Archiwum artykułów

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 rok

23.4.2024

Zbliża się termin, w którym część płatników składek - osób prowadzących pozarolniczą działalność - musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. 20 maja bieżącego roku mija termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień (...)

Edukacja z wojskiem

23.4.2024

Rozpoczął się pilotaż programu „Edukacja z wojskiem” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Program edukacyjno-obronny przygotowany i realizowany wspólnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Obrony Narodowej ma objąć około 3,5 (...)

Nierówne udziały w majątku dorobkowym małżeńskim

22.4.2024

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, co do zasady między małżonkami powstaje ustrój wspólności majątkowej. Wspólność majątkowa małżeńska w okresie jej funkcjonowania między małżonkami jest wspólnością bez udziałową (łączną). W drodze wyjątku od zasady równych udziałów, (...)

Przyczyny nieważności testamentu

22.4.2024

Polskie prawo spadkowe w odniesieniu do dokonywania rozrządzeń majątkowych na wypadek śmierci stoi na gruncie zasady swobody testowania. Swoboda ta nie oznacza jednak dowolności dokonywania rozrządzeń, wręcz przeciwnie, swoboda testowania istnieje w granicach przewidzianych przez prawo. Przepisy (...)

Odprawa pośmiertna

22.4.2024

Odprawa pośmiertna jest wyrazem tzw. ryzyka socjalnego pracodawcy. Ryzyko socjalne natomiast należy do zasad, które są charakterystyczne dla prawa pracy. Odprawa pośmiertna należy do typu wypłat, które nie są związane z wykonywaniem pracy przez pracownika. Pracodawca wypłaca ją rodzinie zmarłego (...)

Dla kogo renta rodzinna?

22.4.2024

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny po osobie, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz po osobie ubezpieczonej, która spełniła warunki do przyznania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Przy ocenie prawa (...)

Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

22.4.2024

Kiedy rodzice muszą płacić alimenty na dzieci?  Alimenty na pełnoletnie dziecko uczące się/nieuczące się Kiedy rodzice są zwolnieni z obowiązku alimentacyjnego Co nie powoduje ustania obowiązku alimentacyjnego?  Kto może wystąpić z pozwem o alimenty na rzecz dziecka?  Od czego (...)

Kto jest uczestnikiem procesu budowlanego?

22.4.2024

Czy dla kogokolwiek z nas ma znaczenie kto to jest i jakie ma uprawnienia uczestnik procesu budowlanego? Oczywiście, że tak! Przecież to właśnie te podmioty są odpowiedzialne za prawidłowe wykonanie prac w naszym przyszłym mieszkaniu, czy też domu. Kto jest uczestnikiem procesu budowlanego? (...)

PIT 37 bez tajemnic

19.4.2024

W kwietniu wyszukiwarki internetowe rejestrują wyraźny trend zwyżkowy, jeśli chodzi o zapytania dotyczące PIT-37. Najpopularniejszy w naszym kraju formularz podatkowy wciąż budzi wiele pytań i wątpliwości. Na najważniejsze zagadnienie postaramy się odpowiedzieć w tym tekście. Zapoznaj się (...)

Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

15.4.2024

Podpisujesz bardzo ważną umowę z kontrahentem? Nie jesteś pewien czy można mu zaufać, czy jest wypłacalny? Chcesz dowiedzieć się, czy w przeszłości twój kontrahent nie oszukał kogoś innego, i czy Ciebie nie spotka podobny los? Jak można sprawdzić czy kontrahent nie jest dłużny innym (...)

Wynagrodzenie do rąk drugiego małżonka

15.4.2024

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, jeżeli jeden z małżonków pozostający we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne (...)

Jak zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego?

15.4.2024

Każda osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (np. pracownik) ma obowiązek zgłosić do tego ubezpieczenia członków swojej rodziny. Do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym członka rodziny wystarczające jest zgłoszenie przez jedną osobę podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia. Zgłoszenie (...)

Jak wybrać program PIT 2024?

10.4.2024

Podatki to obowiązek, który nie budzi entuzjazmu. A rozliczenia podatku dochodowego często odkładamy na ostatnią możliwą chwilę. Jednak można do tego podejść inaczej. Wystarczy skorzystać z darmowego programu do wypełniania i wysyłania deklaracji podatkowych. To proste, wygodne i (...)

Jak to jest z odszkodowaniem, czyli kto co musi udowodnić przed sądem?

8.4.2024

W postępowaniu o naprawienie szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będziemy mieli do czynienia z powodem-wierzycielem oraz pozwanym-dłużnikiem i każdy z nich musi udowodnić co innego, by wygrać proces. Wierzyciel musi wykazać trzy (a właściwie cztery) okoliczności: (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika