e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum artykułów - Strona 5

 • 2.11.2020

  Informacje o kwarantannie i izolacji domowej na platformie internetowej ZUS

  Płatnicy składek i ubezpieczeni mają dostęp do danych o kwarantannie lub izolacji domowej na portalu Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Informacje te są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych.

 • 31.10.2020

  Definicja przypadku COVID-19 na potrzeby nadzoru nad zakażeniami SARS-CoV-2

  Główny Inspektor Sanitarny podał definicję przypadku na potrzeby nadzoru nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem COVID-19 (definicja z dnia 4.06.2020 r.).

 • 29.10.2020

  Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

  Poznaj odpowiedzi na podstawowe pytania o program Wspieraj Seniora - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

 • 29.10.2020

  Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego

  Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego to stopniowe przechodzenie na online procesu wypełniania wniosków i pozwoleń budowlanych wprowadzane od sierpnia br. Celem jest uproszczenie i skrócenie procesu o kilka do kilkunastu miesięcy. Udogodnienia dla inwestorów i przedsiębiorców (...)

 • 28.10.2020

  Nawet 250 tys. zł na założenie biznesu na wsi

  Od 29 października do 30 listopada 2020 r. rolnicy będą mogli ubiegać się o „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach PROW 2014-2020. Wnioski będą przyjmować oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną (...)

 • 28.10.2020

  Wójt potwierdza zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych

  Zawarcie umowy dzierżawy potwierdza wójt właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy.

 • 27.10.2020

  Praca zdalna w okresie kwarantanny

  W związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi pracy zdalnej w okresie kwarantanny, przedstawiamy stanowisko ZUS w tej sprawie. Niemożność wykonywania pracy, przez osobę odbywającą obowiązkową kwarantannę, jest traktowana na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby (...)

 • 27.10.2020

  Jak zakończyć umowę pracodawcy z pracownikiem?

  Przeczytaj, w jaki sposób może zakończyć się współpraca z pracownikiem i co wziąć pod uwagę, ustalając tryb rozwiązania umowy o pracę. Sprawdź, kiedy pracownik może odwołać się do sądu, a kiedy to pracodawca może mieć roszczenia względem pracownika.

 • 26.10.2020

  Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem

  Wypowiedzenie to tryb, który daje pracownikowi – w okresie wypowiedzenia – szansę na przygotowanie się do zakończenia współpracy. Przeczytaj, kiedy i jak pracodawca może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem.

 • 26.10.2020

  Jak przeprowadzane są zwolnienia grupowe?

  Zwolnienia grupowe to szczególny tryb rozwiązywania umów o pracę z grupą pracowników, z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Przeczytaj, w jaki sposób przeprowadzić zwolnienia grupowe i jakie obowiązki ma pracodawca, który to robi.

 • 25.10.2020

  Dostępne tarcze antykryzysowe

  W okresie epidemii wywołanej COVID-19 wprowadzono instrumenty mające na celu wsparcie utrzymania działalności i miejsc pracy w przedsiębiorstwach. Sprawdź, które instrumenty wprowadzane w kolejnych tarczach antykryzysowych pozostają dostępne w październiku 2020 roku.

 • 25.10.2020

  Zniesienie współwłasności - jak znieść współwłasność?

  Współwłasność występuje, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom i każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem (np. sprzedać, podarować, zamienić itp.) bez zgody pozostałych. Domniemuje się, że udziały współwłaścicieli (...)

 • 25.10.2020

  Gwarancja a rękojmia

  Reklamację możemy złożyć zarówno z tytułu rękojmi (odpowiedzialność sprzedawcy), jak i z tytułu gwarancji (odpowiedzialność gwaranta). Są to dwie możliwe podstawy prawne do dochodzenia roszczeń za wadliwy towar i wyłącznie do konsumenta (...)

 • 23.10.2020

  Wyższe dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”

  21 października rozpoczął się nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze”, przygotowanej dla Polaków o niższych dochodach. Aby dostać wyższą dotację – nawet do 37 tys. zł – na wymianę kopciucha i termomodernizację domu, potrzebne (...)

 • 23.10.2020

  Nowe obostrzenia i wsparcie dla seniorów

  Od soboty, 24 października cała Polska zostanie objęta obostrzeniami czerwonej strefy. Wśród zmian znajdą się: zajęcia zdalne również w klasach 4-8 szkół podstawowych, obowiązek przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna, (...)

 • 22.10.2020

  Pracownicze Plany Kapitałowe - do 27 października 2020 r.

  PPK służą systematycznemu gromadzeniu oszczędności przez uczestników z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez nich 60 roku życia. Sprawdź kiedy musisz wprowadzić PPK do swojej firmy.

 • 22.10.2020

  Ustawowe wakacje kredytowe

  Konsumencie, masz kredyt i straciłeś pracę lub inne główne źródło dochodu? Możesz skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych i bezpłatnie zawiesić spłatę kredytu hipotecznego i konsumenckiego nawet na trzy miesiące. Jeśli spełniasz kryteria wskazane poniżej, złóż (...)

 • 20.10.2020

  Immunitety sędziów i prokuratorów uchylane w trybie 24-godzinnym

  Izba Dyscyplinarna już trzy razy stosowała procedurę zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego lub prokuratora ujętego na gorącym uczynku, kiedy to przepisy wymagają podjęcia decyzji w ciągu 24 godzin.

 • 19.10.2020

  Rusza e-wizyta w ZUS

  E-wizyta to wideorozmowa z ekspertem z placówki ZUS. Od dziś w siedmiu oddziałach ZUS można zarezerwować wizytę w dogodnym dla siebie terminie. Od 4 listopada e-wizyta będzie dostępna we wszystkich oddziałach ZUS.

 • 18.10.2020

  Nauka zdalna i hybrydowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczęszczają do szkoły na terenie objętym strefą czerwoną będą mieli lekcje na odległość. Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się w placówkach objętych strefą żółtą, będą uczyli (...)

 • 15.10.2020

  Nowe zasady profilaktyki przeciw COVID-19 i kolejne powiaty w strefie czerwonej

  Od 17 października w całym kraju rząd wprowadza nowe narzędzia do walki z koronawirusem. Co zmieni się od najbliższej soboty? M.in. funkcjonowanie punktów gastronomicznych, działalność basenów i siłowni, a także maksymalna liczba uczestników zgromadzeń publicznych. Musimy (...)

 • 15.10.2020

  Tarcza 5.0 - czyli tarcza branżowa

  Od 15 października przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Wnioski można składać tylko elektronicznie - przez Platformę Usług Elektronicznych (...)

 • 14.10.2020

  Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej

  Pomimo tego, iż Wspólnicy spółki cywilnej dążą do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, z czasem wizje poszczególnych wspólników co do prowadzenia biznesu mogą okazać się rozbieżne. Wówczas każdy wspólnik dysponuje prawem wystąpienia (...)

 • 13.10.2020

  Świadczenia wyrównawcze dla osób represjonowanych

  Dzięki nowym przepisom każda osoba mająca status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, której świadczenie emerytalne lub rentowe jest niższe niż 2400 zł, będzie miała prawo do świadczenia wyrównawczego.

 • 12.10.2020

  Pandemia COVID-19: żółte i czerwone strefy – nowe wytyczne dla poszczególnych branż

  Od 10 października br. na terenie całego kraju - w przestrzeni publicznej - trzeba zakrywać usta i nos. Powód to wzrastająca liczba zachorowań na koronawirusa. Od tego dnia obowiązują też nowe obostrzenia dla poszczególnych branż na terenie tzw. powiatów czerwonych i żółtych. (...)

 • 9.10.2020

  Zakaz unieważnienia małżeństwa

  Przypadki, w których unieważnienie małżeństwa jest dopuszczalne, wskazane są w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Kodeks ten formułuje także zasadę, iż nie można unieważnić małżeństwa po jego ustaniu. Jest to rozwiązanie wypływające logicznie z faktu, iż proces o unieważnienie (...)

 • 8.10.2020

  Aktualne rekomendacje i instrukcje dla domów pomocy społecznej

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym zaktualizowało rekomendacje i instrukcje dla domów pomocy społecznej. Nowe wytyczne dotyczą wszystkich osób przebywających w placówkach: osób starszych, dzieci, niepełnosprawnych (...)

 • 7.10.2020

  Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?

  Przedawnienie oznacza możliwość uchylenia się dłużnika od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu. Istotny sens przedawnienia polega na tym, że po upływie określonego prawem terminu ten przeciwko komu kieruje się roszczenie (czyli dłużnik) może uchylić (...)

 • 5.10.2020

  Możliwe milczące załatwienie sprawy

  Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje teraz, że „milczenie” organu, tzn. brak de­cyzji po upływie określonego terminu na załatwienie sprawy, poczytuje się w pewnych przypadkach za załatwienie tej sprawy w sposób w całości uwzględniający żądanie (...)

 • 2.10.2020

  Kredyt studencki – wsparcie w finansowaniu kształcenia

  Trudna sytuacja materialna nie musi oznaczać rezygnacji ze studiów. Studenci mogą ubiegać się o bezzwrotne stypendia i zapomogi. Dobrym rozwiązaniem może się także okazać kredyt studencki. Dlaczego? Można zdecydować o wysokości wypłacanych środków, spłatę kredytu rozpoczyna (...)

 • 30.9.2020

  Nowy JPK_VAT z deklaracją dla wszystkich przedsiębiorców

  Od 1 października 2020 r. wszyscy podatnicy VAT będą składać jeden plik JPK_VAT z deklaracją. Rozwiązanie dotyczy wszystkich firm, bez względu na ich wielkość. Nowy JPK_VAT to mniej składanych dokumentów i kontroli podatkowych.

 • 30.9.2020

  Kto może dziedziczyć spadek?

  Zdolnym do odziedziczenia spadku po spadkodawcy może być tylko taka osoba, której przysługuje zdolność do dziedziczenia, czyli wynikająca z przepisów prawa możliwość do bycia podmiotem praw i obowiązków wynikających ze spadku. Kto posiada zdolność do dziedziczenia? Czy (...)

 • 30.9.2020

  Spory zbiorowe pracy

  Sporem zbiorowym jest spór pracowników z pracodawcą lub pracodawcami, dotyczący warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych. Zasadniczą (...)

 • 29.9.2020

  Zaświadczenie A1 - nowe ułatwienia na PUE ZUS

  Już od 29 września 2020 r. klienci ZUS, którzy chcą otrzymać zaświadczenie A1, mogą wypełnić elektronicznie odpowiedni wniosek na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Od 30 września wnioski te będą jeszcze prostsze, a system podpowie, który wniosek wybrać i jak go wypełnić.

 • 29.9.2020

  Jak nawiązywany jest stosunek pracy?

  Nawiązanie stosunku pracy wymaga zgodnego oświadczenia woli pracownika i pracodawcy bez względu na podstawę zatrudnienia.

 • 29.9.2020

  Ocena skutków dla ochrony danych

  Przeprowadzenie takiej oceny będzie wymagane, jeżeli operacje przetwarzania danych mogą powodować wysokie ryzyko naruszenia prywatności osób, których dane dotyczą.

 • 29.9.2020

  Stawki VAT dot. pasz dla zwierząt gospodarskich i domowych, w tym śruty i otrąb

  Od 1 lipca 2020 r. są stosowane przepisy tzw. nowej matrycy stawek VAT, czyli nowego systemu stawek tego podatku, który został wprowadzony ustawą z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Opiera się on na identyfikowaniu (...)

 • 29.9.2020

  Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

  Na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, (...)

 • 26.9.2020

  COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego

  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przetłumaczyła i udostępniła polską wersję przewodnika pn. „COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego”, które są istotne dla sektora spożywczego, w (...)

 • 25.9.2020

  Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców w związku z epidemią koronawirusa

  W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, weszły w życie zmiany w prawie przewidujące m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Obowiązujące obecnie przepisy umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą (...)

 • 24.9.2020

  Zasady zlecania testów na koronawirusa

  Jak ma postępować lekarz rodzinny, gdy zgłosi się do niego pacjent z objawami charakterystycznymi dla COVID-19 i co dzieje się z chorym, który otrzyma pozytywny wynik testu, a nie jest samodzielny – m.in. na takie pytania odpowiadają algorytmy postępowania z pacjentem, które (...)

 • 23.9.2020

  Nowe świadczenie postojowe i zwolnienie ze składek ZUS za 3 miesiące

  Ustawa z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. tarcza 5.0) wskazuje branżowo (...)

 • 22.9.2020

  Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych a PIT

  Minister Finansów w dniu 11 września 2020 r. wydał interpretacje ogólną w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych.

 • 22.9.2020

  Jak izba lekarska może pomóc w ochronie praw pacjenta?

  Jeśli Twoim zdaniem lekarz lub pielęgniarka zachowali się w stosunku do Ciebie niewłaściwe lub nieetycznie, możesz zwrócić się do izby lekarskiej.

 • 21.9.2020

  Działania PIP w czasie pandemii

  W zakresie kompetencji działania PiP leży m.in. bezpieczeństwo i higiena pracy w zakresie przepisów wynikających z prawa pracy. Czego dotyczą kontrole PIP?

 • 18.9.2020

  Elektroniczny czynny żal

  Jeżeli naruszyłeś przepisy podatkowe, teraz możesz wyrazić „skruchę" w formie elektronicznej, bez odwiedzania urzędu. 

 • 18.9.2020

  80 milionów złotych na opiekę wytchnieniową

  Wsparcie finansowe na usługi opieki wytchnieniowej, oraz sfinansowanie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego, a także wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki – to główne założenia ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i (...)

 • 17.9.2020

  Procedury graniczne w relacjach Unii Europejskiej i Zjednoczonego Królestwa

  W celu zapewnienia ciągłości handlu, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (UK) opublikowało przewodnik „The Border with the European Union Importing and Exporting Goods”, zawierający kompleksowy opis wymogów i procedur (administracyjnych, (...)

 • 15.9.2020

  Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim

  Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce sprawia, że tak jak przez ostatnie pół roku, także w roku akademickim 2020/2021 działalność dydaktyczna w uczelniach powinna być realizowana z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego. Resort szkolnictwa (...)

 • 14.9.2020

  Tarcze dla środowiska naukowego i akademickiego – podsumowanie

  Wyjątkowe okoliczności związane z pandemią, w których znalazły się uczelnie i instytucje naukowe wymagały podjęcia szczególnych działań. Odpowiedzią stały się tarcze kryzysowe, które oprócz rozwiązań dla całej gospodarki, zawierały również regulacje (...)

1

...

3

4

5

6

7

...

+50

70