e-prawnik.pl Porady prawne

Informacje

 • 9.3.2020

  Prawo komunikacji elektronicznej w prekonsultacjach

  Polska musi wdrożyć do swojego systemu prawa Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (tzw. EKŁE). Wstępny projekt ustawy - Prawo komunikacji elektronicznej, prawny następca obowiązującego dziś Prawa telekomunikacyjnego, został skierowany do prekonsultacji.

 • 7.3.2020

  Kara za odciski palców uczniów

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył karę w wysokości 20 tys. zł w związku z naruszeniem polegającym na przetwarzaniu danych biometrycznych dzieci podczas korzystania przez nie ze szkolnej stołówki.

 • 6.3.2020

  Startują staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych

  Kancelaria Premiera, ministerstwa, urzędy wojewódzkie, kuratorium oświaty czy komenda wojewódzka policji – w tym roku w 49 organach administracji rządowej realizowane są staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych finansowane ze środków Państwowy Fundusz Rehabilitacji (...)

 • 5.3.2020

  Raport o stanie mieszkalnictwa

  W latach 2011-2019 liczba mieszkań oddanych w Polsce do użytku wzrosła o 58%. Rok 2019 był pod tym względem rekordowy. Wciąż jednak zmagamy się z deficytem mieszkaniowym. Według szacunków Ministerstwa Rozwoju na koniec 2019 r. wyniósł on 650 tys. mieszkań. Obiektywnie najtrudniejsza (...)

 • 4.3.2020

  NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

  Przedsiębiorca przesyłowy, który zawarł z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe umowę o ustanowienie służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa, znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości (...)

 • 3.3.2020

  Specustawa ws. koronawirusa

  Sejm uchwalił ustawę dotyczącą szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa. Zawiera ona przepisy umożliwiają podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego i są uzupełnieniem już istniejących regulacji dotyczących (...)

 • 2.3.2020

  Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

  Nie jest możliwe wpisanie w polskim akcie stanu cywilnego zamiast ojca dziecka, \"rodzica\", który nie jest mężczyzną, gdyż taka transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego - uznał NSA. Nie można uzależniać uzyskania przez obywatela polskiego (...)

 • 29.2.2020

  Mija termin zgłoszenia się do „małego ZUS”

  Poniedziałek 2 marca br. to „ostatni dzwonek” na zgłoszenie się do „małego ZUS”. W ten dzień sale obsługi klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą otwarte dłużej - do 18.

 • 29.2.2020

  Nowelizacja ustawy dot. stosowania prawa UE do gazociągów z państw trzecich

  Rada Ministrów 25 lutego 2020 r. przyjęła projekt nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne i skierowała go do dalszych prac w Parlamencie.

 • 29.2.2020

  Program Profilaktyka 40 Plus

  Program Profilaktyka 40 Plus obejmie blisko 11 mln Polaków od 40 do 65 roku życia w ciągu 5 lat. Jest to pierwszy tak szeroko zakrojony program badań profilaktycznych w Polsce. Skorzystać z nich będą mogły wszystkie osoby, zarówno pracujące, jak i te, które prowadzą (...)

 • 28.2.2020

  Zmiana decyzji w zakresie gospodarki odpadami

  5 marca 2020 r. mija termin złożenia wniosków o zmianę posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami, które wynikają z nowelizacji ustawy o odpadach. Wnioski, które zostały złożone w terminie, ale zawierają braki formalne, będą mogły zostać uzupełnione w terminie (...)

 • 28.2.2020

  Do 2 marca 2020 r. złóż PIT-28

  2 marca br. mija termin złożenia PIT-28. Zeznanie można złożyć poprzez usługę Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo w urzędzie skarbowym. W usłudze Twój e-PIT podatnik powinien samodzielnie zaakceptować PIT-28, nie zostanie on automatycznie zaakceptowany.

 • 28.2.2020

  Trzynasta emerytura gwarantowana!

  25 lutego 2020 roku to bardzo ważny dzień dla wszystkich emerytów i rencistów. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o trzynastej emeryturze. Oznacza to, że dodatkowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury będzie pewne i wypłacane co roku. Większość seniorów (...)

 • 27.2.2020

  PROW poprawi dobrostan zwierząt

  Celem ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz (...)

 • 27.2.2020

  Unijny zestaw środków dla cyberbezpieczeństwa sieci 5G

  Komisja Europejska zatwierdziła i opublikowała wspólny zestaw środków ograniczających ryzyka w obszarze cyberbezpieczeństwa sieci 5G. 5G Toolbox, bo tak w skrócie nazywany jest ten dokument, będzie podstawą do skoordynowanych, wspólnych działań w krajach Unii (...)

 • 27.2.2020

  Niższa akcyza na paliwa od marca 2020

  Ustawą okołobudżetową obniżono na rok 2020 stawki akcyzy. Zmiana jest neutralna dla kierowców i cen paliw.

 • 26.2.2020

  Zmiany w Państwowej Inspekcji Sanitarnej

  Celem ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw jest zmiana struktury organizacyjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zwiększenie roli koordynacyjno-nadzorczej Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wzmocnienie pozycji (...)

 • 26.2.2020

  Cyfrowa przyszłość Europy

  Komisja Europejska opublikowała komunikat prezentujący priorytety cyfrowe UE na następne 5 lat. Wraz z nim przedstawiono też Białą Księgą nt. sztucznej inteligencji oraz strategię danych.

 • 25.2.2020

  „Podstępne” parkingi przy marketach?

  Prezes UOKiK przygląda się zasadom działania parkingów przy sklepach Biedronka i Aldi. Ze skarg konsumentów wynika, że brakuje rzetelnej informacji o zasadach korzystania z parkingu, w wyniku czego jego zarządca nalicza wysokie opłaty wynoszące 150 zł lub 90 zł. Zarządca (...)

 • 25.2.2020

  Projekt ustawy o tzw. czternastej emeryturze

  W 2021 r. emeryci i renciści dostaną tzw. 14 emeryturę (dodatkowe roczne świadczenie pieniężne). Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, przedłożony przez ministra (...)