Zwolnienie działki z obciążenia hipoteką

Pytanie:

Witam. Jestem właścicielem działek, które wspólnie są obciążone hipoteką. Czy jeśli wydzielę jedną z działek i założę dla niej osobną księgę wieczystą, to będę mógł ją zwolnić z obciążenia hipoteką?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odnosząc się do rozpatrywanego stanu faktycznego należy zauważyć, że mamy do czynienia z nieruchomością składającą się z kilku działek. Nieruchomość obciążona jest hipoteką i obejmuje ona wszystkie działki. W przypadku objęcia tych działek jedną księgą wieczystą nie ma możliwości zwolnienia z hipoteki tylko niektórych działek. Co więcej, w przypadku wydzielenia jednej działki i utworzenia dla niej odrębnej księgi wieczystej, co do zasady działka ta również objęta byłaby hipoteką.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 15.2.2010

  Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)

 • 28.12.2006

  Zmiany w podatku od spadków i darowizn na 2007 rok oraz zwolnienia dla bliskich

  Ustawa z 18 października br. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wchodzi w życie w zasadzie z dniem 1 stycznia 2007 roku. Nowelizacja (...)

 • 9.11.2004

  Hipoteczny list zastawny a publiczny list zastawny

  Działalność banków hipotecznych reguluje ustawa z 28 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Banki hipoteczne to instytucje finansowe, zajmujące się udzielaniem kredytów hipotecznych. (...)

 • 18.9.2017

  Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych

  Bycie stroną w postępowaniu cywilnym wiąże się z ponoszeniem określonych kosztów. Jak ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych? Jaki może być zakres (...)

 • 11.5.2010

  Na czym polega zabezpieczenie hipoteką kaucyjną?

  Hipoteka kaucyjna jest specjalną odmianą hipoteki w ogóle. Zabezpiecza się nią wierzytelności o nieustalonej wysokości. Hipotekę wtedy ustanawia się do oznaczonej sumy. Wysokość wierzytelności (...)