Pytania i odpowiedzi dotyczące hipoteki

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Hipoteka zwykła a hipoteka kaucyjna

  Jaka jest różnica między hipoteką zwykłą a hipoteką kaucyjną? W jednym wypadku bank domagał się zabezpieczenia w postaci hipoteki zwykłej, a w innym hipoteki kaucyjnej.

 • Ustanowienie hipoteki na udziale w nieruchomości

  Nieruchomość z mieszkaniem nabyło 6 osób. Jestem współwłaścicielem 1/6 posesji, którą zamieszkuję z dwoma siostrami. Od 5 lat toczy się postępowanie o dział spadku - nieruchomość (...)

 • Procedury ustanowienia hipoteki.

  Witam serdecznie, bardzo proszę o opisanie jakie są procedury podczas ustanowienia hipoteki.

 • Kupno mieszkania z hipoteką

  Mam zamiar kupić mieszkanie nie korzystając z kredytu, które jest właśnie w kredycie hipotecznym. Jakie czynności powinnam wykonać, aby sprawdzić wiarygodność sprzedawcy i nie popaść w kłopoty (...)

 • Obciążenie nieruchomości

  Obciążenie nieruchomości dożywociem obniża jej wartość. Trudniej jest taką nieruchomość sprzedać lub zlicytować. Czy dłużnik będąc właścicielem nieruchomości obciążonej hipoteką na (...)

 • Czy hipoteka może obciążać udział w nieruchomości

  Czy hipotek może obciążać udział w nieruchomości?

 • Spółdzielcze prawo własnościowe a hipoteka

  Dłużnik dysponuje spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. Czy na takim prawie można ustanowić coś podobnego do hipoteki przymusowej i korzystać z uprzywilejowanej pozycji w razie późniejszej (...)

 • Kolejność zaspokajania wierzycieli hipotecznych

  Na działce ustanowionych jest kilka hipotek kaucyjnych. W jakiej kolejności następuje zaspokojenie wierzycieli hipotecznych i jak konkretnie ta kolejność jest oznaczona w KW?

 • Spółdzielcze prawo do lokalu a hipoteka

  Ustaliłem, że jeden z moich dłużników (przeciwko któremu niedługo zostanie wydany tytuł wykonawczy) dysponuje spółdzielczym prawem własnościowym do lokalu. Nie ma KW jest tylko zbiór dokumentów (...)

 • Pożytki z nieruchomości a wpis ostrzeżenia

  Sąd wydzielił 2010 odrębną własność kilku lokali dla jednego z współwłaścicieli nieruchomości. We wrześniu pojawił się następujący wpis w księgach wieczystych nieruchomości, w dziale (...)

 • Hipoteka na udziałach

  Czy hipoteka ustanowiona na ułamkowych udziałach w nieruchomości ma wpływ na prawa reszty współwłaścicieli (których udziały nie są obciążone)?

 • Hipoteka umowna przed sądem

  W toku postępowania cywilnego o wznowienie postępowania dłużnik zaproponował ugodę sądową. Warunki są do przyjęcia, jednakże nie chciałbym się na nią zgodzić bez zabezpieczenia w postaci (...)

 • Zakres zaspokojenia z hipoteki

  Czy wierzyciel zabezpieczony hipotecznie ma prawo sięgać do majątku dłużnika, który nie zaciągał długu, a tylko nabył obciążoną nieruchomość?

 • Tryb zaspokojenia z hipoteki

  W jakim trybie wierzyciel może zaspokoić się z hipoteki?

 • Zaspokojenie z hipoteki

  Czy bank zabezpieczony hipotecznie ma prawo domagać się spłaty od nabywcy nieruchomości, nawet jeżeli nie był on stroną umowy o kredyt?

 • Ważność hipoteki ustawowej

  Jestem wierzycielem hipotecznym i egzekwującym Spółce z o.o. Egzekucja toczy się z nieruchomości. Przed moją hipoteką jest wpisana hipoteka ustawowa (z 1998 roku) na podstawie dwóch decyzji określających (...)

 • Podział nieruchomości obciążonej hipoteką

  Jaki będzie los ustanowionej hipoteki w przypadku podziału nieruchomości nią obciążonej?

 • Obciążenie hipoteką części nieruchomości gruntowej

  Czy możliwe jest obciążenie hipoteką tylko części nieruchomości gruntowej?

 • Zwolnienie nabytej działki z obciążenia hipotecznego

  Czy kupujący może ubiegać się o zwolnienie nabytej działki z obciążenia hipotecznego?

 • Powstanie hipoteki na nieruchomości

  W jaki sposób powstaje hipoteka na nieruchomości?

1

2

3

4

5

...

10