Dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego

Pytanie:

Proszę o definicję lub wskazanie źródeł znaczenia dwóch pojęć, zamieszczanymi w prawie cywilnym - zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W zasadzie dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego są pojęciami tożsamymi. Pojęcie "dobre obyczaje’" występowało w polskim prawie przed wojną i powróciło do niego po przemianach politycznych w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Zasady współżycia społecznego pojawiły się w polskim porządku prawnym po drugiej wojnie światowej. Zamieszczając te pojęcia w aktach prawnych ustawodawca odwołuje się do powszechnie uznanych w społeczeństwie wartości, takich jak: życzliwość, uczciwość, postawy wzajemnego zaufania i innych. Pojęcia te zwane przez prawników pojęciami nieostrymi służą jako element do elastycznego doprecyzowania treści poszczególnych instytucji prawa cywilnego, są pomocne przy wykładni oświadczeń woli, w pewien sposób korygują treść norm prawnych. Zadaniem sądów jest doprecyzowanie tych pojęć.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

POLAK

15.12.2010 18:57:34

Re: Dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego

DZIŚ OD RZĄDZĄCYCH (PO) MOŻEMY SIĘ UCZYĆ NA CZYM POLEGAJĄ DOBRE OBYCZAJE !~!! JAK SIĘ ROBI PRANIE MÓZGÓW JAK SIĘ OSZUKUJE GŁUPIE SPOŁECZEŃSTWO ...GDZIE ZASADY MORALNOŚĆ BRAK !!!!!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.6.2014

  Długoletnia umowa o pracę na czas określony

  Na polskim rynku pracy powszechnym zjawiskiem jest zawieranie długoletnich umów na czas określony, sięgających nawet dziesięciu lat. Przepisy Kodeksu pracy nie zabraniają wprost takiego postępowania, (...)

 • 15.3.2017

  Szansa na 1% dla spóźnionych NGO

  Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie daje szansę na 1% podatku organizacjom pożytku publicznego, które spóźnią (...)

 • 4.6.2017

  Ochrona dóbr osobistych

  Dobra osobiste są atrybutem każdej osoby fizycznej. Ze względu na ich charakter, dobra osobiste są nieodłącznie związane z człowiekiem, bez względu na stan jego zdrowia czy psychiki. Dlatego też (...)

 • 13.5.2015

  Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy

  Organem właścicielskim w spółce akcyjnej jest walne zgromadzenie akcjonariuszy. Jako organ, na którym reprezentowani są inwestorzy oraz kapitał zakładowy spółki, podejmuje (...)

 • 23.8.2018

  Najniższa krajowa 2018 - ile wynosi najniższa krajowa brutto i netto?

  Wzrosła najniższa krajowa. Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka podwyżka. Płaca minimalna wzrośnie wtedy do 2.100 złotych. To o 5% i jednocześnie (...)