Mała wspólnota mieszkaniowa a doprowadzenie gazu

Pytanie:

"Tworzymy wspólnotę mieszkaniową, złożona z pięciu rodzin. Każda rodzina ma ustanowione własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz określony udział 1/5 w częściach wspólnych budynku. Obecnie mamy opracowany projekt przyłączenia instalacji gazowej do naszego budynku, lecz jedna z rodzin nie wyraża zgody na przyłącze. Co możemy zrobić w opisanym stanie faktycznym aby doszło do przyłączenia gazu? Jakie czynności obecnie podjąć? Czy wystarczy podjęcie uchwały w tej sprawie przez resztę rodzin czy też trzeba skierować sprawę do sądu - a jeżeli tak to do jakiego, jakie łączą się z tym opłaty oraz w jakiej formie, i jak długo trzeba będzie czekać na orzeczenie sądu?"

Odpowiedź prawnika: Mała wspólnota mieszkaniowa a doprowadzenie gazu

Zgodnie z art. 19 ustawy o własności lokali, jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż siedem, do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności.

Jeżeli jednak lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami nie wyodrębnionymi, jest więcej niż siedem, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona.

W przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia z wspólnotą mieszkaniową składającą się z 5 lokali, a w związku z tym będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące współwłasności nieruchomości.

Zgodnie bowiem z art. 199 kc, do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

W opisanej sytuacji można przyjąć, iż będziemy mieli do czynienie z czynnością przekraczającą zakres zwykłych czynności, a więc jeżeli jeden ze współwłaścicieli (jedna z rodzin) nie wyraża zgody na dokonanie czynności, wówczas pozostali właściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia niniejszej sprawy przez sąd.

Wniosek o udzielenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd, należy kierować do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Wniosek taki podlega stałej opłacie sądowej (może być w formie znaków sądowych bądź w formie przelewu na rachunek sądu) w kwocie 100 zł (art. 39 ust. 2 pkt 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Kwestia czasu oczekiwania na wydanie orzeczenia nie jest ogólnie określona. Termin rozstrzygnięcia sprawy zależy bowiem o cech indywidualnych danej sprawy oraz od ilości spraw w danym sądzie sądu. W związku z powyższym określenie terminu wydania orzeczenia w przedmiotowej sprawie nie jest możliwe.

W powyższym przedmiocie proponujemy również zapoznać się z treścią artykułu zatytułowanego A jeśli nie jesteś jedynym właścicielem? Co może współwłaściciel?


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • monika 2019-04-06 10:59:12

    chcialabym załozyc ogrzewanie gazowe w mieszkaniy wspolnota mieszkaniowa to sasiadka 1 urzad miasta i gminy ktory rowniez decyduje i ja jak mam napisac wniosek do tbsu o doprowadzenie gazu do mojego mieszkania

  • Marian Banaszek 2018-11-21 14:35:05

    Prawo powinno nie wymagać zgody współwłascicieli jeżeli są to urządzenia niezbędne do funkcjonowania lokali bo to jest m.in. realizacja ustawy o ochronie środowiska . Urzadzenia takie jak elektryczność wodociąg igaz MB


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika