Obciążenie hipoteką części nieruchomości gruntowej

Pytanie:

Czy możliwe jest obciążenie hipoteką tylko części nieruchomości gruntowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Hipoteka co do zasady obciąża całą nieruchomość. Dopuszczalne jest ustanowienie hipoteki na części ułamkowej nieruchomości, jeżeli część ta stanowi udział właściciela obciążanej nieruchomości (art.65 ust. 3 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). W doktrynie podkreśla się niedopuszczalność ograniczenia przedmiotu hipoteki tylko do niektórych działek geodezyjnych wchodzących w skład danej nieruchomości. W celu obciążenia hipoteką poszczególnych działek, należałoby założyć dla nich odrębne księgi wieczyste i tym samym doprowadzić do przekształcenia działek w samoistne nieruchomości.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)

 • Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

  W obrocie gospodarczym nierzadko spotyka się nieuczciwych kontrahentów. Dlatego też popularnym i skutecznym sposobem na zabezpieczenie swoich interesów jest stosowanie stworzonych ku temu (...)

 • Czym jest użytkowanie wieczyste?

  Użytkowanie wieczyste to prawo o charakterze dość mocno zbliżonym do prawa własności, jednak nie tożsame z nim. W pewien sposób przypomina także ograniczone prawa rzeczowe. Użytkowanie (...)

 • Podział majątku a spłata wierzytelności zabezpieczonej hipoteką

  Kodeks postępowania cywilnego nie wyłącza dochodzenia  między małżonkami roszczenia o zwrot kwoty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką, spłaconego przez jednego z nich po uprawomocnieniu (...)

 • Hipoteka - co zabezpiecza i jak ją ustanowić?

  Wierzyciel może żądać od dłużnika aby ten zaspokoił jego roszczenie. Jednak może się zdarzyć, że dłużnik nie będzie mógł świadczyć (np. będzie niewypłacalny). Hipoteka jest prawem (...)

NA SKÓTY