Odwołanie od sądu pracy i ubezpieczeń społecznych

Pytanie:

Do kogo mogę się odwołać od decyzji sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w sprawie ubezpieczeń społecznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Organem do którego przysługuje w takiej sytuacji odwołanie jest sąd drugiej instancji. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych jest nim sąd apelacyjny. Jednak zgodnie z regulacją kpc do właściwości sądów rejonowych należą sprawy: 1) o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, porodowy, wychowawczy, pogrzebowy i rodzinny, 2) o świadczenie rehabilitacyjne, 3) o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku ze służbą wojskową, w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej, 4) o ustalenie stopnia niepełnosprawności, 5) o prawo do świadczeń zdrowotnych z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, 6) o świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego. W tych sprawach sądem drugiej instancji będzie sąd okręgowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.4.2015

  Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • 13.10.2017

  Jak rozstrzygnąć spory pracownicze?

  Spory z zakresu prawa pracy rozstrzygają sądy pracy. Kodeks pracy stanowi jednak, że pracodawca i pracownik powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu.

 • 19.9.2017

  Świadczenie rehabilitacyjne (zasiłek rehabilitacyjny) - Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne?

  Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru. Jak otrzymać świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego?

 • 24.1.2019

  ZUS wysyła PIT-y

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ok. 9,5 mln deklaracji podatkowych PIT do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ubezpieczeń społecznych.

 • 15.2.2019

  Więcej cudzoziemców

  Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym krajem do pracy i zamieszkania. Pokazują to dane z nowego raportu ZUS „Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych”. Najchętniej (...)