Sprawozdanie z zarządu nieruchomością

Pytanie:

"Jeden ze współwłaścicieli nieruchomości od wielu lat prowadził administrację kamienicy i nie rozliczał się z dochodów. Nie dawno zmarł, udział w nieruchomości przejął jego syn, który chce sprzedać otrzymany po ojcu udział w nieruchomości. Sprawa o dział nieruchomości oraz rozliczenia z dochodów kamienicy niestety toczy się latami. Czy w przypadku, kiedy syn byłego współwłaściciela sprzeda udział w nieruchomości, będę mógł domagać się od niego rozliczenia z prowadzonej przez jego ojca administracji i domagać się od niego wypłaty należnych mi pożytków z dochodów kamienicy, które uzyskał jego ojciec, kiedy prowadził administrację kamienicy."

Odpowiedź prawnika: Sprawozdanie z zarządu nieruchomością

Na wstępie należy wskazać, iż zobowiązanie współwłaściciela do rozliczenia się z pobranych pożytków jakie przynosiła nieruchomość, jako zobowiązanie majątkowe, obciąża spadkobierców. Jeżeli zatem syn zarządcy przyjął spadek to tym samym jest on zobowiązany z tytułu długów obciążających spadkodawcę.

Kwestia roszczenia o wypłatę pobranych pożytków jest niezależna od prawa własności nieruchomości (udziału w prawie własności) jeżeli roszczenie to powstało przed zbyciem udziału w prawie własności. Innymi słowy, jeżeli zarządca lub jego spadkobierca sprzedaje udział w prawie własności nieruchomości to ta czynność prawna pozostaje bez wpływu na roszczenia o rozliczenie się z pożytków za okres, w którym zarządca te pożytki pobierał w imieniu pozostałych współwłaścicieli. Jeżeli zatem obecnie spadkobierca sprzeda swój udział w nieruchomości wspólnej to nie spowoduje to niemożliwości dochodzenia od niego roszczeń o rozliczenie się z pożytków jakie nieruchomość przyniosła w czasie, gdy jego ojciec sprawował zarząd.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • kargul 2016-03-11 20:11:24

    Pod tytułem "Sprwozdanie z zarządu nieruchomością" spodziewałem się znaleźć informacje otym jakie elementy sprawozdania zarządcy POWINNY się tam znaleźć OBOWIĄZKOWO(by mieć pojęcie jak oceniać swojego zarządcę) - a tu jakieś "KOSMICZNE relacje z zasadniczym tematem???...


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika