e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum artykułów - Strona 3

 • 29.12.2021

  Wysokości składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców w 2022 r.

  Od nowego roku wyższa będzie kwota minimalnego wynagrodzenia i prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r. Zmienią się w związku z tym wysokości składek na ubezpieczenia społeczne obliczane przez przedsiębiorców. Poznaj najniższe podstawy wymiaru składek oraz kwoty składek (...)

 • 27.12.2021

  Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

  Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi weszła w życie 23 grudnia 2021 r.

 • 27.12.2021

  Przewaga kontraktowa w nowych przepisach

  Weszła w życie nowa ustawa o przewadze kontraktowej. Wprowadzone zmiany poprawią sytuację rolników i dostawców produktów w kontaktach z największymi podmiotami na rynku rolno-spożywczym. 

 • 22.12.2021

  Kto dziedziczy spadek w przypadku braku testamentu?

  Jeśli spadkodawca nie sporządził testamentu albo jego testament okazał się nieważny, czy też testament został odwołany przez spadkodawcę bądź powołany do spadku w testamencie spadkobierca nie chce lub nie może dziedziczyć, to w grę wchodzi dziedziczenie ustawowe, tzn. dziedziczenie z (...)

 • 21.12.2021

  Dla kogo dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas nauki zdalnej?

  W związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. rodzicom i opiekunom będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Dla kogo? Na jakich zasadach? 

 • 21.12.2021

  Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i dopłata do żłobka od 1 stycznia 2022 r.

  Celem ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym jest wsparcie rodzin z dziećmi, przede wszystkim poprzez wprowadzenie dwóch nowych świadczeń: rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz dopłaty do  żłobka. Dopłata do żłobka 2022.

 • 20.12.2021

  Lokal za Grunt

  Lokal za Grunt to instrument rozwoju inwestycji. Dzięki temu rozwiązaniu chcemy ograniczyć bariery w pozyskiwaniu przez inwestorów nieruchomości o potencjale inwestycyjnym oraz zwiększać elastyczność samorządów w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w obszarze działań (...)

 • 17.12.2021

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas nauki zdalnej

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres sprawowania opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach podstawowych i średnich od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 roku.

 • 14.12.2021

  Jak zmiany podatkowe wpłyną na wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS od 2022 r.?

  Od nowego roku zmieni się m.in. sposób ustalania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Może to mieć wpływ na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez ZUS w 2022 r.

 • 13.12.2021

  Rodzinny kapitał opiekuńczy w przypadku, gdy rodzic pracuje za granicą

  Nawet 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w rodzinie od 13. do 36. miesiąca życia – rodzinny kapitał opiekuńczy to dodatkowe wsparcie dla rodzin wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Co się dzieje w przypadku, gdy jeden z rodziców pracuje za granicą? A jeżeli rodzina mieszka za (...)

 • 12.12.2021

  Rozliczenie straty w PGK

  Poznaj zasady obliczania bezpośrednio kolejno następujących po sobie pięciu lat podatkowych dla celów rozliczenia przez spółki strat powstałych i nierozliczonych w latach poprzedzających pierwszy rok podatkowy podatkowej grupy kapitałowej.

 • 12.12.2021

  Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

  Rzecznik MŚP stoi na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego (...)

 • 9.12.2021

  Darmowy rachunek – czy to możliwe?

  Choć przepisy regulujące kwestię podstawowego rachunku płatniczego zostały wprowadzone 5 lat temu, a od 8 sierpnia 2018 r. każdy bank i SKOK ma obowiązek prowadzenia takiego rachunku, niewiele osób wie, że konto bankowe może mieć zupełnie za darmo – wraz z pakietem darmowych przelewów, (...)

 • 7.12.2021

  Estoński CIT w 2022 roku

  Estoński CIT – czyli ryczałt od przychodów spółek – to nowoczesny, prosty i oszczędny sposób opodatkowania, który pozwala zminimalizować rozliczenia z urzędem skarbowym i księgowość prowadzoną w przedsiębiorstwie. Przeczytaj, jakie zasady obowiązują (...)

 • 5.12.2021

  Prawo do przenoszalności danych według RODO

  W określonych sytuacjach będziemy mieli możliwość otrzymywania od administratora dotyczących nas danych, które sami mu dostarczyliśmy, a także możliwość przesyłania tych danych osobowych innemu administratorowi. Prawo do przenoszenia danych pozwala też na bezpośrednie przekazywanie (...)

 • 1.12.2021

  Gwarantowanie depozytów

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny chroni środki/depozyty zgromadzone w: bankach krajowych,spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i oddziałach banków zagranicznych. Bankowy Fundusz Gwarancyjny w przypadku spełnienia warunku gwarancji wypłaca środki gwarantowane (...)

 • 29.11.2021

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 2022 r.

  Obecnie obowiązują jednolite zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz korzystających z ulgi na start. Od nowego roku zasady te będą różne – będą zależały od formy opodatkowania (...)

 • 28.11.2021

  Kiedy się należy podatek od gier hazardowych?

  Przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest urządzanie gier hazardowych (z wyłączeniem urządzania loterii promocyjnych, loterii fantowych i gry bingo fantowe oraz urządzania pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera), jak też udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju (...)

 • 26.11.2021

  Zmiany w dobrowolnych ubezpieczeniach od 1 stycznia 2022 r.

  Od nowego roku zmienią się przepisy dotyczące zasad obejmowania i ustawania ubezpieczeń dobrowolnych – emerytalnego, rentowych i chorobowego [1]. Nieterminowe opłacenie składek nie będzie już powodowało ustania tych ubezpieczeń.

 • 24.11.2021

  Prawo pacjenta do informacji

  Lekarz ma obowiązek informować Cię o Twoim stanie zdrowia, możliwościach dalszej diagnozy i leczenia.

 • 22.11.2021

  Finanse w małżeństwie

  Myśląc o romantycznym wymiarze formalizacji związku, musimy też pamiętać, że pod względem prawnym małżeństwo wiąże się z szeregiem zobowiązań prawnych. W znacznej mierze dotykają one sfery finansowej małżonków, a według badań statystycznych nieporozumienia na tym tle są jednym (...)

 • 18.11.2021

  Mieszkanie bez wkładu własnego

  Program kierowany jest do osób, które posiadają zarobki umożliwiające spłatę kredytu na mieszkanie, ale jednocześnie nie mają środków na wymagany wkład własny. Rząd likwiduje w ten sposób barierę braku środków na wkład własny wymagany dla uzyskania kredytu (...)

 • 17.11.2021

  Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

  Od 25 maja 2018 r. ze względu na wejście do stosowania nowych przepisów regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz wejście w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych straciły moc wcześniej obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji przetwarzania danych (...)

 • 15.11.2021

  Odprawa pośmiertna

  Odprawa pośmiertna jest wyrazem tzw. ryzyka socjalnego pracodawcy. Ryzyko socjalne natomiast należy do zasad, które są charakterystyczne dla prawa pracy. Odprawa pośmiertna należy do typu wypłat, które nie są związane z wykonywaniem pracy przez pracownika. Pracodawca wypłaca ją (...)

 • 14.11.2021

  Zasady ogólne Prawa przedsiębiorców

  Dzięki zasadom ogólnym w Prawie przedsiębiorców wyrażone zostały wartości, naktórych muszą się opierać relacje między biznesem i administracją. Są one dla prawa gospodarczego spoiwem. Zasady ogólne Prawa przedsiębiorców wyznaczają ramy prawne prowadzenia (...)

 • 11.11.2021

  Polski Ład - ulgi na innowacje i rozszerzenie rynków zbytu

  Polski Ład wprowadzi ulgi dla firm, które inwestują w swój rozwój. Przeczytaj, jakie ulgi będą wspierać innowacje w przedsiębiorstwach od 2022 roku, a z których możesz skorzystać, jeśli szukasz nowych rynków dla swoich produktów.

 • 9.11.2021

  Składka zdrowotna w 2022 roku według Polskiego Ładu

  Zmiany w sposobie obliczania składki zdrowotnej to jedna z kluczowych zmian Polskiego Ładu. Od 2022 roku przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej albo podatkiem liniowym zapłacą składkę proporcjonalną do dochodu, natomiast opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (...)

 • 7.11.2021

  Kiedy jest możliwe odwołanie pracownika z urlopu?

  Pracownikowi przysługuje z mocy ustawy prawo do nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Urlop powinien zostać wykorzystany w naturze i pracownik nie może się zrzec prawa do urlopu wypoczynkowego. W praktyce zdarzają się jednak wyjątki, kiedy w czasie przebywania pracownika na urlopie wypoczynkowym (...)

 • 4.11.2021

  Redystrybucja żywności po upływie daty minimalnej trwałości do celów darowizn

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych zawiera ogólne wymagania higieniczne, które obowiązują w produkcji i obrocie żywnością. Nowy rozdział Va Redystrybucja żywności określa (...)

 • 2.11.2021

  Jak korzystać z praw gwarantowanych przez RODO?

  Poznaj 10 praktycznych wskazówek, jak osoba indywidualna może korzystać z praw gwarantowanych przez RODO.

 • 29.10.2021

  Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych

  Od 31 października 2021 r. działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych, stają się działalnością regulowaną. Podmioty prowadzące aktualnie taką działalność powinny do 30 kwietnia 2022 r. uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru. Obydwa (...)

 • 28.10.2021

  Publiczne zawiadomienie o decyzjach i innych czynnościach organu

  Od 1 czerwca 2017 r. możliwe jest stosowanie tej uproszczonej proce­dury zawiadamiania o decyzjach i innych czynnościach organu w każdym postępowaniu (bez względu na jego przedmiot), o ile bierze w nim udział więcej niż 20 stron. Kiedy występuje obowiązek uprzedzenia zawiadomieniu (...)

 • 27.10.2021

  Zasady RODO - nowe podejście do ochrony danych osobowych

  RODO nie zmienia istotnie podstaw prawnych lub zasad przetwarzania danych osobowych. Wprowadza jednak nowe przepisy, które zwiększają samodzielność, ale też odpowiedzialność administratorów danych. Zupełnie nową zasadą wprowadzoną przez rozporządzenie jest zasada rozliczalności.

 • 26.10.2021

  Choroba, kwarantanna lub izolacja dziecka – kiedy przysługuje zasiłek za opiekę nad dzieckiem

  Osoba, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym ma prawo do zasiłku w razie konieczności opieki nad chorym dzieckiem, w tym także gdy dziecko zostało poddane izolacji lub kwarantannie. Z zasiłku opiekuńczego może również skorzystać rodzic, który musi zaopiekować się (...)

 • 25.10.2021

  Umowa dożywocia - na czym polega i jak zawrzeć umowę dożywocia?

  Do niedawna nasze społeczeństwo starzało się w tempie podobnym do istniejącego w krajach wysoko rozwiniętych. Każdego roku mniej osób pracowało na emerytury coraz większej rzeszy osób nieaktywnych zawodowo. Powodowało to zmniejszanie się świadczeń emerytalno-rentowych osób (...)

 • 24.10.2021

  Mediacja w postępowaniu admini­stracyjnym

  Mediacja administracyjna może być prowadzona we wszystkich sprawach, których charakter na to pozwala. Chodzi przede wszystkim o sprawy, w których występują strony o spornych interesach (jak np. tzw. spory sąsiedzkie lub spory długotrwałe między stronami), jak też sprawy, (...)

 • 21.10.2021

  Powierzenie danych osobowych

  Powierzenie danych powinno być regulowane umową lub innym instrumentem prawnym, określającym przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cele przetwarzania, rodzaj danych osobowych i kategorie osób, których dane dotyczą. Ta umowa lub inny instrument prawny powinny również (...)

 • 20.10.2021

  Płatniku, pamiętaj o właściwym PESEL lub NIP swojego pracownika

  Warto pamiętać o obowiązku wpisywania przez płatnika prawidłowego identyfikatora podatkowego NIP/PESEL podatnika (pracownika) w dokumentach PIT (zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników). Błędem (...)

 • 18.10.2021

  Prawo do świadczeń pomocy społecznej

  Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom, zamieszkującym i przebywającym na tym terytorium, posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, (...)

 • 15.10.2021

  Rozwód, co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

  Jakie są przesłanki uzyskania rozwodu? Kiedy sąd nie da rozwodu? Czego można żądać w pozwie rozwodowym? Gdzie złożyć pozew rozwodowy?

 • 14.10.2021

  E-czynny żal w sprawach karnoskarbowych wciąż możliwy i skuteczny

  Zmiany w art. 16 § 4 Kodeksu karnego skarbowego wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych nie modyfikują treści merytorycznej przewidzianych tam regulacji. Złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną (np. e-PUAP, e-Urząd Skarbowy) od 5 października 2021 r. pozostaje skuteczne. Wolą (...)

 • 12.10.2021

  Co się zmieni w zasiłkach od 2022 roku?

  Od nowego roku opóźnienie w opłacaniu składek przez przedsiębiorcę nie będzie już przeszkodą w uzyskaniu zasiłku chorobowego. Zmieni się także m.in. wysokość świadczenia za czas pobytu w szpitalu oraz okres pobierania zasiłku po ustaniu ubezpieczenia.

 • 11.10.2021

  Jak przygotować się na nową naziemną telewizję cyfrową?

  Konsumenci powinni się przygotować do zmian standardu nadawania, które będą wprowadzane stopniowo od wiosny 2022 r. - nowa naziemna telewizja cyfrowa.

 • 11.10.2021

  Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

  Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia: jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu do innej pracy, odpowiedniej ze względu (...)

 • 7.10.2021

  RODO - czyli co to jest RODO?

  Dnia 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zaczęło być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).

 • 6.10.2021

  Uznanie szczepienia przeciwko COVID-19 wykonanego poza granicami Polski

  Pojawił się komunikat nr 13 Ministra Zdrowia w sprawie uznania szczepienia przeciwko COVID-19 wykonanego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz wydania Unijnego Certyfikatu COVID-19 (UCC).

 • 4.10.2021

  Jak dostać jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł?

  Urodziło ci się dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem? Twoje dziecko ma nieuleczalną chorobę, która zagraża jego życiu? Możesz dostać pomoc – jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Dowiedz się, jak je uzyskać.

 • 3.10.2021

  Jak złożyć oświadczenie o delegowaniu pracownika na terytorium Polski?

  Jesteś zagranicznym pracodawcą i wysyłasz pracowników do pracy w Polsce? Poinformuj o tym Państwową Inspekcję Pracy. Dowiedz się, jak i kiedy to zrobić.

 • 30.9.2021

  Jak zarejestrować spółkę w systemie S24?

  Obecnie w systemie S24 można założyć spółkę jawną, komandytową i z ograniczoną odpowiedzialnością, a także prostą spółkę akcyjną. Rejestracja spółki w systemie S24, jest dobrą formą dla prostych spółek zakładanych przez jedną osobę albo (...)