Archiwum artykułów

Nowy okres świadczeniowy dla 500+

5.6.2023

Od 1 czerwca rozpoczął się kolejny roczny okres wypłaty świadczenia z programu Rodzina 500+. Tak jak dotychczas w każdym miesiącu będzie 10 terminów wypłat. Świadczenie wychowawcze otrzymasz na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Świadczenie 500+ przysługuje niezależnie (...)

Zasady przyjęcia do szpitala psychiatrycznego

2.6.2023

W przypadku szpitala psychiatrycznego obowiązują inne zasady przyjęcia niż w przypadku innych szpitali. Może się więc zdarzyć, że pacjent może być tam zamknięty i przetrzymywany wbrew swej woli.

Świadczenie pieniężne po funkcjonariuszach

2.6.2023

Dowiedz się o zasadach przyznawania świadczenia pieniężnego dla małżonka, dzieci lub rodziców po funkcjonariuszach, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia bądź zdrowia ludzkiego albo mienia.

Jak należy prowadzić dokumentację pracowniczą?

31.5.2023

Dowiedz się, co wchodzi w skład dokumentacji pracowniczej, w jakiej postaci dokumentacja powinna być prowadzona i ile czasu pracodawca musi ją przechowywać. Jak tworzyć dokumentację elektroniczną?

Wymagania dla gospodarstw utrzymujących świnie na własny użytek

31.5.2023

Od 10 maja 2023 r. obowiązują zmiany przepisów polegające na odstąpieniu od części wymagań związanych ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Zmniejszone wymagania dotyczą gospodarstw utrzymujących świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny. Należy pamiętać, (...)

Usługi na rynku UE

31.5.2023

Swoboda świadczenia usług jest jednym z 4 filarów Jednolitego Rynku. Wraz ze swobodą przedsiębiorczości swoboda świadczenia usług gwarantują mobilność przedsiębiorstw i pracowników w UE.

Jak uregulować podatek w drodze potrącenia?

30.5.2023

W zasadzie zobowiązania podatkowe oraz zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podlegają, na wniosek podatnika, potrąceniu z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec Skarbu Państwa z określonych tytułów. (...)

Anonimizacja i pseudonimizacja

30.5.2023

Według RODO, anonimizacja pozwala na usunięcie powiązań między danymi osobowymi a osobami, których dane dotyczą. Z kolei pseudonimizacja to „ukrycie” danych osobowych, ponieważ nadal istnieje narzędzie, które pozwala je odczytać. 

Urlopy związane z macierzyństwem i rodzicielstwem

30.5.2023

Z opieką nad dzieckiem wiążą się urlopy macierzyński, rodzicielski, wychowawczy i ojcowski. Te urlopy przysługują rodzicom biologicznym i innym osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem. Przeczytaj, jakie są zasady przydzielania tych urlopów.

RODO - czy się sprawdza?

29.5.2023

Minęło 5 lat od rozpoczęcia bezpośredniego stosowania w obiegu prawnym RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich (...)

Przetwarzanie danych osobowych przez firmy windykacyjne

28.5.2023

Przy dochodzeniu roszczeń jedną z przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych osobowych, w tym ich udostępniania, jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Kontrola biletów a ochrona danych osobowych

28.5.2023

Jakie uprawnienia posiada kontroler biletów? Czy może zażądać okazania dowodu osobistego, czy może spisać z niego dane osobowe? To tylko część pytań, jakie wpływają do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a dotyczą uprawnień kontrolerów biletów.

Zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne

25.5.2023

Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okaże się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi składek przysługuje jej zwrot. Aby otrzymać zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne, do 1 czerwca 2023 r. należy złożyć (...)

Przepisy o fundacji rodzinnej wchodzą w życie

22.5.2023

Każdy przedsiębiorca zakładając firmę ma nadzieję, że jego biznes będzie się rozwijał, zwiększał zakres działania, zdobywał nowe rynki i klientów, a z czasem stanie się firmą z tradycjami, kierowaną przez kolejne pokolenia następców. Będzie to możliwe dzięki ustawie (...)

Egzamin ósmoklasisty w 2023 roku

22.5.2023

Już we wtorek, 23 maja ponad 500 tys. uczniów z ponad 12 600 szkół przystąpi do egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie będą rozwiązywać zadania kolejno z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Do egzaminu ósmoklasisty przystąpi także blisko 14,5 tys. uczniów (...)

Opłata za posiadanie psa

19.5.2023

Niektóre gminy wymagają opłaty za posiadanie tych zwierząt. Sprawdź, czy powinieneś zapłacić i na jakich zasadach.

Wypis ze szpitala psychiatrycznego

18.5.2023

W przypadku szpitala psychiatrycznego obowiązują inne zasady wypisu niż w przypadku innych szpitali. Może się więc zdarzyć, że pacjent może być tam przetrzymywany wbrew swej woli.

Co zrobić, gdy system nie potwierdza prawa do świadczeń zdrowotnych?

16.5.2023

Masz zaplanowaną wizytę lub badanie, jesteś chory, a w rejestracji system nie potwierdza Twojego prawa do świadczeń. Taka sytuacja może się zdarzyć. Musisz złożyć pisemne oświadczenie – jeżeli jesteś przekonany, że masz aktualne ubezpieczenie. Wtedy skorzystasz z pomocy.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika