e-prawnik.pl Porady prawne

Informacje

 • 8.8.2019

  Projekt Strategii Cyberbezpieczeństwa

  Co zrobić, aby Polska była cyberbezpieczna? Określa to przygotowana pod kierownictwem Ministerstwa Cyfryzacji strategia, która trafiła do konsultacji.

 • 8.8.2019

  Korytarze życia i jazda na suwak obowiązkowe

  Minister Infrastruktury skierował do rozpatrzenia przez komisję prawniczą RM projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym, wprowadzający przepisy dotyczące tworzenia drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak.

 • 7.8.2019

  Zmiany w Kodeksie wyborczym

  Celem zmian jest wprowadzenie korekt w regulacjach dotyczących składów Sądu Najwyższego rozpoznających sprawy z zakresu prawa wyborczego. Nowelizacja zakłada, że o ważności wyborów prezydenta, do Sejmu, Senatu i do Parlamentu Europejskiego, a także o ważności referendum (...)

 • 7.8.2019

  Nowe konsultacje podatkowe

  Ministerstwo Finansów od czasu do czasu ogłasza konsultacje podatkowe. Obecnie także prowadzi kilka. Dotyczą one np. nowych struktur JPK_VAT oraz objaśnień podatkowych w zakresie PIT i CIT.

 • 6.8.2019

  Zmiany prawa atomowego

  Nowelizacja przepisów ma zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce. W tym celu wprowadza m.in. ograniczniki dawek promieniowania jonizującego, zmiany wartości dawek granicznych dla pracowników czy wymagania dla jednostek organizacyjnych odprowadzających (...)

 • 5.8.2019

  Wsparcie dla polskiej wsi

  Celem programu „Agroenergia” jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko działalności rolniczej.  

 • 4.8.2019

  Czasowa rejestracja pojazdów

  11 lipca 2019 r. weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym, wprowadzające nową formę czasowej rejestracji pojazdów - profesjonalną rejestrację pojazdów. Wraz z nimi weszły w życie dwa rozporządzenia wykonawcze Ministra Infrastruktury, w tym rozporządzenie (...)

 • 4.8.2019

  Prostsze szkolenie i egzaminowanie kierowców

  Nie więcej niż 9 egzaminów w ciągu dnia, wyznaczenie dokładnej godziny egzaminu oraz ułatwienia dla osób niepełnosprawnych zdających egzamin praktyczny na kategorię AM prawa jazdy to zmiany, które wprowadziła nowelizacja przepisów dotyczących ubiegania się o uprawnienia (...)

 • 3.8.2019

  Potrzeba nowelizacji dyrektywy VAT

  Minister finansów Marian Banaś wystąpił do prezydencji fińskiej z wnioskiem o zintensyfikowanie prac legislacyjnych nad reformą stawek VAT. Dla Polski kluczowa jest możliwość obniżenia stawek VAT np. na odzież i obuwie dla dzieci. 

 • 1.8.2019

  Inne oznakowanie odcinkowego pomiaru prędkości

  Zmiana przepisów rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania (...)

 • 31.7.2019

  Przesył gazu musi być zapewniony

  Celem nowelizacji ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne jest zapewnienie ciągłości wykonywania obowiązków przedsiębiorstw energetycznych w zakresie przesyłania gazu.

 • 31.7.2019

  Redukcja emisji

  Nowelizacja przepisów wdraża unijne przepisy dyrektywy NEC w sprawie redukcji emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu drobnego, zobowiązującej państwa członkowskie do redukcji emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, niemetanowych lotnych związków organicznych (...)

 • 31.7.2019

  Więcej wolności w prawie budowlanym?

  Proobywatelskie, deregulacyjne, wolnościowe – takie są zmiany w prawie budowlanym, które przygotowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Znikną absurdy, takie jak konieczność uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku instalacji bankomatów, paczkomatów czy innych małych (...)

 • 30.7.2019

  Według NIK fundusze unijne przynoszą efekty

  Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie realizację programów operacyjnych. Wnioski? Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego zapewnił skuteczną koordynację realizacji celów inwestowania funduszy unijnych i związanych z nimi wskaźników. Instytucje zarządzające (...)

 • 30.7.2019

  Do 31 lipca czas na zmiany oznaczeń w kasach rejestrujących

  Przypominamy, że do 31 lipca 2019 r. należy zmienić oznaczenia literowe dla stawek VAT w kasach rejestrujących. Poniżej wyjaśniamy najczęstsze wątpliwości dotyczące tych zmian.

 • 30.7.2019

  Program „Przemysł 4.0”

  30 mln złotych na wsparcie przedsiębiorców, jednostek naukowych, klastrów innowacyjnych oraz organizacje pozarządowe. W drodze konkursu, zostaną wyłonione Huby Innowacji Cyfrowej (Digital Innovation Hubs), które w sposób ustandaryzowany będą wspierać przedsiębiorców (...)

 • 29.7.2019

  Zmiany w programie „Czyste Powietrze”

  29 lipca weszły w życie zmiany doprecyzowujące zapisy Programu „Czyste Powietrze”, a także dotyczące m.in. procesu przyjmowania i weryfikacji wniosków. Ułatwi to dostęp wnioskodawcom do skorzystania z Programu oraz usprawni proces jego wdrażania.

 • 29.7.2019

  Wyłączenie sędziego niewyznaczonego do rozpoznania danej sprawy

  Wniosek o wyłączenie sędziego niewyznaczonego do rozpoznania sprawy jest niedopuszczalny - uznał Sąd Najwyższy.

 • 29.7.2019

  „Stare” książeczki mieszkaniowe i premie do „nowych” celów

  Będą nowe cele dla premii gwarancyjnej przy likwidacji książeczek mieszkaniowych. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało projekt nowelizacji o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych (...)

 • 28.7.2019

  Mowa nienawiści pretekstem ograniczania kanałów, czy walki z propagandą?

  TSUE uznał, że państwo członkowskie UE może ze względów porządku publicznego takich jak walka z nawoływaniem do nienawiści nałożyć czasowy obowiązek rozpowszechniania lub retransmitowania kanału telewizyjnego jedynie w ramach pakietów płatnych. Zasady rozpowszechniania takiego (...)