Informacje

 • 14.12.2019

  Zasady pokrywania kosztów rzeczoznawcy z OC komunikacyjnego

  Sąd Najwyższy w pełni podzielił stanowisko Rzecznika Finansowego co do zasad pokrywania kosztów usługi rzeczoznawcy w razie sporu z ubezpieczycielem co do wysokości odszkodowania czy przebiegu zdarzenia. Uchwała uzupełnia lukę w ochronie praw osób poszkodowanych. Rzecznik Finansowy (...)

 • 13.12.2019

  Mały ZUS Plus – od 1 lutego 2020 r.

  Przyjęta przez Sejm nowelizacja poszerza rozwiązania tzw. „Małego ZUS-u” wprowadzone ustawą z 20 lipca 2018 r. Nowe rozwiązania umożliwią przedsiębiorcom płacenie obniżonych i liczonych proporcjonalnie od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne. Z propozycji obniżonych (...)

 • 12.12.2019

  Korzystniejsza waloryzacja emerytur już wkrótce

  Do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt ustawy dotyczący waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. W 2020 r. najniższa emerytura wyniesie 1200 zł, a świadczenia będą wzrastały o ustawowy wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o 70 zł 

 • 12.12.2019

  Trzynasta emerytura w konsultacjach społecznych

  Projekt ustawy gwarantującej coroczną wypłatę dodatkowej pomocy dla emerytów i rencistów, czyli trzynastej emerytury, trafił w środę do konsultacji społecznych.

 • 12.12.2019

  Co z emeryturami kobiet urodzonych w 1952 roku?

  Kobiety urodzone w roku 1952 i ubiegające się o "zwykłą" emeryturę po 31 grudnia 2012 r., muszą "zwrócić" emerytury częściowe albo "wcześniejsze", jeśli je pobrały - uznał SN.

 • 11.12.2019

  Bezpieczniejsza żywność i rośliny?

  Rada Ministrów przyjęła trzy projekty ustaw, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego: projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, projekt ustawy o ochronie roślin przed agrofagami oraz projekt ustawy o zmianie (...)

 • 10.12.2019

  Nowe mechanizmy polityki rozwoju

  Wzmocnienie zarządzania rozwojem Polski na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym to główny cel projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, który przyjęła Rada Ministrów.

 • 10.12.2019

  Rzecznik Finansowy ostrzega przed usługami platform inwestycyjnych

  Do Rzecznika Finansowego docierają skargi klientów dotyczące stron internetowych oferujących możliwość inwestycji w różnorodne instrumenty finansowe. Inwestorzy skarżą się na problemy z odzyskaniem pieniędzy, pochopnie wpłaconych na konto takich platform inwestycyjnych. Pojawiają (...)

 • 9.12.2019

  Wolne od GMO – znaki graficzne

  1 stycznia 2020 r. zostaną wprowadzone dwa nowe znaki graficzne: „Bez GMO” i „Wyprodukowano bez stosowania GMO”. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie dotyczące znaków graficznych stosowanych w celu oznakowania żywności i pasz jako wolnych (...)

 • 8.12.2019

  Co nowego w transporcie kolejowym i autobusowym?

  Minister Infrastruktury podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Z kolei Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej (...)

 • 5.12.2019

  Wydatki ZUS na świadczenia związane z niezdolnością do pracy

  Niemal 1500 złotych na osobę wyniosła w 2018 roku przeciętna wysokość wydatków na świadczenia związane z niezdolnością do pracy. Najwyższe wydatki generowały schorzenia z grupy chorobowej dot. zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania – prawie 16%. W przypadku mężczyzn (...)

 • 4.12.2019

  Spółdzielnie socjalne z ułatwieniami w nowym prawie zamówień publicznych

  Od 1 stycznia 2021 roku w życie wejdzie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Ma ona wzmocnić pozycję wykonawców i podwykonawców w procesie zamówień oraz zwiększyć zainteresowanie udziałem w przetargach publicznych. W nowych przepisach znalazło się też miejsce (...)

 • 3.12.2019

  Wielkie Wyzwanie: Energia

  W organizacji pierwszej polskiej edycji Wielkiego Wyzwania pomogą środki programu Inteligentny Rozwój (POIR). W konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dla twórcy najlepszego rozwiązania na prototyp „przydomowej elektrowni wiatrowej” czeka milion złotych. Podczas (...)

 • 3.12.2019

  Naucz się nowocześnie zarządzać firmą przy wsparciu środków europejskich z POWER

  Do końca roku trwa nabór wniosków do programu Akademia Menadżera Innowacji. Projekt skierowany jest do firm, które chcą zwiększyć swoją innowacyjność i konkurencyjność na rynku, nauczyć się nowoczesnego zarządzania oraz wdrażania innowacji. Przedsięwzięcie jest współfinansowane (...)

 • 3.12.2019

  Harmonogram konkursów w POIR

  W przyszłym roku z programu Inteligentny Rozwój (POIR) w co najmniej 13 nowych konkursach czeka na przedsiębiorców i jednostki naukowe minimum 3 miliardy złotych dotacji. Poza tym uruchomione zostaną 3 konkursy ogłoszone w IV kwartale 2019 roku. Jednocześnie kontynuowanych będzie (...)

 • 2.12.2019

  Nowe formularze podatkowe CIT

  Zostały ogłoszone nowe wzory formularzy podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

 • 29.11.2019

  Bez biletu, a z umową...

  TSUE wskazał, że wchodząc bez biletu na pokład pociągu, pasażer zawiera umowę z przewoźnikiem. Tak jest w wypadku wolnego dostępu do pociągu.

 • 29.11.2019

  Oznaczenie terytorium pochodzenia z terytorium okupowanego...

  Na środkach spożywczych pochodzących z terytoriów okupowanych przez Państwo Izrael należy umieszczać oznaczenie ich terytorium pochodzenia, wraz z informacją o takim właśnie pochodzeniu w przypadku, gdy pochodzą one z osiedla izraelskiego znajdującego się na tym terytorium - uznał (...)

 • 29.11.2019

  Nowa edycja programu „Senior +”

  Ruszyła edycja 2020 programu Senior+. Samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W projekcie budżetu na przyszły (...)

 • 28.11.2019

  Ułatwienia dla pasażerów PKP Intercity

  27 listopada 2019 r. przedstawiciele spółki PKP Intercity poinformowali o wprowadzeniu możliwości wyboru miejsc w internetowym systemie sprzedaży biletów tego przewoźnika oraz o zakończeniu montażu Wi-Fi w pociągach Pendolino.

NA SKÓTY