e-prawnik.pl Porady prawne

Informacje

 • 29.3.2022

  Nowelizacja pomostówek na finiszu

  Senat RP jednogłośnie przyjął nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Jej rozwiązania chronią przed utratą pracy osoby, które wnioskują o takie świadczenie, ale nie spełniają warunków, niezbędnych do jego uzyskania.

 • 29.3.2022

  Obowiązek złożenia zgłoszenia ZUS ZSWA

  31 marca 2022 r. upływa termin na złożenie dokumentu ZUS ZSWA – Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2021 rok. Kogo to dotyczy?

 • 28.3.2022

  Od dziś koniec z maseczkami i izolacją

  Minister zdrowia Adam Niedzielski podjął decyzję o zniesieniu od 28 marca br. obowiązku noszenia maseczek. Nie dotyczy to podmiotów leczniczych, tam nadal będzie obowiązek zakrywania twarzy. Zarekomendował jednocześnie noszenie maseczek w miejscach dużych skupisk ludzkich. Zniesiona także (...)

 • 21.3.2022

  Ułatwienia w prawie budowlanym dotyczące udostępniania lokali uchodźcom z Ukrainy

  Przepisy prawa budowlanego umożliwiają tymczasowy pobyt uchodźców z Ukrainy w lokalach użytkowych, czyli w biurach, halach sportowo-widowiskowych, magazynach, które są ogrzewane i wyposażone w węzeł sanitarny. Samorządy nie muszą zgłaszać zmiany sposobu użytkowania budynków (...)

 • 18.3.2022

  Projekt ustawy o utworzeniu Akademii Kopernikańskiej

  Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o Akademii Kopernikańskiej przewiduje utworzenie nowatorskiej instytucji naukowej, w celu zwiększenia konkurencyjności i poziomu rozpoznawalności polskiej nauki w świecie; budowy i intensyfikacji więzi przedstawicieli krajowego (...)

 • 18.3.2022

  Nowe przepisy przeciwdziałające zatorom płatniczym?

  Resort rozwoju i technologii, po analizie dwuletniego okresu funkcjonowania ustawy antyzatorowej i w odpowiedzi na głosy przedsiębiorców, przygotował projekt nowelizacji tej ustawy. Proponowane zmiany mają lepiej chronić firmy sektora MŚP przed opóźnieniami płatniczymi, często (...)

 • 14.3.2022

  Dłuższe terminy sprawozdawcze za 2021 rok

  Ministerstwo Finansów, wychodząc naprzeciw postulatom księgowych i przedsiębiorców, wydłużyło czas na sporządzenie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych za 2021 r. Rozporządzenie przedłużające terminy ewidencyjne i sprawozdawcze zostało ogłoszone (...)

 • 14.3.2022

  Ograniczenia w świadczeniu usług przez doradców podatkowych nie mogą być nakładane przez samorząd doradców podatkowych

  Minister Finansów zawiesił uchwałę samorządu doradców podatkowych zakazującą im świadczenia usług na rzecz organów podatkowych. Przesądziły o tym względy formalne, o których Krajowa Izba Doradców Podatkowych (KIDP) została poinformowana. 

 • 14.3.2022

  Ulga podatkowa dla tzw. frankowiczów przedłużona na rok 2022

  Minister Finansów podpisał rozporządzenie przedłużające o rok zaniechanie poboru podatku od części dochodów związanych z kredytem mieszkaniowym. Pozwoli to na zaniechanie poboru PIT z tytułu wierzytelności umorzonych osobie fizycznej w związku z kredytem mieszkaniowym, jak (...)

 • 8.3.2022

  Nowe obowiązki producentów i importerów pozostałych wyrobów tytoniowych już w 2022 roku

  Chodzi o przekazywanie informacji dotyczących umów o przechowywanie danych z niezależną stroną trzecią (tzw. dostawcą repozytorium pierwotnego) przez producentów i importerów pozostałych wyrobów tytoniowych.

 • 6.3.2022

  Ustawa o obronie Ojczyzny w Sejmie

  Ustawa o obronie Ojczyzny to nowa regulacja, która swym zakresem obejmie szeroko rozumiane kwestie zwiazane z obronnoscią, służbą wojskową, finansowaniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz realizacją przez przedsiebiorców zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP, ponadto reguluje (...)

 • 27.2.2022

  PIT-28 należy złożyć do 28 lutego

  Termin na złożenie zeznania PIT-28 jest krótszy niż w przypadku innych zeznań i upływa 28 lutego 2022 r. Zeznanie można złożyć elektronicznie i otrzymać szybszy zwrot nadpłaty podatku. Rozliczając się na formularzu PIT-28, można korzystać z ulg i odliczeń (...)

 • 27.2.2022

  Zmiany w cenach transferowych

  Polski Ład m.in. wydłużył terminy na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz złożenie informacji o cenach transferowych (TPR). Zlikwidował wymóg składania odrębnego oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz informowania (...)

 • 27.2.2022

  Bank musi oddać klientom prowizje

  Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Rzecznika Finansowego w sprawie rozliczenia wcześniejszej spłaty kredytu.

 • 24.2.2022

  Korzystne rozwiązania w Polskim Ładzie

  Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin czeka na podpis prezydenta. Zostanie wprowadzony (...)

 • 22.2.2022

  Wkrótce wyższe emerytury i renty

  Od 1 marca 2022 r. ZUS podwyższy emerytury i renty o 7%. Tyle wyniesie tegoroczna waloryzacja. W kwietniu świadczeniobiorcy otrzymają również tzw. trzynastki.

 • 22.2.2022

  Trzeci stopień alarmowy CRP na terenie całego kraju

  Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od 21 lutego 2022 r. od godz. 21.00 do 4 marca 2022 r. do godz. 23.59. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania (...)

 • 21.2.2022

  Wsparcie w starcie dalej działa

  Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie realizowany jest od 2014 r. przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem programu jest pomoc finansowa dla nowych firm. Polega ona na udzieleniu preferencyjnych kredytów w wysokości ok. 113 tys. zł (...)

 • 21.2.2022

  Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

  Pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić (...)