Dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego

Pytanie:

Proszę o definicję lub wskazanie źródeł znaczenia dwóch pojęć, zamieszczanymi w prawie cywilnym - zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W zasadzie dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego są pojęciami tożsamymi. Pojęcie "dobre obyczaje’" występowało w polskim prawie przed wojną i powróciło do niego po przemianach politycznych w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Zasady współżycia społecznego pojawiły się w polskim porządku prawnym po drugiej wojnie światowej. Zamieszczając te pojęcia w aktach prawnych ustawodawca odwołuje się do powszechnie uznanych w społeczeństwie wartości, takich jak: życzliwość, uczciwość, postawy wzajemnego zaufania i innych. Pojęcia te zwane przez prawników pojęciami nieostrymi służą jako element do elastycznego doprecyzowania treści poszczególnych instytucji prawa cywilnego, są pomocne przy wykładni oświadczeń woli, w pewien sposób korygują treść norm prawnych. Zadaniem sądów jest doprecyzowanie tych pojęć.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

POLAK

15.12.2010 18:57:34

Re: Dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego

DZIŚ OD RZĄDZĄCYCH (PO) MOŻEMY SIĘ UCZYĆ NA CZYM POLEGAJĄ DOBRE OBYCZAJE !~!! JAK SIĘ ROBI PRANIE MÓZGÓW JAK SIĘ OSZUKUJE GŁUPIE SPOŁECZEŃSTWO ...GDZIE ZASADY MORALNOŚĆ BRAK !!!!!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY