Informacje strona 2

Rozlicz PIT do 30 kwietnia!

29.4.2024

Do 30 kwietnia 2024 r. podatnicy mają czas na rozliczenie PIT za ubiegły rok. Większość z nich robi to za pomocą usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym.

Walka z cyberzagrożeniami

25.4.2024

Ministerstwo Cyfryzacji zaprezentowało projekt ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, który ma istotnie wzmocnić ochronę obywateli oraz instytucji przed rosnącymi zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Uwzględnia także przepisy unijnej dyrektywy NIS2, do implementacji, której (...)

Przyjazne prawo gospodarcze

25.4.2024

Łatwiejsze zakładanie firmy, mniej wymogów regulacyjnych, szybsze procedury administracyjne, rozwój najmniejszej działalności gospodarczej, w tym rzemiosła czy krótszy czas kontroli – to tylko niektóre z rozwiązań, jakie resort rozwoju zaproponował w pierwszym (...)

Co wynika z rejestru umów o dzieło?

25.4.2024

W 2023 r. przekazano do ZUS 1,2 mln formularzy RUD, na których zgłoszono 1,6 mln umów o dzieło. Nie odnotowano dużych zmian w strukturze podmiotów zgłaszających umowy o dzieło oraz ich wykonawców.

Nieobowiązkowe prace domowe w szkołach podstawowych

23.4.2024

Rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych weszło w życie 1 kwietnia 2024 roku. Zmiany dotyczą publicznych szkół podstawowych.

Duże zmiany w nauczaniu?

23.4.2024

Rezygnacja z przedmiotu historia i teraźniejszość, obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy – to najważniejsze zmiany ramowych planach nauczania, które nastąpią od września 2024 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało też projekty rozporządzeń zmieniających (...)

Planowanane zmiany w Kodeksie pracy

21.4.2024

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, który dostosowuje polskie prawo do przepisów UE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem czynnikami rakotwórczymi lub mutagenami podczas pracy. Chodzi o ochronę przed tzw. substancjami (...)

Nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

13.4.2024

Sejm przyjął nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS). Nowe przepisy przywracają zgodność z Konstytucją RP przepisów, które regulują sposób wyboru sędziów do Rady. Usuwają też negatywne konsekwencje wadliwego rozwiązania, obowiązującego od 2018 (...)

Będzie babciowe i nie tylko...

11.4.2024

Rząd chce pomóc rodzicom dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. Od 1 października 2024 roku będą oni mogli skorzystać z jednego z 3 świadczeń: „aktywni rodzice w pracy” (tzw. babciowe), „aktywnie w żłobku” oraz „aktywnie w domu”. (...)

Nowy projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

11.4.2024

29 marca br. nowy projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa został przesłany do Rządowego Centrum Legislacji. Nowelizacja ustawy przedłuża ochronę tymczasową dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną, wprowadzoną (...)

Projekt ustawy DAC7

11.4.2024

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (DAC7). Ustawa nałoży na operatorów platform cyfrowych obowiązek gromadzenia i przekazywania administracji podatkowej informacji o (...)

Będzie dostępna antykoncepcja awaryjna

5.4.2024

Minister zdrowia Izabela Leszczyna zaprezentowała projekt rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego opieki farmaceuty sprawowanej nad pacjentem w zakresie zdrowia reprodukcyjnego. To odpowiedź na odmowę podpisania przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne, (...)

Nowelizacja ustawy Prawo pocztowe

5.4.2024

Ustawa umożliwia przekazanie Poczcie Polskiej 2,052 mld zł dotacji na finansowanie kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych w latach 2021-2024 r.

Tabletka „dzień po” zawetowana

3.4.2024

Prezydent RP Andrzej Duda, na podstawie art. 122 ust. 5 Konstytucji RP, zdecydował o skierowaniu nowelizacji Prawa farmaceutycznego do Sejmu RP z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie ustawy (tzw. weto).

Będzie ustawa o ochronie sygnalistów

3.4.2024

Rząd planuje objęcie ochroną tzw. sygnalistów. Chodzi o osoby, które pracują w sektorze prywatnym lub publicznym i zgłaszają naruszenia prawa, w kontekście związanym z pracą. Instytucją odpowiedzialną za udzielanie wsparcia sygnalistom będzie Rzecznik Praw Obywatelskich. Nowe (...)

Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej w przygotowaniu

27.3.2024

22 marca br. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński oraz Wicepremier, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentowali założenia do ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Nowe regulacje usuną lukę prawną w zakresie funkcjonowania obrony cywilnej, (...)

Wzory umów dla kooperatyw mieszkaniowych

25.3.2024

Chcesz wybudować swój dom w kooperatywie mieszkaniowej, lecz nie wiesz, od czego zacząć? Zobacz przykładowe wzory umów dla osób zainteresowanych realizacją inwestycji mieszkaniowej w tej formule.

Przeciwdziałanie patodeweloperce opóźnione

25.3.2024

Do wykazu prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Technologii trafił projekt rozporządzenia zmieniający datę wejście w życie rozwiązań przeciwdziałających tzw. patodeweloperce. Zmianie ulegnie tylko data wejścia w życie przepisów – z 1 kwietnia na 1 sierpnia 2024 r.

Polska przystępuje do w Prokuratury Europejskiej

25.3.2024

Komisja Europejska podjęła 29 lutego br. decyzję potwierdzającą udział Polski w Prokuraturze Europejskiej (EPPO). Prokuratura Europejska będzie prowadziła dochodzenia dotyczące przestępstw naruszających interesy finansowe Unii, popełnionych w Polsce po 1 czerwca 2021 roku.

Narzucona efektywność energetyczna budynków

22.3.2024

Od 2030 roku nowe budynki mają być zeroemisyjne. Przewidziano środki, dzięki którym spadną rachunki za energię i łatwiej będzie przeciwdziałać zmianom klimatu. Przepisów będzie można nie stosować do budynków rolniczych i zabytkowych. Budynki odpowiadają za 36% emisji (...)

Ograniczenie zanieczyszczeń z przemysłu i dużych gospodarstw hodowlanych

22.3.2024

Najbardziej rygorystyczne, ale osiągalne poziomy emisji staną się obowiązkowe dla objętych nimi sektorów. Przepisy mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby w założeniu przyniosą obywatelom znaczne korzyści zdrowotne i środowiskowe. Społeczeństwo będzie (...)

Zmiany w Kodeksie cywilnym i ustawie o kredycie konsumenckim

15.3.2024

5 marca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła nowelizację Kodeksu cywilnego i ustawy o kredycie konsumenckim. Nowe przepisy usuną ograniczenia dotyczące udzielania kredytów dla rolników. Projekt ustawy umożliwi dalsze korzystanie z programów publicznych, np. z ARMiR.

Pakiet dla przemysłu drzewnego

15.3.2024

Ograniczenie eksportu nieprzetworzonego drewna za granicę, transparentność sprzedaży tego surowca czy proklimatyczna lokalność – to tylko wybrane punkty ogłoszonego dziś przez minister klimatu i środowiska Paulinę Hennig-Kloskę „Pakietu dla przemysłu drzewnego”. (...)

Zakaz broni samopowtarzalnej

5.3.2024

Państwa członkowskie, które chcą utrzymać wcześniejsze pozwolenia na taką broń, mogą to przewidzieć również w odniesieniu do broni przerobionej do strzelania ślepymi nabojami - uznał Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 5 marca 2024 r. w sprawie C-234/21 - Défense (...)

Bedą 4 komisje kodyfikacyjne

5.3.2024

5 marca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekty Ministra Sprawiedliwości, które wznawiają działalność Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (KKPC) i Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego (KKPK), a także tworzą dwie nowe Komisje – Kodyfikacyjną Prawa Rodzinnego oraz Kodyfikacyjną (...)

Wakacje kredytowe będą przedłużone na 2024 rok

5.3.2024

Rząd zapewnia, że pomoże osobom, które posiadają kredyt hipoteczny w złotówkach i przedłuży tzw. wakacje kredytowe na 2024 rok. Nowe rozwiązania przewidują możliwość zawieszenia spłaty raty w wymiarze dwóch miesięcy od 1 maja do 30 czerwca, zaś w przypadku kolejnych (...)

Rzecznik MŚP upomniał się o składkę zdrowotną

5.3.2024

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców przypomniał, że jedną z najważniejszych dla przedsiębiorców zapowiedzi obecnego rządu było przywrócenie ryczałtowego rozliczania składki zdrowotnej.

Zmiana definicji wyrobów nowatorskich?

5.3.2024

Ministerstwo Finansów przekazało propozycję zmiany definicji wyrobów nowatorskich oraz informację o planowanym spotkaniu w celu uzgodnienia treści tej definicji.

Zażalenie na wyrok kasatoryjny w postępowaniu uproszczonym

4.3.2024

​Postanowieniem z 12 lutego 2024 r. Sąd Najwyższy oddalił jako niezasadne zażalenie pozwanego na wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, którym uchylono wydany w postępowaniu uproszczonym wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania sądowi (...)

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze

4.3.2024

1 marca br. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów, które określa m.in. sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, które będą obowiązywały na terenie naszego kraju. Nowe regulacje zostały przygotowane i ogłoszone na podstawie ustawy z 11 (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika