RODO - Pomoc prawna

Porady prawne >> Pomoc prawna, wdrożenie, audyt, zmiany w regulaminach

25 maja 2018 weszło w życie RODO. Zaniedbanie we wdrożeniu odpowiednich dokumentacji i procedur RODO, może wiązać się z dokliwymi karami finansowymi.

Nie zwlekaj! Jeszcze możesz uniknąć sankcji!


image

1. Wypełnij formularz zapytaj prawnika

Napisz krótko o swojej działalności i zadaj pytania.

Jeżeli posiadasz dokumenty, które pozwolą nam lepiej zapoznać się ze sprawą, załącz je (skan lub zdjęcie). Z naszych usług możesz korzystać anonimowo, jeśli dokumenty zawierają Twoje dane, możesz je zakryć lub usunąć.


image

2. Odpowiadamy do 60 min

Nasz prawnik zapozna się z Twoim pytaniem i prześle Ci ofertę naszej pomocy w Twojej sprawie. Zaproponuje również termin pełnej odpowiedzi.


image

3. Sukces

Wybierz dogodny termin, w jakim chcesz otrzymać od nas usługę i dokonaj płatności. W ustalonym czasie otrzymasz gotową usługę, odpowiadającą na wszystkie Twoje pytania, przygotowaną przez nasz doświadczony zespół.

Nasze odpowiedzi zawsze wysyłamy w czytelnie napisanym pliku tekstowym(doc lub pdf). Pozwala Ci to dokładnie zapoznać się naszą odpowiedzią.

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości? Pytaj! Jesteśmy tu, żeby Ci pomóc!

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznik
Oświadczenia i zgody RODO:

Zobacz takżeimage

RODO - czyli co?

Dnia 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679


image

Obowiązek zgłaszania naruszeń przepisów RODO

RODO nakłada na podmioty przetwarzające dane osobowe prawny obowiązek informowania o incydentach bezpieczeństwadotyczących danych osobowych. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych to nowy obowiązek, jaki przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nakładają na administratorów danych.


image

Co reguluje RODO?

Prywatność każdego człowieka musi być chroniona. 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679


image

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych według RODO

25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679 (RODO). RODO obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe i w praktyce większość procesów przetwarzania danych


image

Obowiązek zaktualizowania zgody na przetwarzanie danych po wejściu w życie RODO

Rozpoczęcie stosowania – od 25 maja 2018 r. – przepisów unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oznacza rewolucję. Ten akt prawny nakłada bowiem na administratorów danych wiele nowych obowiązków.


image

Prawo do bycia zapomnianym

Na czym polega prawo do usunięcia danych?


image

Prawo do przenoszalności danych według RODO

Zupełnie nowym prawem każdego z nas, które gwarantuje nam unijne rozporządzenie (RODO), będzie prawo do przenoszenia danych.


image

Zabezpieczenia danych według RODO

Jak RODO normuje zabezpieczenia danych? Do czego będzie zobowiązany każdy administrator danych? Jakich ryzyk trzeba się wystrzegać?


image

Anonimizacja i pseudonimizacja według RODO

RODO wprowadza nowe pojęcia, jak też na nowo definiuje wiele zwrotów: anonimizacja, pseudonimizacja, Jak odróżnić te procesy?


image

Ocena skutków dla ochrony danych

RODO nakłada obowiązek wdrożenia odpowiednich środków ochrony danych osobowych na administratorów. Administratorzy muszą też być w stanie wykazać przestrzeganie rozporządzenia pod kątem ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.


image

Sankcje z RODO

Nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) uprawnia organ nadzorczy do nakładania administracyjnych kar pieniężnych. Kary powinny być proporcjonalne i odstraszające.


image

Automatyczne przetwarzanie danych oparte na profilowaniu

Przetwarzanie danych osobowych przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi podejmowania decyzji – w tym profilowania, tzn. oceny czynników osobowych osoby fizycznej – jest coraz powszechniejszym zjawiskiem. Marketing i branża reklamowa, bankowość, ubezpieczenia, ochrona zdrowia – to tylko niektóre z sektorów, gdzie korzysta się już z operacji profilowania.


image

Transgraniczne przetwarzanie danych

Pozbawiony barier Internet, postępująca globalizacja, szybki rozwój nowoczesnych technologii - to te zjawiska powodują, że dane osobowe bardzo często przetwarzane są w kontekście transgranicznym, przez co aktywność coraz większej liczby przedsiębiorców wykracza poza granice jednego państwa.


image

Powierzenie danych osobowych

Administratorzy danych coraz częściej decydują się na powierzanie przetwarzania danych osobowych innym podmiotom, które w ich imieniu wykonują część operacji na danych.


image

Inspektor ochrony danych

Ogólne rozporządzenie nakłada na administratorów danych wiele nowych obowiązków – na czele z zupełnie nowym podejściem do ochrony danych osobowych wyrażonym w zasadzie rozliczalności. Wdrożenie właściwych środków organizacyjnychi technicznych i wykazanie ich zgodności z ogólnym rozporządzeniem jest sporym wyzwaniem. Żeby mu sprostać, warto rozważyć powołanie eksperta, jakim jest inspektor ochrony danych, który będzie wpierał administratora w wykonywaniuzadań związanych z przetwarzaniem danych.


image

Nowe obowiązki informacyjne

Informowanie osób, których dane dotyczą, o wykorzystywaniu ich danych osobowych (prowadzeniu operacji przetwarzania) oraz o celach, dla których jest ono prowadzone, jest niezbędne dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.