e-prawnik.pl Porady prawne

Informacje

 • 31.1.2021

  Paszportyzacja polskiej żywności

  Żywność bez tajemnic – pełna informacja dla konsumentów – to cel paszportyzacji polskiej żywności. Już wkrótce rusza pilotaż w odniesieniu do rynków: ziemniaka, wołowiny i wieprzowiny.

 • 31.1.2021

  Wykaz Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego

  Rada Ministrów przyjęła 26 stycznia 2021 r. rozporządzenie w sprawie wykazu Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego, przedłożone przez Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

 • 29.1.2021

  Nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego

  Rada Ministrów przyjęła opracowany przez Ministra Infrastruktury projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt reguluje status prawny urządzeń napędzanych elektrycznie oraz urządzeń napędzanych siłą mięśni, które przeznaczone (...)

 • 29.1.2021

  Zasady bezpieczeństwa od 1 lutego - otwarte galerie handlowe i muzea...

  Rząd przedłuża obowiązujące zasady bezpieczeństwa. Wyjątkiem są sklepy w galeriach handlowych, muzea i galerie sztuki – od 1 lutego będzie możliwe ich ponowne funkcjonowanie w ścisłym reżimie sanitarnym. Pozostałe ograniczenia, które obowiązywały do tej pory, pozostają bez (...)

 • 28.1.2021

  Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

  Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy implementuje unijne przepisy. Rozwiązania adresowane są do instytucji oraz organów właściwych w sprawach (...)

 • 28.1.2021

  Zaniechanie poboru podatku wykonawcom kontraktowym

  Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej rozporządzeniem z dnia 18 grudnia 2020 r. zaniechał poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) osiąganych przez wykonawców kontraktowych z tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym USA lub budowy (...)

 • 28.1.2021

  Odroczenie obowiązku stosowania ESEF

  W związku z COVID-19 Ministerstwo Finansów oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zdecydowały o odsunięciu o rok obowiązku stosowania ESEF w sprawozdawczości finansowej emitentów, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Jednocześnie (...)

 • 27.1.2021

  Kary za nieuczciwą sprzedaż na pokazach

  Ponad 3,5 mln zł – to suma kar nałożonych przez Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego na 6 firm, które łamały prawa konsumentów podczas pokazów oraz prezesa zarządu jednej z nich, który utrudniał przeprowadzenie kontroli. Organizatorzy prezentacji wprowadzali (...)

 • 27.1.2021

  Bon turystyczny też na wycieczki jednodniowe

  Sejm przyjął nowelizację zawierającą zmiany w ustawie o Polskim Bonie Turystycznym. Nowe przepisy znacznie rozszerzają katalog aktywności opłacanych bonami i listę podmiotów turystycznych, które mogą korzystać z programu.

 • 27.1.2021

  Nowa ustawa o hodowli zwierząt

  Jedna ustawa dla wszystkich zwierząt gospodarskich. Od 23 stycznia 2021 r. w jednej ustawie zostały uregulowane sprawy prowadzenia hodowli wszystkich gatunków zwierząt zaliczanych w Polsce do gospodarskich. Uwzględniono w niej również alpaki i jedwabniki morwowe.

 • 26.1.2021

  Wniosek o „500+” na nowy okres świadczeniowy złożysz już od 1 lutego

  Program „Rodzina 500+” to największe wsparcie, jakie zostało zaproponowane polskim rodzinom po okresie transformacji. W sumie to już ponad 134 mld zł. 1 lutego br. rusza nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy drogą elektroniczną.

 • 26.1.2021

  Dłuższe preferencyjne warunki gwarancji BGK

  Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński wydłużył o pół roku - do 30 czerwca 2021 r., preferencyjne warunki programu gwarancji de minimis BGK. 15 grudnia 2020 r. podpisano stosowny aneks do umowy pomiędzy MF a BGK. Minister finansów, (...)

 • 26.1.2021

  Emerytury w górę!

  1250 zł – od 1 marca 2021 r. tyle wyniesie najniższa emerytura. Sejm przyjął właśnie ustawę dotyczącą waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Co zakłada? Wzrost świadczeń emerytalno-rentowych od marca 2021 r. o wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej jednak niż o kwotę 50 zł.

 • 25.1.2021

  Wypłata tzw. czternastej emerytury

  Przyjęta przez Sejm ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów zakłada wypłatę tzw. 14. emerytury już od listopada br. 

 • 25.1.2021

  Organizacja nauki w szkołach i placówkach

  Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wrócili do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Nadal można realizować praktyczną naukę zawodu w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie (...)

 • 25.1.2021

  Praktyczna nauka zawodu od 18 stycznia

  MEiN przypomniało, że od 18 stycznia br. szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, w tym centra kształcenia zawodowego i placówki kształcenia ustawicznego, mogą prowadzić kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych, (...)

 • 24.1.2021

  Konsekwencje naruszenia przez beneficjentów ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemicznego

  Pieniądze tylko dla stosujących się do zakazów... Polski Fundusz Rozwoju S.A. dnia 15 stycznia 2021 r. wydał komunikat w sprawie konsekwencji naruszenia przez beneficjentów rządowego programu „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich (...)

 • 23.1.2021

  Pieniądze na rozwój usług rolniczych

  Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na \"Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych\" został wydłużony do 15 lutego 2021 r. Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które już świadczą usługi na rzecz rolników, aby mogły (...)

 • 22.1.2021

  Pomoc żywnościowa w 2021 roku

  Paczki z produktami spożywczymi to istotna pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Takie wsparcie udzielane jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

 • 22.1.2021

  Zasądzenie zobowiązania z weksla wymaga zbadania klauzul niedozwolonych w umowie

  25 listopada 2020 r. Sąd Najwyższy orzekając w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od wydanego przez Sąd Okręgowy wyroku zasądzającego kwotę wynikającą ze zobowiązania wekslowego. Wyrok Sądu Okręgowego został uchylony, (...)