Projekt Koncepcji Rozwoju Kraju 2050

Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju przyjął projekt

Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju zaopiniował projekt Koncepcji Rozwoju Kraju 2050. Prace nad Koncepcją otwierają nowy cykl programowania rozwoju w Polsce. Przewodnicząca Komitetu zapowiedziała też powołanie Zespołu Międzyresortowego, którego celem będzie opracowanie projektu średniookresowej strategii rozwoju kraju.

W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju (KK PR). Posiedzenie KK PR rozpoczęło międzyresortową dyskusję nad kluczowymi tematami, które powinny znaleźć odzwierciedlanie przy planowaniu działań rozwojowych w perspektywie najbliższych lat.

Porady prawne

Punktem wyjścia do debaty jest projekt „Koncepcji Rozwoju Kraju 2050” (KRK 2050), który został przygotowany przez MFiPR wspólnie z przedstawicielami resortów i regionów oraz środowisk naukowych.

- "Przed nami bardzo ważne zadanie. W oparciu o trendy i wyzwania, które zostały zidentyfikowane w dokumencie strategicznym do 2050 roku, chcemy pokierować średniookresowym rozwojem Polski do 2035 roku. Do tego służy kolejny dokument – średniookresowa strategia rozwoju kraju, nad którym prace chcemy rozpocząć na dzisiejszym posiedzeniu Komitetu" – powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która uczestniczyła w posiedzeniu Komitetu.

Czym ma być Koncepcja Rozwoju Kraju 2050?

KRK 2050 stanowi bardzo ważny element w procesie planowania długoterminowego i unaocznia potrzebę takiego planowania w systemie zarządzania rozwojem kraju. Jest punktem wyjścia dla prowadzenia polityki rozwoju w średnim i krótkim horyzoncie czasowym.

Dokument przedstawia wizję rozwoju kraju, identyfikuje trendy rozwojowe i określa strategiczne wyzwania dla Polski. KRK 2050 nie pokazuje sposobów ich realizacji, ale prezentuje opcje ich realizacji w postaci proponowanych scenariuszy.

Na podstawie KRK zostanie przygotowana średniookresowa strategia rozwoju kraju, która będzie proponowała bardziej konkretne zestawy działań w określonych obszarach.

KRK 2050 została przygotowana na podstawie wiedzy naukowej i eksperckiej oraz możliwie najszerszych danych, we współpracy z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR) i Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym (IOŚ-PIB), w ramach konsorcjum projektu Gospostrateg.

W okresie marzec-maj 2024 r. projekt dokumentu został poddany konsultacjom międzyresortowym. Zgłoszono do niego propozycje zmian, które kładą szczególny akcent na kwestie związane z demografią, transformacją energetyczną czy koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego.

Następnym krokiem w przygotowaniu KRK 2050 będzie poddanie dokumentu konsultacjom publicznym (maj-wrzesień 2024 r.). Do listopada br. KRK 2050 ma być przekazana na Komitet Stały i Radę Ministrów.

Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju

Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju będzie pełnił ważną rolę w trakcie prac nad przygotowaniem nowej średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz pozostałych strategii.

Komitet odpowiada za szeroko rozumiane, kompleksowe zarządzanie rozwojem kraju. Jest też ważnym narzędziem koordynacji prac resortów w dziedzinie programowania rozwoju kraju.

W powołanym Międzyresortowym Zespole pracować będą przedstawiciele resortów i regionów oraz eksperci zewnętrzni. Ich zadaniem będzie przygotowanie poszczególnych elementów przyszłej średniookresowej strategii rozwoju kraju.

Od 2012 r. funkcję przewodniczącego Komitetu sprawuje minister właściwy ds. rozwoju regionalnego. Od tego czasu odbyło się 37 posiedzeń (obecne posiedzenie jest 38). W latach 2009-2012 Komitet był umiejscowiony w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika