e-prawnik.pl Porady prawne

Różnica pomiędzy prawem własności a prawem użytkowania wieczystego

Pytanie:

Czym się zasadniczo różni prawo użytkowania wieczystego od prawa własności?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Różnica pomiędzy prawem własności a prawem użytkowania wieczystego

19.4.2011

    Użytkowanie wieczyste jest w swej istocie najbardziej zbliżone do prawa własności. Dowodem na to jest porównanie zakresu prawa własności i prawa użytkowania wieczystego. Zgodnie z art. 140 Kodeksu cywilnego ( dalej kc ) właściciel w korzystaniu z przedmiotu swego prawa własności jest ograniczony jedynie przez ustawy i zasady współżycia społecznego. Natomiast użytkownik wieczysty, zgodnie z art. 233 kc może korzystać z gruntu oddanego mu w użytkowanie wieczyste w granicach, określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Na pierwszy rzut oka zatem widać, iż użytkownika wieczystego w porównaniu do właściciela ogranicza dodatkowo umowa. Użytkowanie wieczyste jest prawem czasowo ograniczonym.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ