Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Pytanie:

"Czy od kwot nienależnie pobranych z tytułu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej pobiera się odsetki ustawowe czy też są to kwoty należne do Skarbu Państwa i wtedy nie należy pobierać kwoty wolnej czyli 6,60 złotych? Jak egzekwować te należności? Naliczać odsetki na dzień spłaty czy na dzień wystawienia decyzji o kwocie nienależnie pobranej."

Odpowiedź prawnika: Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń rodzinnych. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami. Odsetki naliczane są od dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń rodzinnych. Zatem, w decyzji określa się tylko kwotę nienależnie pobranego świadczenia i podaje informację, że od kwoty tej należne są odsetki ustawowe do dnia zapłaty.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • mariola strzeleck 2015-09-17 20:15:14

    spłaciłam niezaleznie pobrane swiadczenia rodzinne a dostałam pismo że dalszym prowadzeniem sprawy zajmie sie komornik skarbowy


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika