e-prawnik.pl Porady prawne

Informacje

 • 31.8.2022

  Polski Plan Strategiczny dla WPR zatwierdzony przez Komisję Europejską

  Komisja Europejska zatwierdziła przygotowany przez Polskę Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. To ponad 25 mld euro dla polskiego rolnictwa.

 • 31.8.2022

  Zakaz przebywania przy granicy z Białorusią przedłużony

  W środę, 31 sierpnia br. wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podpisał rozporządzenie przedłużające zakaz przebywania na obszarze 200 m od linii granicy państwowej z Białorusią. Zakaz będzie obowiązywał do 30 listopada br. Jest on związany z pracami nad instalacją elektronicznych elementów (...)

 • 31.8.2022

  Stopnie alarmowe BRAVO i CHARLIE–CRP nadal

  Premier Mateusz Morawiecki podpisał nowe zarządzenia dotyczące przedłużenia obowiązywania na terytorium całego kraju drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) i trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP). Stopnie będą obowiązywały do 30 listopada 2022 r. do godz. 23:59.

 • 31.8.2022

  Następne wzmocnienie ochrony osób dotkniętych przemocą domową

  Rada Ministrów przyjęła 30 sierpnia br. projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. To kolejne wzmocnienie ochrony osób pokrzywdzonych przemocą domową po przyjętej przez Sejm dwa lata temu (...)

 • 30.8.2022

  Przełomowy wyrok NSA w sprawie reprywatyzacji warszawskiej

  Naczelny Sąd Administracyjny wydał 29 sierpnia br. przełomowy wyrok, który potwierdza, że ten model reprywatyzacji, który rodził patologie w Warszawie, nie ma oparcia w prawie. NSA stanął po stronie Komisji Weryfikacyjnej ds. Reprywatyzacji Nieruchomości Warszawskich

 • 30.8.2022

  Projekt budżetu na 2023 rok

  30 sierpnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2023. Dochody budżetu państwa wyniosą 604,4 mld zł, a wydatki 669,4 mld zł. Deficyt budżetu państwa na koniec 2023 r. wyniesie nie więcej niż 65 mld zł. W budżecie zabezpieczono środki na (...)

 • 29.8.2022

  Ochrona lasów wokół miast i uzdrowisk

  Od lipca 2022 roku w części lasów wokół miast i uzdrowisk, na terenach wypoczynkowych i rekreacyjnych nie jest już prowadzona dotychczasowa gospodarka leśna. Obszary te uzyskają status „lasów o zwiększonej funkcji społecznej”, a wszelkie prace będą ograniczone (...)

 • 29.8.2022

  Więcej inwestycji drogowych

  Nowa ustawa ma pozwolić na dostosowanie zasad funkcjonowania funduszu do bieżących potrzeb w zakresie dofinansowania samorządowej infrastruktury drogowej. Ma to na celu zapewnienie jej sprawniejszego rozwoju oraz pobudzenia rozwoju transportu intermodalnego. Chodzi m.in. o rozszerzenie zakresu (...)

 • 28.8.2022

  Będzie wsparcie dla przedsiębiorców z obszarów nadodrzańskich

  Rząd przygotował rozwiązania, które wesprą przedsiębiorców z obszarów nadodrzańskich. Już na najbliższym posiedzeniu zaplanowanym na 2 września Sejm zajmie się projektem ustawy w tej sprawie.

 • 28.8.2022

  Nowe przepisy dotyczące planowania przestrzennego

  Proponowana nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza uproszczone procedury uchwalania planów miejscowych dla np. fotowoltaiki.

 • 28.8.2022

  Lepszy dostęp do kolei

  W lipcu rząd przyjął zmiany w Programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. Z listy rezerwowej na podstawową zostały przesunięte 43 inwestycje.

 • 25.8.2022

  Od września nowe limity dla pracujących rencistów i emerytów

  Od 1 września zmieniają się limity zarobkowe dla rencistów i emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego. Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód miesięczny przekroczy 8003,20 zł.

 • 25.8.2022

  Blisko 13,7 mld zł dodatkowych środków dla samorządów w 2022 roku

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Dzięki projektowanym zmianom samorządy otrzymają środki w wysokości nieomal 13,7 mld zł już (...)

 • 25.8.2022

  Wsparcie dla przedsiębiorców dotkniętych kryzysem w związku z wojną w Ukrainie

  10 sierpnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 sierpnia 2022 r., które zakłada udzielanie pomocy publicznej małym, średnim i dużym firmom. W puli programu jest prawie 45 milionów złotych dla firm, które ucierpiały (...)

 • 24.8.2022

  Ustawa zmieniająca sposób obliczania SRW

  Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska. Wskaźnik celu inflacyjnego RPP zostanie zastąpiony średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych. Reguła wydatkowa w nowej formule (...)

 • 24.8.2022

  Nowelizacja ustawy sankcyjnej

  18 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. W pracach nad projektem rząd reprezentował (...)

 • 24.8.2022

  Biura podróży wypłacą środki za niewykorzystane vouchery podróżne

  W odpowiedzi na skargi konsumenckie Prezes UOKIK Tomasz Chróstny zbadał praktyki stosowane przez dwanaście biur podróży. Prezes UOKiK sprawdził jak przedsiębiorcy rozliczają się z voucherów oferowanych za odwołane usługi z powodu pandemii koronawirusa. Badane biura (...)

 • 23.8.2022

  Projekt zmian w CIT

  Celem projektowanej ustawy jest udoskonalenie przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych. Nowelizacja służy także wyeliminowaniu pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych i niejasności oraz poprawie czytelności przepisów. Przedłuża (...)

 • 23.8.2022

  Wsparcie dla odbiorców wszystkich źródeł ciepła

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

 • 23.8.2022

  Rząd przedłużył działanie tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 r.

  Rada Ministrów zdecydowała o przedłużeniu do końca 2022 r. tarczy antyinflacyjnej obowiązującej obecnie do 31 października br. Przedłużenie dotyczy m.in. obniżki akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżki stawek akcyzy (...)