Informacje

 • 1.7.2020

  Transformacja dronowa przyśpiesza

  Ministerstwo Infrastruktury, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i Urząd Lotnictwa Cywilnego rozpoczęły 30 czerwca 2020 r. dronowy projekt rozwojowy o wartości ponad 61,5 mln zł. Pierwsza w historii umowa na dofinansowanie rozwoju branży dronowej z funduszy europejskich została podpisana pomiędzy (...)

 • 1.7.2020

  Lepsza ochrona sieci i usług

  Rozporządzenie dotyczące minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni ujednolica procesy i czynności wymagane do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi (...)

 • 30.6.2020

  UKE zakończył monitorowanie procesu uwalniania częstotliwości dla 5G

  Zakończył się proces przełączania kanałów naziemnej telewizji cyfrowej, dzięki czemu uwolnione zostały częstotliwości niezbędne dla rozwoju technologii 5G w Polsce. Całość procesu nadzorowali pracownicy Delegatur Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 • 30.6.2020

  Będzie świadczenie dla osób zesłanych lub deportowanych do ZSRR?

  Prezydent RP Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939–1956.

 • 30.6.2020

  Skąd pochodzą supermarketowe ogórki i truskawki?

  Co dziesiąta partia warzyw i owoców w sklepach sprawdzonych przez Inspekcję Handlową miała błędną informację o kraju pochodzenia lub nie miała jej wcale.Największy odsetek takich nieprawidłowości wystąpił w supermarketach Delikatesy Centrum, E.Leclerc, Intermarche, Lewiatan i Lidl (...)

 • 29.6.2020

  Zmiany dotyczące nawozów

  Ustawa z dnia 7 maja 2020 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu  oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa służy zapewnieniu prawidłowego i pełnego stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rozdziału IV rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (...)

 • 28.6.2020

  Tarcza sprawiedliwości

  W uchwalonej Tarczy antykryzysowej 4.0 znalazły się przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowe rozwiązania, które odpowiadają na problemy związane z epidemią koronawirusa. Przyjęte przepisy chronią uczniów i nauczycieli przed atakami internetowych trolli na zdalne lekcje, (...)

 • 27.6.2020

  Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

  Pomoc przeznaczona jest m.in. dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą (...)

 • 27.6.2020

  2 mln zł dla firm na zwiększenie poziomu cyfryzacji

  Od 4 do 30 czerwca firmy z sektora MŚP będą mogły składać wnioski w konkursie „100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie”. W ramach projektu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przewidziała sto nagród finansowych w wysokości 20 tys. (...)

 • 26.6.2020

  Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawcy

  Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

 • 26.6.2020

  Więcej środków na inwestycje transportowe

  Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023” (z perspektywą do 2025 r.) i uchwałę w sprawie ustanowienia „Programu rozwoju systemu transportowego (...)

 • 26.6.2020

  Zasiłek dla bezrobotnych pójdzie w górę!

  Dodatek solidarnościowy, czyli 1400 zł wsparcia dla osób, które utraciły pracę w wyniku epidemii, to niejedyna pomoc dla osób bezrobotnych w ostatnim czasie. Prezydencka ustawa zakłada również podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w ciągu pierwszych 90 (...)

 • 25.6.2020

  Stopień alarmowy BRAVO-CRP na terytorium całego kraju

  W celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni, związanym z organizacją wyborów prezydenckich, premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP) na terytorium całego kraju. Ostrzeżenie będzie obowiązywało od 26 czerwca br. (...)

 • 25.6.2020

  W tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o „500+”

  Jak przypomniał resort rodziny – w tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”. – \"Wniosek złożony w ubiegłym roku, czyli w terminie od 1 lipca 2019 r., to świadczenia przyznane do końca maja (...)

 • 24.6.2020

  Co przynosi „Tarcza antykryzysowa 4.0” w zakresie pomocy z ZUS?

  Dowiedz się, jakie nowe rozwiązania są wprowadzane ustawą z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. „Tarcza (...)

 • 24.6.2020

  JPK_VAT z deklaracją od 1 października

  Obowiązek składania plików JPK_VAT wraz z deklaracją VAT zostanie przesunięty z 1 lipca na 1 października 2020 r. dla wszystkich podatników VAT. 

 • 24.6.2020

  Obchody stulecia odzyskania niepodległości do 2022 r.?

  W 2022 r. minie sto lat od powrotu Górnego Śląska do Polski, i to ta data wyznaczy koniec obchodów stulecia odzyskania przez RP niepodległości. Do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy w tej sprawie.

 • 23.6.2020

  Projekt ustawy zabezpieczający kredyty kupieckie dla przedsiębiorców

  Możliwość ubezpieczania przez polskie firmy należności z kredytu kupieckiego w większym niż dotychczas zakresie w dobie pandemii koronawirusa – to kluczowe rozwiązanie zawarte w przygotowanym w Ministerstwie Rozwoju rządowym projekcie ustawy o zasadach udzielania wsparcia dla rynku ubezpieczeń (...)

 • 23.6.2020

  Oświadczenie w sprawie fałszywych informacji o zaostrzeniu kar za aborcję

  Ministerstwo Sprawiedliwości oświadczyło, że nieprawdziwe są informacje podane (20 czerwca 2020 r.) przez „Fakty” TVN i portal Gazeta.pl, jakoby przepisy przyjęte przez Sejm w Tarczy antykryzowej 4.0 zaostrzyły karę za nielegalną aborcję. W rzeczywistości kara się nie zmienia (...)

 • 23.6.2020

  Pomoc suszowa – hodowla i chów ryb słodkowodnych

  Od dnia 1.07.2020 r. do dnia 15.07.2020 r. podatnicy podatku rolnego, którzy w 2019 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2019 r. susza lub powódź, w rozumieniu przepisów (...)

NA SKÓTY