Informacje

Wakacje od ZUS w przygotowaniu

10.1.2024

Minister rozwoju i technologii przedstawił na Radzie Ministrów informację o nowym rozwiązaniu ułatwiającym prowadzenie własnego biznesu w Polsce. To tzw. wakacje składkowe od ZUS. Rząd pracuje nad rozwiązaniem, aby przez jeden miesiąc w ciągu roku zwolnić mikroprzestębiorców (...)

Nowe warunki pomocy publicznej dla nowych inwestycji

28.12.2023

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. Dokument ma charakter techniczny i dostosowuje polskie prawo do przepisów UE, dotyczących udzielania pomocy (...)

Legalny pobyt pomocnika rolnika – obywatela Ukrainy na dłużej...

28.12.2023

Na mocy nowelizacji przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa okres pobytu obywateli Ukrainy na terytorium Polski, uznawany za legalny, na mocy przepisów powyższej ustawy, został wydłużony do 4 marca 2024 r.

Jakie wsparcie w zakupie pierwszego mieszkania w 2024 roku?

28.12.2023

Rząd zabezpieczył w projekcie budżetu na 2024 r. środki na pomoc Polakom w kupnie pierwszego mieszkania lub domu. W związku z wyczerpaniem ustawowego łącznego limitu na 2023 i 2024 rok na dopłaty do bezpiecznego kredytu 2%, bezpieczny kredyt 2% w obecnej formule, ma zostać zastąpiony inną, (...)

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału a nieważność umowy kredytowej

26.12.2023

7 grudnia 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) po raz kolejny prokonsumencko wypowiedział się w sporze pomiędzy bankami a konsumentami – którzy wzięli kredyt hipoteczny indeksowany kursem CHF. TSUE ocenił, że konsument nie musi składać przed sądem sformalizowanego (...)

Ustawa ws. orzeczeń o niepełnosprawności

26.12.2023

Parlament uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Ustawa zakłada uregulowanie istotnej kwestii przedłużenia ważności orzeczeń w związku z występującymi (...)

Dane dla Inteligentnych Miast...

26.12.2023

Rozwój technologiczny, wyzwania związane z urbanizacją i potrzeby społeczne sprawiają, że coraz częściej słyszymy o smart cities, czyli inteligentnych miastach. Nowoczesne rozwiązania przekładają się na poprawę jakości życia mieszkańców, a przestrzeń miejską czynią (...)

Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej

25.12.2023

Dotychczasowy rząd chciał zwiększyć skuteczność pomocy i wsparcia osobom zagrożonym oraz doznającym przemocy domowej. Chodzi m.in. o zwiększenie działań profilaktycznych oraz lepszą dostępność i skuteczność ochrony osób, które doświadczają takiej przemocy. W programie (...)

Więcej czasu na wdrożenie e-Doręczeń

25.12.2023

Niektóre podmioty – zgodnie z ustawą – miały wdrożyć system e-Doręczeń do 10 grudnia br. Po konsultacjach z podmiotami zobowiązanymi i na ich prośbę zdecydowano o przesunięciu terminu wejścia w życie obowiązku korzystania z doręczeń elektronicznych na 30 grudnia 2023 (...)

Nowelizacja przepisów o syndykach?

25.12.2023

W ramach wprowadzania rozwiązań, które sprawdziły się w 2020 r., rząd skierował do Sejmu projekt ułatwień dla przedsiębiorców, służący zapewnianiu im warunków uczciwej konkurencji i zwiększeniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Obsługa elektroniczna wniosków o WIS, WIA i WIP

10.12.2023

Od 1 stycznia 2024 r. będzie można składać elektronicznie wnioski o wydanie wiążących informacji stawkowych (WIS), wnioski o wydanie wiążących informacji akcyzowych (WIA) i wnioski o wydanie wiążących informacji o pochodzeniu (WIP).

V rozbiór Polski?

8.12.2023

Prokuratura prowadzi działania wobec ujawnienia w mediach korupcyjnego zbywania majątku narodowego, tj. reprywatyzacji głównie terenów Lasów Pańśtwowych na rzecz Ukraińców i Łemków. Sprawa dotyczy budzącej wątpliwości prawne reprywatyzacji ziemi, która (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika