Sankcje z RODO

Nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) uprawnia organ nadzorczy do nakładania administracyjnych kar pieniężnych. Kary powinny być proporcjonalne i odstraszające.

Porady prawne

Za co grozi kara w wysokości 10 000 000 euro albo 2% całkowitego rocznego obrotu?

Grozi ona za:

 • niezastosowanie się do warunków wyrażenia zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego (zgodnie z Dyrektywą 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, usługa społeczeństwa informacyjnego to usługa świadczona na odległość, drogą elektroniczną, za wynagrodzeniem i na indywidualne żądanie odbiorcy usługi); 
 • nieuwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych; 
 • nieprzestrzeganie przepisów dotyczących rejestrowania czynności przetwarzania; 
 • niedopełnienie obowiązków związanych z inspektorem ochrony danych.

Za co grozi kara w wysokości 20 000 000 euro albo 4% całkowitego rocznego obrotu?

Będzie ona mogła być nałożona za:

 • naruszenie podstawowych zasad przetwarzania danych; 
 • naruszenie warunków wyrażenia zgody; 
 • naruszenie przepisów dotyczących przetwarzania szczególnej kategorii danych; 
 • niedopełnienie obowiązku informacyjnego; 
 • niedopełnienie obowiązków wynikających z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych; 
 • niedopełnienie obowiązku wynikającego z prawa do przenoszenia danych.

 

Dowiedz się więcej o nowych unijnych przepisach w zakresie danych osobowych.

 

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO; Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L z 2016 r. nr 119, str. 1).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne