Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Ty również masz Problem Prawny? Skorzystaj z darmowej wyceny!

Darmowe porady - Rodzice a dzieci - Prawo rodzinne

 • Podwyższenie alimentów a dochody drugiej żony

  W sądzie toczy się sprawa o podwyższenie alimentów na dziecko męża z poprzedniego związku małżeńskiego. Sędzia, mimo iż mamy z mężem podpisaną rozdzielność majątkową (jescze przed zawarciem związku małżeńskiego) zażądał ode mnie przedstawienia moich dochodów, a także umowy leasingowej na samochód, którego jestem użytkownikiem w ramach prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej. Czy ma do tego prawo? Jak w tym przypadku działa zawarta przez nas umowa o rozdzielności majątkowej? Proszę takze o informacje, czy mąż może wystąpić o zmianę sędziego, gdyż sędzia prowadząca sprawę jest bardzo stronnicza, stwierdziła na ostatniej rozprawie, że jeżeli mąż nie może płacić podwyższonych alimentów, to ma sprzedać samochód (leasing w mojej firmie).

 • Cofnięcie pozbawienia władzy rodzicielskiej

  Mam dziecko z konkubiną. Mieszkamy oddzielnie. Uznałem dziecko, ale sądownie zostałem pozbawiony praw rodzicielskich do dziecka. Sąd wyznaczył mi alimenty, które płacę regularnie. Czy jest możliwe cofnięcie wyroku sądowego o pozbawienie praw rodzicielskich, kto występuje o takie cofnięcie? Jakie potrzebne są dokumenty? Czy pomimo pozbawienia praw rodzicielskich, konkubina ma obowiązek poinformować mnie o zmianie zameldowania, wyrobienia paszportu i innych czynnościach prawnych dotyczących małoletniego dziecka, którego jestem ojcem?

 • Brak pracy a władza rodzicielska

  Żona jest bezrobotna, mąż posiada dochody stałe. Sprawa rozwodowa jest w toku. Czy brak stałych dochodów u żony wpływa na prawa rodzicielckie jako matki? Czy jest możliwe, że z powodu braku dochodów nie będzie mogła wychowywać dziecka po rozwodzie?

 • Nazwisko dziecka kobiety niezamężnej

  Czyje nazwisko nosić będzie dziecko urodzone przez kobietę niezamężną? Nazwisko ojca czy matki?

 • Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

  Rodzice dziecka po rozwodzie, obydwoje z pełnymi prawami rodzicielskimi, dziecko 22-miesięczne pozostaje przy matce. Ojciec żąda możliwości widywania dziecka 3 razy w tygodniu (w tym co drugi weekend od piątku u ojca w domu) + jeden miesiąc wakacji letnich, tydzień zimowych, tydzień Bożonarodzeniowy wymiennie z tygodniem noworocznym. Czy w czasie pobytu dziecka poza domem matki, matka dziecka może widywać się z dzieckiem (nawet mimo braku zgody byłego męża) i jak to wyegzekwować? I w jakim zakresie? Co w sytuacji, gdy były mąż na 2 tygodnie zabierze dziecko na urlop, a pozostałe 2 tygodnie dziecko będzie w jego domu? Czy były mąż może wymagać tak częstego widywania dziecka jeśli zakłóca to życie prywatne matki? Co można zrobić, jeśli przy braku zgody matki na nocowanie dziecka poza domem, ojciec nie oddaje tak małego dziecka matce do domu na noc?

 • Skutki przybrania nazwiska

  Będę miała dziecko z moim chłopakiem. Ślub zamierzamy wziąć po narodzinach. Jakie dziecko powinno otrzymać nazwisko? Matki czy ojca? Jakie prawne skutki to niesie?

 • Prawo i obowiązek widywania się z dzieckiem

  Sąd w wyroku rozwodowym ustalił moje kontakty z dzieckiem w co drugi weekend w miesiącu i trzy razy w tygodniu, po zajęciach szkolnych (dziecko wymaga odebrania ze szkoły). Ze względów zawodowych nie jestem w stanie regularnie odbierać dziecka ze szkoły w tygodniu, o czym informuje byłą żonę z odpowiednim wyprzedzeniem. Czy mogę oczekiwać problemów prawnych ze strony byłej żony np. nie wywiązywanie się z postanowień sądu? Czy sąd dał mi prawo, czy obowiązek widywania dziecka w określonych terminach?

 • Zgoda na osobę opiekującą się dzieckiem

  Syn po rozwodzie pozostaje pod opieką byłej żony, a ja mam pełne prawa rodzicielskie. W czasie choroby syna opiekuje się nim matka żony - teściowa posiada własne mieszkanie, ale na czas opieki mieszka stale w mieszkaniu byłej żony - żona w tym czasie pracuje zawodowo. Teściowa jest alkoholiczką, osobą niezrównoważoną psychicznie i chorą neurologicznie. Ja nie zgadzam się na opiekę babci nad dzieckiem, co artykułuję żonie wysyłając sms-y (nie mam innego kontaktu). Jak wygzekwować od byłej żony, aby nie pozostawiała dziecka pod opieką chorej i niebezpiecznej dla siebie i innych osoby?

 • Odstępstwo od zasad widywania się z dzieckiem

  Sąd w wyroku rozwodowym dał mi prawo widywania 8-letniego dziecka w miejscu mojego zamieszkania, 3 dni w tygodniu po zajęciach szkolnych do godz. 19:00 oraz w co drugi weekend. Dziecko jest w tej chwili chore i nie może wychodzić z domu matki. Czy mogę domagać się widzenia z dzieckiem w mieszkaniu matki?

 • Wyjazd wakacyjny dzieci - zgoda drugiego rodzica

  Jestem w trakcie sprawy rozwodowej. Na nadchodzące ferie chciałbym zabrać dzieci na dwutygodniowy urlop zagraniczny, który już opłaciłem. Dzieci są w wieku 6 i 16 lat. Moja żona telegramem wysłała mi wiadomość, że nie wyraża zgody na ich wyjazd. Czy mimo to mogę zabrać dzieci? A może tylko starsze, jeżeli posiada ograniczoną możliwość decydowania o sobie?

 • Wywiezienie dziecka za granicę po rozwodzie

  Czy żona po rozwodzie może zabrać dziecko za granicę mając paszport dziecka? Jak można temu zapobiec na sprawie o rozwód? Jak taka sprawa przebiega przy nie orzekaniu o winie? Chodzi o ewentualny wyjazd na stałe oraz to czy przyznanie mi praw rodzicielskich gwarantuje mi to, że żona nie wywiezie dziecka za granicę?

 • Uniemożliwienie kontaktu ojca z dzieckiem

  Chciałabym dowiedzieć się jak można uniemożliwić ojcu kontakt z dzieckiem. Wiem, że samo pozbawienie praw rodzicielskich nie jest równoznaczne z zakazem odwiedzin. Co może skłonić sąd do wydania takiego zakazu? Czy sam fakt, że ojciec nie interesował się dzieckiem przez 2 lata (obecnie dziecko ma 3,5 roku, ojca nie zna i nie pamięta), nie odwiedzał, nie kontaktowal się w jakikolwiek sposób, nie dawał na utrzymanie jest wystarczające? Dodatkowo, czy podczas rozprawy rozwodowej musi być od razu orzeczenie o pozbawienie praw rodzicielskich, czy mogę wystąpić z osobną sprawą tuż po orzeczeniu o rozwodzie? Czy podczas rozprawy rozwodowej ustalane są dni odwiedzin ojca? Mojego męża dziecko całkowicie nie interesuje i jego sprzeciw odnośnie pozbawienia praw rodzicielskich jest spowodowany czystą złośliwością.

 • Opieka nad nastolatką a stanowisko małoletniej

  Córka ma 16 lat, czy sąd może przyznać opiekę nad córką ojcu wbrew jej woli?

 • Zrzeczenie się władzy rodzicielskiej

  W pozwie powódka wystąpiła o odebranie mi praw rodzicielskich. Czy zrzeknięcie się tych praw (jestem w związku z inną kobietą) może wpłynąć w jakiś sposób na decyzję sądu co do wysokości przyszłych alimentów?

 • Utrudnianie widywania dziecka

  Wiem, że skoro sąd przyznał mi prawo do widywania syna i określił godziny i terminy, to dziecko mogę zabierać na spacer lub do siebie do domu. Problem w tym, że moja była żona nie respektuje tych praw i zabrania kontaktów, które byłem zmuszony egzekwować przed sądem. Nie chcę przychodzić po syna z policją ani sztabem kuratorów. Moja żona stosuje teraz swoistą wobec mnie karę "odszedłeś, to nie dostaniesz dziecka" - nie może tylko zrozumieć, że karze w ten sposób również syna. W jaki inny sposób mogę domagać się swoich praw skoro wyroki sądu są łamane. Czy mogę złożyć zażalenie w sądzie na moją byłą żonę i czy mogę to zrobić przed sprawą, która ma odbyć się za 1,5 miesiąca. Czy może muszę czekać ze wszelkimi skargami aż do sprawy?

 • Prawo widywania dziecka

  Jestem po rozwodzie już pół roku. Matka dziecka moim zdaniem ogranicza mi możliwość spotykania się z synem. Sąd na moją prośbę wyznaczył mi terminy, w których mam prawo zabierać syna. Obecnie wyniknęła taka sytuacja, że syn jest chory i matka zabrania mi go zabrać do siebie argumentując, że ma przez lekarza wyznaczoną opiekę i nie może z tego względu nikomu go dawać. Czy może tak zrobić i pozbawić mnie prawa do widywania syna pomimo orzeczenia sądowego? Ja przecież też mogę się nim opiekować, mam mieszkanie i warunki do opieki na nim. Czy mogę to zdarzenie przedstawić w sądzie rodzinnym jako nie wywiązywanie się z obowiązków matki wobec ojca?

 • Zarząd majątkiem dziecka

  Chciałabym zapisać część mojego majątku wyłącznie mojemu wnukowi. Chciałabym, aby mój syn i jego żona nie mogli zarządzać tym majątkiem. Wnuk ma zaledwie 7 lat, więc pozostaje pod opieką rodziców. W jaki sposób mogłabym to przeprowadzić? Czy mogę to zrobić za życia, czy testamentem?

 • Ustalenie opieki nad trzynastolatkiem

  Rodzice sie rozwodzą mają syna 13 lat. W jakim wieku dziecko może zadecydować o tym, z kim chce być po rozwodzie. Czy w ogóle może ono wypowiedzieć się w tej kwesti, czy sąd ustala to sam?

 • Wyjazd za granicę dziecka wbrew woli matki

  Małżonkowie są po rozwodzie, obydwoje mają pełną władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem. Dziecko ma dwa paszporty, każdy z rodziców posiada jeden. Ojciec od kilku tygodni odgraża się, że wywiezie dziecko za granicę (ma podjąć za granicą pracę). Jakie kroki prawne ma podjąć matka, aby nie dopuścić do takiej sytuacji? Miejsce pobytu dziecka przy matce.

 • Stan emocjonalny dziecka

  4-letnie dziecko boi się ojca. Gdy ten przychodzi, aby zabrać go na spacer lub do swojego domu (rodzice nie byli w związku małżeńskim, dziecko uznane, ojciec mieszka osobno, płaci alimenty) dziecko protestuje, płacze, nie chce się nawet z ojcem przywitać, chowa się przed nim. Ojciec grozi sądem, twierdzi, że to matka nastawia syna przeciw niemu. Jest to nieprawda. Jak matka ma to udowodnić? Jakie kroki powinna uczynić, czy zażądać badań w RODK, jeśli tak, jaka jest procedura i od czego zacząć?

< >

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 1
 • 9
 • 3
 • 0
 • 2
 • 8
 • osób
Zobacz ich opinie:
 • anna.lewińska

  2014-04-15

  Opinia napisana prostym, dostępnym dla przeciętnego obywatela językiem. Polecam wszystkim potrzebującym fachowej porady. Podziękowanie dla autorów opinii.
 • marko55

  2014-03-31

  Dziekuje za otrzymana ocenę.Jest profesjonalna i wyjaśnia problem.Pozdrowienia i podziekowania dla autorow.
 • Krystyna G

  2014-03-20

  dziekuje za otrzymaną opinię, bardzo mi pomogła rozwikłać problem, o który pytałam
 • Barbara Z.

  2014-03-25

  Jestem bardzo zadowolona z usługi e-prawnik.pl Na doprecyzowane pytanie po otrzymaniu opinii dostałam odpowiedź która w pełni mnie satysfakcjonuje. Teraz wiem jak postąpić. Zespół prawników jest profesjonalny i rzetelny. Wycena usługi również nie jest zbyt wygórowana w porównaniu do usług prawników w mojej miejscowości. Dziękuję i pozdrawiam
 • Doris

  2014-03-27

  Opinia jest podana rzetelnie i profesjonalnie. Bardzo Dziękuję. Z porady korzystam już po raz drugi i jestem zadowolona. Dziękuję !
 • teresa bielecka

  2014-03-25

  witam-na razie bardzo Wam dziękuję w imieniu tej biednej Mamy-9 dzieci-postanowiłam Jej pomóc,choć sama walczę z bardzo złośliwym rakiem-jestem łysa i sama mam swe poroblemy,ale Wasza opinia mi się podoba,także jeszcze raz wielkie dzięki.Serdecznie pozdrawiam cały Wasz Zespół.Przypuszczam,że będę potrrzebowała dodatkowej pomocy,także pewnie się do Was zwrócę-DZIEKI
 • Bogdan T.

  2014-03-24

  Dziekuje za otrzymana opinie.Jest profesjonalna i rzeczywiscie wyjasnia problem.Pomaga w dalszym postepowaniu.Pozdrowienia i podziekowania dla autorow.
 • Janusz S.

  2014-03-10

  Opinia wyjaśnia zakres zadanego pytania w sposób jasny rysując kilka dróg rozwiązania.
 • bozenaj

  2014-03-19

  Dziękuję za otrzymaną opinię prawną. Treść podana w sposób rzetelny i w pełni wyczerpujący, komunikatywne podsumowanie opinii. Niezwykle wygodna i zarazem profesjonalna usługa dla osób nie mających możliwości bezpośredniego kontaktu z prawnikiem. Pozdrawiam
 • Dorota Gruchała

  2014-03-03

  Pierwsza opinia nie była dla mnie dokońca wyczerpująca, po darmowym doprecyzowaniu problemu uzyskałam jasną odpowiedź nie budzącą żadnych wątpliwości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane