Zatrudnienie na 1/2 etatu a okres składkowy

Pytanie:

"Pracuję na 1/2 etatu. Czy po przepracowaniu 1 roku liczy mi się 1 rok składkowy, czy też pół? "

Odpowiedź prawnika: Zatrudnienie na 1/2 etatu a okres składkowy

Zakładamy, że pytanie dotyczy osoby urodzonej przed 1949 rokiem albo osoby urodzonej przed 1969 r., która spełnia warunki do objęcia emeryturą na starych zasadach. Omawianą kwestię reguluje Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wprowadza ona ogólną regułę, wedle której przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczaniu ich wysokości uwzględnia się następujące okresy składkowe i nieskładkowe. Przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz obliczaniu ich wysokości okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych. O okresach składkowych mówi art. 6 Ustawy. Przepis ten wymienia szczegółowo okresy uznane przez ustawodawcę za okresy składkowe przewidując, że są nimi m.in. okresy ubezpieczenia. Jako że okresem ubezpieczenia jest okres, w jakim określona osoba pozostaje w stosunku pracy, uznać wypada, że do okresu składkowego zalicza się okres pozostawania przez daną osobę w stosunku pracy i podlegania przez nią ubezpieczeniu społecznemu. Wymiar czasu pracy nie ma znaczenia w zakresie długości okresu składkowego (czyli rok pozostawania w stosunku pracy w wymiarze 1/2 etatu oznacza rok dodany do okresu składkowego).


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Niutek 2012-01-11 09:13:37

    Zatrudniony przez 5 lat na 1/2 etatu,może starać się o przyznanie renty,dlaczego bo obywatele RP nie są poinformowani że 1/2 etatu oznacza rok dodany do okresu składkowego,obywatele myśleli że trzeba przepracować na 1/2 etacie 10 lat.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika