e-prawnik.pl Porady prawne

Informacje

 • 29.10.2019

  Skuteczniejsze przeciwdziałanie praniu pieniędzy

  Nowelizacja dostosowuje przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

 • 28.10.2019

  Walka z nielegalnymi adopcjami

  Dziecko nie może być przedmiotem transakcji. Przypadki oddawania dzieci za pieniądze do nielegalnej adopcji muszą być bezwzględnie zwalczane. Pozwolą na to zmiany w prawie, które wkrótce wejdą w życie. Kary do pięciu lat pozbawienia wolności będą grozić rodzicom, którzy (...)

 • 28.10.2019

  Łatwiejsze zaprzeczenie ojcostwa

  W reakcji na wyrok Trybunału Konstytucyjnego prawodawca znowelizował kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dzięki zmianom termin wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa będzie liczony od daty, w której pełnoletnie dziecko dowiedziało się o swoim rzeczywistym pochodzeniu. Dotychczasowe (...)

 • 28.10.2019

  Jaka akcyza na samochody o napędzie hybrydowym?

  Stawka podatku akcyzowego dla pojazdów o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie zewnętrznego źródła zasilania, zostanie obniżonao 50%.

 • 27.10.2019

  Kto decyduje, jakie automaty są „hazardowe”?

  Nastąpiła zmiana rozporządzenia dot. m.in. urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier oraz zabezpieczenia informacji.

 • 26.10.2019

  „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”

  Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” (z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w 2018 r.), przedłożoną przez Ministra Zdrowia. 

 • 26.10.2019

  PESEL w punktach sprzedaży węgla

  W związku z rozpoczętym okresem grzewczym, kupując węgiel, musisz podać swoje dane. Niebawem jednak za sprawą UODO zakres pozyskiwanych danych ma ulec ograniczeniu.

 • 26.10.2019

  Autostrada Wielkopolska zwróci Polsce niedozwoloną pomoc publiczną

  24 października 2019 r. Sąd Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie T-778/17 Autostrada Wielkopolska SA przeciwko Komisji Europejskiej. W wyroku tym sąd rozstrzygnął skargę, w której AWSA wystąpiła o stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Europejskiej nakazującej Polsce odzyskanie (...)

 • 25.10.2019

  Rozpowszechnianie przez bank ulotek reklamowych grupowego ubezpieczenia mogło wprowadzać w błąd

  Sąd Najwyższy rozpoznał skargę kasacyjną w sprawie dotyczącej ulotek reklamowych grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

 • 25.10.2019

  Skład Sądu Najwyższego przy rozpoznawaniu skargi nadzwyczajnej

  Sąd Najwyższy rozpoznając skargę nadzwyczajną w sprawie, w której wcześniej została oddalona kasacja, orzeka w składzie 5 sędziów i 2 ławników - uznał ten sąd.

 • 25.10.2019

  Wróciła możliwość składania zeznań CIT-8 w postaci papierowej

  Od 25 października 2019 r. niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) mogą składać zeznania CIT w postaci papierowej.

 • 24.10.2019

  Nie będzie wolno sprzedawać plastikowych jednorazówek...

  Sprzedaż jednorazowych sztućców, patyczków do uszu, słomek i mieszadełek z plastiku zostanie zakazana do 2021 r. 90% zebranych i przetworzonych plastikowych butelek musi być jeszcze przed 2029 r. Bardziej rygorystyczne stosowanie zasady, wedle której zanieczyszczający (...)

 • 24.10.2019

  Ustawa o jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników skierowana do TK

  Prezydent zdecydował się skierować do Trybunału Konstytucyjnego ustawę z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw. Wątpliwości Prezydenta wzbudzają konsekwencje, które mogą wynikać z podania przez osobę (...)

 • 24.10.2019

  Czy będą w Polsce fundacje rodzinne?

  Przedsiębiorcy są zainteresowani możliwością założenia w Polsce fundacji rodzinnej - to jeden ze wstępnych wniosków, które płyną z konsultacji zielonej księgi dot. fundacji rodzinnej. Konsultacje te Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prowadziło od połowy (...)

 • 23.10.2019

  Zmiany w kontroli ruchu drogowego

  Nowe obowiązki i uprawnienia kierowców aut oraz kontrolujących zawarto w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego. Regulacje, które jednocześnie doprecyzują istniejące przepisy w tym zakresie, mają wejść w życie od listopada (...)

 • 23.10.2019

  Skład sądu pracy

  Sąd Najwyższy ustalił, w jakim składzie należy rozpoznawać w pierwszej instancji sprawę o odszkodowanie „uzupełniające” przysługujące pracownikowi z tytułu wadliwego rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę.

 • 22.10.2019

  Osoba bliska poszkodowanego nie dostanie zadośćuczynienia...

  Osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, nie przysługuje zadośćuczynienie pieniężne na podstawie art. 448 k.c. - orzekł Sąd Najwyższy.

 • 22.10.2019

  Dziennikarz nie przekroczył granic dopuszczalnej krytyki...

  Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego nakazujący dziennikarzowi oraz wydawcy gazety zamieszczenie przeprosin partii politycznej w części zmieniającej wyrok Sadu pierwszej instancji i oddalił apelację partii w sporze o ochronę dóbr osobistych w związku z artykułami opublikowanymi (...)

 • 22.10.2019

  Od nowego roku podwyżki dla żołnierzy zawodowych

  Prezydent RP podpisał rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych.

 • 21.10.2019

  Projekt tzw. małego ZUS plus przygotowany

  Około 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców od nowego roku będzie mogło skorzystać z tzw. małego ZUS-u plus; ich składki będą liczone od dochodu i niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie; to rozwiązanie jest korzystne dla najmniejszych firm, których przychód (...)