Obciążenie nieruchomości

Pytanie:

Obciążenie nieruchomości dożywociem obniża jej wartość. Trudniej jest taką nieruchomość sprzedać lub zlicytować. Czy dłużnik będąc właścicielem nieruchomości obciążonej hipoteką na rzecz wierzyciela może dodatkowo obciążyć ją prawem dożywocia i skutecznie utrudnić ewentualne zaspokojenie?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Właściciel może – zgodnie ze swoimi uprawnieniami wynikającymi z art. 140 k.c. – rozporządzać rzeczą- czy to w ramach umowy sprzedaży, czy to właśnie zawierając umowę o dożywocie. Może też dowolnie ją obciążać, m. in. poprzez ustanowienie hipoteki. Jedynym ograniczeniem w wykonywaniu jego praw właścicielskich są ustawy oraz zasady współżycia społecznego.

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece nie ogranicza właściciela w rozporządzaniu nieruchomością.  Sprzedaż nieruchomości obciążonej hipoteką jest dopuszczalna, podobnie więc dopuszczalne jest zawarcie umowy o dożywocie, jednak należy pamiętać, że zmiana właściciela nie powoduje wygaśnięcia hipoteki.

Niemniej, faktycznie aby zaspokoić się z nieruchomości, na której ustanowiono hipotekę, najpewniej konieczna będzie jej sprzedaż. W takim wypadku okoliczność, że nieruchomość jest obciążona prawem dożywocia, może wpłynąć na zainteresowanie nabywców.

Prosimy także o zapoznanie się z naszą informacją odnośnie wpływu sprzedaży egzekucyjnej na wygaśnięcie obciążeń na nieruchomości:

Egzekucja z nieruchomości a dożywocie 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: