Informacje

 • 19.7.2020

  Ustawa o bonie turystycznym gotowa

  Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym przewiduje przyznanie osobom pobierającym świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, świadczenia w formie bonu w wysokości 500 zł na każde dziecko, przeznaczonego na sfinansowanie usług (...)

 • 18.7.2020

  Transfer danych UE-USA: ważny wyrok

  Decyzja Komisji Europejskiej, na podstawie której dane mogły być transferowane pomiędzy UE a USA, została przez TSUE uznana za nieważną.

 • 18.7.2020

  Elektroniczny tytuł wykonawczy w egzekucji administracyjnej

  MF ogłosiło komunikat w sprawie systemu teleinformatycznego, przy wykorzystaniu którego wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze lub informacje, o których mowa w art. 26 § 1e u.p.e.a. będą przekazywane do NUS.

 • 18.7.2020

  Zmiana sposobu obliczania wartości rocznego PKB

  Celem ustawy z dnia 7 maja 2020 r. o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto jest dostosowanie przepisów ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz.U. poz. 1188 oraz (...)

 • 17.7.2020

  Projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Ustawa kompleksowo reguluje sprawy hodowli i rozrodu wszystkich zwierząt gospodarskich. Zaproponowane przepisy dostosowują polskie prawo (...)

 • 17.7.2020

  Zaniechanie poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

  Od 1 lipca 2020 r. obowiązuje rozporządzenia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich (Dz.U. poz. 1159).

 • 17.7.2020

  Kredytobiorcy odzyskają co najmniej 1,5 mld złotych

  14 największych banków stosuje zwrot pobranych części opłat w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego z zastosowaniem metody liniowej, postulowanej przez Prezesa UOKiK. Wejdź na finanse.uokik.gov.pl i sprawdź na kalkulatorze UOKiK orientacyjną kwotę zwrotu.

 • 16.7.2020

  Prezydencki projekt zmiany Konstytucji RP

  Prezydent Andrzej Duda podpisał projekt zmiany Konstytucji RP zakładający, że nie będzie możliwa adopcja dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym. Projekt trafił już do Sejmu. 

 • 16.7.2020

  Pora na SLIM VAT

  Proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym, korzyści finansowe – to cztery obszary w których nastąpią zmiany. SLIM VAT to pakiet uproszczeń będący odpowiedzią na zgłaszane MF oczekiwania przedsiębiorców. SLIM (...)

 • 16.7.2020

  Prezydencka inicjatywa dla szkół

  Prezydent Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt zmian w Prawie oświatowym, który jednoznacznie przesądza, że działalność wszelkich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, która miałaby być prowadzona na terenie szkoły wymaga nie tylko zgody dyrekcji szkoły, rady szkoły, (...)

 • 16.7.2020

  Można już korzystać z Rejestru Dokumentów Publicznych

  Od 12 lipca 2020 r. można już skorzystać z Rejestru Dokumentów Publicznych stworzonego przez MSWiA. W rejestrze zawarto m.in. informacje o wyglądzie dokumentów obowiązujących w naszym kraju i zabezpieczeniach użytych do ich ochrony przed fałszerstwem.

 • 15.7.2020

  Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

  Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.

 • 13.7.2020

  Postanowienie Prezesa UODO wydane wobec GGK podlega wykonaniu

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonego przez Głównego Geodetę Kraju postanowienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ograniczającego przetwarzanie danych osobowych w zakresie numerów ksiąg wieczystych w serwisie (...)

 • 9.7.2020

  Do 26 lipca wydłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy

  Rodzice i opiekunowie młodszych dzieci nie muszą się martwić – dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony o kolejne 14 dni, do 26 lipca. Podobnie jak do tej pory będzie przysługiwał zarówno w przypadku zamknięcia placówki opieki z powodu koronawirusa, jak i w sytuacji (...)

 • 9.7.2020

  Prezydencki projekt ustawy o Funduszu Medycznym

  Zapowiadany projekt ustawy o Funduszu Medycznym został przez Prezydenta złożony w Sejmie; będzie opiewał na kwotę 4 mld zł rocznie. Prezydencka inicjatywa przewiduje utworzenie Funduszu, który będzie się znajdował w gestii ministra zdrowia.

 • 7.7.2020

  Można zgłaszać uwagi do projektu kodeksu postępowania dla fotografów

  Trwają konsultacje projektu kodeksu postępowania dla fotografów. Projekt kodeksu został skierowany przez autorów do konsultacji, a te trwają od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r. Wszystkie podmioty zainteresowane stosowaniem ogólnego rozporządzenia o ochronie (...)

 • 5.7.2020

  Więcej środków na pożyczki płynnościowe dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

  Ze względu na duże zainteresowanie antykryzysowymi pożyczkami płynnościowymi dla firm z funduszy unijnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększyło z 550 milionów do 1,05 miliarda złotych pulę środków na ten instrument. 2 lipca minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak (...)

 • 5.7.2020

  Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli do zmiany

  Zgodnie z zapowiedziami do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych skierowany został we wtorek, 30 czerwca br. projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dotyczy w szczególności udoskonalenia dotychczasowych rozwiązań (...)

 • 3.7.2020

  Bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku

  Bezpieczeństwo uczniów podczas zorganizowanych wyjazdów wakacyjnych zarówno krajowych, jak i zagranicznych jest jednym z priorytetowych działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. W tym roku z uwagi na pandemię koronawirusa MEN apeluje szczególnie o przestrzeganie przepisów (...)

 • 2.7.2020

  Ważność legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego

  Legitymacje studenckie, doktoranckie i służbowe nauczyciela akademickiego są ważne co najmniej do 30 listopada.

NA SKÓTY