Uprawnienia współwłaściciela podczas licytacji

Pytanie:

Jestem właścicielem 1/2 nieruchomości - działki oraz istniejącego na tej działce pawilonu handlowego. Przeciwko drugiemu współwłaścicielowi tej nieruchomości komornik prowadzi egzekucję komorniczą i już obwieścił o pierwszej licytacji udziału dłużnika wynoszącego 1/2 w opisanej nieruchomości. Czy jako drugi właściciel tej nieruchomości posiadający 1/2 udziału mam prawo pierwokupu przed innymi wierzycielami, którymi w stosunku do dłużnika są banki wpisane na udziale 1/2 dłużnika na hipotece przedmiotowej nieruchomości? Czy obowiązują mnie takie same zasady w przedmiocie złożenia kaucji jak innych oferentów biorących udział w licytacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Współwłaścicielowi przysługują pewne uprawnienia w trakcie licytacji nieruchomości, jednak nie jest to proste prawo pierwokupu. Jeżeli przedmiotem licytacji jest nieruchomość rolna, to w przypadku, gdy na licytacji nikt nie przystąpił do przetargu (brak licytantów, zgłoszenie się osób wyłączonych od przetargu, zaofiarowanie ceny niższej od ceny wywołania, pisemnym zaofiarowaniu ceny wywołania lub udział w przetargu pełnomocnika z pełnomocnictwem, na którym podpis nie został urzędowo poświadczony), współwłaściciel nieruchomości, nie będący dłużnikiem osobistym, ma prawo przejęcia nieruchomości na własność w cenie nie niższej od 3/4 sumy oszacowania.

Jeżeli przedmiotem nie jest nieruchomość rolna, to prawo przejęcia (za cenę nie niższą niż 2/3 sumy oszacowania) przysługuje dopiero, gdy nikt nie przystąpi do drugiej licytacji (wyznaczanej na wniosek wierzyciela). Prawo to przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi. Pierwszeństwo przysługuje temu, kto zaofiarował wyższą cenę.

Współwłaściciel może także po prostu przystąpić do licytacji, ale wtedy nie ma żadnych przywilejów. W przedmiocie złożenia kaucji obowiązują go ogólne zasady.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Luke

10.8.2015 10:38:54

Re: Uprawnienia współwłaściciela podczas licytacji

Co jeśli współwłaścicielem jest osoba wyłączona od uczestnictwa w przetargu na podstawie 976 kpc?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY