Obciążenie hipoteką części nieruchomości gruntowej

Pytanie:

Czy możliwe jest obciążenie hipoteką tylko części nieruchomości gruntowej?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Hipoteka co do zasady obciąża całą nieruchomość. Dopuszczalne jest ustanowienie hipoteki na części ułamkowej nieruchomości, jeżeli część ta stanowi udział właściciela obciążanej nieruchomości (art.65 ust. 3 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). W doktrynie podkreśla się niedopuszczalność ograniczenia przedmiotu hipoteki tylko do niektórych działek geodezyjnych wchodzących w skład danej nieruchomości. W celu obciążenia hipoteką poszczególnych działek, należałoby założyć dla nich odrębne księgi wieczyste i tym samym doprowadzić do przekształcenia działek w samoistne nieruchomości.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 15.2.2010

  Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)

 • 7.5.2009

  Hipoteka - co zabezpiecza i jak ją ustanowić?

  Wierzyciel może żądać od dłużnika aby ten zaspokoił jego roszczenie. Jednak może się zdarzyć, że dłużnik nie będzie mógł świadczyć (np. będzie niewypłacalny). Hipoteka jest prawem wierzyciela, (...)

 • 17.4.2015

  Czy możliwym jest zabezpieczenie roszczenia pieniężnego w formie depozytu?

  Artykułu 747 kodeksu postępowania cywilnego enumeratywnie wymienia sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych i zgodnie z jego treścią zabezpieczyć roszczenia pieniężne można poprzez:

 • 9.11.2004

  Hipoteczny list zastawny a publiczny list zastawny

  Działalność banków hipotecznych reguluje ustawa z 28 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Banki hipoteczne to instytucje finansowe, zajmujące się udzielaniem kredytów hipotecznych. (...)

 • 11.5.2010

  Na czym polega zabezpieczenie hipoteką kaucyjną?

  Hipoteka kaucyjna jest specjalną odmianą hipoteki w ogóle. Zabezpiecza się nią wierzytelności o nieustalonej wysokości. Hipotekę wtedy ustanawia się do oznaczonej sumy. Wysokość wierzytelności (...)