Przewłaszczenie na zabezpieczenia a upadłość

Pytanie:

"Z jednej z poprzednich odpowiedzi dowiedziałem się, że rzeczy ruchome obciążone zastawem rejestrowym są włączone do masy upadłości, ale w praktyce zastawnik może odzyskać wszystko, nawet jeśli reszta wierzycieli otrzyma niewiele (nie wiem, czy dobrze rozumiem, że art. 345 PrUpN wyraża ogólną zasadę obejmująca upadłość likwidacyjną i układ z redukcją wierzytelności). W ustawie w art. 70(1) mowa jest odpowiednim stosowaniu przepisów do przewłaszczenia na zabezpieczenie. Czy taki wierzyciel będzie traktowany identycznie jak zastawnik z punktu widzenia art. 345 PrUpN?"

Odpowiedź prawnika: Przewłaszczenie na zabezpieczenia a upadłość

Odnosząc się do powyższego zagadnienia wskazać należy, iż przepisy ustawy prawo upadłościowe (dalej p.u.n.) i naprawcze w swojej pierwotnej wersji upoważniały wierzyciela do żądania wyłączenia przewłaszczonych rzeczy z masy upadłości. Powyższe rozwiązanie w praktyce było dość krytykowane w doktrynie i orzecznictwie, toteż ustawodawca znowelizował przepisy ustawy postanawiając, iż przepisów o wyłączeniu z masy upadłości nie stosuje się do rzeczy, wierzytelności i innych praw majątkowych przeniesionych przez upadłego na wierzyciela w celu zabezpieczenia wierzytelności. Do przedmiotów tych oraz do zabezpieczonych w ten sposób wierzytelności stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące zastawu i wierzytelności zabezpieczonych zastawem (art. 701 p.u.n.). W konsekwencji uznać należy, iż wierzyciel na zabezpieczenie którego przewłaszczono daną rzecz traktowany będzie w postępowaniu na takich samych zasadach jak zastawnik. Zastosowanie zatem w niniejszej sytuacji znajdzie art. 345 p.u.n.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika