Informacje

 • 24.12.2019

  Poważnie poszkodowani w wypadkach mają zapewnione renty

  Po wielu latach starań Rzecznika Finansowego weszła w życie regulacja zapewniająca poważnie poszkodowanym w wypadkach dalszą wypłatę rent. Dotyczy ona osób, które były poszkodowane przed 1 stycznia 2006 r. Obowiązywały wówczas zdecydowanie niższe niż obecnie sumy gwarancyjne, (...)

 • 23.12.2019

  Lepsze wsparcie termomodernizacji i remontów

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, przedłożony przez ministra rozwoju. Teraz pracuje nad nim Sejm.

 • 23.12.2019

  Sąd Najwyższy o zadośćuczynieniu za pogorszenie stanu zdrowia osoby bliskiej

  Sąd Najwyższy rozpoznał skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego w sprawie zadośćuczynienia za krzywdę w postaci pogorszenia stanu zdrowia osoby bliskiej.

 • 23.12.2019

  O prawa rodzin osób najciężej poszkodowanych...

  Rzecznik Finansowy złożył wniosek o uchwałę Sądu Najwyższego w związku z dostrzeżoną rozbieżnością w orzecznictwie. Dotyczy ona prawa do zadośćuczynienia dla bliskich osób żyjących, ale ciężko poszkodowanych np. w wypadkach komunikacyjnych czy na skutek błędu medycznego. Zdaniem (...)

 • 22.12.2019

  Upadłość konsumencka a majątek wspólny małżonków

  Z dniem ogłoszenia upadłości małżonka, nieprowadzącego działalności gospodarczej, pozostającego w ustroju wspólności majątkowej, między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, a majątek wspólny, którego podział nie jest dopuszczalny, wchodzi do masy upadłości (...)

 • 22.12.2019

  Ochrona członków SKOK

  SN odniósł się do wzmocnienia ochrony członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. W ocenie RPO z uchwały SN wynika, iż syndyk masy upadłości SKOK Wołomin nie miał prawa żądać od członków SKOK dodatkowych dopłat mających na celu pokrycie straty (...)

 • 21.12.2019

  Trwają krajowe konsultacje założeń nowej Agendy Terytorialnej 2030

  Rozpoczęły się konsultacje założeń nowej Agendy Terytorialnej (TA2030), dokumentu strategicznego określającego wizję rozwoju przestrzennego całego obszaru europejskiego. Zapraszamy do zgłaszania uwag do propozycji aktualizacji Agendy oraz wyrażenia opinii na temat dalszych prac nad dokumentem.

 • 21.12.2019

  SN o obowiązku informowania o kosztach dodatkowych opcji płatnych w grach na komórkę

  Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Prezesa UOKiK w sprawie zakresu obowiązku informowania o kosztach dodatkowych opcji płatnych w grach na telefon komórkowy.

 • 21.12.2019

  Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem

  W dniu 5 grudnia 2019 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok w pierwszej z trzech spraw, w których przedstawiono Trybunałowi Sprawiedliwości UE pytania prejudycjalne dotyczące niezależności Izby Dyscyplinarnej SN i Krajowej Rady Sądownictwa. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w (...)

 • 20.12.2019

  Sąd Najwyższy o niedopuszczalności kary umownej

  Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym.

 • 20.12.2019

  SN o kredycie frankowym

  Sąd Najwyższy 29 października uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku sprawie z powództwa banku przeciwko kredytobiorcy i przekazał ją do ponownego rozpoznania. W ostatnich dniach w bazie orzeczeń opublikowane zostało uzasadnienie tego wyroku. SN odniósł się w nim m.in. (...)

 • 20.12.2019

  Zakazane wertykalne porozumienia cenowe w ocenie SN

  SN uwzględnił skargę kasacyjną Prezesa UOKiK w sprawie wertykalnego porozumienia cenowego na krajowym rynku detalicznej sprzedaży sprzętu oraz akcesoriów rowerowych.

 • 19.12.2019

  Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego

  Inwestycje przyspieszą, a obywatele będą mogli bezpłatnie skorzystać - za pośrednictwem Geoportalu – z takich danych, jak zdjęcia lotnicze, czy podstawowe informacje na temat działek - takie będą efekty zmian w prawie geodezyjnym i kartograficznym, które przyjął już rząd. Głównym (...)

 • 19.12.2019

  Certyfikowany mechanizm monitorowania internetu

  Już ponad 32 tys. użytkowników zarejestrowało się do certyfikowanego mechanizmu monitowania jakości dostępu do internetu, który od 1 grudnia 2018 r. pozwala nie tylko sprawdzić szybkość posiadanej usługi, ale dochodzić swoich praw, jeśli dostawca nie wywiązuje się z umowy.

 • 19.12.2019

  Nowe wzory formularzy podatkowych PIT

  Zostały opublikowane: rozporządzenie Ministra Finansów określające niektóre wzory formularzy podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), rozporządzenie Ministra Finansów określające wzory formularzy podatkowych w zakresie ryczałtu (...)

 • 18.12.2019

  Pakiet wolnościowy w prawie budowlanym

  Zmiany w prawie budowlanym, które przygotowało Ministerstwo Rozwoju, ułatwią i przyspieszą przygotowanie nowych inwestycji. Znikną absurdy, takie jak konieczność uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku instalacji bankomatów, paczkomatów czy innych tego typu urządzeń. (...)

 • 18.12.2019

  Państwowa Inspekcja Sanitarna ma działać lepiej

  Nadzór nad funkcjonowaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) będzie sprawniejszy i bardziej kompleksowy - zakłada projekt rządowy.

 • 17.12.2019

  Ochrona dzieci przed pornografią w sieci

  16 grudnia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się pierwsze posiedzenie działającej przy ministrze rodziny, pracy i polityki społecznej Rady Rodziny. W trakcie posiedzenia przedstawiono informacje na temat przepisów mających skuteczniej chronić dzieci przed pornografią. Projekt (...)

 • 17.12.2019

  Harmonogram przekształcenia OFE w IKE

  Przekształcenie OFE w IKE pozwoli przekazać Polakom pieniądze zgromadzone przez nich w otwartych funduszach emerytalnych. Chodzi o 162 mld zł.

 • 17.12.2019

  Opłaty abonamentowe RTV w 2020 r.

  Poznaj wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników RTV obowiązujące w 2020 roku.

NA SKÓTY