e-prawnik.pl Porady prawne

Informacje

 • 29.10.2020

  Nowe zasady monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i politykiregionalnej. Wprowadzone zmiany uproszczą zasady monitorowania wyrobów akcyzowych (...)

 • 29.10.2020

  Kolejny pakiet pomocowy z antykryzysowej tarczy branżowej

  Zwolnienie ze składki ZUS za listopad, ustanowienie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł, zniesienie opłaty targowej w 2021 roku – to główne rozwiązania pakietu pomocowego dla przedsiębiorców, czyli nowej tzw. antykryzysowej tarczy branżowej. (...)

 • 29.10.2020

  Po co powstaje Fundusz Medyczny?

  Ustawa powołuje nowy państwowy fundusz celowy – Fundusz Medyczny. Jego celem jest poprawa stanu zdrowia i jakości życia w Rzeczypospolitej Polskiej przez zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania sfery ochrony zdrowia.

 • 28.10.2020

  Większa ochrona interesów klientów podmiotów rynku finansowego

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej. Projekt zwiększy efektywność ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego poprzez (...)

 • 28.10.2020

  Więcej mieszkań na wynajem

  Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności w nowo budowanych (...)

 • 28.10.2020

  Grypa ptaków znów atakuje

  Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) wciąż jest groźna. Trwa sezon migracji dzikiego ptactwa. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prosi, abyście Państwo zachowali szczególną ostrożność w celu maksymalnego ograniczenia możliwości przeniesienia wirusa grypy ptaków i ochrony (...)

 • 27.10.2020

  Dokumenty przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym w dniach 19-23 października 2020 r.

  Rada Ministrów podejmuje decyzje na posiedzeniach w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale pracuje także w trybie obiegowym. Dzięki temu może korespondencyjnie przyjmować wiele dokumentów, np. projektów ustaw, rozporządzeń, uchwał czy programów.

 • 27.10.2020

  Ograniczenie prowadzenia zajęć w siedzibie uczelni w związku z COVID-19

  W związku z decyzją rządu o wprowadzeniu strefy czerwonej w całym kraju obowiązuje ograniczenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach, a także ograniczenie kształcenia doktorantów, realizowanego przez uczelnie oraz inne podmioty prowadzące kształcenie (...)

 • 27.10.2020

  Zwolnienie z opłacania składek – przekaż deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne

  ZUS przypomniał, że jednym z warunków zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

 • 26.10.2020

  Skarga za awarię elektryczności...

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 8 października 2020 r. wydał wyrok w sprawie C-360/19 - Crown Van Gelder BV przeciwko Autoriteit Consument en Markt (ACM). Wynika z niego, że odbiorca może wnieść skargę na operatora systemu krajowego w następstwie awarii elektryczności. Skarga ta (...)

 • 26.10.2020

  Umów wizytę w urzędzie skarbowym

  Od 26 października 2020 r. w 5 województwach KAS uruchamia nowy model obsługi podatników. Od 16 listopada model obejmie cały kraj. Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie będzie możliwe po jej wcześniejszym umówieniu. Możliwość umówienia (...)

 • 25.10.2020

  Ustawa w sprawie reprywatyzacji i odszkodowań dla lokatorów

  Nowa ustawa stanowi koniec dzikiej reprywatyzacji. Niedopuszczalne już będzie reprywatyzowanie budynków z lokatorami.

 • 25.10.2020

  Zmiana ustawy o Radzie Mediów Narodowych

  Celem nowej ustawy jest uregulowanie zagadnień związanych z wygaśnięciem członkostwa w Radzie Mediów Narodowych przed upływem kadencji.

 • 25.10.2020

  Nowe formularze dotyczące pełnomocnictwa do ZUS

  Od 30 września ZUS udostępnił na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS uproszczone formularze pełnomocnictwa (PEL) oraz odwołania pełnomocnictwa (PEL-O).

 • 23.10.2020

  Dokumenty przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym w dn. 12-16 października br.

  Rada Ministrów podejmuje decyzje na posiedzeniach w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale pracuje także w trybie obiegowym. Dzięki temu może korespondencyjnie przyjmować wiele dokumentów, np. projektów ustaw, rozporządzeń, uchwał czy programów. W tygodniu 12-16 (...)

 • 23.10.2020

  Wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku nie wymaga skargi nadzwyczajnej

  Strona nie ma obowiązku skorzystania ze skargi nadzwyczajnej przed wniesieniem skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku (to zasada prawna).

 • 23.10.2020

  Ułatwienie dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

  Każda aktywna Karta Dużej Rodziny będzie mogła zostać wyświetlona w aplikacji mobilnej mObywatel. Projekt ustawy wprowadzającej takie rozwiązanie został wprowadzony do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

 • 22.10.2020

  Podpisanie Deklaracji ws. Konsensusu Genewskiego

  W dniu 22 października 2020 r. Minister Zbigniew Rau zadeklarował w imieniu rządu RP poparcie dla Deklaracji ws. Konsensusu Genewskiego („Geneva Consensus Declaration”).

 • 22.10.2020

  TK o dopuszczalności przerywania ciąży

  Sam fakt upośledzenia lub nieuleczalnej choroby dziecka w fazie prenatalnej, łączący się ze względami natury eugenicznej, jak i z ewentualnym dyskomfortem życia chorego dziecka, nie może samodzielnie przesądzać o dopuszczalności przerwania ciąży. 22 października 2020 r. Trybunał Konstytucyjny (...)

 • 22.10.2020

  Sąd Najwyższy uniewinnił kibica

  Nie można karać kibica za przenoszenie racy, skoro karze podlega tylko jej przewóz, dlatego Sąd Najwyższy uwzględnił kasację RPO i uniewinnił kibica. Sąd rejonowy ukarał go grzywną i dwuletnim zakazem wstępu na imprezy sportowe za posiadanie racy. Przeoczył jednak, że wykroczeniem (...)