Archiwum artykułów - Strona 5

 • 20.2.2020

  Jak zgłosić zarządcę sukcesyjnego w CEIDG?

  Jesteś przedsiębiorcą? Jeśli chcesz, aby firma zachowała ciągłość działania po twojej śmierci, wybierz zarządcę sukcesyjnego. Musisz wpisać go do CEIDG. Możesz to zrobić online – zobacz, jakie to proste.

 • 19.2.2020

  Waloryzacja 2020

  Od 1 marca 2020 r. ZUS zwaloryzuje emerytury i renty. Podwyższy świadczenia, które przyznał przed 1 marca 2020 r., jeżeli uprawniona osoba uzyskała do niego prawo do 29 lutego 2020 r. Decyzję waloryzacyjną zainteresowany otrzyma razem z decyzją o dodatkowym rocznym świadczeniu (...)

 • 19.2.2020

  „Od wykluczenia do aktywizacji”

  Trwa nabór do otwartego konkursu ofert „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”. Oferty można składać do 2 marca br. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami MRPiPS na najczęściej zadawane pytania.

 • 18.2.2020

  1% dla OPP a ochrona danych

  Pzy rozliczeniach PIT, warto pamiętać, że jeżeli podatnik w rozliczeniu rocznym wyraził zgodę na przekazanie jego danych organizacji, to może ona je przetwarzać np. po to, by np. podziękować darczyńcy w imieniu obdarowanego.

 • 17.2.2020

  Dla kogo IP Box?

  IP Box to preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów lub usług wytwarzanych w oparciu o prawo własności intelektualnej. Rozwiązanie ma służyć zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej.

 • 16.2.2020

  Dane dzieci bezpieczne w Internecie

  Wraz z rozwojem nowych technologii liczba zagrożeń związanych z utratą danych stale rośnie. Najbardziej narażone na nie są dzieci. Dostęp do nieodpowiednich treści to niewątpliwie jedno z największych zagrożeń, jakie czyha na najmłodszych użytkowników.

 • 14.2.2020

  Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej a prawo do świadczeń opieki zdrowotnej i prawo do emerytury lub renty

  Dowiedz się nt. konsekwencji uporządkowanego/umownego Brexitu z punktu widzenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej - ubezpieczenia zdrowotnego, karty EKUZ, innych dokumentówpotwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych (S1, S2, DA1; E106, E109, E120, E121, E112, E123). Poznaj też (...)

 • 13.2.2020

  Niebezpieczne weksle inwestycyjne

  Konsumencie, uważaj na tzw. inwestycyjne weksle nieruchomościowe. Gdy wystawca weksla ogłosi upadłość, możesz nie odzyskać pieniędzy. Jest to nowy sposób na pozyskanie kapitału, który jako mechanizm jest ryzykowny dla konsumentów.

 • 12.2.2020

  Czy osoba wystawiająca e-receptę może przez telefon podać pacjentowi 4-cyfrowy kod dostępu?

  Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgłaszane są przez placówki medyczne pytania związane z sytuacjami, w których pacjenci proszą telefonicznie o podanie kodu dostępu niezbędnego dla realizacji e-recepty. Placówki medyczne mają wątpliwości, czy mogą udostępniać (...)

 • 11.2.2020

  Nowe możliwości w usłudze Twój e-PIT od tego roku

  Akcja składania rocznego PIT za 2019 r. będzie trwać od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r. Podatnicy, którzy skorzystają z usługi Twój e-PIT, mogą liczyć na jeszcze łatwiejsze rozliczenie rocznego podatku. Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, oprócz (...)

 • 10.2.2020

  Podpis osobisty w ZUS

    Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) udostępniono nową metodę podpisywania dokumentów – podpis osobisty.  

 • 9.2.2020

  Zarządzanie nieruchomością wspólną

  Kupując lokal mieszkalny czy też użytkowy, najczęściej nie zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób zarządzana jest nieruchomość wspólna. Tymczasem jest to niezwykle istotna kwestia, bowiem wpływa na sferę naszych praw, ale również naszych obowiązków.

 • 8.2.2020

  Uproszczenia typu safe harbour w roku 2020

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych obowiązuje również w 2020 (...)

 • 7.2.2020

  Program Opieka 75+

  Dowiedz sie o świadczeniu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+” – edycja 2020 dla osób w wieku 75 lat i więcej.

 • 6.2.2020

  ZFŚS a RODO

  Żeby przyznać pracownikowi świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pracodawca musi poznać i ocenić sytuację życiową i materialną pracownika oraz członków jego rodziny, z którymi prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. W celu realizacji (...)

 • 5.2.2020

  Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

  Dla zapewnienia utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie, obowiązujące przepisy nakazują poddawanie obiektów budowlanych okresowym i doraźnym kontrolom stanu technicznego, wykonywanym przez odpowiednio wykwalifikowane osoby. Aby zapewnić właściwe utrzymanie obiektu (...)

 • 5.2.2020

  Komisja Weryfikacyjna

  Zadaniem Komisji jest wyjaśnianie nieprawidłowości i uchybień w działalności organów i osób prowadzących postępowania w przedmiocie wydawania decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich oraz występowanie do właściwych organów w razie stwierdzenia (...)

 • 3.2.2020

  Aktualizacje oprogramowania pomagają zapewnić bezpieczeństwo danych

  Aktualizacje są nieodłącznym aspektem w świecie informatycznym dlatego należy zdawać sobie sprawę z tego, że regularne aktualizowanie programów antywirusowych, oprogramowania typu firewall, przeglądarek, a także innych aplikacji i całych systemów operacyjnych, (...)

 • 31.1.2020

  Wielka Brytania opuszcza UE – informacje dla przedsiębiorców

  Od 1 lutego 2020 r. Wielka Brytania przestaje być członkiem Unii Europejskiej. Jednak do końca 2020 roku będą w Wielkiej Brytanii obowiązywały takie same zasady jak w całej UE. W tym czasie nie zostaną więc wprowadzone nowe cła, nie będzie ograniczeń w transporcie, ani kontroli na granicy (...)

 • 31.1.2020

  Bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego

  Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania ważne dla właścicieli po przekształceniu użytkowania wieczystego we własność.

 • 30.1.2020

  Rynek paliw ciekłych - co się zmieniło?

  Dowiedz się o najważniejszych zmianach przepisów regulujących działalność przedsiębiorców na rynku paliw ciekłych. Uproszczona została sprawozdawczość, zmieniono definicje paliw oraz dodano nowe kody CN.

 • 30.1.2020

  Odliczenie kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w PIT za 2019 rok

  Podatnik, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej lub tzw. podatkiem liniowym, może odliczyć od podstawy obliczenia podatku część kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. 

 • 29.1.2020

  Wielka Brytania opuści UE 31 stycznia 2020 r. - co dalej?

  24 stycznia UE podpisała Umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Umowa została także podpisana przez Wielka Brytanię. 29 stycznia Parlament Europejski zagłosował w sprawie wyrażenia zgody na jej zawarcie. Po udzieleniu zgody przez PE Rada przyjmie decyzję pozwalającą UE (...)

 • 28.1.2020

  Będą centra usług społecznych

  Od 31 stycznia gminy będą mogły składać wnioski o dofinansowanie na utworzenie centrów usług społecznych, których celem jest ułatwienie świadczenia usług dostosowanych do potrzeb lokalnych społeczności. Jakie wsparcie na tworzenie centrów usług społecznych mogą (...)

 • 28.1.2020

  Mały ZUS plus - jak obliczyć najniższą podstawę wymiaru składek za luty-grudzień 2020 r.

  Jeśli spełniasz warunki do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne (mała działalność gospodarcza plus – MDG+), wejdź na eSkladka.pl i skorzystaj z kalkulatora. Już teraz możesz obliczyć podstawę wymiaru składek według nowych zasad na okres od lutego do grudnia 2020 (...)

 • 27.1.2020

  Umowa dożywocia a zachowek

  Chcąc przekazać bliskim swoją nieruchomość za życia, wiele osób decyduje się na dokonanie umowy darowizny. Jednakże nie jest to jedyna droga. Warto rozważyć także zawarcie z bliskimi umowy dożywocia.

 • 26.1.2020

  Wspólne rozliczenie małżonków w PIT za 2019 r.

  Małżonkowie, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i między którymi istniała przez cały rok wspólność majątkowa małżeńska, mają możliwość złożenia wspólnego zeznania podatkowego  

 • 26.1.2020

  Jak odliczyć darowizny w zeznaniu rocznym za 2019 r.?

  Podatnik, który w roku podatkowym 2019 przekazywał pewne darowizny na określone w ustawie cele, może część z nich lub całość odliczyć od dochodu lub przychodu w rozliczeniu PIT.

 • 26.1.2020

  Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

  23 grudnia 2019 r. Minister Finanasów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Sprawdź, co z nich wynika.

 • 26.1.2020

  Wpływ Konwencji MLI na opodatkowanie dochodów z pracy za granicą

  Konwencja MLI zmienia w niektórych polskich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: UPO) metodę unikania podwójnego opodatkowania – z metody wyłączenia (zwolnienia) z progresją na metodę odliczenia (zaliczenia/kredytu) proporcjonalnego.

 • 24.1.2020

  Internetowe Konto Pacjenta

  Chcesz sprawdzić historię swoich e-recept i e-skierowań? Nie pamiętasz, jaką dawkę leku lekarz przepisał twojemu dziecku? Zaloguj się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) i zyskaj dostęp do tych i wielu innych danych medycznych. IKP będzie ci potrzebne także do realizacji e-recept. Sprawdź, (...)

 • 23.1.2020

  Nowa matryca stawek VAT już wkrótce

  Przeczytaj informacje dotyczące nowej matrycy stawek VAT, w tym m.in. o: zmianach w klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT, uproszczeniu systemu stawek VAT. Nowa matryca stawek VAT będzie stosowana od 1 kwietnia 2020 r.

 • 23.1.2020

  Prawo do błędu przedsiębiorcy

  Od 2020 firmy mają prawo do błędu. Zobacz, czy twoja firma z niego skorzysta. Kto ma prawo do błędu? Jakie warunki trzeba spełnić? Jakich błędów dotyczą przepisy.

 • 22.1.2020

  Preferencyjne rozliczenie PIT osób samotnie wychowujących dzieci

  W wyniku wniosku wyrażonego w zeznaniu za 2018 r. - pod określonymi warunkami - osoba samotnie wychowująca dzieci określa podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej.

 • 21.1.2020

  Stawka VAT na przechowywanie instrumentów finansowych

  W związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami interpretacyjnymi oraz zgłaszanymi wątpliwościami w kwestii zastosowania właściwej stawki podatku w przypadku usług przechowywania instrumentów finansowych, uzasadnione było przedstawienie zasad opodatkowania podatkiem VAT tych świadczeńMinister (...)

 • 21.1.2020

  Jak długo ważna jest e-recepta?

  Co do zasady e-recepta jest ważna 30 dni, ale są i takie, które są ważne 7, 120 lub 365 dni. Żeby e-recepta była ważna rok, lekarz musi to zaznaczyć. Jak wykupić leki z e-recepty?

 • 20.1.2020

  „Mały ZUS plus” od 1 lutego 2020 r.

  Od 1 lutego 2020 r. będą obowiązywać nowe zasady korzystania z „małego ZUS plus”/ „małej działalności gospodarczej plus”.  Będziesz mógł opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od Twoich (...)

 • 20.1.2020

  Odpady w 2020 r. - rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość

  Przeczytaj najważniejsze informacje i zmiany dotyczące rejestracji, ewidencji odpadów i sprawozdań o wytworzonych odpadach.

 • 19.1.2020

  Jak odliczyć straty z lat ubiegłych w rozliczeniu za 2019 rok?

  Podatnik, który w roku podatkowym poniósł stratę, tzn. u którego przychód z danego źródła przychodów był niższy od kosztów poniesionych w celu jego uzyskania, ma możliwość obniżenia osiągniętego z tego źródła dochodu w ciągu najbliższych (...)

 • 19.1.2020

  Jak przekazać 1% podatku za 2019 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego?

  Podatnik ma prawo wybrać organizację pożytku publicznego (OPP), której naczelnik urzędu skarbowego przekaże 1% podatku należnego wynikającego ze złożonego zeznania rocznego PIT.

 • 19.1.2020

  Czy pracodawca może używać imiennego adresu e-mail byłego pracownika?

  Imienny adres e-mail zawiera dane z zakresu tzw. „danych zwykłych”, których przetwarzanie regulowane jest w RODO (art. 6 ust. 1). Oznacza to, że przetwarzanie takich danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy spełniona jest jedna z przesłanek wskazanych (...)

 • 19.1.2020

  Pomoc socjalna dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury

   Pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury mogą uzyskać twórc i artyści, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Aby ubiegać się o pomoc socjalną, należy czytelnie wypełnić „Wniosek o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury” (do pobrania) (...)

 • 17.1.2020

  Ulga odsetkowa do rozliczenia PIT za 2019 rok

  Podatnik podlegający w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (polski rezydent podatkowy), który między 1 stycznia 2002 r. a 31 grudnia 2006 r. zaciągnął kredyt na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, może (przy spełnieniu odpowiednich warunków) odliczyć (...)

 • 17.1.2020

  Zmienione zasady składania sprawozdań finansowych przez niektórych podatników CIT

  Od 1 stycznia 2020 r. zmieniły się zasady sporządzania sprawozdań finansowych przez podatników CIT, którzy nie są wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (lub są wpisani do innych rejestrów KRS). Mają oni obowiązek przygotowania ich w (...)

 • 17.1.2020

  Jak odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne w zeznaniu PIT za 2019 r.?

  Podatnik, który w trakcie roku podatkowego 2018 opłacał składki na własne ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie społeczne osób z nim współpracujących, ma prawo odliczyć te składki od podstawy opodatkowania (dochodu/przychodu). Prawo do odliczenia (...)

 • 17.1.2020

  Jak wypełnić PIT-11 z uwzględnieniem tzw. ulgi dla młodych?

  Przedstawiamy instrukcję, jak sporządzić informację PIT-11 za 2019 r. w wersji 25 w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących tzw. ulgi dla młodych (tj. osób do 26. roku życia) na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.

 • 16.1.2020

  Nowe zasady na rynku usług przewozu osób

  W artykule przedstawiono nowe obowiązki dla firm, które zajmują się pośrednictwem przy przewozie osób oraz zmiany, które dotyczą kierowców wykonujących przewóz osób.

 • 16.1.2020

  Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

  Sprzedajesz towary lub usługi i nie jesteś pewien czy używasz poprawnej klasyfikacji lub właściwej stawki VAT? Poproś o interpretację Krajową Informację Skarbową - złóż wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) i skorzystaj z ochrony prawnej.

 • 16.1.2020

  Ulga na internet w rozliczeniu PIT za 2019 r.

  Podatnik, który w roku podatkowym płacił za użytkowanie sieci Internet ma prawo, po spełnieniu dodatkowych warunków, odliczyć od dochodu (przychodu) ponoszone przez siebie z tego tytułu wydatki. Odliczenia w ramach ulgi można dokonać wyłącznie w kolejno po sobie następujących (...)

 • 16.1.2020

  Rozliczenie dochodów małoletnich dzieci w zeznaniu PIT za 2019 rok

  Podatnicy (rezydenci i nierezydenci), którzy wychowują małoletnie dzieci (lub dziecko), zarówno własne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski (w tym dochody zagraniczne) doliczyć do własnych dochodów wykazanych w zeznaniu (...)

1

...

3

4

5

6

7

...

+50

65

NA SKÓTY