e-prawnik.pl Porady prawne

Informacje

 • 17.2.2021

  Porozumienie o współpracy dot. programu „Stop Smog”

  Minister Michał Kurtyka 28 stycznia 2021 r. podpisał „Porozumienie o współpracy Ministra Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków (...)

 • 17.2.2021

  Informacja ZUS dla komorników sądowych

  Od 13 lutego 2021 r. ZUS wprowadził zmiany w elektronicznym wniosku OK-EKS. Wynikają one z art. 3b ustawy o komornikach sądowych. Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz w usłudze B2B dodano weryfikacje, które nie pozwalają na  złożenie do ZUS wniosków z nieprawidłowym (...)

 • 17.2.2021

  Zasady rozliczania emisji gazów cieplarnianych za rok 2020 w ramach EU ETS

  Uprawnienia do emisji pochodzące z czwartego okresu rozliczeniowego EU ETS (2021-2030) nie będą mogły zostać użyte do rozliczenia emisji powstałej w trzecim okresie rozliczeniowym EU ETS.  

 • 16.2.2021

  Niekonstytucyjne przesłanki odpowiedzialności karnej z tytułu użytkowania obiektu budowlanego w sposób niezgodny z przepisami

  9 lutego 2021 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Słupsku dotyczącego przesłanek odpowiedzialności karnej z tytułu użytkowania obiektu budowlanego w sposób niezgodny z przepisami.

 • 16.2.2021

  Media pomogą w zwalczaniu skutków COVID-19?

  Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisany został projekt „Ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów”. Projekt (...)

 • 16.2.2021

  Reforma planowania przestrzennego w konsultacjach

  Trwają prekonsultacje założeń reformy planowania przestrzennego – dokumentu, który poprawi jakość przestrzeni oraz podniesie komfort życia mieszkańców Polski. W dniach 15-17 lutego 2021 r. odbywają się konsultacyjne spotkania online z gronem ekspertów i praktyków (...)

 • 15.2.2021

  Twój e-PIT 2020 czeka na ciebie od 15 lutego na e-US

  15 lutego br. rozpoczął się okres rozliczeń PIT za rok 2020. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowała dla podatników rozliczenia roczne w usłudze Twój e-PIT. Przedsiębiorcy mogą wysłać PIT poprzez system e-Deklaracje. Na złożenie zeznania i rozliczenie (...)

 • 15.2.2021

  Koniec lockdownu dla placówek dziennego wsparcia dla dzieci i młodzieży

  Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie na podstawie którego od najbliższego poniedziałku otwarte zostaną placówki dziennego wsparcia dla dzieci i młodzieży. Decyzja rządu oznacza powrót do pracy po lockdownie dla ponad 1,2 tys. placówek działających w całym (...)

 • 15.2.2021

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do końca lutego

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przysługuje m.in. w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19 został wydłużony o kolejne dwa tygodnie. Uprawnieni rodzice będą mogli z niego skorzystać do 28 lutego br.

 • 14.2.2021

  Sąd Najwyższy o podstawach skargi nadzwyczajnej...

  Sąd Najwyższy rozpatrzył dwie skargi nadzwyczajne złożone na postanowienia zapadłe na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Skargi zostały oddalone (...)

 • 14.2.2021

  Nowelizacja ustawy Prawo bankowe w Sejmie

  Nowe rozwiązania są korzystne dla sektora finansowego. Zwiększają jego odporność przed utratą płynności. 15 grudnia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, (...)

 • 14.2.2021

  Nowe przepisy dla uczelni w czasie pandemii

  Od 26 stycznia 2021 r. obowiązują nowe przepisy, które zawierają szczególne rozwiązania dotyczące funkcjonowania uczelni oraz podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów w roku 2021 oraz w roku akademickim 2020/2021 w warunkach trwającej pandemii. Nowe przepisy (...)

 • 12.2.2021

  Projekt zmian ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. jest w Sejmie. Spis powszechny rozpocznie się dnia 1 kwietnia 2021 r., a zakończy 30 września 2021 r. Wywiad będzie odbywał się w drodze telefonicznej i internetowej, a gdy pozwolą (...)

 • 12.2.2021

  Wirtualna piaskownica regulacyjna UKNF do testowania usług finansowych

  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) uruchamia wirtualną piaskownicę regulacyjną. Umożliwia ona bezpieczne testowanie w wirtualnym środowisku usług przeznaczonych na rynek finansowy, np. płatniczych. Jest przeznaczona zarówno dla podmiotów nadzorowanych, podmiotów (...)

 • 11.2.2021

  Przesunięcie terminu wpłaty zaliczek PIT od pracowników

  Dobre wiadomości dla przedsiębiorców. Kolejne przesunięcie terminu wpłaty zaliczek PIT od pracowników. Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński po raz kolejny zdecydował o wydaniu rozporządzenia przedłużającego przekazanie zaliczek na podatek (...)

 • 11.2.2021

  E-faktura w konsultacjach publicznych

  Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje publiczne projektu ustawy wprowadzającego e-fakturę. Będzie to ustandaryzowana forma dokumentu, przejrzysta i czytelna dla wszystkich użytkowników. Polska dołącza do czołówki cyfrowych liderów wdrażających tą nowoczesną (...)

 • 9.2.2021

  Deklaracje podatkowe PIT za 2020 r. dla emerytów i rencistów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła deklaracje podatkowe za 2020 rok: PIT-40A albo PIT 11A i PIT-11. Deklaracje trafią do wszystkich osób, które w 2020 roku chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS.

 • 9.2.2021

  Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyższy niż prognozowano

  104,24 proc. – tyle wynosi w 2021 r. wskaźnik waloryzacji emerytur i rent. To więcej, niż wskazywały prognozy. Od 1 marca najniższa emerytura oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wyniesie 1250,88zł i wzrośnie o 50,88 zł.

 • 8.2.2021

  Kolejny etap stopniowego odmrażania polskiej gospodarki od 12 lutego

  Zgodnie z decyzją rządu od 12 lutego zostają otwarte, warunkowo na dwa tygodnie: hotele, miejsca noclegowe – z zachowaniem wymogu 50 proc. obłożenia miejsc, kina, teatry, opery, filharmonie – 50 proc. dostępnych miejsc, stoki narciarskie, boiska sportowe (...)

 • 4.2.2021

  Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 r.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o wysokości najniższej podstawy wymiaru składki oraz kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.