e-prawnik.pl Porady prawne

Informacje

 • 30.4.2022

  Uprawa maku i konopi włóknistych na nowych zasadach

  7 maja 2022 r. zaczną obowiązywać przepisy, dzięki którym prowadzenie uprawy oraz skupu maku i konopi włóknistych będzie łatwiejsze.

 • 30.4.2022

  Nowelizacja Karty Nauczyciela

  Zgodnie z nowelizacją Karty Nauczyciela, od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. tzw. średnie wynagrodzenie nauczycieli zostanie zwiększone o 4,4 proc. Po odrzuceniu poprawek zgłoszonych przez Senat 28 kwietnia ustawa została podpisana przez Prezydenta RP.

 • 29.4.2022

  Ustawa wprowadzająca automatyzację załatwiania spraw przez KAS coraz bliżej

  28 kwietnia Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.

 • 29.4.2022

  Trwają konsultacje nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  Zastąpienie studium uwarunkowań planem ogólnym gminy, uproszczenie procedur planistycznych, doprecyzowanie zasad wydawania decyzji o warunkach zabudowy, wprowadzenie Rejestru Urbanistycznego – to główne założenia nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (...)

 • 29.4.2022

  Nowe prawo własności przemysłowej?

  Usprawnienie i przyspieszenie postępowań prowadzonych przed Urzędem Patentowym RP, obniżenie kosztów uzyskiwania i utrzymywania ochrony z praw własności przemysłowej, a także cyfryzacja i unowocześnienie procesów z nią związanych to główne cele reformy prawa własności (...)

 • 29.4.2022

  Aby zachować ciągłość wypłaty 500+, złóż wniosek do końca kwietnia

  Jeżeli wniosek o 500 plus na okres świadczeniowy 2022/2023 wpłynie do ZUS do 30 kwietnia, wypłata tego świadczenia będzie zrealizowana w czerwcu. Oznacza to, że zachowana zostanie ciągłość wypłaty 500 plus.

 • 24.4.2022

  Cyfryzacja w budownictwie postępuje...

  Dziennik budowy w formie elektronicznej, elektroniczna książka obiektu budowlanego czy też elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane to usprawnienia, na które czeka branża budowlana, inwestorzy oraz organy publicznej administracji budowlanej.

 • 24.4.2022

  Projekt ustawy obniżający PIT do 12% idzie do Sejmu

  Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w PIT. Projekt przygotowany przez resort finansów obniża PIT z 17 proc. do 12 proc. dla podatników na skali, a przedsiębiorcom na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej pozwala na odliczenie części składek zdrowotnych od (...)

 • 24.4.2022

  Ustawa upraszczająca tworzenie okazjonalnych kąpielisk weszła w życie

  21 kwietnia 2022 r. weszła w życie ustawa z 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne, która wprowadziła uproszczenie zasad i trybu tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, skracając procedurę z kliku miesięcy do kilku tygodni.

 • 23.4.2022

  Zmiana przepisów o księgach wieczystych i hipotece

  Rada Ministrów przyjęła 20 kwietnia br. projekt zmiany ustawy o księgach wieczystych i hipotece, przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dzięki temu więcej podmiotów uzyska dostęp do centralnej bazy danych ksiąg wieczystych. Na rozpatrzenie czekają już kolejne projekty - (...)

 • 21.4.2022

  Aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego

  Rada Ministrów przyjęła 20 kwietnia 2022 r. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, przedłożoną przez ministra infrastruktury.

 • 21.4.2022

  Zmiany w emeryturach pomostowych

  Możliwość wnioskowania o emeryturę pomostową jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy, a także rozszerzenie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy – to przewiduje nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych.

 • 21.4.2022

  Co przewiduje tzw. ustawa sankcyjna?

  Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego przewiduje w szczególności zamrażanie funduszy oraz zasobów gospodarczych osób i podmiotów wspierających rosyjską (...)

 • 20.4.2022

  Zmiany w zakresie emerytur rolniczych?

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Rząd chce, aby rolnicy będący na emeryturze nie musieli zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, aby otrzymywać świadczenie (...)

 • 20.4.2022

  Premie na działalność pozarolniczą

  Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk poinformował o rozpoczęciu prac nad zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu (...)

 • 20.4.2022

  Przepisy określające standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów

  8 kwietnia br. Sejm RP przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Zawiera on m. in. przepisy wprowadzające standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach. 

 • 17.4.2022

  Nowelizacja ustawy o pomocy Ukraińcom

  15 kwietnia br. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Znowelizowane przepisy doprecyzowują i uzupełniają niektóre przepisy specustawy. 

 • 17.4.2022

  Stopnie alarmowe BRAVO i CHARLIE–CRP na terenie całego kraju

  Premier Mateusz Morawiecki podpisał nowe zarządzenia dotyczące wprowadzenia na terytorium całego kraju drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) i trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP). Stopnie będą obowiązywały do 30 kwietnia 2022 r. do godz. 23:59.

 • 17.4.2022

  Rozszerzenie zakresu wsparcia dla samorządów na inwestycje wodno-kanalizacyjne

  Wsparcie finansowe inwestycji wodno-kanalizacyjnych dla gmin obejmie też inwestycje w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków. Samorządy będą mogły również dofinansować budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

 • 13.4.2022

  Kolejne korzystne zmiany w PIT po konsultacjach społecznych

  Przygotowując zmiany MF uwzględniło opinie i uwagi wszystkich zainteresowanych środowisk, a następnie przedyskutowało je w ramach spotkań roboczych. W efekcie do zaproponowanych przez MF rozwiązań, takich jak: 12 proc. PIT na skali, likwidacja nieprzewidywalnej i skomplikowanej tzw. (...)