Nazwisko dziecka pozamałżeńskiego

Pytanie:

"Jakie nazwisko będzie nosić dziecko, które nie pochodzi ze związku małżeńskiego?"

Odpowiedź prawnika: Nazwisko dziecka pozamałżeńskiego

Regułą jest, iż dziecko pozamałżeńskie będzie nosiło nazwisko swego ojca, jeżeli jego ojcostwo zostało ustalone przez tzw. uznanie dziecka. Uznanie dziecka może nastąpić przed sądem rodzinnym, kierownikiem urzędu stanu cywilnego, a za granicą przed konsulem i polega na złożeniu przez osobę będącą ojcem dziecka oświadczenia przyznającego ten fakt. W sytuacji, gdy mężczyzna nie chce złożyć takiego oświadczenia dobrowolnie, matka dziecka lub samo dziecko może wytoczyć przeciwko takiej osobie powództwo o sądowe ustalenie ojcostwa. W przypadku ustalenia ojcostwa w ten sposób, dziecko będzie nosiło nazwisko takiego ojca tylko wówczas, gdy o to wystąpi dziecko, które ukończyło 13 lat lub jego matka. Jeżeli ojcostwa dziecka nie ustalono, dziecko nosi nazwisko matki (art. 89 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika