Ograniczenia cen energii z podpisem Prezydenta

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Zakłada ona ograniczenie wzrostu cen energii w drugiej połowie 2024 roku dla osób z niższym dochodem, które będą mogły skorzystać z bonu energetycznego. Ponadto cena maksymalna energii elektrycznej dla gospodarstw domowych zostanie ustalona na poziomie 500 zł/MWh.

Porady prawne

Co przewidują nowe przepisy?

Celem ustawy jest:

 1.  stworzenie na drugą połowę 2024 r. nowego świadczenia pieniężnego w postaci bonu energetycznego (czyli wsparcia dla odbiorców energii zagrożonych zjawiskiem ubóstwa energetycznego) przysługującego jednorazowo gospodarstwom domowym w oparciu o określone kryteria dochodowe:

  • dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekraczała za 2023 r. kwoty 2500 zł;
  • dla oraz gospodarstwa domowego wieloosobowego, w którym wysokość tego przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł;

 2.  ograniczenie wzrostu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Ustawa zakłada wprowadzenie ceny maksymalnej za energię elektryczną w okresie od lipca do końca grudnia 2024 r., na poziomie 500 zł/MWh dla gospodarstw domowych (obecnie to 412 zł) oraz na poziomie 693 zł/MWh dla jednostek samorządu terytorialnego
oraz podmiotów użyteczności publicznej, a także dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Ustawa nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek przedłożenia do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetycznej zmiany taryfy z okresem jej obowiązywania nie krótszym niż do dnia 31 grudnia 2025 r., czego efektem ma być obniżenie poziomu cen energii elektrycznej obowiązujących w taryfach dla gospodarstw domowych.

Ponadto ustawa w szczególności:

  • przedłuża obowiązywanie mechanizmu ceny maksymalnej za energię elektryczną w drugiej połowie 2024 r., ustalając ją na poziomie 500 zł/MWh dla gospodarstw domowych oraz na poziomie 693 zł/MWh dla jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów użyteczności publicznej oraz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, za której stosowanie przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają rekompensaty;
  • przewiduje zmianę ceny maksymalnej paliw gazowych do poziomu taryfy dla paliw gazowych zatwierdzonej dla przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 62c ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. − Prawo energetyczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 266), lub na poziomie taryfy obowiązującej dla tego przedsiębiorstwa w dniu 1 stycznia 2022 r;
  • przedłuża stosowanie obowiązujących obecnie rozwiązań wobec odbiorców ciepła, obejmujących drugą połowę 2024 r. i pierwszą połowę 2025 r. – przedsiębiorstwa energetyczne będą obowiązane do stosowania wobec uprawnionych odbiorców ceny i stawki za dostarczane ciepło nie wyższej niż wskazany w ustawie pułap, otrzymując w zamian wyrównanie;
  • dokonuje zmian porządkujących w związku z wejściem w życie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), czyli systemu informacyjnego, służącego do przetwarzania informacji rynku energii na potrzeby realizacji procesów rynku energii oraz wymiany informacji między użytkownikami systemu elektroenergetycznego.

Ustawa przewiduje też czasowe (na okres 6 miesięcy) zawieszenie pobierania od odbiorców w gospodarstwach domowych tzw. opłaty mocowej. Zgodnie z ustawą opłata mocowa dla gospodarstw domowych od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. wyniesie 0 zł.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem:

  • art. 11, art. 21, art. 23 pkt 1 lit. b tiret drugie oraz pkt 6, art. 24 pkt 10, art. 29, art. 34, art. 35 i art. 39–41, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2024 r.;
  • art. 23 pkt 1 lit. a, w zakresie w jakim dotyczy wyłączenia odbiorców, którzy zawarli umowę z ceną dynamiczną energii elektrycznej, o której mowa w art. 3 pkt 6d ustawy zmienianej w art. 11, oraz art. 26 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 24 sierpnia 2024 r.

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika