Roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie - podstawy prawne

Pytanie:

"Jakie są podstawy prawne roszczenia o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie?"

Odpowiedź prawnika: Roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie - podstawy prawne

Podstawą prawną do żądania odszkodowania (w zasadzie wynagrodzenia) za bezumowne korzystanie z gruntu jest art. 225 w związku z art. 224 k.c.. Zgodnie z tymi przepisami od chwili, w której samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, jest on obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i jest odpowiedzialny za jej zużycie, pogorszenie lub utratę, chyba że pogorszenie lub utrata nastąpiła bez jego winy. Obowiązki samoistnego posiadacza w złej wierze względem właściciela są takie same jak obowiązki samoistnego posiadacza w dobrej wierze od chwili, w której ten dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy. Co do kwestii dobrej i złej wiary dość jednoznacznie wypowiedział się Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 25 lutego 2004 r., sygn. II CK 32/2003: „Jeżeli korzystanie przez zakład energetyczny z należących do niego urządzeń zainstalowanych na cudzym gruncie nie zostało uregulowane w pozwoleniu administracyjno - prawnym, to do roszczeń właściciela gruntu (użytkownika wieczystego) przeciwko zakładowi energetycznemu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, (...) Nie budzi też wątpliwości prawidłowość zakwalifikowania tego korzystania z działki powoda przez pozwanego jako posiadania w złej wierze, w sytuacji, gdy strona pozwana ma świadomość, że nie służy jej tytuł prawny do tego posiadania”. Zanim zaprezentujemy projekt stosownego pisma odnieśmy się do kwestii wysokości odszkodowania za bezumowne korzystanie z Pani nieruchomości przez zakład energetyczny.

Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika