Ewidencja gruntów i budynków a księga wieczysta

Pytanie:

Nieruchomość należąca do zmarłej spadkodawczyni nie ma założonej księgi wieczystej. Jest jednak zbiór dokumentów prowadzony przez prezydenta miasta. Wg urzędników właścicielem nieruchomości jest zmarła spadkodawczyni i jej mąż mimo, że istnieje akt notarialny z 1947 roku o sprzedaży udziału w nieruchomości męża żonie. Ma to znaczenie, ponieważ inny jest krąg spadkobierców męża a inny żony. Postępowanie w sprawie nabycia spadku po małżeństwie zakończyło się. Jak w przypadku zbioru dokumentów wygląda kwestia zmiany faktycznego właściciela, a w zasadzie wykazania, że w chwili otwarcia spadku jedynym właścicielem nieruchomości była żona? Zbiór dokumentów jest prowadzony przez sąd i wynika z niego, że właścicielem nieruchomości jest żona. Natomiast w dokumentacji prezydenta miasta (bodaj rejestr gruntów) wpisani są małżonkowie. Jak usunąć niezgodność między dokumentami sądu a organu administracji?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odnosząc się do pierwszego z wymienionych zagadnień należy zauważyć, iż co do zasady zarówno wpis do księgi wieczystej jak i złożenie dokumentu do zbioru dokumentów ma skutek wyłącznie deklaratoryjny, chyba że przepis ustawy od tego wpisu uzależnia powstanie określonego prawa (np. hipoteki). Stąd też fakt, iż w księdze wieczystej lub w zbiorze dokumentów jest ujawniona inna osoba niż będąca w rzeczywistości właścicielem, nie przesądza tego, że dana osoba jest właścicielem. Wykazanie prawa własności innej osoby niż wpisana do księgi wieczystej lub ujawnionej w zbiorze dokumentów może nastąpić np. poprzez powołanie się na fakt zmiany właściciela w drodze sprzedaży lub darowizny nieruchomości lub jej części.

Ewidencja gruntów i budynków jest natomiast prowadzona na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. W celu usunięcia niezgodności pomiędzy danymi wynikającymi ze zbioru dokumentów a danymi ujawnionymi w ewidencji gruntów i budynków wystarczającym wydaje się zawiadomienie organu o zaistniałej niezgodności, przesyłając jednocześnie stosowne dokumenty (np. kopie umowy sprzedaży).

Powyższy wniosek uzasadnia przede wszystkim brzmienie § 44 rozp. Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, do zadań starosty związanych z prowadzeniem ewidencji należy m.in. utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi. Jednocześnie zgodnie z § 49 ust. 1 rozp., o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta jest zobowiązany zawiadomić osoby i jednostki organizacyjne, na których wniosek lub zgłoszenie zmiana została wprowadzona. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

anna

25.3.2014 21:35:12

Re: Ewidencja gruntów i budynków a księga wieczysta

Czy powinnam kontynuować proces kupna jeśli zapis z księgi wieczystej mówi o nieruchomości zabudowanej a zapis z ewidencji gruntów i budynków klasyfikuje ziemię jako rolną i pastwiska.czy w przypadku zakupu muszę zmienić zapis w księdze,czy jest to konieczne i mozliwe?w księdze jest również zapis w rozdziale zastrzeżenia i ostrzeżenia"zakaz sprzedaży bez poinformowania właściwych władz na podstawie ust.z 1954r.i co jeśli zapis w operacie ewidencyjnym mówi że dane ewidencyjne nie spełniają pod względem dokładności kryteriów obowiązujących obecnie standardow technicznych oraz wymagań określonych w rozporządzeniuewe. gruntow i budynków.prosze o jaknajszybsza odpowiedź.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 23.7.2004

  Ewidencja prowadzona przez podatników VAT

  Jednym z podstawowych obowiązków podatnika VAT jest prowadzenie ewidencji dla celów tego podatku. Wskazać należy dwie przyczyny wprowadzenia takiego obowiązku. Po pierwsze ewidencje są niezbędne (...)

 • 11.8.2016

  Konsekwencje prawne zakupu nieruchomości

  Kupując mieszkanie lub lokal użytkowy, najczęściej nie zwracamy uwagi na to jakie obowiązki będą wiązały się z nabywanym prawem własności, albo spółdzielczym własnościowym prawem (...)

 • 18.8.2010

  Podstawowe rejestry oraz uczestnicy procedury zakupu mieszkania

  Najważniejszym rejestrem, do którego przy okazji zakupu mieszkania trzeba zajrzeć, niezależnie od tego czy transakcja dotyczyć będzie mieszkania nowego czy mieszkania z rynku wtórnego, są księgi (...)

 • 22.6.2009

  Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali

  Od 1 stycznia 2009 roku w zasadzie charakterystyka energetyczna, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, powinna być ustalona dla: każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku (...)

 • 25.1.2005

  Czy Twoje własnościowe prawo do lokalu może przekształcić się w inne?

  Przez długi czas podstawowym ograniczeniem w zakresie rozporządzania spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu była konieczność uzyskania członkostwa spółdzielni mieszkaniowej przez nabywcę (...)