Informacje

StopPatodeweloperka od kwietnia 2024 r.

2.11.2023

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zatwierdził zmiany przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Cel nowelizacji to przede wszystkim ograniczenie praktyk związanych z tzw. „patodeweloperką”, czyli z działaniami, (...)

Rower ze wspomaganiem elektrycznym a OC

2.11.2023

12 października 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie C-286/22 - KBC Verzekeringen. Wynika z niego, że rower ze wspomaganiem elektrycznym nie jest objęty obowiązkiem ubezpieczenia pojazdów mechanicznych, ponieważ nie jest napędzanywyłącznie siłą mechaniczną.

Bezpieczeństwo na drogach w okresie Wszystkich Świętych

2.11.2023

Okres Wszystkich Świętych to czas, kiedy polskie drogi stają się miejscem zwiększonego ruchu i intensywności podróży. Przy tej okazji 27 października 2023 r. wiceminister infrastruktury Rafał Weber oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur wspólnie zaapelowali (...)

Zjednoczone Królestwo ukarane

2.11.2023

28 września 2023 r. ogłoszono wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-692/20 - Komisja Europejska przeciwko Zjednoczonemu Królestwu dotyczący banderolowania olejów napędowych. Trybunał Sprawiedliwości zasądził od Zjednoczonego Królestwa zapłatę ryczałtu w (...)

Kara pozbawienia wolności za naruszenie znaku towarowego

2.11.2023

19 października 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie C-655/21 - G. ST. T., dotyczącej proporcjonalności kary w przypadku naruszenia znaku towarowego. Uznał w nim, iż kara pozbawienia wolności w wymiarze od 5 lat za naruszenie znaku towarowego może być nieproporcjonalna.

Pięć kolejnych uchwał anty-LGBT unieważnionych

2.11.2023

Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał wyroki sądów wojewódzkich w sprawach skarg Rzecznika Praw Obywatelskich na \"uchwały anty-LGBT\" Rady Gminy Lipinki (sygn. akt III OSK 1527/22) i Rady Powiatu Tarnowskiego (sygn. akt III OSK 2078/22). 11 października 2023 r. NSA w obu sprawach (...)

Terminy stosowania nawozów jesienią

2.11.2023

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest późniejsze, niż przewidziane w rozporządzeniu okresy nawożenia, stosowanie nawozów zawierających w składzie azot na gruntach ornych.

Zwiększone finansowanie inwestycji drogowych

2.11.2023

Rząd zdecydował o zwiększeniu limitów finansowych inwestycji infrastrukturalnych ujętych w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. oraz Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030. Rozwiązanie to jest konieczne w związku ze znacznym wzrostem wydatków (...)

Krajowy plan przeciwdziałania pedofilii

2.11.2023

Rząd chce zapewnić lepsze warunki dla skutecznego przeciwdziałania przestępstwom przeciwko wolności seksualnej na szkodę małoletnich w Polsce. Chodzi m.in. o zwiększenie skuteczności działań wobec osób, które dopuściły się czynów zabronionych wobec dzieci.

Konsultacje nowelizacji rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją

2.11.2023

Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje projektu zmiany rozporządzenia ws. JPK_VAT z deklaracją dostosowanego do obowiązku wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) od 1 lipca 2024 r. Zakłada, że wprowadzane tym rozporządzeniem niezbędne zmiany w JPK_VAT będą (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika