e-prawnik.pl Porady prawne

Informacje

 • 13.4.2022

  Projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

  Rządowy projekt wprowadza rozwiązania dotyczące utrzymania zaufania do systemu rolnictwa ekologicznego oraz wykonuje postanowienia unijnych przepisów dotyczących tej produkcji i znakowania produktów. Nowe rozwiązania przewidują także ułatwienia dla producentów ekologicznych (...)

 • 13.4.2022

  Krajowa Grupa Spożywcza w budowie

  Stworzenie Krajowej Grupy Spożywczej ma pozwolić zapewnić dostawy rezerw strategicznych żywności oraz przyczynić się do stabilizacji sytuacji na rynku produktów rolnych.

 • 12.4.2022

  Zmiany w liczeniu składki zdrowotnej i zmiany w Kodeksie spółek handlowych

  Przy ustalaniu dochodu do obliczania składki zdrowotnej będą uwzględniane różnice remanentowe, a więc również zakupy z lat poprzednich. Dzięki temu przedsiębiorcy będą obliczać dochód dla celów składki zdrowotnej na zbliżonych zasadach jak w podatku (...)

 • 12.4.2022

  Reforma przepisów o nieletnich

  Rada Ministrów przyjęła 5 kwietnia br. przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowej ustawy, która kompleksowo reguluje postępowanie w sprawach nieletnich. Przepisy, skierowane teraz do Sejmu, pozwolą m.in. na skuteczne izolowanie sprawców najcięższych przestępstw. (...)

 • 11.4.2022

  Projekt obniżki PIT

  Przedstawiony 24 marca 2022 r. projekt zmian podatkowych został poddany szerokim konsultacjom społecznym.

 • 11.4.2022

  Przeliczenia emerytur na podstawie nowych tablic GUS

  Główny Urząd Statystyczny ogłosił nowe tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. ZUS będzie z nich korzystał od 1 kwietnia 2022 r. Nie oznacza to jednak, że wszyscy emeryci mogą teraz wystąpić o przeliczenie swoich świadczeń. Przeliczenie jest możliwe tylko w (...)

 • 11.4.2022

  Projekt ustawy o działalności lombardowej

  Przygotowany przez Ministerstwo Finansów i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów projekt ustawy o działalności lombardowej trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Celem projektu jest wzmocnienie poziomu ochrony klientów lombardów. Konsultacje (...)

 • 7.4.2022

  Rządowy poradnik na czas kryzysu i wojny

  "Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny" to ostatni materiał, który został przygotowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

 • 5.4.2022

  Przedłużenie terminu składania informacji dot. spółek nieruchomościowych

  Rozporządzenie MF przedłużyło do 30 września 2022 r. terminy składania informacji przez spółki nieruchomościowe, których rok podatkowy, albo obrotowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r., a także przez podatników podatku PIT i podatników (...)

 • 5.4.2022

  Brexit - obowiązywanie przepisów o podatkach dochodowych od 1 stycznia 2021 r.

  24 grudnia 2020 r. Unia Europejska i Wielka Brytania zakończyły negocjacje, osiągając porozumienie w sprawie pakietu umów regulujących przyszłe relacje, na który składają się: umowa o handlu i współpracy, umowa o współpracy w zakresie bezpiecznego i (...)

 • 3.4.2022

  Podważanie statusu sędziów z racji procedury ich powołania jest niedozwolone

  Fakt, że sędzia został powołany w czasie, gdy jego państwo nie było demokratyczne, nie podważa niezawisłości i bezstronności sędziego - orzekł 29 marca br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 • 3.4.2022

  Stopnie alarmowe nadal obowiązują

  Premier Mateusz Morawiecki podpisał nowe zarządzenia dotyczące wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju oraz drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) na obszarze województwa lubelskiego oraz podkarpackiego. Stopnie będą obowiązywały do 15 (...)

 • 3.4.2022

  Zmiany w Kodeksie karnym związane z zagrożeniem bezpieczeństwa państwa

  Agresja Rosji na Ukrainę i związane z tym zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski spowodowały konieczność dodatkowych zmian w projekcie nowelizacji Kodeksu karnego, nad którym pracuje już Sejm. We współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prokuraturą Krajową (...)

 • 31.3.2022

  Jest zgoda Komisji Europejskiej na obowiązkową e-fakturę w Polsce

  Krajowy System e-Faktur (e-faktura) to kolejny etap wdrażania innowacyjnych e-usług administracji, ułatwiających rozliczenia między firmami i zapewniających im bezpieczeństwo rozliczeń. Takie działania są kluczowe dla jeszcze szybszej i efektywniejszej identyfikacji oszustw podatkowych, (...)

 • 31.3.2022

  Wnioski o wydanie zaświadczenia A1 tylko elektronicznie

  Od 1 kwietnia 2022 r. wnioski o zaświadczenia A1 należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w formie dokumentów elektronicznych za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Zaświadczenie A1 potwierdza podleganie ubezpieczeniom społecznym w Polsce.

 • 30.3.2022

  Projekt ustawy zwiększającej dostępność mieszkań czynszowych i komunalnych

  Utrzymanie dynamiki rozwoju społecznego sektora mieszkaniowego wymaga kolejnych rozwiązań legislacyjnych. Propozycje Ministerstwa Rozwoju i Technologii, zawarte w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych, mają na celu podtrzymanie (...)

 • 30.3.2022

  Będą korzystne zmiany podatkowe?

  Wychodząc naprzeciw głosom i opiniom podatników oraz ekspertów, rząd zaproponował zmiany w systemie podatkowym. Te propozycje dotyczą m.in.: obniżenia stawki PIT z 17 proc. na 12 proc., zmian w zakresie składki zdrowotnej i rezygnacji z tzw. ulgi dla klasy średniej. Kwota (...)

 • 30.3.2022

  Rusza czwarta edycja programu „Mój Prąd” i nowy system rozliczeń dla prosumentów

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 15 kwietnia br. uruchomi czwarty już nabór wniosków dla osób fizycznych w popularnym programie „Mój Prąd”. Wsparcie dotyczyć będzie nie tylko domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV), ale także (...)

 • 30.3.2022

  Przedłużenie terminu składania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych

  Projekt rozporządzenia został przekazany do uzgodnień zewnętrznych. Projekt rozporządzenia przedłuża do 30 września 2022 r. terminy składania informacji przez spółki nieruchomościowe.

 • 29.3.2022

  Projekt ustawy wprowadzającej automatyzację załatwiania spraw przez KAS

  29 marca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Projekt przygotowany przez resort finansów umożliwi dwustronną komunikację organów KAS z (...)