e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum artykułów - Strona 2

 • 8.10.2020

  Aktualne rekomendacje i instrukcje dla domów pomocy społecznej

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym zaktualizowało rekomendacje i instrukcje dla domów pomocy społecznej. Nowe wytyczne dotyczą wszystkich osób przebywających w placówkach: osób starszych, dzieci, niepełnosprawnych (...)

 • 7.10.2020

  Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?

  Przedawnienie oznacza możliwość uchylenia się dłużnika od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu. Istotny sens przedawnienia polega na tym, że po upływie określonego prawem terminu ten przeciwko komu kieruje się roszczenie (czyli dłużnik) może uchylić (...)

 • 5.10.2020

  Możliwe milczące załatwienie sprawy

  Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje teraz, że „milczenie” organu, tzn. brak de­cyzji po upływie określonego terminu na załatwienie sprawy, poczytuje się w pewnych przypadkach za załatwienie tej sprawy w sposób w całości uwzględniający żądanie (...)

 • 2.10.2020

  Kredyt studencki – wsparcie w finansowaniu kształcenia

  Trudna sytuacja materialna nie musi oznaczać rezygnacji ze studiów. Studenci mogą ubiegać się o bezzwrotne stypendia i zapomogi. Dobrym rozwiązaniem może się także okazać kredyt studencki. Dlaczego? Można zdecydować o wysokości wypłacanych środków, spłatę kredytu rozpoczyna (...)

 • 30.9.2020

  Nowy JPK_VAT z deklaracją dla wszystkich przedsiębiorców

  Od 1 października 2020 r. wszyscy podatnicy VAT będą składać jeden plik JPK_VAT z deklaracją. Rozwiązanie dotyczy wszystkich firm, bez względu na ich wielkość. Nowy JPK_VAT to mniej składanych dokumentów i kontroli podatkowych.

 • 30.9.2020

  Kto może dziedziczyć spadek?

  Zdolnym do odziedziczenia spadku po spadkodawcy może być tylko taka osoba, której przysługuje zdolność do dziedziczenia, czyli wynikająca z przepisów prawa możliwość do bycia podmiotem praw i obowiązków wynikających ze spadku. Kto posiada zdolność do dziedziczenia? Czy (...)

 • 30.9.2020

  Spory zbiorowe pracy

  Sporem zbiorowym jest spór pracowników z pracodawcą lub pracodawcami, dotyczący warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych. Zasadniczą (...)

 • 29.9.2020

  Zaświadczenie A1 - nowe ułatwienia na PUE ZUS

  Już od 29 września 2020 r. klienci ZUS, którzy chcą otrzymać zaświadczenie A1, mogą wypełnić elektronicznie odpowiedni wniosek na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Od 30 września wnioski te będą jeszcze prostsze, a system podpowie, który wniosek wybrać i jak go wypełnić.

 • 29.9.2020

  Jak nawiązywany jest stosunek pracy?

  Nawiązanie stosunku pracy wymaga zgodnego oświadczenia woli pracownika i pracodawcy bez względu na podstawę zatrudnienia.

 • 29.9.2020

  Ocena skutków dla ochrony danych

  Przeprowadzenie takiej oceny będzie wymagane, jeżeli operacje przetwarzania danych mogą powodować wysokie ryzyko naruszenia prywatności osób, których dane dotyczą.

 • 29.9.2020

  Stawki VAT dot. pasz dla zwierząt gospodarskich i domowych, w tym śruty i otrąb

  Od 1 lipca 2020 r. są stosowane przepisy tzw. nowej matrycy stawek VAT, czyli nowego systemu stawek tego podatku, który został wprowadzony ustawą z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Opiera się on na identyfikowaniu (...)

 • 29.9.2020

  Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

  Na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, (...)

 • 26.9.2020

  COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego

  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przetłumaczyła i udostępniła polską wersję przewodnika pn. „COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego”, które są istotne dla sektora spożywczego, w (...)

 • 25.9.2020

  Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców w związku z epidemią koronawirusa

  W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, weszły w życie zmiany w prawie przewidujące m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Obowiązujące obecnie przepisy umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą (...)

 • 24.9.2020

  Zasady zlecania testów na koronawirusa

  Jak ma postępować lekarz rodzinny, gdy zgłosi się do niego pacjent z objawami charakterystycznymi dla COVID-19 i co dzieje się z chorym, który otrzyma pozytywny wynik testu, a nie jest samodzielny – m.in. na takie pytania odpowiadają algorytmy postępowania z pacjentem, które (...)

 • 23.9.2020

  Nowe świadczenie postojowe i zwolnienie ze składek ZUS za 3 miesiące

  Ustawa z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. tarcza 5.0) wskazuje branżowo (...)

 • 22.9.2020

  Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych a PIT

  Minister Finansów w dniu 11 września 2020 r. wydał interpretacje ogólną w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych.

 • 22.9.2020

  Jak izba lekarska może pomóc w ochronie praw pacjenta?

  Jeśli Twoim zdaniem lekarz lub pielęgniarka zachowali się w stosunku do Ciebie niewłaściwe lub nieetycznie, możesz zwrócić się do izby lekarskiej.

 • 21.9.2020

  Działania PIP w czasie pandemii

  W zakresie kompetencji działania PiP leży m.in. bezpieczeństwo i higiena pracy w zakresie przepisów wynikających z prawa pracy. Czego dotyczą kontrole PIP?

 • 18.9.2020

  Elektroniczny czynny żal

  Jeżeli naruszyłeś przepisy podatkowe, teraz możesz wyrazić „skruchę" w formie elektronicznej, bez odwiedzania urzędu. 

 • 18.9.2020

  80 milionów złotych na opiekę wytchnieniową

  Wsparcie finansowe na usługi opieki wytchnieniowej, oraz sfinansowanie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego, a także wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki – to główne założenia ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i (...)

 • 17.9.2020

  Procedury graniczne w relacjach Unii Europejskiej i Zjednoczonego Królestwa

  W celu zapewnienia ciągłości handlu, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (UK) opublikowało przewodnik „The Border with the European Union Importing and Exporting Goods”, zawierający kompleksowy opis wymogów i procedur (administracyjnych, (...)

 • 15.9.2020

  Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim

  Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce sprawia, że tak jak przez ostatnie pół roku, także w roku akademickim 2020/2021 działalność dydaktyczna w uczelniach powinna być realizowana z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego. Resort szkolnictwa (...)

 • 14.9.2020

  Tarcze dla środowiska naukowego i akademickiego – podsumowanie

  Wyjątkowe okoliczności związane z pandemią, w których znalazły się uczelnie i instytucje naukowe wymagały podjęcia szczególnych działań. Odpowiedzią stały się tarcze kryzysowe, które oprócz rozwiązań dla całej gospodarki, zawierały również regulacje (...)

 • 13.9.2020

  Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

  Kiedy rodzice muszą płacić alimenty na dzieci?  Alimenty na pełnoletnie dziecko uczące się/nieuczące się Kiedy rodzice są zwolnieni z obowiązku alimentacyjnego Co nie powoduje ustania obowiązku alimentacyjnego?  Kto może wystąpić z pozwem o alimenty na rzecz dziecka?  Od (...)

 • 11.9.2020

  Tarcza turystyczna z pomocą dla organizatorów wycieczek i turystów

  Zapewnienie preferencyjnych pożyczek na zwroty wpłat klientów organizatorów turystyki, specjalny fundusz, w którym będą gromadzone pieniądze dla turystów i organizatorów wycieczek za odwołane imprezy turystyczne, postojowe oraz zawieszenie składek ZUS dla całej (...)

 • 11.9.2020

  Konkubinat: życie bez ślubu, Jakie są skutki prawne życia w konkubinacie w Polsce

  Nie do rzadkości należą przypadki, gdy kobieta i mężczyzna prowadzą wspólne życie, pomimo, iż nie zawarli ze sobą związku małżeńskiego. Sytuację taką odzwierciedla instytucja konkubinatu. Instytucja ta rodzi wiele pytań i kwestii, a to z tego względu, iż ustawodawca w ogóle (...)

 • 10.9.2020

  Co reguluje RODO?

  Prywatność każdego człowieka musi być chroniona. 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO). Zawiera ono przepisy o ochronie osób fizycznych w związku (...)

 • 9.9.2020

  E-skierowanie bardziej przyjazne dla pacjentów

  Dostałeś e-skierowanie? Nie potrzebujesz już wydruku z podpisem lekarza. Teraz zarejestrujesz je w każdej placówce.

 • 8.9.2020

  Zasiłki chorobowe i opiekuńcze dla osób wykonujących zawody medyczne

  Zasiłki chorobowe i opiekuńcze od 5 września 2020 r. osobom wykonujący zawody medyczne przysługują na ogólnych zasadach. Od 5 września 2020 r. przestały bowiem obowiązywać preferencyjne zasady dotyczące wysokości zasiłku chorobowego oraz możliwości świadczenia pracy w (...)

 • 7.9.2020

  Czego dotyczy zasiedzenie?

  Zasiedzenie to jedna z form nabycia własności rzeczy poprzez jej długotrwałe, faktyczne posiadanie. Zasiedzenie jest więc sposobem nabycia własności przez upływ czasu. Zasiedzenie jest sposobem nabycia własności, który nie zobowiązuje osoby nabywającej ją w ten sposób do dania (...)

 • 4.9.2020

  Krótsza kwarantanna - nowe zasady

  Od 2 września kwarantanna wynosi 10 dni. Ostateczny czas izolacji będzie zależał od Twojego stanu zdrowia i decyzji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 • 4.9.2020

  Jak złożyć JPK_VAT z deklaracją?

  Zobacz, co zmieni się od 1 października 2020 roku w plikach JPK_VAT. Sprawdź, jakie nowe dane będziesz musiał podać i jakie kary grożą za błędy. Czym jest JPK_VAT z deklaracją, kto i kiedy go składa, jak go wypełnić i wysłać?

 • 3.9.2020

  Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii

  Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce opracował Główny Inspektorat Sanitarny, razem z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Infrastruktury. Co z nich wynika?

 • 2.9.2020

  Świadczenie pieniężne dla Sybiraków

  W dniu 21 sierpnia br. została opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1936–1956. Poznaj informacje na temat najważniejszych (...)

 • 1.9.2020

  Postępowanie dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem

  Obowiązujące obecnie przepisy prawa określają sposób postępowania sądu opiekuńczego adekwatnie do różnych stanów faktycznych i dobra dziecka, jeśli obowiązki, które wynikają z orzeczenia sądowego albo ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem, dotyczącej (...)

 • 1.9.2020

  Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021

  We wtorek, 1 września br. ok. 4 mln 650 tys. uczniów z ok. 22 tys. szkół rozpoczyna zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2020/2021. W szkołach podstawowych będzie uczyło się ponad 3 mln uczniów, w tym w klasach I ok. 367 tys. dzieci, a w szkołach ponadpodstawowych (...)

 • 31.8.2020

  Unieważnienie małżeństwa ze względu na wiek

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że osoba, która nie ukończyła 18 lat, nie może zawrzeć związku małżeńskiego. Przewiduje jednak wyjątkowo, iż z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat. Zezwolenie (...)

 • 31.8.2020

  Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

  Tzw. ulga mieszkaniowa polega na tym, że w przypadku nabycia budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa (...)

 • 31.8.2020

  Wytyczne organizacji imprez w obiektach wielofunkcyjnych w trakcie epidemii

  Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym przedstawiło aktualne wytyczne organizacji imprez w obiektach wielofunkcyjnych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

 • 31.8.2020

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 1 września

  Od 1 września rodzicom i opiekunom przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia placówek zapewniających opiekę oraz w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę (...)

 • 29.8.2020

  Rehabilitacja w czasie epidemii

  Jeśli zarządzasz gabinetem fizjoterapeutycznym, sprawdź, jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i pacjentom. Wytyczne dla funkcjonowania gabinetów fizjoterapeutycznych w systemie rehabilitacji ambulatoryjnej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce opracowało Ministerstwo Rozwoju (...)

 • 29.8.2020

  Wytyczne dla biur w dobie koronawirusa

  Wytyczne dla organizacji pracy biurowej w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce opracowały Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny. Sprawdź, co z nich wynika.

 • 28.8.2020

  Wytyczne dla funkcjonowania sal zabaw w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

  Jesteś właścicielem sali zabaw lub zarządzasz nią? Sprawdź, jak zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, opiekunom i pracownikom. Zgodnie z wytycznymi, które Ministerstwo Rozwoju opracowało wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym, pamietaj: poinformuj pracowników, żeby nie (...)

 • 28.8.2020

  Pracownicy delegowani w Polsce z większymi prawami

  Nowe przepisy mają zagwarantować, że za tę samą pracę w tym samym miejscu będzie przysługiwało to samo wynagrodzenie. Zmiany w przepisach na korzyść pracowników delegowanych w Polsce wprowadza ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach (...)

 • 27.8.2020

  Jakimi zasadami bezpieczeństwa powinny się kierować urzędy i instytucje państwowe w czasie epidemii?

  Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowało wytyczne dla funkcjonowania urzędów i instytucji państwowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Co z nich wynika?

 • 27.8.2020

  Jak kierowcy taksówek powinni dbać o bezpieczeństwo w dobie epidemii?

  Wytyczne dla funkcjonowania kierowców taksówek w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce opracowało Ministerstwo Rozwoju wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Obowiązują one w tzw. strefie zielonej naszego kraju. Co z nich wynika?

 • 26.8.2020

  Wytyczne dla zakładów pogrzebowych

  Ministerstwo Rozwoju we współpracy z GIS przygotowało wytyczne dla zakładów pogrzebowych w dobie epiemii. Co z nich wynika?

 • 26.8.2020

  Teleporady - zbiór zasad i dobrych praktyk dla lekarzy POZ

  Ministerstwo Zdrowia oraz konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej przygotowali standardy organizacyjne oraz wytyczne w zakresie udzielania teleporad dla lekarzy POZ. Wypracowane rozwiązania mają na celu poprawę jakości usług medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej, przy jednoczesnym (...)

 • 25.8.2020

  Wytyczne dla funkcjonowania stacji paliw w trakcie epidemii

  Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym wytyczne dla funkcjonowania stacji paliw w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Dotyczą one tzw. strefy zielonej. Co z nich wynika?