e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum artykułów - Strona 3

 • 25.8.2020

  Orzeczenie o niepełnosprawności pracownika a ochrona danych

  Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych pracodawcy zwracają się z pytaniami dotyczącymi orzeczeń o niepełnosprawności pracownika. Zastanawiają się, na jakiej podstawie prawnej mają je przetwarzać oraz gdzie przechowywać.

 • 24.8.2020

  Wytyczne dla organizatorów targów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

  Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowały wytyczne dla organizatorów targów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Obowiązują one w strefach zielonych.

 • 24.8.2020

  Zgoda nie zawsze jest podstawą przetwarzania danych

  Zgoda może być podstawą przetwarzania danych tylko wtedy, gdy nie występują inne przesłanki legalizujące. Gdy jednak zgoda ma zastosowanie, to musi spełniać określone warunki, by rzeczywiście była podstawą przetwarzania.

 • 21.8.2020

  Jak domagać się odszkodowania za straty w wyniku antykonkurencyjnych praktyk?

  Poszkodowani przez praktyki ograniczające konkurencję mogą dochodzić roszczeń odszkodowawczych przed sądami. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny przypomniał, że nie ma przy tym znaczenia, że decyzję w sprawie naruszenia prawa wydała Komisja Europejska, a siedziba firmy łamiącej przepisy (...)

 • 20.8.2020

  Wytyczne dla rzeczoznawców majątkowych na czas pandemii

  Panujący obecnie w kraju stan epidemii wymagający zachowania szczególnych środków ostrożności w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 powoduje, że nie tylko dopuszczalne, ale i konieczne jest przyjęcie nadzwyczajnych i uproszczonych rozwiązań w zakresie szacowania (...)

 • 20.8.2020

  Umowy z przedszkolem a ochrona danych

  Administrator wskazując zakres danych osobowych, które chce pozyskać w trakcie rekrutacji musi przeanalizować, czy zakres ten wynika z przepisów prawa, czy też jest związany z realizacją interesu, który uzasadnia przetwarzanie konkretnych danych i nie narusza (...)

 • 19.8.2020

  Usługi kurierskie w dobie koronawirusa

  Jeśli zarządzasz firmą kurierską bądź jej oddziałem, sprawdź, jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i klientom podczas trwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 • 18.8.2020

  Organizacje pozarządowe ze wsparciem w czasie pandemii

  Tarcza antykryzysowa to szereg narzędzi wspierających przedsiębiorców, pracowników, a także organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej. Dzięki tej pomocy mogą one wyjść obronną ręką z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa i chronić miejsca pracy.

 • 18.8.2020

  Kilka informacji o transporcie „door to door”

  Usługi indywidualnego transportu „door-to-door” to projekt, który ma wprowadzić nową jakość usług transportowych w jednostkach samorządu terytorialnego – szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie dostęp do placówek zdrowia czy rehabilitacji jest często (...)

 • 17.8.2020

  Czy pracodawca może korzystać z prywatnych danych kontaktowych do pracownika?

  Pracodawca, który dysponuje danymi kontaktowymi do pracownika pozyskanymi podczas rekrutacji, takimi jak np. adres prywatnej poczty elektronicznej czy numer prywatnego telefonu komórkowego, nie może ich wykorzystywać do kontaktów zawodowych z pracownikiem bez jego zgody.

 • 17.8.2020

  Nakładanie kar administracyjnych

  Od 1 czerwca 2017 r. obowiązują jednolite standardy wymierza­nia i nakładania kar, a także udzielania ulg w ich wykonaniu. Ma to zapewnić odpowiednią do rodzaju i wagi naruszenia prawa reakcję organów na nie­przestrzeganie obowiązków administracyjnych. Chodzi o (...)

 • 14.8.2020

  Czy pracodawca może kontrolować pocztę elektroniczną pracownika?

  Coraz częściej pracodawcy decydują się na wprowadzenie kontroli służbowej poczty elektronicznej pracownika. Zgodnie z kodeksem pracy, trzeba poinformować pracownika o prowadzeniu monitoringu poczty.

 • 13.8.2020

  Czy można weryfikować tożsamość posiadaczy Karty Dużej Rodziny?

  Sprzedawca ma prawo żądać, aby osoba chcąca skorzystać z uprawnień przysługujących jej z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny, a posługująca się tradycyjną jej wersją, uwiarygodniła swoją tożsamość np. poprzez okazanie swojego dowodu osobistego.

 • 12.8.2020

  Zasady stosowania monitoringu wizyjnego w miejscu pracy

  Zasady stosowania monitoringu wizyjnego w miejscu pracy reguluje Kodeks pracy. Jednak pamiętajmy, że w momencie nagrywania obrazu przez kamery, obejmującego wizerunek pracowników, dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Zatem pracodawca w tym przypadku powinien również (...)

 • 12.8.2020

  Rozwód - co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

  Jakie są przesłanki uzyskania rozwodu? Kiedy sąd nie da rozwodu? Czego można żądać w pozwie rozwodowym? Gdzie złożyć pozew rozwodowy?

 • 11.8.2020

  Jak złożyć skargę na naruszenie przepisów RODO?

  W przypadku naruszenia przepisów RODO, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie, Prezes Urzędu – jeżeli doszło do naruszenia przepisów - w drodze decyzji administracyjnej (...)

 • 11.8.2020

  Koronawirus: 3 kolory bezpieczeństwa

  8 sierpnia weszły w życie nowe zasady unikania zakażenia koronawirusem. Organizacja imprez, życie towarzyskie i zasady podróżowania zależeć będą od tego, jak duże jest ryzyko zakażenia w danym powiecie. Zostały wyznaczone trzy strefy: zielona, żółta i czerwona w (...)

 • 10.8.2020

  Środki ochrony roślin – zasady obrotu i stosowania

  Do obrotu i stosowania w Polsce mogą być dopuszczone tylko te środki ochrony roślin, które zawierają substancje czynne zatwierdzone do stosowania w takich środkach przez Komisję Europejską. Prawidłowe ich stosowanie, zgodnie z przeznaczeniem sprawia, że nie stanowią one zagrożenia (...)

 • 5.8.2020

  Rejestracja recepcjonistów Polskiego Bonu Turystycznego

  W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia ZUS udostępnił możliwość aktywacji bonu turystycznego na PUE ZUS. Od tego momentu recepcjoniści podmiotów turystycznych mogą przyjmować płatności bonem.

 • 5.8.2020

  Rekomendacje dla zarządzających budynkami mieszkalnymi w czasie epidemii

  Jakie są zalecenia GIS i MR dla zarządzających budynkami mieszkalnymi na czas epiedemii koronawirusa? Sprawdź.

 • 3.8.2020

  Na wczasach do lekarza...

  Jedziesz na urlop nad morze lub nad jezioro? Pamiętaj, że nawet poza miejscem zamieszkania możesz korzystać ze świadczeń zdrowotnych.

 • 3.8.2020

  Czy kontroler może mieć wgląd w akta osobowe?

  Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych przedsiębiorcy zwracają się z pytaniami, czy w ramach przeprowadzanych kontroli instytucje, takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) czy Państwowa Inspekcja Pracy (PIP), mogą mieć wgląd do akt osobowych pracowników. Kiedy instytucje (...)

 • 31.7.2020

  Zasady karania menedżerów przez Prezesa UOKiK

  Osobom zarządzającym, odpowiedzialnym za zawieranie porozumień ograniczających konkurencję, grozi kara finansowa do 2 mln zł. Na stronie konkurencja.uokik.gov.pl opublikowaliśmy wyjaśnienia, w jaki sposób będzie ustalana wysokość sankcji.

 • 31.7.2020

  Czy pracodawca może ogłaszać dane przodowników pracy?

  Pracodawca może pod pewnymi warunkami wywieszać w zakładzie pracy najlepsze wyniki dotyczące wydajności pracy, które były oparte na jego indywidualnej ocenie.

 • 31.7.2020

  Jak sporządzić plan urlopów?

  Udzielenie urlopu pracownikowi nie sprowadza się jedynie do zaakceptowania wniosku urlopowego, ale jest o wiele bardziej skomplikowane, zwłaszcza dla pracodawcy zatrudniającego większą liczbę pracowników. Pogodzenie potrzeb pracodawcy zapewnienia niezakłóconego procesu produkcyjnego (...)

 • 30.7.2020

  Jak organizować wesela i przyjęcia w dobie epidemii?

  Jeśli organizujesz wesele lub przyjęcie okolicznościowe albo wynajmujesz salę weselną, sprawdź, jak zapewnić bezpoeczeństwo pracownikom i gościom. Zapoznaj się radami Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie.

 • 30.7.2020

  Jak postępować z odpadami w czasie epidemii koronawirusa?

  Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Ministerstwem Klimatu przygotował wytyczne ws. postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19. Co z nich wynika?

 • 30.7.2020

  Podatek od darowizny - Jaki podatek należy zapłacić od darowizny?

  Obowiązkowi podatkowemu w podatku od spadków i darowizn podlegają osoby otrzymujące darowiznę, której wysokość przekracza kwotę wolną od podatku. Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw (...)

 • 30.7.2020

  Darowizna - czyli jak coś komuś podarować...

  Jak zawrzeć umowę darowizny, żeby była ona skuteczna. Kiedy i z jakich przyczyn można odwołać darowiznę? Czy w umowie darowizny można obdarowanego do czegoś zobowiązać i jakie to rodzi konsekwencje? Stronami umowy są darczyńca i obdarowany. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone (...)

 • 29.7.2020

  Dlaczego zgłaszanie działań niepożądanych leków jest potrzebne?

  W wielu krajach – również w Polsce – lekarze, pielęgniarki, położne oraz farmaceuci, mają obowiązek zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych. Dane takie mogą przekazywać również inne osoby. Dlaczego monitorowanie bezpieczeństwa leków (...)

 • 29.7.2020

  Jakie zmiany w stawkach VAT wprowadzono w związku z epidemią?

  W związku z epidemią koronawirusa m.in. przesunięto termin stosowania matrycy stawek VAT ora wprowadzono czasowo obniżone stawki VAT.

 • 28.7.2020

  Kiedy szczepienie psa przeciwko wściekliźnie jest obowiązkowe?

  Obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie (...)

 • 28.7.2020

  Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody

  Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody lub jej odmowy na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych.

 • 27.7.2020

  Nie zawsze darmowe aplikacje są za darmo...

  Dziś telefon komórkowy nie służy jedynie do prowadzenia rozmów i komunikowania się, ale pełni także wiele innych funkcji. Służy rozrywce, pozwala na załatwienie wielu spraw życia codziennego. Wiele osób pobiera na swoje telefony komórkowe aplikacje z pozoru (...)

 • 26.7.2020

  Funkcjonowanie fontann, instalacji wodnych typu „dry-plaza” i podobnych oraz tężni ulicznych w trakcie epidemii

  Główny Inspektor Sanitarny wydał komunikat dotyczący funkcjonowania fontann, instalacji wodnych typu „dry-plaza” i podobnych oraz tężni ulicznych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Co z niego wynika?

 • 24.7.2020

  Jak skorzystać z bonu turystycznego 500+?

  Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla polskich rodzin oraz branży turystycznej w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19. Za pomocą bonu można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce do końca marca 2022 r.

 • 24.7.2020

  Pracodawca ma prawo żądać od pracownika potwierdzenia legalnego pobytu w Polsce

  Chcąc zatrudnić cudzoziemca, pracodawca ma prawo żądać przedstawienia dokumentów uprawniających do przebywania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 • 23.7.2020

  Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłisił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek.

 • 23.7.2020

  Kiedy należy nosić maseczkę?

  Zakładać maseczkę, czy nie? Korzystać z rękawiczek? Przeczytaj i zapamiętaj, jakie zasady ochrony nadal obowiązują i kiedy je stosować.

 • 22.7.2020

  Adherence. Współodpowiedzialność w procesie leczniczym

  Niestety spory procent osób nie rozumie, że za stan własnego zdrowia ogromną odpowiedzialność ponoszą również oni sami, ponieważ swoim postępowaniem, tzn. przestrzeganiem bądź nieprzestrzeganiem zaleceń lekarskich, mogą swój stan zdrowia zasadniczo poprawić lub pogorszyć.

 • 22.7.2020

  Nowe przepisy o kontroli inwestycji

  24 lipca 2020 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące kontroli inwestycji. Prezes UOKiK będzie mógł chronić polskie przedsiębiorstwa o strategicznym znaczeniu dla porządku, bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego. UOKiK opublikował dokument, w którym wyjaśnia, w jaki sposób (...)

 • 21.7.2020

  Prawo do łagodzenia bólu

  Pacjent ma prawo do leczenia bólu. Ani lekarz, ani pielęgniarka nie mogą odmówić pacjentowi  środków przeciwbólowych. Jeżeli usłyszysz np. „wcale tak Pani nie boli”, „trzeba trochę pocierpieć”, „nie dam Panu leków, bo mi się (...)

 • 21.7.2020

  Poznaj prawo pacjenta do intymności i godności

  Przedstawiamy temat związany z prawem do poszanowania intymności i godności osoby leczonej. Każdy pacjent, któremu udzielane są świadczenia zdrowotne ma prawo do poszanowania jego intymności i godności.

 • 20.7.2020

  Jak wyrobić dziecku dowód online?

  Nie tylko dorośli mogą mieć dowód osobisty. Warto wyrobić go także dzieciom. Może się przydać w trakcie wakacyjnych podróży. Co najważniejsze, wniosek możecie złożyć przez internet.

 • 19.7.2020

  Kto dostanie bon turystyczny 500 zł?

  Pieniądze w ramach bonu będą z jednej strony wakacyjnym wsparciem dla rodzin, a z drugiej – dla polskiej branży turystycznej. To 500 zł na każde dziecko przyznawane – tak jak w programie „Rodzina 500+” – niezależnie od dochodów.

 • 16.7.2020

  Program współdziałania dla dużych podatników

  1 lipca br. ruszył Program Współdziałania. Przepisy w zakresie współdziałania zostały wprowadzone do ustawy Ordynacja podatkowa. Celem Programu jest zapewnienie przestrzegania przez podatnika prawa podatkowego, przy aktywnym wsparciu Szefa KAS. Program jest adresowany wyłącznie (...)

 • 15.7.2020

  Wsparcie dla uczniów z niepełnosprawnościami

  W zbliżającym się roku szkolnym 2020/2021 ponad 45 tys. uczniów z niepełnosprawnością będzie mogło skorzystać z dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Przewiduje to „Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym (...)

 • 15.7.2020

  Pracodawca administratorem danych w dokumentacji pracowniczej

  Administrator, przechowując dane w dokumentacji pracowniczej nie musi prosić pracownika o zgodę na przetwarzanie jego danych. W tym przypadku to nie zgoda pracowników, a obowiązek prawny administratora będzie właściwą podstawą przetwarzania danych zgromadzonych w aktach (...)

 • 14.7.2020

  Rekrutacja a ochrona danych

  Przygotowując się do rekrutacji, pracodawca powinien gruntownie przeanalizować, jakie dane będzie mógł pozyskać od kandydata do pracy, aby na ich podstawie była możliwa ocena, czy dana osoba spełnia kryteria niezbędne do objęcia stanowiska, o które się ubiega.