image

Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samodzielnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Postępowanie w sprawie przyznania prawa do dodatku w przypadku osoby w wieku powyżej 50 lat, otrzymującej do dnia 1 maja 2004 r. świadczenie z funduszu alimentacyjnego, wszczyna się na podstawie wniosku. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie terenowej jednostki ZUS o wypłacie świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu oraz zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samodzielnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie z funduszu alimentacyjnego - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne