Archiwum artykułów - Strona 2

 • 25.6.2020

  Wakacje kredytowe - ustawowe i pozaustawowe

  Nowe przepisy dają prawo do zawieszenia na okres do 3 miesięcy spłaty kredytu, bez naliczania odsetek i innych opłat. Nowe przepisy dotyczyć będą tych, którzy stracili pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca br. Na początku kwietnia Prezes UOKiK Tomasz Chróstny (...)

 • 25.6.2020

  Wnioski o wsparcie z ZUS w ramach „Tarczy antykryzysowej” tylko elektronicznie

  Od 24 czerwca 2020 r. wnioski: o zwolnienie z opłacania składek (RDZ),,o świadczenie postojowe i o kontynuację jego wypłaty (RSP-D, RSPC, RSP-DK i RSP-CK), o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (RDO) i o udzielenie ulgi w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – (...)

 • 24.6.2020

  Co trzeba wiedzieć o „Dobrym Starcie”?

  1 lipca rusza nabór wniosków do programu „Dobry Start”. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. To wsparcie dla 4,5 miliona uczniów.

 • 24.6.2020

  Prawa ojca

  Wczorajszy Dzień Ojca to dobra okazja, by lepiej przyjrzeć się prawom przysługującym mężczyznom wychowującym dzieci. Do najważniejszych uprawnień przysługujących mężczyznom wychowującym dzieci należą m.in.: urlop ojcowski, zwolnienie od pracy z tytułu urodzenia dziecka, urlop rodzicielski, (...)

 • 24.6.2020

  O wynikach rekrutacji do żłobka możesz dowiedzieć się np. z maila

  Nie ma przeszkód, aby informację o decyzji o wynikach postępowania rekrutacyjnego do żłobków przekazano rodzicom dzieci do lat trzech za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

 • 23.6.2020

  Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw w trakcie epidemii

  GIS opublikował wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

 • 23.6.2020

  Wytyczne GIS dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego

  Wytyczne dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii C0VID-19 w Polsce z dnia 5 czerwca 2020 r. wydał Główny Inspektor Sanitarny na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59, z (...)

 • 22.6.2020

  Uprzednie konsultacje z UODO – kto i kiedy może z nich skorzystać?

  Uprzednie konsultacje z UODO to procedura służąca wsparciu administratorów w sytuacji stwierdzenia przez nich wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, którego sami nie są w stanie zminimalizować. Celem uprzednich konsultacji jest wypracowanie (...)

 • 22.6.2020

  Kto otrzyma dodatek solidarnościowy?

  W ramach działań antykryzysowych weszły w życie przepisy, które wprowadzają nowe świadczenie – dodatek solidarnościowy. Mogą z niego skorzystać osoby, które po 15 marca 2020 roku, w następstwie COVID-19, straciły pracę lub ich umowa wygasła. Dodatek solidarnościowy (...)

 • 21.6.2020

  Czy należy przestrzegać prawa konkurencji podczas epidemii koronawirusa?

  W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią wirusa COVID-19 przedsiębiorcy doświadczają obecnie licznych utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej, np. w postaci zakłóceń w funkcjonowaniu łańcucha dostaw, nadprzeciętnego popytu na niektóre towary i usługi (...)

 • 21.6.2020

  Dotacje na kapitał obrotowy

  W sumie aż 2,5 mld zł Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczyła w ogłoszonym właśnie konkursie „Dotacje na kapitał obrotowy”. Na wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy na skutek pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

 • 20.6.2020

  Twój wybór

  Już tylko do końca niedzieli można złożyć wniosek online o wpis do rejestru wyborców. Dwa dni więcej - do wtorku - zostało na dopisanie się przez internet do spisu wyborców.

 • 20.6.2020

  Wypłata niektórych należności przez zagraniczny zakład polskiego rezydenta na rzecz nierezydenta a CIT i PIT

  Minister Finansów wydał interpretację ogólną (nr SP4.8223.1.2020), w której wyjaśnił, że wypłata niektórych należności przez zagraniczny zakład polskiego rezydenta na rzecz nierezydenta nie rodzi obowiązku podatkowego i obowiązku poboru zryczałtowanego podatku, (...)

 • 19.6.2020

  Opodatkowanie VAT wykonania trwałej zabudowy meblowej w mieszkaniu

  W niedawnej interpretacji ogólnej Minister Finansów wyjaśnił kwestię opodatkowanie VAT wykonania trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Sprawdź, co z niej wynika.

 • 19.6.2020

  W 10. lub 11. dniu kwarantanny zrób test

  Jesteś na kwarantannie i chcesz wiedzieć, czy jesteś zakażony koronawirusem? 10. lub 11. dnia możesz zrobić test w mobilnym punkcie pobrań.

 • 18.6.2020

  Prawo pacjenta do informacji

  Znajomość i świadomość posiadania przez pacjenta prawa do informacji jest bardzo ważna podczas udzielania świadczeń zdrowotnych.

 • 18.6.2020

  Złóż wniosek o pomoc finansową dla koła gospodyń wiejskich

  3000 zł - jeżeli koło gospodyń wiejskich (KGW) liczy nie więcej niż 30 członków, 4000 zł, jeżeli liczy od 31 do 75 członków i 5000 zł, jeżeli liczy ponad 75 członków – takie wsparcie finansowe jest udzielane na działalność zarejestrowanego KGW. Można już składać (...)

 • 17.6.2020

  Kto może uzyskać informacje o stanie zdrowia nieprzytomnego pacjenta?

  Pacjent ma prawo do uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia, w tym w szczególności o tym, na co choruje, jak może być leczony, jakie są zagrożenia związane z wyborem danej metody leczniczej lub diagnostycznej, a także o wynikach zastosowanego leczenia.

 • 16.6.2020

  Chcesz głosować korespondencyjnie? To ostatni moment, by to zgłosić

  Niemal 24 tysiące osób do tej pory zgłosiło online chęć głosowania korespondencyjnego. Jeśli też chcecie tak głosować, na odpowiednie zgłoszenie macie już jest czas do dziś do godz. 24. Zdążycie. Zróbcie to przez internet.

 • 15.6.2020

  Czy należy się VAT od towarów po wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego?

  Minister Finansów wydał interpretację ogólną, z której wynika brak opodatkowania podatkiem od towarów i usług towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy, w przypadku wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do powołania zarządcy (...)

 • 13.6.2020

  Szkoła może korzystać z dziennika elektronicznego

  W przypadku prowadzenia przez szkoły dzienników lekcyjnych zgoda rodziców nie stanowi podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, ponieważ podstawą do przetwarzania danych w dokumentacji szkolnej jest przepis prawa.

 • 9.6.2020

  Dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne po upływie umownego terminu wykonania zamówienia

  Zamawiający może zmienić umowę o zamówienie publiczne po upływie terminu na wykonanie przedmiotu świadczenia, pod warunkiem, że zmiana ta będzie zgodna z treścią art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

 • 8.6.2020

  Jeśli źle się poczujesz...

  Iść do przychodni, na SOR czy do szpitala zakaźnego? Dzwonić do stacji sanitarno-epidemiologicznej czy lekarza rodzinnego? Zapoznaj się z instrukcją postępowania w razie problemów zdrowotnych. Pamiętaj, jeśli podejrzewasz zakażenie koronawirusem, nie idź na SOR ani (...)

 • 5.6.2020

  Wytyczne dla pływalni i saun w czasie epidemii

  Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi wytycznymi dla funkconowania pływalni i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

 • 3.6.2020

  Wytyczne dla siłowni i klubów fitness w związku z epidemią

  Jesteś właścicielem lub zarządzasz siłownią lub klubem fitness? Sprawdź, jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom oraz klientom. Zapoznaj się z wytycznymi Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania siłowni/klubu fitness w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

 • 3.6.2020

  IV etap odmrożenia w sporcie

  W związku z wdrożeniem IV etapu nowej sportowej rzeczywistości publikujemy zestawienie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 • 2.6.2020

  Niebezpieczeństwa zabawek połączonych z Internetem

  Zabawki łączące się z Internetem stają się obiektem pożądania wśród dzieci w różnym wieku. Mają one postać zwykłych przedmiotów, tj. inteligentne zegarki, lalki, roboty, dziecięce tablety, mini drony, itp., które zbierają informacje z zainstalowanego (...)

 • 31.5.2020

  Crowdfunding - z czym to się wiąże?

  Crowdfunding, tzn. zbieranie pieniędzy przez Internet, nie jest regulowane przez państwo. Powoduje to problemy interpretacyjne, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie podatkowe. W zależności od charakteru zbiórki, może na zbierającym ciążyć obowiązek zapłaty podatku dochodowego, ewentualnie (...)

 • 31.5.2020

  Dla kogo jest ośrodek wsparcia?

  Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia.

 • 31.5.2020

  Wytyczne dla funkcjonowania sklepów meblarskich i budowlanych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

  Jeśli jesteś pracownikiem sklepu meblowego lub budowlanego lub zarządzasz takim obiektem, sprawdź, jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i klientom. Zgodnie z wytycznymi, które opracowało Ministerstwo Rozwoju wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym, powinieneś m.in.: zadbać (...)

 • 29.5.2020

  Wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

  Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego (...)

 • 29.5.2020

  Dostęp rodziców do danych z nagrań monitoringu w żłobku

  Pozyskanie przez rodzica danych osobowych zawartych w nagraniach z monitoringu w żłobku jest możliwe, o ile spełniona jest co najmniej jedna z określonych w RODO przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych, a ich udostępnienie odbywa się z poszanowaniem (...)

 • 28.5.2020

  Wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych

  MRiRW i GIS podały wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych. Podstawowym celem wdrażanych procedur jest: zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom sezonowym i gospodarzom przebywającym na terenie gospodarstwa; umożliwienie pracownikom (...)

 • 28.5.2020

  Co warto wiedzieć o otwarciu placówek dziennego pobytu?

  Od tego tygodnia rozpoczął się kolejny etap odmrażania życia społecznego. Możliwe stało się m.in. wznowienie działalności placówek dziennego pobytu. Po 24 maja możliwe jest otwarcie placówek dziennego pobytu – to m.in. placówki wsparcia dziennego, domy i kluby seniora, (...)

 • 27.5.2020

  Pacjent w czasie epidemii

  Ludzie chorują, potrzebują pomocy lekarza, cierpią z powodu bólu zęba czy kręgosłupa, niezależnie od tego, czy mamy stan epidemii czy nie. Jak leczyć się w czasie koronawirusa?

 • 27.5.2020

  Zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy w związku z koronawirusem

  Od 16 maja br. nie ma obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP stanowiącej granicę wewnętrzną dla osób podróżujących w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub państwie UE i EOG a także Szwajcarii oraz w celu pobierania nauki w RP lub państwie sąsiadującym, (...)

 • 26.5.2020

  Brak obowiązku informacyjnego przy zgłaszaniu członków rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego

  Ponieważ pozyskiwanie danych członków rodziny pracownika zgłaszanych przez pracodawcę do ubezpieczenia zdrowotnego odbywa się na podstawie przepisów prawa, które zapewniają odpowiednią ochronę ich praw, pracodawca może skorzystać zezwolnienia z dopełniania (...)

 • 26.5.2020

  Bezpieczne wideokonferencje

  Nowe technologie otworzyły zupełnie nowe możliwości. Podczas pracy zdalnej, a także kontaktów online z przyjaciółmi i rodziną spowodowanych obecną sytuacją związaną z ograniczeniem rozprzestrzeniania COVID-19, jednym z najczęściej wybieranych sposobów (...)

 • 25.5.2020

  Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

  Mikro, małe i średnie firmy mogą starać się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Poznaj odpowiedzi resortu pracy na najczęściej zadawane pytania o ten instrument tarczy antykryzysowej.

 • 24.5.2020

  Jak ubiegać się o umorzenie zaległości podatkowej?

  Masz problem ze spłatą zaległego podatku, odsetek za zwłokę lub zapłatą opłaty prolongacyjnej? Złóż wniosek o umorzenie całości lub części zaległości podatkowej i sprawdź czy urząd przyzna ci taką pomoc. Zobacz, jak to zrobić.

 • 24.5.2020

  Tarcza antykryzysowa – najważniejsze ostatnie zmiany

  Najnowsze zmiany w ramach tarczy antykryzysowej przynoszą liczne rozwiązania korzystne m.in. dla rodzin, emerytów, osób prowadzących działalność gospodarczą czy zatrudniających osoby niepełnosprawne.

 • 23.5.2020

  Czy pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop?

  Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, w porozumieniu z pracownikami i biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Jak to wygląda w czasie epidemii? Kiedy pracodawca może wysłać pracownika bez jego zgody na urlop wypoczynkowy?

 • 23.5.2020

  Uwaga na oszustów żerujących na koronawirusie

  W czasie niepewności na rynkach finansowych ostrożnie podchodźmy do ofert dużego zysku bez ryzyka. Uważajmy także na propozycje szkoleń i zbiórek, które dostajemy od nieznanych osób czy organizacji. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny radzi, jak chronić się przed (...)

 • 22.5.2020

  Usługi finansowe w dobie koronawirusa

  Dowiedz się, z jakimi problemami w dobie koronawirusa spotykają się klienci korzystający z usług finansowych.

 • 21.5.2020

  Tarcza antykryzysowa w skrócie

  Ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu ustaw, które składają się na tarczę antykryzysową.

 • 21.5.2020

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to rejestr osób, które sprawują kontrolę nad spółkami prawa handlowego. Sprawdź, czy obejmuje cię obowiązek wpisu do CRBR i kiedy taki wpis trzeba uzyskać.

 • 20.5.2020

  Wsparcie finansowe dla firm w ramach Tarczy Finansowej

  Pomoc z Tarczy Finansowej jest pożyczką dla przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku w momencie uzyskania finansowania. Ministerstwo Finansów we współpracy z PFR prowadzi prace mające na celu przygotowanie korzystnych rozwiązań dla przedsiębiorców.

 • 19.5.2020

  Zapisz się na e-wizytę

  Kontakt z lekarzem lub pielęgniarką bez wychodzenia z domu? E-wizyta to kolejne rozwiązanie, które ułatwia życie pacjentom.

 • 18.5.2020

  Badania lekarskie i szkolenia BHP w dobie koronawirusa

  Zatrudniasz pracownika? Kończą Ci się badania okresowe? - w związku z zagrożeniem związanym z COVID-19 wprowadzono przepisy szczególne. Przeczytaj, jakie zmiany obowiązują w zakresie wykonywania profilaktycznych badań lekarskich pracowników oraz szkoleń BHP.

 • 17.5.2020

  Rejestracja czasu pracy za pomocą danych biometrycznych a RODO

  Przetwarzanie przez pracodawcę danych biometrycznych pracowników nie może służyć celowi, jakim jest ewidencja czasu pracy. Pracodawca legalnie przetwarza dane biometryczne swoich pracowników, jeżeli wynika to ze szczególnych przesłanek określonych w RODO oraz znajduje (...)

NA SKÓTY