Świadczenia rodzinne a zasądzone alimenty

Pytanie:

"Matka i biologiczny ojciec dziecka nie pozostają w związku małżeńskim i nie żyją z sobą. Dziecko (dwuletnie) zostanie uznane przed kierownikiem USC i podpisane zostałoby porozumienie alimentacyjnego określającego wysokość alimentów. Kobieta ta twierdzi, że tylko sądownie ustalone alimenty dają jej do tego prawo do uzyskania świadczeń socjalnych. Czy porozumienie ma wystarczającą moc prawną dla matki dziecka, która nie pracuje i ma zamiar korzystać z instytucji pomocy społecznej, innych świadczeń na dziecko (zasiłek rodzinny), zasiłek dla matki samotnie wychowującej dziecko? Czy takie porozumienie powinno zostać sporządzone notarialnie, lub wniesiona opłata skarbowa? Jaki jest koszt ustalenia sądownie alimentów?"

Odpowiedź prawnika: Świadczenia rodzinne a zasądzone alimenty

Zasiłek rodzinny rzeczywiście nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że: 

  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, 
  • ojciec dziecka jest nieznany, 
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, 
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Inaczej jest z dodatkiem dla osoby samotnie wychowującej dziecko. Dodatek przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

  • drugi z rodziców dziecka nie żyje; 
  • ojciec dziecka jest nieznany.

Zaliczka alimentacyjna jest natomiast wypłacana w przypadku, gdy przeprowadzona na podstawie tytułu wykonawczego egzekucja świadczeń alimentacyjnych od dłużnika alimentacyjnego okaże się bezskuteczna. Za bezskuteczną uważa się egzekucję, w wyniku której nie wyegzekwowano należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy.

Osoby dochodzące roszczeń alimentacyjnych nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika