e-prawnik.pl Porady prawne

Informacje

 • 26.1.2021

  Emerytury w górę!

  1250 zł – od 1 marca 2021 r. tyle wyniesie najniższa emerytura. Sejm przyjął właśnie ustawę dotyczącą waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Co zakłada? Wzrost świadczeń emerytalno-rentowych od marca 2021 r. o wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej jednak niż o kwotę 50 zł.

 • 25.1.2021

  Wypłata tzw. czternastej emerytury

  Przyjęta przez Sejm ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów zakłada wypłatę tzw. 14. emerytury już od listopada br. 

 • 25.1.2021

  Organizacja nauki w szkołach i placówkach

  Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wrócili do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Nadal można realizować praktyczną naukę zawodu w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie (...)

 • 25.1.2021

  Praktyczna nauka zawodu od 18 stycznia

  MEiN przypomniało, że od 18 stycznia br. szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, w tym centra kształcenia zawodowego i placówki kształcenia ustawicznego, mogą prowadzić kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych, (...)

 • 24.1.2021

  Konsekwencje naruszenia przez beneficjentów ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemicznego

  Pieniądze tylko dla stosujących się do zakazów... Polski Fundusz Rozwoju S.A. dnia 15 stycznia 2021 r. wydał komunikat w sprawie konsekwencji naruszenia przez beneficjentów rządowego programu „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich (...)

 • 23.1.2021

  Pieniądze na rozwój usług rolniczych

  Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na \"Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych\" został wydłużony do 15 lutego 2021 r. Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które już świadczą usługi na rzecz rolników, aby mogły (...)

 • 22.1.2021

  Pomoc żywnościowa w 2021 roku

  Paczki z produktami spożywczymi to istotna pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Takie wsparcie udzielane jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

 • 22.1.2021

  Zasądzenie zobowiązania z weksla wymaga zbadania klauzul niedozwolonych w umowie

  25 listopada 2020 r. Sąd Najwyższy orzekając w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od wydanego przez Sąd Okręgowy wyroku zasądzającego kwotę wynikającą ze zobowiązania wekslowego. Wyrok Sądu Okręgowego został uchylony, (...)

 • 22.1.2021

  Rodzaj bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych na rok 2021

  Opublikowano rodzaj stopy bazowej i marży dla potrzeb transakcji pożyczek, kredytów lub emisji obligacji do skorzystania z safe harbour na rok 2021.

 • 21.1.2021

  Sąd spadku nie może pominąć testamentu zmarłego

  12 stycznia 2021 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uwzględnił na posiedzeniu niejawnym skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego w sprawie dotyczącej stwierdzenia nabycia praw do spadku.

 • 21.1.2021

  Projekt uszczelniania systemu podatkowego w zakresie akcyzy

  Projekt, który uszczelnia system uzyskiwania oraz cofania zezwoleń akcyzowych, został przyjęty przez Radę Ministrów w grudniu. Umożliwia prowadzenie działalności na podstawie posiadanych zezwoleń akcyzowych, pomimo powstania zaległości w podatkach, pod warunkiem złożenia (...)

 • 21.1.2021

  Kwalifikacja wojskowa w 2021 roku

  W związku z panującą pandemią koronawirusa, MSWiA i MON podjęły decyzję o wprowadzeniu nowych zasad przeprowadzania kwalifikacji wojskowej w tym roku. Będzie ona mogła zostać przeprowadzona od kwietnia do lipca lub od sierpnia do listopada. W życie weszło właśnie rozporządzenie w tej sprawie.

 • 21.1.2021

  Pierwsza kara od UOKiK za naganianie na systemy typu piramida

  Niemal maksymalną karę za każdą z trzech stwierdzonych praktyk - łącznie blisko 450 tys. zł – nałożył Prezes UOKiK Tomasz Chróstny na Damiana Żukiewicza (INVESTPROVIDER) za propagowanie systemów promocyjnych typu piramida. Youtuber namawiał do przystąpienia do systemów (...)

 • 20.1.2021

  Przedłużenie i rozszerzenie pomocy z tarczy branżowej

  Zwolnienie z opłacania składki ZUS na następne dwa miesiące, a także kolejna dotacja dla mikro i małych firm do 5 tys. zł, dodatkowe postojowe oraz dopłata do wynagrodzeń – to kolejne instrumenty pomocy dla przedsiębiorców z rozporządzenia przyjętego we wtorek przez Radę Ministrów. (...)

 • 20.1.2021

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 31 stycznia

  Ważna informacja dla rodziców. – W związku z aktualną wciąż trudną sytuacją epidemiczną zdecydowaliśmy o wydłużeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 31 stycznia br. na dotychczas obowiązujących zasadach – informuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. (...)

 • 20.1.2021

  Deklaracje podatkowe PIT za 2020 r. dla emerytów i rencistów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych na przełomie stycznia i lutego wyśle deklaracje podatkowe za 2020 rok: PIT-40A albo PIT 11A i PIT-11. Deklaracje trafią  do wszystkich osób, które w 2020 roku chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS.

 • 19.1.2021

  Lokal za Grunt – Senat przyjął pierwszą ustawę z rynkowej części pakietu mieszkaniowego

  Inwestorzy będą mogli nabywać grunty od gmin w zamian za mieszkania lub inne lokale służące wspólnotom samorządowym – takie będą efekty ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, którą przyjął dziś bez poprawek Senat. Rozwiązanie to będzie (...)

 • 19.1.2021

  Objaśnienia dotyczące SLIM VAT w konsultacjach

  Objaśnienia podatkowe SLIM VAT dotyczą pakietu uproszczeń, który wszedł w życie 1 stycznia 2021 r. W dokumencie znajdują się m.in. przykłady praktycznych  zastosowań nowych przepisów podatkowych. Objaśnienia SLIM VAT będą miały moc wiążącą dla administracji (...)

 • 19.1.2021

  Uczelnia ukarana za brak powiadomień o naruszeniu ochrony danych

  Prezes UODO nałożył 25 tys. zł kary na Śląski Uniwersytet Medyczny, gdyż na uczelni doszło do naruszenia ochrony danych, o którym administrator powinien powiadomić nie tylko organ nadzoru, ale i osoby, których dotyczył ten incydent.

 • 18.1.2021

  Etap odpowiedzialności przedłużony do 31 stycznia

  Trudna sytuacja w Europie dotycząca COVID-19 oraz wciąż wysoka liczba osób w szpitalach i pod respiratorami w Polsce powodują, że konieczne jest przedłużenie obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią do 31 stycznia. Pamiętajmy, że od naszej wspólnej odpowiedzialności (...)