e-prawnik.pl Porady prawne

Informacje

 • 21.9.2020

  Zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

 • 21.9.2020

  5G – współpraca państw bałtyckich

  Minister cyfryzacji Marek Zagórski oraz odpowiedzialni za telekomunikację ministrowie Łotwy, Litwy i Estonii podpisali memorandum o współpracy w sprawie łączności 5G oraz połączonej i zautomatyzowanej mobilności (CAM) w korytarzu transportowym Morze Północne – Morze (...)

 • 21.9.2020

  Pełne oskładkowanie umów zlecenia?

  W zeszły poniedziałek „Rzeczpospolita” napisała, że rząd planuje pełne oskładkowanie umów zlecenia. Zmiany miałyby wejść w życie już od 1 stycznia 2021 roku, a wyższe składki przedsiębiorcy mieliby wtedy zapłacić od wynagrodzeń osób, które pracują na (...)

 • 20.9.2020

  Nowelizacja prawa budowlanego weszła w życie

  Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby oddawanych mieszkań – taki ma być m.in. efekt zmian w Prawie budowlanym. Jednym z celów zmian jest deregulacja. Znikają także absurdy, takie jak konieczność uzyskania pozwolenia na budowę w (...)

 • 20.9.2020

  Pakiet pomocowy dla kultury

  Sejm przyjął wart 400 mln zł pakiet pomocowy dla kultury. Obejmie on instytucje samorządowe, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność kulturalną w obszarze teatru, muzyki i tańca. Pomoc przewidziano również dla organizatorów techniki koncertowej. (...)

 • 20.9.2020

  Kryterium „służby na rzecz totalitarnego państwa”

  SN wskazał, że kryterium „służby na rzecz totalitarnego państwa” powinno być oceniane na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w tym także na podstawie indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka.

 • 19.9.2020

  Nowe propozycje podatkowe MF

  Ministerstwo Finansów przygotowało rozwiązania uszczelniające system podatkowy, a tym samym zapewniające możliwie najlepsze warunki do prowadzenia biznesu w Polsce. Wśród najważniejszych zmian jest przeniesienie obowiązku podatkowego na spółkę komandytową, obowiązek (...)

 • 19.9.2020

  Rozporządzenie ws. zakazów w ruchu lotniczym

  Jak podało MSZ, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dz.U. poz. 1587) zawiera wykaz 30 państw i terytoriów, z których nie będą realizowane połączenia lotnicze do 29 września 2020 r.

 • 19.9.2020

  Od 20 września ZUS rusza z wyrównywaniem nadpłat składek

  Płatnicy zwolnieni z opłacania składek, którzy nadpłacili bądź opłacili składki do ZUS za kwiecień i maj, od 20 września będą uprawnieni do ich zwrotu lub zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań.

 • 18.9.2020

  Zmiany w ustawie o Systemie Powiadamiania Ratunkowego

  Ścieżka rozwoju i awansu zawodowego dla operatorów numerów alarmowych, zmiany w systemie szkolenia oraz objęcie operatorów ochroną prawną to najważniejsze zmiany, jakie wprowadza nowelizacja ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego przyjęta 17 września br. przez Sejm. (...)

 • 17.9.2020

  SGGW z karą za naruszenie ochrony danych osobowych

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, stwierdzając naruszenie ochrony danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, nałożył na ten podmiot administracyjną karę pieniężną w wysokości 50 tys. zł.

 • 17.9.2020

  Płaca minimalna w górę

  2800 złotych wyniesie w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę – wynika z rozporządzenia przyjętego we wtorek przez Radę Ministrów. W 2021 roku wzrośnie również wysokość stawki godzinowej - do poziomu 18,3 zł.

 • 17.9.2020

  Będą nowe znaki drogowe

  Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace legislacyjne nad nowelizacją rozporządzeń w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (...)

 • 16.9.2020

  Fundusz alimentacyjny - zmiany od 1 października

  1 października rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy, w którym obowiązywać będzie wyższe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Co więcej, również od 1 października przy ustalaniu prawa do tych świadczeń funkcjonować będzie tzw. mechanizm (...)

 • 15.9.2020

  Nowy system wymagań technicznych w drogownictwie

  14 września 2020 r. Ministerstwo Infrastruktury podpisało umowę ze Stowarzyszeniem Polski Kongres Drogowy na realizację dziesięciu bezpłatnych webinariów, podczas których zaprezentowane zostaną założenia nowego systemu wymagań technicznych w drogownictwie oraz wytyczne techniczne (...)

 • 14.9.2020

  Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa!

  Wdrożenie zaleceń unijnych w zakresie bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych oraz usprawnienie funkcjonowania najważniejszych instytucji w systemie cyberbezpieczeństwa RP - to główne cele nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, której projekt jest w trakcie (...)

 • 14.9.2020

  Rozwój sztucznej inteligencji w Polsce – ważna decyzja

  Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC) przyjął „Politykę rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”. To ważny krok w kierunku wykorzystania szans, jakie daje AI.

 • 12.9.2020

  Renta dla poszkodowanego pacjenta

  Rzecznik Praw Pacjenta kontynuuje swoje działania związane z wytaczaniem powództw na rzecz pacjentów oraz wstępowaniem do toczących się postępowań cywilnych w sprawach dotyczących praw pacjenta. W toku procesów Rzecznik działa na prawach przysługujących prokuratorowi.

 • 11.9.2020

  Ulga na robotyzację – nowe ułatwienie od 1 stycznia 2021 roku

  Więcej robotów w produkcji przemysłowej, zwiększenie wydajności produkcji i obniżenie jej kosztów, a także utrzymanie światowych trendów w polskiej gospodarce - takie m.in. mają być efekty ulgi na robotyzację, którą przygotowują Ministerstwo Finansów i Ministerstwo (...)

 • 11.9.2020

  Program Poland. Business Harbour dla Białorusinów

  Program Poland. Business Harbour to kompleksowy pakiet, ułatwiający specjalistom z branży IT, start-upom, MŚP, jak i dużym firmom bezproblemową relokację na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.