Prawo cywilne: Własność - Porady prawne

Montaż 2 klimatyzatorów na granicy

Czy montaż klimatyzatorów przez sąsiada na granicy, połową urządzenia na mojej stronie, bez mojej zgody jest zgodny z prawem?

zarządca sądowy

Zarządca sądowy poinformował najemców nieruchomości, że od maja 2010 r. mają wpłacać na jego konto czynsz, ale niestety najemcy w dalszym ciągu wpłacali czynsz na konto jednego ze współwłaścicieli (...)

Zarządca sądowy nieruchomością

Na mój wniosek sąd ustanowił zarządcę sądowego nieruchomością. Według mnie zarządca sądowy podejmuje decyzje, które przekraczają jego uprawnienia. Czy mogę zaskarżyć decyzje zarządcy sądowego (...)

Nabycie własności skradzionego pojazdu

Na jakich warunkach można nabyć własność skradzionego pojazdu?

Zbycie przedmiotu dzierżawy

Co dzieje się z przedmiotem dzierżawy po jego zbyciu na rzecz innej osoby?

Sprawozdanie z zarządu nieruchomością

Jeden ze współwłaścicieli nieruchomości od wielu lat prowadził administrację kamienicy i nie rozliczał się z dochodów. Nie dawno zmarł, udział w nieruchomości przejął jego syn, który chce (...)

Przelew wierzytelności

Art. 509 k.c. mówi o cesji wierzytelności. Czy można przenieść na osobę trzecią roszczenie niepieniężne np. roszczenie o wydanie rzeczy ruchomej?

Wynajem wspólnej nieruchomości

Jestem współwłaścicielem domu w 1/2 części ułamkowej w odległej miejscowości. Drugi współwłaściciel bez mojej wiedzy wynajmuje dom i zatrzymuje sobie cały czynsz. Dowiedziałem się o tym (...)

zmiana w ewidencji gruntów i budynków

Nowy właściciel nieruchomości złożył wniosek o dokonanie zmian w ewidencji gruntów i budynków na podstawie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Czy zmiana właściciela nieruchomości (...)

Wydanie rzeczy w rozumieniu art. 169 kc

Zgodnie z art. 169 § 2 k.c. nabywca rzeczy ruchomej od osoby nieuprawnionej staje się jej właścicielem, jeśli działał w dobrej wierze a rzecz została mu wydana. Przy czym zgodnie z art. 348 zd. (...)

Ewidencja gruntów i budynków a księga wieczysta

Nieruchomość należąca do zmarłej spadkodawczyni nie ma założonej księgi wieczystej. Jest jednak zbiór dokumentów prowadzony przez prezydenta miasta. Wg urzędników właścicielem nieruchomości (...)

Po zniesieniu współwłasności

Znosząc współwłasność nieruchomości sąd wydzielił trzy działki i dwie niezależne nieruchomości w budynku mieszkalnym. Postanowienie jest prawomocne. Mamy więc działkę wspólną pod budynkiem (...)

Dzierżawa współwłasności

Moja przyrodnia siostra, przeciw której wystąpiłam z powództwem cywilnym o zachowek, jest współwłaścicielką ok. 12 arów działki budowlanej, a ja jestem właścicielką 4 arów tej samej działki (...)

Odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego

Przewoźnik nie mogąc pozbyć się z należącego do niego budynku dotychczasowych lokatorów wystąpił do sądu o eksmisję podając jako przyczynę zaległości czynszowe, ale również stan techniczny (...)

Pozew o wydanie rzeczy

Prawowity posiadacz (i jednocześnie współwłaściciel) chciałby odzyskać rzecz ruchomą, która jest w posiadaniu drugiego współwłaściciela. Czy pozwany może zniweczyć pozew, jeśli w trakcie (...)

Przewłaszczenie na zabezpieczenia a upadłość

Z jednej z poprzednich odpowiedzi dowiedziałem się, że rzeczy ruchome obciążone zastawem rejestrowym są włączone do masy upadłości, ale w praktyce zastawnik może odzyskać wszystko, nawet jeśli (...)

Pierwszeństwo zastawu rejestrowego

Zastawca pożycza pieniądze pod zastaw rejestrowy samochodu i w tym samym dniu wierzyciel zgłasza to w sądzie. Również tego samego dnia zastawca idzie do innego pożyczkodawcy, bierze drugą pożyczkę (...)

Umorzenie postępowania rozgraniczeniowego

W sprawie została wydana decyzja administracyjna o rozgraniczeniu nieruchomości, którą jedna ze stron, nie godząc się z rozstrzygnięciem, zaskarżyła do sądu cywilnego. Aktualnie sprawa toczy (...)

Brak zgody na wejście na nieruchomość przez pracowników zakładu energetycznego

Na działce będącej moją własnością znajdują się urządzenia zakładu energetycznego. Czy mogę zabronić pracownikom zakładu wejścia na teren mojej nieruchomości?

Roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie - podstawy prawne

Jakie są podstawy prawne roszczenia o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie?

Przywrócenie stanu zgodnego z prawem

Na czym polega przywrócenie stanu zgodnego z prawem w kontekście roszczenia negatoryjnego?

Roszczenie negatoryjne

Czym jest roszczenie negatoryjne?

Zniesienie współwłasności nieruchomości - brak zgody wszystkich współwłaścicieli

Czy można znieść współwłasność nieruchomości w przypadku braku zgody wszystkich współwłaścicieli?

Charakter roszczenia o przeniesienie własności z art. 231 Kodeksu Cywilnego

Czym charakteryzuje się roszczenie o przeniesienie własności, o którym mowa w art. 231 § 1 Kodeksu Cywilnego?

Dokument potwierdzający własność pojazdu

Jaki dokument będzie potwierdzał własność pojazdu?

Współwłasność samochodu a rejestracja pojazdu

Moja żona zmarła, w związku z czym ja i nasze małoletnie dzieci staliśmy się właścicielami samochodu, który należał do żony. Chciałbym samochód przerejestrować na siebie, w jaki sposób (...)

Różnica pomiędzy prawem własności a prawem użytkowania wieczystego

Czym się zasadniczo różni prawo użytkowania wieczystego od prawa własności?

Sprzedaż rzeczy trwale z gruntem związanej

W roku 1996 dokonałem sprzedaży przekaźnika, który jest trwale z gruntem związany. Następnie wraz z nabywcą zawarłem umowę dzierżawy nieruchomości stanowiącą powierzchnie pod sprzedanym przekaźnikiem. (...)

Czy budynek położony na gruncie może należeć do innego właściciela niż właściciel tego gruntu?

Czy jest możliwa sytuacja, w której grunt i budynek na nim położony mają dwóch różnych właścicieli i właściciel gruntu dzierżawi go właścicielowi budynku?

Zawieranie umów najmu przez współwłaściciela

Jeden ze współwłaścicieli nieruchomości, posiadający 1/3 udziału ww. nieruchomości, zawiera z lokatorami umowy najmu lokali. Nie mając większości udziału w nieruchomości oraz również nie (...)

Pożytki z nieruchomości

Posiadam 1/9 udziału w kamienicy, ale w niej nie mieszkam. Jeden ze współwłaścicieli ma również 1/9 udziału ww. kamienicy, ale w niej mieszka. Czy zyski z kamienicy powinniśmy otrzymywać równe (...)

Zniesienie współwłasności - hipoteka przymusowa

Z mojego wniosku toczy się postępowanie o zniesienie współwłasności (ja mam 1/2) nieruchomości. Czy jeśli sąd przyzna całą własność drugiemu współwłaścicielowi z obowiązkiem spłaty (...)

Bezumowne korzystanie z nieruchomości

W toku egzekucji sądowej przejąłem na własność 1/2 współwłasności działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Nie znam drugiego współwłaściciela. Odmawia on udostępnienia prawa do współkorzystania (...)

Sankcja dla sąsiadów, których dzieci hałasują

Co zrobić z sąsiadami, których bawiące się dzieci przed domem w niewielkiej wspólnocie mieszkaniowej, hałasują i depczą posadzone przez pozostałych sąsiadów kwiaty w ogrodzie przed domem?

Skutki rozgraniczenia nieruchomości

Decyzją o rozgraniczeniu nieruchomości Wójt Gminy ustalił przebieg granicy pomiędzy działkami moją i mojego sąsiada. Decyzja ta stała się ostateczna w dniu 10.06.2010r. W wyniku tego rozgraniczenia (...)

Zrzeczenie się prawa do własności

Jestem współwłaścicielem w 1/4 nieruchomości i chcę się zrzec jej na korzyść brata .Jakie podatki musielibyśmy zapłacić? Czy nie jest to równoznaczne z darowizną i jakie są skutki prawne?

Gałęzie z drzewa sąsiada spadają na naszą posesję

Dąb sąsiada gałęziami przechodzi na naszą posesję. Jest wysoki na dwa piętra i samo podcinanie gałęzi nic nie daje, my zresztą już nie dosięgamy tych gałęzi. Regularnie przy silniejszym wietrze (...)

Sposoby przekania nieruchomości

Mam pytanie czy mogę w inny sposób przekazać dom oprócz sprzedaży? Chciałabym go komuś przekazać bez pobierania środków pieniężnych?

Parkowanie samochodów na nieruchomości wspólnej

Mieszkam w lokalu usytuowanym na parterze budynku zarządzanego przez wspólnotę mieszkaniową (jestem jednym ze współwłaścicieli). Jedna ze stron budynku graniczy bezpośrednio z placem manewrowym (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika