Egzekucja z nieruchomości a dożywocie

Pytanie:

"Mam ustanowioną hipotekę na nieruchomości (dom wolnostojący). Jednocześnie na tej nieruchomości jest ustanowione prawo dożywocia dla rodziców obecnego właściciela. Mam zamiar wszcząć egzekucję przeciwko obecnemu właścicielowi nieruchomości. Co się dzieje z prawem dożywocia w przypadku sprzedaży nieruchomości na licytacji przez komornika? Czy po sprzedaży nieruchomość ta będzie wolna od obciążenia prawem dożywocia, czy raczej obciążenie przechodzi na nowego właściciela nabywającego nieruchomość na licytacji albo ewentualnie na mnie w przypadku przejęcia tej nieruchomości?"

Odpowiedź prawnika: Egzekucja z nieruchomości a dożywocie

Art. 1000 kodeksu postępowania cywilnego przewiduje, iż z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. Na miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji. Pozostają jednak w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia: prawa ciążące na nieruchomości z mocy ustawy, służebność drogi koniecznej oraz służebność ustanowiona w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budowli lub innego urządzenia oraz ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru albo nie ujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli przysługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami lub jeżeli nieruchomość nie jest hipotekami obciążona albo jeżeli wartość użytkowania, służebności i praw dożywotnika znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia. Jednakże w wypadku ostatnim wartość tych praw będzie zaliczona na cenę nabycia.

Z powyższego wynika zatem, że prawo dożywocia (uprawnienia dożywotnika) pozostanie w mocy przy sprzedaży nieruchomości obciążonej prawem dożywocia w drodze egzekucji, jeżeli zostaną spełnione warunki przewidziane powołanym przepisem prawa:

  • prawo dożywocia widnieje w księdze wieczystej lub w braku tego warunku zostanie ono zgłoszone najpóźniej 3 dni przed terminem licytacji nieruchomości,
  • prawu dożywocia przysługuje pierwszeństwo przed hipotekami obciążającymi nieruchomość albo jeżeli wartość prawa dożywotnika znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia. Pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami  przysługuje wymienionym prawom wtedy, gdy zostały ujawnione w księdze wieczystej.

Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika