Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Kosztowna egzekucja

www.sxc.hu
(fot. www.sxc.hu)
Strona 1 z 2

W związku z brakiem zapłaty przez dłużnika należności wynikających z tytułu wykonawczego (np. nakazu zapłaty, wyroku czy aktu notarialnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności) możemy zwrócić się do komornika o przymusowe ściągnięcie należności. Wniosek o wszczęcie egzekucji nie podlega żadnej opłacie, jednakże nie oznacza to, że egzekucja nie doprowadzi do zwiększenia wydatków wierzyciela.

Działalność komorników oraz koszty związane z prowadzeniem egzekucji zostały uregulowane w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. 06.167.1191). Tak wierzyciel, jak i dłużnik mogą znaleźć tam odpowiedź na pytanie dlaczego jeszcze tak wiele pozostało do wyegzekwowania.


Komornicy utrzymują działalność swoich kancelarii z uzyskiwanych w toku wszystkich postępowań egzekucyjnych opłat egzekucyjnych. Z opłat tych ponoszą koszty zatrudnienia pracowników kancelarii (średnio 7 - 10 osób)*, ubezpieczenia kancelarii i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników, pokrywają opłaty na samorząd komorniczy, koszty przejazdów, korespondencji, koszty zapewnienia pomieszczeń kancelarii i ich wyposażenia itp. Przeciętne koszty działalności egzekucyjnej wynoszą 10 - 20 tysięcy złotych miesięcznie*.


Opłaty egzekucyjne mają charakter stosunkowy lub stały i są pobierane za prowadzenie egzekucji lub dokonanie innych czynności określonych ustawowo, w tym także za wykonanie zabezpieczenia roszczeń.

Podstawę obliczenia opłaty egzekucyjnej stanowi egzekwowane świadczenie wraz z odsetkami, kosztami i innymi należnościami, oprócz kosztów samego postępowania komorniczego i kosztów zastępstwa prawnego w tym postępowaniu. W przypadku egzekucji powtarzających się świadczeń podstawą ustalenia opłaty stosunkowej jest suma tych świadczeń za jeden rok oraz suma świadczeń zaległych.


I tak - za dokonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego opłata egzekucyjna wynosi 2% wartości zabezpieczanego roszczenia, nie mniej niż 3% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i nie więcej niż pięciokrotność tego wynagrodzenia. Taką opłatę reguluje wierzyciel jednocześnie ze złożeniem wniosku o zabezpieczenie. Komornik nie podejmie czynności egzekucyjnych przed uiszczeniem opłaty przez wierzyciela. Jeżeli opłata nie zostanie uiszczona wraz z wnioskiem lub jeżeli wierzyciel nie opłaci jej w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania do opłaty, komornik zwróci wniosek, a tym samym nie dokona żadnych czynności.


W toku egzekucji świadczeń pieniężnych komornik pobiera opłatę egzekucyjną w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie mniej niż 1/10 i nie więcej niż trzydziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Opłata jest niższa jeżeli egzekucja jest skuteczna z rachunku bankowego lub wynagrodzenia za pracę - wynosi wtedy tylko 8%, nie mniej niż 1/10 i nie więcej niż dziesięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Opłata jest ściągana od dłużnika stosunkowo do wyegzekwowanych kwot. Tak więc, jeżeli wierzyciel wystąpił z wnioskiem o egzekucję świadczenia, które razem z odsetkami i kosztami wynosi na przykład 30.000,00 zł, faktycznie od dłużnika zostanie wyegzekwowana kwota 32.400,00 zł przy skutecznej egzekucji z rachunku bankowego lub wynagrodzenia za pracę dłużnika, bądź kwota 34.500,00 zł, jeżeli egzekucja świadczenia pieniężnego byłaby prowadzona z innych składników majątkowych.

W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz z uwagi na niepodjęcie czynności przez wierzyciela przez okres roku komornik pobiera od dłużnika


* dane zamieszczone przez Kierownika Zespołu Informacji Prasowej Krajowej Rady Komorniczej Panią Iwonę Karpiuk-Suchecką w publikacji z 2007 roku pt. „Koszty egzekucji - Finansowanie egzekucji sądowej"

opłatę wynoszącą 5% wartości pozostałego do wyegzekwowania świadczenia, nie mniej niż 1/10 i nie więcej niż dziesięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Jeżeli egzekucja zostałaby wszczęta przez wierzyciela niesłusznie - na przykład pomimo wcześniejszej zapłaty długu, do uiszczenia opłaty egzekucyjnej w wysokości ustalonej według w/w schematu zobowiązany jest wierzyciel.

Z kolei jeżeli umorzenie egzekucji nastąpi z innych powodów niż wskazane powyżej - na przykład w związku z bezskutecznością postępowania, komornik nie pobiera opłaty od tej części świadczenia, która pozostała do wyegzekwowania.


Egzekucja i zabezpieczenie świadczeń o charakterze niepieniężnym wymaga od wierzyciela uiszczenia opłaty stałej, pod rygorem odmowy wszczęcia postępowania lub zwrotu wniosku.

<>

 

Komentarze: Kosztowna egzekucja

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Partnerzy sekcji

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Gosia

  ocena usługi:

  Ocena bardzo konkretna i profesjonalnie przedstawiona. Jestem usatysfakcjonowana.
 • Krzysztof

  ocena usługi:

  Porada prawna - ok. Zapewne będę korzystał w przyszłości i polecam.
 • Joanna

  ocena usługi:

  Odpowiedzi zostały przygotowane zgodnie z wybranym przeze mnie terminem 2 dni roboczych. Całość napisana klarownie, z przytoczeniem i zacytowaniem konkretnych przepisów. Szybka reakcja na moją prośbę o doprecyzowanie odpowiedzi na jedno z zadanych wcześniej pytań. Jeśli będę potrzebowała kolejnej porady, na pewno skorzystam ponownie. Polecam.
 • Adrian

  ocena usługi:

 • Iwona

  ocena usługi:

  Porada jasna i wyczerpująca. Dziękuję
 • Grzegorz z Rodzina

  ocena usługi:

  Dziekujemy za szybka i profesjonalna usługę ,na pewno będziemy korzystać we wszystkich sprawach przyszlosciowo
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Bardzo szybko i nie długo trzeba było czekać , bez problemów polecam jestem zadowolona usługa fachową
 • tadeusz

  ocena usługi:

 • Justyna

  ocena usługi:

 • Artur

  ocena usługi:

  Porada napisana zrozumiale dla laika , zrealizowana w terminie .
 • Gosia

  ocena usługi:

 • Sylwester

  ocena usługi:

 • Hanna

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za szybką, rzetelną i fachową poradę. Świetna oferta dla potrzebujących pomocy prawnej. Cena usługi zgodna z moim oczekiwaniem:)
 • Paweł

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za pomoc. Polecam wszystkim!
 • zdzisław

  ocena usługi:

 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona z usługi prawnej. Szybka i profesjonalna odpowiedź.
 • Polecający

  ocena usługi:

  Polecam Państwa usługi z czystym sumieniem. Jakość przekazanej opinii na bardzo wysokim poziomie w stosunku do bardzo przystępnej ceny. Dzięki udzielonej wyczerpującej poradzie prawnej odzyskałem moje pieniądze od nierzetelnego pracodawcy w krótkim czasie. Bardzo dziękuję za Państwa pomoc.


Czy znasz "ADAM KALIŃSKI"?
Dowiedz się więcej "ulga na małżonka 2010".

Tagi


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane