Sankcja dla sąsiadów, których dzieci hałasują

Pytanie:

"Co zrobić z sąsiadami, których bawiące się dzieci przed domem w niewielkiej wspólnocie mieszkaniowej, hałasują i depczą posadzone przez pozostałych sąsiadów kwiaty w ogrodzie przed domem?"

Odpowiedź prawnika: Sankcja dla sąsiadów, których dzieci hałasują

O sankcjach jakie mogą być zastosowane w stosunku do właściciela lokalu przez odpowiednio umocowany zarząd wspólnoty mieszkaniowej mówi art. 16 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali . W przypadku, gdy właściciel lokalu wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego. Wystąpienie z takim powództwem należy do zarządu wspólnoty działającego w ramach czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu (art. 22 ust. 3 pkt 7 ustawy). Uzyskanie orzeczenia nakazującego sprzedaż lokalu jest jednak w opisanym przypadku mało prawdopodobne. Wątpliwe jest bowiem, aby sąd uznał za rażące lub uporczywe występowanie przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwe zachowanie czyniące korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym zabawy dzieci osób zamieszkujących wskazaną nieruchomość. Bardziej prawdopodobnym wydaje się, że sąd rozpatrujący taką sprawę uzna bieganie i krzyki podczas zabaw na podwórku jako naturalną konsekwencję bycia dzieckiem. Wobec powyższego bardziej możliwym jest uznanie takiego powództwa za bezzasadne i oddalenie go na tejże podstawie. Z tych samych powodów na niepowodzenie skazane najprawdopodobniej będzie powództwo o iimmisje. Zgodnie bowiem z art. 144 Kodeksu cywilnego właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Wychowywanie w domu dzieci również w tym przypadku nie zostanie prawdopodobnie uznane za działanie zakłócające korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę.

Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika