Archiwum artykułów - Strona 4

 • 31.3.2020

  Stan epidemii a działalność przedsiębiorców

  Wprowadzenie stanu epidemii oznaczało, że na terytorium Polski wystąpiła epidemia. Minister Zdrowia wprowadził obowiązki oraz ograniczenia, a w niektórych wypadkach zakazał działalności, które wiążą się z dużymi skupiskami ludzi. Sprawdź, czy dotyczą one twojej firmy.

 • 31.3.2020

  Jak ustalić, czy i kiedy doszło do drugiej strony oświadczenie woli, gdy nie odbiera korespondencji?

  Z nielicznymi wyjątkami, każdemu przedsiębiorcy zdarzyło się, że kontrahent, a zwłaszcza dłużnik, nie odbierał korespondencji.

 • 31.3.2020

  Nowe radykalne ograniczenia w walce z koronawirusem!

  Rząd wprowadza kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł. Oprócz (...)

 • 30.3.2020

  Wykupiony transport w dobie koronawirusa...

  Co może zrobić konsument z biletem na transport, w razie rezygnacji z podróży, odwołanych lotów czy niedziałającej komunikacji?

 • 29.3.2020

  Rezygnacja z wyjazdu do hotelu w związku z koronawirusem

  W ostatnim czasie konsumenci mają problem m.in. z rezygnacją z wyjazdu do hotelu w związku z koronawirusem.

 • 29.3.2020

  Imprezy turystyczne w czasie pandemii...

  Odwołane loty i wycieczki, nieuczciwe ceny w sklepach, wprowadzające w błąd oferty. Z takimi problemami borykają się konsumenci w czasach zagrożenia epidemiologicznego. Co w razie, gdy konsument ma wykupioną wycieczkę?

 • 28.3.2020

  Kształcenie zdalne na uczelniach

  Większość uczelni, na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, wprowadziło rozwiązania w zakresie kształcenia zdalnego. Wychodząc naprzeciw pytaniom i potrzebom uczelni nasz resort przygotował rekomendacje dla prowadzenia zajęć, które mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik (...)

 • 28.3.2020

  Ważne dla kierowców w związku z pandemią koronawirusa

  Kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe w międzynarodowym transporcie drogowym (w tym międzynarodowym transporcie kombinowanym), po przekroczeniu granicy państwowej, są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny. Polska wprowadziła także tymczasowe odstępstwa w zakresie czasu pracy od (...)

 • 27.3.2020

  Środki ochrony indywidualnej w pracy

  Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej reguluje załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

 • 27.3.2020

  Stawka 0% VAT dla darowizn od biznesu

  Wyprodukowane lub kupione przez firmy produkty przekazane na walkę z koronawirusem, zostają objęte 0% stawką podatku VAT. Dotyczy to m.in. wyrobów medycznych i produktów leczniczych takich jak np. środki dezynfekujące, maseczki i kombinezony ochronne.

 • 26.3.2020

  Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej

  Jak postępować podczas pracy zdalnej, aby nie naruszyć przepisów o ochronie danych? Jakie zabezpieczenia rekomendować pracownikom?

 • 26.3.2020

  Zalecenia dla targowisk i bazarów w czasie epidemii

  Poznaj zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID-19 (koronawirus) dla targowisk i bazarów, na których sprzedawana jest żywność.

 • 25.3.2020

  Praca zdalna - o czym warto pamiętać?

  W specustawie znalazło się kilka zapisów ważnych dla przedsiębiorców, ale też pracowników. Jednym z takich zapisów jest możliwość polecenia pracownikowi wykonania tzw. pracy zdalnej. Wyjaśniamy, o co chodzi dokładnie.

 • 25.3.2020

  Zalecenia dla przedsiębiorców w związku z epidemią

  W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, MR - we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym - przygotowało zalecenia dla przedsiębiorców.

 • 24.3.2020

  Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem!

  Rząd wprowadził nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Chodzi o to, aby Polacy nie (...)

 • 24.3.2020

  Uproszczony wniosek o ulgi w zapłacie składek ZUS

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, a także w związku z opinią Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z którą odroczenie o 3 miesiące składek oraz zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, nie stanowi pomocy publicznej, ZUS  udostępnił (...)

 • 23.3.2020

  Świadczenia chorobowe dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy

  Osoba, która przekracza granicę państwową, ma obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny, która trwa 14 dni.

 • 23.3.2020

  Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

  Zmieniono przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określono zasady prowadzenia nauczania (...)

 • 20.3.2020

  O czym muszą wiedzieć osoby objęte kwarantanną?

  Kwarantanna to izolacja osób zdrowych, które miały kontakt/styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteś objęty kwarantanną, pamiętaj - nie jesteś pozostawiony sam sobie. Otrzymasz (...)

 • 19.3.2020

  Zamknięte granice przed koronawirusem

  Od niedzieli 15 marca zamknięto na 10 dni granice naszego kraju dla cudzoziemców. Wszyscy polscy obywatele znajdujący się teraz poza granicami – mogą wracać do Polski. Będą także poddani obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej. Zawieszone zostały międzynarodowe pasażerskie (...)

 • 18.3.2020

  Co robić, jeśli podejrzewasz, że masz koronawirusa?

  Masz gorączkę, kaszel, trudno Ci oddychać? Skontaktuj się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub szpitalem z oddziałem zakaźnym.

 • 17.3.2020

  Na co może liczyć pracownik, a jakie ulgi przysługują pracodawcy w związku z pandemią?

  Kiedy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, chociaż zostaje w domu? Na jakie ulgi może liczyć pracodawca? Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań w walce z koronawirusem zawiera szereg nowych regulacji skierowanych m.in. do pracowników i pracodawców. Odpowiadamy na najczęściej (...)

 • 16.3.2020

  Jak wrócić do Polski samolotem?

  Dla wszystkich obywateli RP, którzy ze względu na odległość nie są w stanie przekroczyć granicy Polski transportem kołowym, udostępniono trzy możliwości powrotu do kraju drogą lotniczą.

 • 15.3.2020

  Koronawirus a ochrona danych

  Przepisy o ochronie danych osobowych nie mogą być stawiane jako przeszkoda w realizacji działań w związku z walką z koronawirusem – stwierdził Prezes UODO.

 • 15.3.2020

  Wytyczne dla placówek handlowych i usługowych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

  W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Ministerstwo Rozwoju przygotowało zalecenia dla placówek handlowych i usługowych (w szczególności sklepów spożywczych, drogerii, placówek pocztowych, piekarni, pralni).

 • 14.3.2020

  Zalecenia dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

  W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, MR - we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym - przygotowało zalecenia dla zakładów pracy.

 • 14.3.2020

  Ograniczenia działalności gastronomicznej, rozrywkowej oraz funkcjonowania galerii handlowych

  Rząd ogranicza funkcjonowanie centrów i galerii handlowych. Jednak wszystkie sklepy spożywcze, apteki, drogerie i pralnie będą czynne – Polacy bez przeszkód kupią jedzenie, lekarstwa i środki czystości. Inaczej działać będą także restauracje, kawiarnie i bary. Tutaj zamówienie (...)

 • 13.3.2020

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy: opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia, są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).

 • 12.3.2020

  Koronawirus: zalecenia dla obiektów handlowych

  W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Ministerstwo Rozwoju - we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym - przygotowało zalecenia dla branży handlowej.

 • 12.3.2020

  Koronawirus: Zawieszenie zajęć w żłobkach, przedszkolach i szkołach!

  Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa została podjęta decyzja o zawieszeniu zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach. W placówkach, zarówno publicznych jak i niepublicznych, w dniach 12-25 marca nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne.

 • 11.3.2020

  Proporcjonalny zwrot opłat za pożyczkę i kredyt konsumencki

  Korzystałeś z chwilówki i spłaciłeś ją przed czasem? Zaciągnąłeś kredyt konsumencki na zakup sprzętu AGD i uregulowałeś go przed zakończeniem umowy? Zweryfikuj, czy otrzymałeś proporcjonalny liniowo zwrot pobranych opłat i prowizji. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał (...)

 • 10.3.2020

  Trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej a ZUS

  Odroczenie terminu płatności składek, układ ratalny oraz – w przypadku osób opłacających składki na własne ubezpieczenia – umorzenie należności. Z tych możliwości może skorzystać przedsiębiorca, który ma trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 • 10.3.2020

  Koronawirus: ważne dla przedsiębiorców

  Niepokój w związku w kolejnymi odnotowywanymi przypadkami koronawirusa w Polsce towarzyszy wielu osobom – również przedsiębiorcom, którzy obawiają się ewentualnych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Na jakie wsparcie mogą liczyć? Zobacz krótki (...)

 • 9.3.2020

  Powiadomienia dotyczące inspektora ochrony danych

  Powiadomienia dotyczące IOD lub jego zastępcy należy składać tylko w postaci elektronicznej. Przesłanie zawiadomienia dotyczącego IOD lub zastępcy IOD w innej formie niż elektroniczna jest bezskuteczne. 

 • 7.3.2020

  Uprawnienia do świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji

  Jeżeli państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby własnej lub opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny.

 • 6.3.2020

  Kiedy można bezkosztowo zrezygnować z udziału w imprezie turystycznej?

  Podróżny może bezkosztowo odstąpić od umowy dot. udziału w imprezie turystycznej, gdy w miejscu, do którego się wybiera odnotowano wiele przypadków zarażenia koronawirusem, loty do tego miejsca nie są realizowane, a taki rodzaj przewozu stanowił istotny element imprezy turystycznej.

 • 5.3.2020

  Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Polski

  Jesteś zagranicznym przedsiębiorcą, który planuje delegowanie pracowników do świadczenia usług na terytorium Polski?  Jeśli tak, powinieneś wiedzieć, że będziesz musiał spełnić pewne obowiązki. Dotyczą one m.in. warunków zatrudnienia delegowanych pracowników, (...)

 • 4.3.2020

  Prawo pracy a koronawirus

  Poznaj odpowiedzi na pytania dotyczące stosowania przepisów prawa pracy odnoszących się do relacji między pracodawcą a pracownikami w sytuacji zagrożenia zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

 • 2.3.2020

  Koronawirus a prawa pasażerów

  Prezes UOKiK Tomasz Chróstny przypomniał, że w przypadku nadzwyczajnych okoliczności konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej z biurem podróży. Również linie lotnicze powinny monitorować obecną sytuację, tak aby nie narażać zdrowia pasażerów. 

 • 29.2.2020

  Nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły – możesz skorzystać z zasiłku opiekuńczego

  Jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, które uczęszcza do żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego i dowiesz się, że placówka ta będzie zamknięta (np. z powodu zagrożenia wirusem), to możesz skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

 • 29.2.2020

  Uwaga na nieuczciwych przedstawicieli handlowych sprzedawców energii elektrycznej

  Do Urzędu Regulacji Energetyki wpływają skargi (telefoniczne, pisemne, osobiste) dotyczące praktyk przedstawicieli handlowych w kontekście zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

 • 28.2.2020

  Wykazywanie w raporcie ZUS RCA wpłaty do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający

  W ustawie o pracowniczych planach kapitałowych wynagrodzenie zostało zdefiniowane jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, z wyłączeniem podstawy wymiaru (...)

 • 28.2.2020

  Ochrona danych osobowych przez komitety wyborcze

  W czasie kampanii wyborczej na Prezydenta RP komitety wyborcze, działając na obszarze całego kraju, będą przetwarzać na dużą skalę dane osobowe, w tym dane szczególnej kategorii. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przypomina o ciążącym na nich obowiązku przetwarzania (...)

 • 27.2.2020

  Dobre praktyki dla turystów

  Wybierasz się na urlop, wycieczkę, w daleką podróż? Pamiętaj, że agent turystyczny ma obowiązek poinformowania Cię o tym co ważne przed podróżą - jak korzystnie ubezpieczyć urlop, jak zabezpieczyć się na wypadek rezygnacji, jak chronić zdrowie i finanse w podróży. 

 • 26.2.2020

  Co trzeba wiedzieć o koronawirusie?

  Poznaj podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19.

 • 25.2.2020

  Nowa jakość kontroli żywności

  Od 1 lipca nastąpi fuzja kontroli jakości żywności w jednej wyspecjalizowanej instytucji – Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Dzięki temu możliwe będzie efektywniejsze wykorzystanie potencjału inspektorskiego, a kontrole będą prowadzone przez (...)

 • 24.2.2020

  Doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych

  Od 28 kwietnia 2018 r. obowiązują przepisy wykonawcze określające zasady stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych. Nowe rozporządzenie określa sposoby doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, sposoby dokumentowania (...)

 • 23.2.2020

  Koniec deklaracji VAT 7 i VAT 7-K

  Od 1 kwietnia 2020 r. duzi podatnicy nie będą składali deklaracji VAT. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy przestaną składać deklaracje VAT od 1 lipca 2020 r., czyli zamiast deklaracji VAT za lipiec 2020 r., złożą po raz pierwszy JPK_VAT.

 • 22.2.2020

  Wycena nieruchomości

  Wycena nieruchomości to postępowanie, w wyniku którego określa się wartość nieruchomości. Wycena nieruchomości może być dokonywana dla różnych celów (np. w celu ustalenia wysokości odszkodowania, przy udzielaniu kredytu hipotecznego, w trakcie spraw sądowych albo w celach (...)

 • 22.2.2020

  Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

  Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zajmuje się określaniem wartości nieruchomości. Tytuł \"rzeczoznawca majątkowy\" podlega ochronie prawnej. Dostęp do wykonywania tego zawodu regulowany jest przepisami prawa. Aby móc wyceniać nieruchomości trzeba najpierw uzyskać specjalne (...)

NA SKÓTY