Wydzielenie działki z nieruchomości obciążonej hipoteką

Pytanie:

Czy bank może się zgodzić na wydzielenie z obciążonej hipotecznie nieruchomości działki, która zostanie zwolniona z hipoteki?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wierzyciel może zrzec się ograniczonego prawa rzeczowego. Formę takiego oświadczenia w przypadku banku reguluje art. 95 prawa bankowego, zgodnie z którym oświadczenia składane w imieniu banku przez osoby upoważnione mają moc dokumentów urzędowych, mogących stanowić podstawę wpisu w księgach wieczystych.

W praktyce cała procedura związana ze sprzedażą wyodrębnionej działki wygląda w ten sposób, że po uzyskaniu oświadczenia od banku o zgodzie na oddzielenie działki bez jej obciążania, strony umowy sprzedaży stawiają się u notariusza, który sporządza umowę. W treści tej umowy znajdą się wszystkie istotne postanowienia związane z przeniesieniem własności nieruchomości, w tym również postanowienia dotyczące tego, że wyodrębnia się działkę o wskazanym numerze, która na mocy złożonego przez bank oświadczenia jest wolna od obciążenia hipotecznego. Poza tym notariusz często dodaje się zapis, który precyzuje, że następuje zmiana hipoteki w ten sposób, że hipoteka obejmuje wskazane działki objęte daną księgą wieczystą, a nie obejmuje działki wyodrębnionej, objętej nową księgą wieczystą. W umowie powinien się także znaleźć wniosek o założenie księgi wieczystej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 15.2.2010

  Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)

 • 11.5.2010

  Na czym polega zabezpieczenie hipoteką kaucyjną?

  Hipoteka kaucyjna jest specjalną odmianą hipoteki w ogóle. Zabezpiecza się nią wierzytelności o nieustalonej wysokości. Hipotekę wtedy ustanawia się do oznaczonej sumy. Wysokość wierzytelności (...)

 • 7.5.2009

  Hipoteka - co zabezpiecza i jak ją ustanowić?

  Wierzyciel może żądać od dłużnika aby ten zaspokoił jego roszczenie. Jednak może się zdarzyć, że dłużnik nie będzie mógł świadczyć (np. będzie niewypłacalny). Hipoteka jest prawem wierzyciela, (...)

 • 14.9.2014

  Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

  W obrocie gospodarczym nierzadko spotyka się nieuczciwych kontrahentów. Dlatego też popularnym i skutecznym sposobem na zabezpieczenie swoich interesów jest stosowanie stworzonych ku temu (...)

 • 20.5.2018

  Zmiany Kodeksu postępowania cywilnego

  Nowa ustawa ma na celu wykonanie wyroku TK i wprowadza przepisy mające skuteczniej chronić prawa wierzycieli, którzy uzyskali zabezpieczenie swoich roszczeń pieniężnych w postaci ustanowienia (...)