Montaż 2 klimatyzatorów na granicy

Pytanie:

"Czy montaż klimatyzatorów przez sąsiada na granicy, połową urządzenia na mojej stronie, bez mojej zgody jest zgodny z prawem?"

Odpowiedź prawnika: Montaż 2 klimatyzatorów na granicy

Zgodnie z art. 143 k.c. w granicach określonych przez społeczno-gospodarcze przeznaczenie gruntu własność gruntu rozciąga się na przestrzeń nad i pod jego powierzchnią. Stąd jeżeli klimatyzator swoim obrębem wchodzi na działkę sąsiednią, stanowi to bezpośrednie naruszenie prawa własności - de facto bowiem sąsiad włada częścią Pańskiej działki. Natomiast hałas przedostający się na działkę sąsiednią należy traktować jako immisję na grunt sąsiedni.

Zgodnie z art. 222. § 1 k.c. właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. Skoro klimatyzator znalazł się w granicach nieruchomości, doszło do bezprawnego zawładnięcia jej częścią. Przypadek ten nie zachodzi w omawianym wypadku - nie doszło bowiem do pozbawienia właściciela władztwa nad rzeczą (zob. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 30 czerwca 2004 r. IV CK 502/2003).

W przypadku dokonywania innego niż władanie rzeczą naruszenia prawa własności właściciel może, zgodnie z art. 222 § 2 k.c. przysługuje roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

Zgodnie z art. 144 k.c. właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Ten artykuł z kolei normuje immisje. Ponieważ istnieje rozbieżność poglądów co do tego, czy immisje niematerialne (np. hałas) normuje art. 222 § 2 czy 144, w ewentualnym powództwie należy powołać się na oba te artykuły.

Jeżeli wspomniane naruszenia były źródłem szkody, można żądać jej naprawienia na podstawie art. 415 k.c.

Z powyższego wynika, że właściciel ma prawo wezwać sąsiada zarówno do wydania rzeczy, jak i zaprzestania naruszeń związanych z hałasem, a także naprawienia wynikłej z tego faktu szkody. Jeżeli sąsiad nie podporządkuje się tym roszczeniom dobrowolnie, można skierować powództwo do sądu. O ile jednak kwestia władania częścią nieruchomości sąsiedniej jest niewątpliwa (art. 222 § 2), to kwestia naruszenia art. 144 wymagałaby oceny sądu. Jak wskazuje art. 144 fakt, czy zachowanie sąsiada przekracza przeciętną miarę, zależy m.in. od stosunków miejscowych, które należałoby zbadać.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika