e-prawnik.pl Porady prawne

Informacje

 • 6.1.2020

  Podsumowanie pracy rzeczników konsumentów

  Ponad 475 tys. porad, 52 tys. interwencji u przedsiębiorców, pomoc procesowa w blisko 4 tys. spraw – to efekty pracy rzeczników konsumentów w 2018 r. Mocno wzrosła liczba skarg na usługi turystyczne i związane ze zdrowiem. Nadal są rozbieżności między poziomem (...)

 • 3.1.2020

  Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

  W związku ze zmianą ustawowego upoważnienia Minister Finansów wydał nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Co się zmieniło?

 • 3.1.2020

  Kopiowanie dokumentów i inteligentne liczniki do kontroli UODO

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zatwierdził plan kontroli sektorowych na rok 2020. Jakie podmioty będą kontrolowane według planu?

 • 31.12.2019

  Stawki karty podatkowej w 2020 r.

  Ogłoszono wysokość: stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy.

 • 31.12.2019

  Mały ZUS plus

  Celem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej jest rozszerzenie zakresu stosowania rozwiązań określanych mianem „Małego ZUS-u”, które zostały wprowadzone do polskiego systemu prawnego w drodze ustawy z dnia (...)

 • 31.12.2019

  Przedłużenie okresu użycia Sił Zbrojnych RP poza granicami

  W dniach 20 i 27 grudnia 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wydał – na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa – postanowienia o przedłużeniu okresu użycia polskich (...)

 • 30.12.2019

  Świadczenie nienależnie wypłacone przez ZUS odda płatnik...

  Można domagać się od płatnika składek zwrotu świadczenia nienależnie wypłaconego osobie ubezpieczonej nawet gdy wcześniej nie skierowano analogicznego żądania wobec świadczeniobiorcy - uznał Sąd Najwyższy.

 • 30.12.2019

  Pilotaż centrów usług społecznych

  Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg ogłosiła konkurs na przeprowadzenie pilotażu centrów usług społecznych. Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (CUS), która wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku, pozwala (...)

 • 30.12.2019

  Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2020 r.

  Rozporządzeniem z dnia 11 grudnia 2019 r. Minister Finansów określił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, obowiązujące w 2020 r.

 • 29.12.2019

  Dla kogo wstępnie wypełnione zeznanie PIT?

  Rządowy projekt zakłada, że zmieni się zakres usługi polegającej na udostępnianiu przez organy podatkowe wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych.

 • 29.12.2019

  Planowane zmiany rozporządzeń Ministra Finansów w zakresie cen transferowych

  Na stronach RCL opublikowane zostały projekty rozporządzeń w zakresie wzorów sprawozdań z realizacji uprzednich porozumień cenowych (APA) oraz projekty zmian rozporządzeń w zakresie cen transferowych.

 • 29.12.2019

  Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023

  23 grudnia 2019 r. Rada Ministrów przyjęła Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023. Dokument obejmuje 4-letnią strategię zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz czynniki oddziaływania na państwowy dług publiczny.

 • 28.12.2019

  Wyższa akcyza na używki

  Nowelizacja przepisów przewiduje 10-procentowy wzrost stawek podatku akcyzowego na napoje alkoholowe (alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie), wyroby tytoniowe (papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki), susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych (...)

 • 28.12.2019

  Darmowe leki dla kobiet w ciąży

  Wrządowym projekcie założono, że wszystkie kobiety w ciąży będą mogły korzystać z bezpłatnych leków.

 • 28.12.2019

  Zalecenia Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego w sprawie „okien życia”

  Kierując się troską o dobro dzieci, Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wydał prokuratorom zalecenia określające sposób postępowania w przypadkach pozostawienia noworodka w „oknach życia”.

 • 27.12.2019

  Trzymiesięczny termin na wniesienie skargi na wznowienie postępowania

  Trzymiesięczny termin wznowienia postępowania cywilnego z powodu oparcia wyroku na dokumencie przerobionym lub podrobionym, liczony od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, jest zgodny z Konstytucją - uznał TK.

 • 27.12.2019

  „Podręcznik Inspektora Ochrony Danych” po polsku

  \"Podręcznik Inspektora Ochrony Danych\" to zbiór wytycznych dla IOD dotyczących sposobu zapewnienia zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Opracowany w ramach projektu „T4DATA\" poradnik jest dostępny także w polskiej wersji (...)

 • 27.12.2019

  Nieodpłatne nabywanie mienia przez Skarb Państwa z mocy prawa niezgodne z Konstytucją

  Pozbawienie wspólników, wykreślonej z rejestru sądowego spółki, praw do udziału w majątku likwidacyjnym narusza art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji - uznał TK.

 • 26.12.2019

  „Emerytura+” co roku?

  Od 2020 r. „Emerytura+”, czyli tzw. trzynasta emerytura, będzie gwarantowana ustawą i wypłacana co roku – Rada Ministrów przyjęła w piątek projekt w tej sprawie. W kwietniu 2020 r. emeryci i renciści otrzymają dodatkowo 1200 zł brutto.

 • 26.12.2019

  Fundusz Solidarnościowy

  Zgodnie z nowelizacją SFWON zmieni nazwę na Fundusz Solidarnościowy i będą z niego finansowane nie tylko programy dla osób niepełnosprawnych, ale także dla emerytów i rencistów.