Prawo cywilne: Własność - Porady prawne

Roszczenie o przeniesienie własności

Jakie prawa nabyłam w momencie podpisania aktu/kupna sprzedaży. Od wielu lat bratanek korzysta z tego domu. Dom był wynajmowany w okresach pobytu mojego bratanka w Niemczech. Na okres jesienno zimowy (...)

zarządca sądowy

Zarządca sądowy poinformował najemców nieruchomości, że od maja 2010 r. mają wpłacać na jego konto czynsz, ale niestety najemcy w dalszym ciągu wpłacali czynsz na konto jednego ze współwłaścicieli (...)

Zarządca sądowy nieruchomością

Na mój wniosek sąd ustanowił zarządcę sądowego nieruchomością. Według mnie zarządca sądowy podejmuje decyzje, które przekraczają jego uprawnienia. Czy mogę zaskarżyć decyzje zarządcy sądowego (...)

Nabycie własności skradzionego pojazdu

Na jakich warunkach można nabyć własność skradzionego pojazdu?

Część sładowa

Co jest częścią składową nieruchomości?

Zbycie przedmiotu dzierżawy

Co dzieje się z przedmiotem dzierżawy po jego zbyciu na rzecz innej osoby?

Prawo o spółdzielniach mieszkaniowych

Jestem członkiem własnościowej spółdzielni mieszkaniowej. Budynek nasz znajduje się w pobliżu dużego pawilonu handlowego, stanowiącego własność spółdzielni, którego działalność zasila (...)

Sprawozdanie z zarządu nieruchomością

Jeden ze współwłaścicieli nieruchomości od wielu lat prowadził administrację kamienicy i nie rozliczał się z dochodów. Nie dawno zmarł, udział w nieruchomości przejął jego syn, który chce (...)

Przelew wierzytelności

Art. 509 k.c. mówi o cesji wierzytelności. Czy można przenieść na osobę trzecią roszczenie niepieniężne np. roszczenie o wydanie rzeczy ruchomej?

Wynajem wspólnej nieruchomości

Jestem współwłaścicielem domu w 1/2 części ułamkowej w odległej miejscowości. Drugi współwłaściciel bez mojej wiedzy wynajmuje dom i zatrzymuje sobie cały czynsz. Dowiedziałem się o tym (...)

zmiana w ewidencji gruntów i budynków

Nowy właściciel nieruchomości złożył wniosek o dokonanie zmian w ewidencji gruntów i budynków na podstawie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Czy zmiana właściciela nieruchomości (...)

Wydanie rzeczy w rozumieniu art. 169 kc

Zgodnie z art. 169 § 2 k.c. nabywca rzeczy ruchomej od osoby nieuprawnionej staje się jej właścicielem, jeśli działał w dobrej wierze a rzecz została mu wydana. Przy czym zgodnie z art. 348 zd. (...)

Dzierżawa i najem nieruchomości komunalnych

W toku realizacji inwestycji polegającej na odrestaurowaniu starej części miasta, Gmina zwróciła się do firmy telekomunikacyjnej o przeniesienie szafy krosowniczej znajdującej się w centralnej (...)

Ewidencja gruntów i budynków a księga wieczysta

Nieruchomość należąca do zmarłej spadkodawczyni nie ma założonej księgi wieczystej. Jest jednak zbiór dokumentów prowadzony przez prezydenta miasta. Wg urzędników właścicielem nieruchomości (...)

Współwłasność nieruchomości

Posiadam 1/4 udziału w nieruchomości (działka + dom). Moja matka posiada taki sam udział, a brat posiada 1/2 udziału. Czy można połączyć mój udział w nieruchomości z udziałem mojej matki, (...)

Po zniesieniu współwłasności

Znosząc współwłasność nieruchomości sąd wydzielił trzy działki i dwie niezależne nieruchomości w budynku mieszkalnym. Postanowienie jest prawomocne. Mamy więc działkę wspólną pod budynkiem (...)

Montaż 2 klimatyzatorów na granicy

Czy montaż klimatyzatorów przez sąsiada na granicy, połową urządzenia na mojej stronie, bez mojej zgody jest zgodny z prawem?

Dzierżawa współwłasności

Moja przyrodnia siostra, przeciw której wystąpiłam z powództwem cywilnym o zachowek, jest współwłaścicielką ok. 12 arów działki budowlanej, a ja jestem właścicielką 4 arów tej samej działki (...)

wniosek o wpis do ksiąg wieczystych wskutek spadku

Osoba nabyła w drodze dziedziczenia ustawowego prawo do lokalu mieszkalnego wraz z współmałżonkiem osoby zmarłej. Zanim przeprowadzono postępowanie spadkowe współmałżonek osoby zmarłej również (...)

Zadośćuczynienie za korzystanie z działki

W 2005 roku zakupiłam domek do remontu na niedużej działce. Jak się z czasem okazało przez działkę przeprowadzone są rury ciepłownicze (własność spółdzielni). W związku z tym,iż ogranicza (...)

Odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego

Przewoźnik nie mogąc pozbyć się z należącego do niego budynku dotychczasowych lokatorów wystąpił do sądu o eksmisję podając jako przyczynę zaległości czynszowe, ale również stan techniczny (...)

Ograniczenie prawa własności w drodze ustawowej

Czy można ograniczyć prawo własności w drodze ustawowej?

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a ograniczenie prawa własności

W jaki sposób ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wpływa na ograniczenie prawa własności?

Umowne ograniczenie rozporządzania udziałem

We wzorze umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie samochodu stosowanej przez jeden z banków jest zapis o tym, że przewłaszczający (kredytobiorca) \"zobowiązuje się, że nie będzie bez zgody banku (...)

Pozew o wydanie rzeczy

Prawowity posiadacz (i jednocześnie współwłaściciel) chciałby odzyskać rzecz ruchomą, która jest w posiadaniu drugiego współwłaściciela. Czy pozwany może zniweczyć pozew, jeśli w trakcie (...)

Zakup używanego samochodu a kradzież

Znajomy chce kupić samochód używany. Po zakupie może się jednak okazać, że pojazd pochodzi z kradzieży.Czy dochowanie należytej staranności w zakupie takiego pojazdu chroni nabywcę przed roszczeniem (...)

Przewłaszczenie na zabezpieczenia a upadłość

Z jednej z poprzednich odpowiedzi dowiedziałem się, że rzeczy ruchome obciążone zastawem rejestrowym są włączone do masy upadłości, ale w praktyce zastawnik może odzyskać wszystko, nawet jeśli (...)

Żądanie zniesienia współwłasności przez użytkownika wieczystego

Czy użytkownik wieczysty może żądać zniesienie współwłasności?

Pierwszeństwo zastawu rejestrowego

Zastawca pożycza pieniądze pod zastaw rejestrowy samochodu i w tym samym dniu wierzyciel zgłasza to w sądzie. Również tego samego dnia zastawca idzie do innego pożyczkodawcy, bierze drugą pożyczkę (...)

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Pracownicy A i B biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami X współpracują z licencjonowanym pośrednikiem C. W zawieranych z klientami umowach pośrednictwa jedną ze stron zawsze jest pośrednik (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika