Przewłaszczenie na zabezpieczenia a upadłość

Pytanie:

Z jednej z poprzednich odpowiedzi dowiedziałem się, że rzeczy ruchome obciążone zastawem rejestrowym są włączone do masy upadłości, ale w praktyce zastawnik może odzyskać wszystko, nawet jeśli reszta wierzycieli otrzyma niewiele (nie wiem, czy dobrze rozumiem, że art. 345 PrUpN wyraża ogólną zasadę obejmująca upadłość likwidacyjną i układ z redukcją wierzytelności). W ustawie w art. 70(1) mowa jest odpowiednim stosowaniu przepisów do przewłaszczenia na zabezpieczenie. Czy taki wierzyciel będzie traktowany identycznie jak zastawnik z punktu widzenia art. 345 PrUpN?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odnosząc się do powyższego zagadnienia wskazać należy, iż przepisy ustawy prawo upadłościowe (dalej p.u.n.) i naprawcze w swojej pierwotnej wersji upoważniały wierzyciela do żądania wyłączenia przewłaszczonych rzeczy z masy upadłości. Powyższe rozwiązanie w praktyce było dość krytykowane w doktrynie i orzecznictwie, toteż ustawodawca znowelizował przepisy ustawy postanawiając, iż przepisów o wyłączeniu z masy upadłości nie stosuje się do rzeczy, wierzytelności i innych praw majątkowych przeniesionych przez upadłego na wierzyciela w celu zabezpieczenia wierzytelności. Do przedmiotów tych oraz do zabezpieczonych w ten sposób wierzytelności stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące zastawu i wierzytelności zabezpieczonych zastawem (art. 701 p.u.n.). W konsekwencji uznać należy, iż wierzyciel na zabezpieczenie którego przewłaszczono daną rzecz traktowany będzie w postępowaniu na takich samych zasadach jak zastawnik. Zastosowanie zatem w niniejszej sytuacji znajdzie art. 345 p.u.n.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Formy zabezpieczenia wierzytelności

  W zależności od wysokości zobowiązania możliwe są różne sposoby jego zabezpieczenia. W niniejszym artykule omówione zostały najczęstsze sposoby zabezpieczenia roszczeń stosowane (...)

 • Jak zabezpieczyć płatność ceny?

  Gdy strona umowy zobowiązana będzie do zapłaty ceny w przyszłości, wtedy występuje ryzyko, że wierzyciel zapłaty się nie doczeka. Istnieją różne sposoby zabezpieczenia wierzytelności. (...)

 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie jako sposób zabezpieczenia wierzytelności

  Przewłaszczenie na zabezpieczenie mimo pozorów, które wynikają z nazewnictwa jest instytucją dość prostą w swej konstrukcji. Polega na tym, że osoba, która domaga się udzielenia (...)

 • Szczególne uprawnienia banków

  Bank udzielając kredytów osobom fizycznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą musi w odpowiedni sposób zabezpieczyć zwrot oddanych do dyspozycji środków pieniężnych. (...)

 • Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

  W obrocie gospodarczym nierzadko spotyka się nieuczciwych kontrahentów. Dlatego też popularnym i skutecznym sposobem na zabezpieczenie swoich interesów jest stosowanie stworzonych ku temu (...)

NA SKÓTY