e-prawnik.pl Porady prawne

Pełnomocnictwo z klauzulą apostille

Pytanie:

Jesteśmy spółką z kapitałem zagranicznym .Prezes -osoba zagraniczna udzielił mi pełnomocnictwa do zaciągnięcia kredytu i ustanowienia hipoteki na rzecz banku jako zabezpieczenia tego kredytu. Pełnomocnictwo sporządzone jest i poświadczone przez notariusza w Niemczech. Bank udzielił nam kredytu, ale wniosek o ustanowienie hipoteki odrzucił sąd, wzywając nas przedłożenia pełnomocnictwa do zaciągnięcia kredytu i ustanowienia hipoteki opatrzonego klauzulą apostille. Nadmienić chcę, że w 2005 roku do tej samej czynności wystarczyło pełnomocnictwo bez tej klauzuli. Czy do ustanowienia hipoteki musi być pełnomocnictwo z klauzulą apostille mimo, że nie jest to przeniesienie własności i nie wymaga aktu notarialnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pełnomocnictwo z klauzulą apostille

27.2.2009

Przepisy ustawy o księgach wieczystych i hipotece nie regulują formy umowy o ustanowieniu hipoteki. Należy zatem stosować ogólne przepisy o ograniczonych prawach rzeczowych, które odsyłają do przepisów o przeniesieniu własności, z zastrzeżeniem, że do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości nie stosuje się przepisów o niedopuszczalności warunku lub terminu, a forma aktu notarialnego jest potrzebna tylko dla oświadczenia właściciela, który prawo ustanawia (art. 245 kodeksu cywilnego).

Z kolei zgodnie z art. 99 §1 k.c. jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma (w tym forma aktu notarialnego), pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.

Zgodnie z art. 1138 kodeksu postępowania cywilnego, zagraniczne dokumenty urzędowe posiadają moc dowodową na równi z polskimi dokumentami urzędowymi. Jednakże jeżeli dokument dotyczy przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce, powinien on być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny. To samo dotyczy dokumentu, który wywołuje wątpliwości co do jego autentyczności.

Skoro przepisy kodeksu cywilnego o ustanawianiu ograniczonych praw rzeczowych nakazują stosować odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności, dotyczy to także wymogu uwierzytelnienia, o którym mowa w art. 1138 k.p.c. Przy czym, zgodnie z art. 3 Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r., jedynym wymogiem jest załączenie klauzuli apostille (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 13 kwietnia 2007 r., sygn. akt III CZP 21/07). Konwencja ta weszła w życie w Polsce 14 sierpnia 2005 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ