e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum artykułów - Strona 4

 • 15.9.2020

  Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim

  Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce sprawia, że tak jak przez ostatnie pół roku, także w roku akademickim 2020/2021 działalność dydaktyczna w uczelniach powinna być realizowana z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego. Resort szkolnictwa (...)

 • 14.9.2020

  Tarcze dla środowiska naukowego i akademickiego – podsumowanie

  Wyjątkowe okoliczności związane z pandemią, w których znalazły się uczelnie i instytucje naukowe wymagały podjęcia szczególnych działań. Odpowiedzią stały się tarcze kryzysowe, które oprócz rozwiązań dla całej gospodarki, zawierały również regulacje (...)

 • 13.9.2020

  Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

  Kiedy rodzice muszą płacić alimenty na dzieci?  Alimenty na pełnoletnie dziecko uczące się/nieuczące się Kiedy rodzice są zwolnieni z obowiązku alimentacyjnego Co nie powoduje ustania obowiązku alimentacyjnego?  Kto może wystąpić z pozwem o alimenty na rzecz dziecka?  Od (...)

 • 11.9.2020

  Tarcza turystyczna z pomocą dla organizatorów wycieczek i turystów

  Zapewnienie preferencyjnych pożyczek na zwroty wpłat klientów organizatorów turystyki, specjalny fundusz, w którym będą gromadzone pieniądze dla turystów i organizatorów wycieczek za odwołane imprezy turystyczne, postojowe oraz zawieszenie składek ZUS dla całej (...)

 • 11.9.2020

  Konkubinat: życie bez ślubu, Jakie są skutki prawne życia w konkubinacie w Polsce

  Nie do rzadkości należą przypadki, gdy kobieta i mężczyzna prowadzą wspólne życie, pomimo, iż nie zawarli ze sobą związku małżeńskiego. Sytuację taką odzwierciedla instytucja konkubinatu. Instytucja ta rodzi wiele pytań i kwestii, a to z tego względu, iż ustawodawca w ogóle (...)

 • 10.9.2020

  Co reguluje RODO?

  Prywatność każdego człowieka musi być chroniona. 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO). Zawiera ono przepisy o ochronie osób fizycznych w związku (...)

 • 9.9.2020

  E-skierowanie bardziej przyjazne dla pacjentów

  Dostałeś e-skierowanie? Nie potrzebujesz już wydruku z podpisem lekarza. Teraz zarejestrujesz je w każdej placówce.

 • 8.9.2020

  Zasiłki chorobowe i opiekuńcze dla osób wykonujących zawody medyczne

  Zasiłki chorobowe i opiekuńcze od 5 września 2020 r. osobom wykonujący zawody medyczne przysługują na ogólnych zasadach. Od 5 września 2020 r. przestały bowiem obowiązywać preferencyjne zasady dotyczące wysokości zasiłku chorobowego oraz możliwości świadczenia pracy w (...)

 • 7.9.2020

  Czego dotyczy zasiedzenie?

  Zasiedzenie to jedna z form nabycia własności rzeczy poprzez jej długotrwałe, faktyczne posiadanie. Zasiedzenie jest więc sposobem nabycia własności przez upływ czasu. Zasiedzenie jest sposobem nabycia własności, który nie zobowiązuje osoby nabywającej ją w ten sposób do dania (...)

 • 4.9.2020

  Krótsza kwarantanna - nowe zasady

  Od 2 września kwarantanna wynosi 10 dni. Ostateczny czas izolacji będzie zależał od Twojego stanu zdrowia i decyzji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 • 4.9.2020

  Jak złożyć JPK_VAT z deklaracją?

  Zobacz, co zmieni się od 1 października 2020 roku w plikach JPK_VAT. Sprawdź, jakie nowe dane będziesz musiał podać i jakie kary grożą za błędy. Czym jest JPK_VAT z deklaracją, kto i kiedy go składa, jak go wypełnić i wysłać?

 • 3.9.2020

  Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii

  Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce opracował Główny Inspektorat Sanitarny, razem z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Infrastruktury. Co z nich wynika?

 • 2.9.2020

  Świadczenie pieniężne dla Sybiraków

  W dniu 21 sierpnia br. została opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1936–1956. Poznaj informacje na temat najważniejszych (...)

 • 1.9.2020

  Postępowanie dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem

  Obowiązujące obecnie przepisy prawa określają sposób postępowania sądu opiekuńczego adekwatnie do różnych stanów faktycznych i dobra dziecka, jeśli obowiązki, które wynikają z orzeczenia sądowego albo ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem, dotyczącej (...)

 • 1.9.2020

  Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021

  We wtorek, 1 września br. ok. 4 mln 650 tys. uczniów z ok. 22 tys. szkół rozpoczyna zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2020/2021. W szkołach podstawowych będzie uczyło się ponad 3 mln uczniów, w tym w klasach I ok. 367 tys. dzieci, a w szkołach ponadpodstawowych (...)

 • 31.8.2020

  Unieważnienie małżeństwa ze względu na wiek

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że osoba, która nie ukończyła 18 lat, nie może zawrzeć związku małżeńskiego. Przewiduje jednak wyjątkowo, iż z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat. Zezwolenie (...)

 • 31.8.2020

  Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

  Tzw. ulga mieszkaniowa polega na tym, że w przypadku nabycia budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa (...)

 • 31.8.2020

  Wytyczne organizacji imprez w obiektach wielofunkcyjnych w trakcie epidemii

  Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym przedstawiło aktualne wytyczne organizacji imprez w obiektach wielofunkcyjnych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

 • 31.8.2020

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 1 września

  Od 1 września rodzicom i opiekunom przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia placówek zapewniających opiekę oraz w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę (...)

 • 29.8.2020

  Rehabilitacja w czasie epidemii

  Jeśli zarządzasz gabinetem fizjoterapeutycznym, sprawdź, jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i pacjentom. Wytyczne dla funkcjonowania gabinetów fizjoterapeutycznych w systemie rehabilitacji ambulatoryjnej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce opracowało Ministerstwo Rozwoju (...)

 • 29.8.2020

  Wytyczne dla biur w dobie koronawirusa

  Wytyczne dla organizacji pracy biurowej w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce opracowały Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny. Sprawdź, co z nich wynika.

 • 28.8.2020

  Wytyczne dla funkcjonowania sal zabaw w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

  Jesteś właścicielem sali zabaw lub zarządzasz nią? Sprawdź, jak zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, opiekunom i pracownikom. Zgodnie z wytycznymi, które Ministerstwo Rozwoju opracowało wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym, pamietaj: poinformuj pracowników, żeby nie (...)

 • 28.8.2020

  Pracownicy delegowani w Polsce z większymi prawami

  Nowe przepisy mają zagwarantować, że za tę samą pracę w tym samym miejscu będzie przysługiwało to samo wynagrodzenie. Zmiany w przepisach na korzyść pracowników delegowanych w Polsce wprowadza ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach (...)

 • 27.8.2020

  Jakimi zasadami bezpieczeństwa powinny się kierować urzędy i instytucje państwowe w czasie epidemii?

  Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowało wytyczne dla funkcjonowania urzędów i instytucji państwowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Co z nich wynika?

 • 27.8.2020

  Jak kierowcy taksówek powinni dbać o bezpieczeństwo w dobie epidemii?

  Wytyczne dla funkcjonowania kierowców taksówek w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce opracowało Ministerstwo Rozwoju wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Obowiązują one w tzw. strefie zielonej naszego kraju. Co z nich wynika?

 • 26.8.2020

  Wytyczne dla zakładów pogrzebowych

  Ministerstwo Rozwoju we współpracy z GIS przygotowało wytyczne dla zakładów pogrzebowych w dobie epiemii. Co z nich wynika?

 • 26.8.2020

  Teleporady - zbiór zasad i dobrych praktyk dla lekarzy POZ

  Ministerstwo Zdrowia oraz konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej przygotowali standardy organizacyjne oraz wytyczne w zakresie udzielania teleporad dla lekarzy POZ. Wypracowane rozwiązania mają na celu poprawę jakości usług medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej, przy jednoczesnym (...)

 • 25.8.2020

  Wytyczne dla funkcjonowania stacji paliw w trakcie epidemii

  Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym wytyczne dla funkcjonowania stacji paliw w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Dotyczą one tzw. strefy zielonej. Co z nich wynika?

 • 25.8.2020

  Orzeczenie o niepełnosprawności pracownika a ochrona danych

  Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych pracodawcy zwracają się z pytaniami dotyczącymi orzeczeń o niepełnosprawności pracownika. Zastanawiają się, na jakiej podstawie prawnej mają je przetwarzać oraz gdzie przechowywać.

 • 24.8.2020

  Wytyczne dla organizatorów targów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

  Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowały wytyczne dla organizatorów targów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Obowiązują one w strefach zielonych.

 • 24.8.2020

  Zgoda nie zawsze jest podstawą przetwarzania danych

  Zgoda może być podstawą przetwarzania danych tylko wtedy, gdy nie występują inne przesłanki legalizujące. Gdy jednak zgoda ma zastosowanie, to musi spełniać określone warunki, by rzeczywiście była podstawą przetwarzania.

 • 21.8.2020

  Jak domagać się odszkodowania za straty w wyniku antykonkurencyjnych praktyk?

  Poszkodowani przez praktyki ograniczające konkurencję mogą dochodzić roszczeń odszkodowawczych przed sądami. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny przypomniał, że nie ma przy tym znaczenia, że decyzję w sprawie naruszenia prawa wydała Komisja Europejska, a siedziba firmy łamiącej przepisy (...)

 • 20.8.2020

  Wytyczne dla rzeczoznawców majątkowych na czas pandemii

  Panujący obecnie w kraju stan epidemii wymagający zachowania szczególnych środków ostrożności w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 powoduje, że nie tylko dopuszczalne, ale i konieczne jest przyjęcie nadzwyczajnych i uproszczonych rozwiązań w zakresie szacowania (...)

 • 20.8.2020

  Umowy z przedszkolem a ochrona danych

  Administrator wskazując zakres danych osobowych, które chce pozyskać w trakcie rekrutacji musi przeanalizować, czy zakres ten wynika z przepisów prawa, czy też jest związany z realizacją interesu, który uzasadnia przetwarzanie konkretnych danych i nie narusza (...)

 • 19.8.2020

  Usługi kurierskie w dobie koronawirusa

  Jeśli zarządzasz firmą kurierską bądź jej oddziałem, sprawdź, jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i klientom podczas trwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 • 18.8.2020

  Organizacje pozarządowe ze wsparciem w czasie pandemii

  Tarcza antykryzysowa to szereg narzędzi wspierających przedsiębiorców, pracowników, a także organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej. Dzięki tej pomocy mogą one wyjść obronną ręką z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa i chronić miejsca pracy.

 • 18.8.2020

  Kilka informacji o transporcie „door to door”

  Usługi indywidualnego transportu „door-to-door” to projekt, który ma wprowadzić nową jakość usług transportowych w jednostkach samorządu terytorialnego – szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie dostęp do placówek zdrowia czy rehabilitacji jest często (...)

 • 17.8.2020

  Czy pracodawca może korzystać z prywatnych danych kontaktowych do pracownika?

  Pracodawca, który dysponuje danymi kontaktowymi do pracownika pozyskanymi podczas rekrutacji, takimi jak np. adres prywatnej poczty elektronicznej czy numer prywatnego telefonu komórkowego, nie może ich wykorzystywać do kontaktów zawodowych z pracownikiem bez jego zgody.

 • 17.8.2020

  Nakładanie kar administracyjnych

  Od 1 czerwca 2017 r. obowiązują jednolite standardy wymierza­nia i nakładania kar, a także udzielania ulg w ich wykonaniu. Ma to zapewnić odpowiednią do rodzaju i wagi naruszenia prawa reakcję organów na nie­przestrzeganie obowiązków administracyjnych. Chodzi o (...)

 • 14.8.2020

  Czy pracodawca może kontrolować pocztę elektroniczną pracownika?

  Coraz częściej pracodawcy decydują się na wprowadzenie kontroli służbowej poczty elektronicznej pracownika. Zgodnie z kodeksem pracy, trzeba poinformować pracownika o prowadzeniu monitoringu poczty.

 • 13.8.2020

  Czy można weryfikować tożsamość posiadaczy Karty Dużej Rodziny?

  Sprzedawca ma prawo żądać, aby osoba chcąca skorzystać z uprawnień przysługujących jej z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny, a posługująca się tradycyjną jej wersją, uwiarygodniła swoją tożsamość np. poprzez okazanie swojego dowodu osobistego.

 • 12.8.2020

  Zasady stosowania monitoringu wizyjnego w miejscu pracy

  Zasady stosowania monitoringu wizyjnego w miejscu pracy reguluje Kodeks pracy. Jednak pamiętajmy, że w momencie nagrywania obrazu przez kamery, obejmującego wizerunek pracowników, dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Zatem pracodawca w tym przypadku powinien również (...)

 • 11.8.2020

  Jak złożyć skargę na naruszenie przepisów RODO?

  W przypadku naruszenia przepisów RODO, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie, Prezes Urzędu – jeżeli doszło do naruszenia przepisów - w drodze decyzji administracyjnej (...)

 • 11.8.2020

  Umowa pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a członkiem zarządu wieloosobowego

  W ramach działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą zdarzyć się sytuacje, w których kontrahentem spółki będzie jej członek zarządu. Jakie wymogi należy spełnić, aby tego rodzaju umowa została skutecznie zawarta?

 • 11.8.2020

  Koronawirus: 3 kolory bezpieczeństwa

  8 sierpnia weszły w życie nowe zasady unikania zakażenia koronawirusem. Organizacja imprez, życie towarzyskie i zasady podróżowania zależeć będą od tego, jak duże jest ryzyko zakażenia w danym powiecie. Zostały wyznaczone trzy strefy: zielona, żółta i czerwona w (...)

 • 10.8.2020

  Środki ochrony roślin – zasady obrotu i stosowania

  Do obrotu i stosowania w Polsce mogą być dopuszczone tylko te środki ochrony roślin, które zawierają substancje czynne zatwierdzone do stosowania w takich środkach przez Komisję Europejską. Prawidłowe ich stosowanie, zgodnie z przeznaczeniem sprawia, że nie stanowią one zagrożenia (...)

 • 5.8.2020

  Rejestracja recepcjonistów Polskiego Bonu Turystycznego

  W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia ZUS udostępnił możliwość aktywacji bonu turystycznego na PUE ZUS. Od tego momentu recepcjoniści podmiotów turystycznych mogą przyjmować płatności bonem.

 • 5.8.2020

  Rekomendacje dla zarządzających budynkami mieszkalnymi w czasie epidemii

  Jakie są zalecenia GIS i MR dla zarządzających budynkami mieszkalnymi na czas epiedemii koronawirusa? Sprawdź.

 • 4.8.2020

  Wydawanie zaświadczeń przez organ administracji publicznej

  Niejednokrotnie dla potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymagane jest przedstawienie urzędowego zaświadczenia wydanego przez właściwy organ. Jak je uzyskać?