Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Instytucja bezskuteczności czynności prawnej jako środek ochrony wierzyciela przed nieuczciwymi działaniami dłużnika

www.sxc.hu
(fot. www.sxc.hu)
Strona 1 z 2

W praktyce życia codziennego często można spotkać się z sytuacjami, w których to osoba posiadająca określone zadłużenie nie jest w stanie bądź też nie chce spłacać swoich zobowiązań. W tym drugim przypadku wiele osób próbuje wyzbyć się posiadanych składników majątku, bądź też spowodować utratę ich atrakcyjności tak, aby uniemożliwić organowi egzekucyjnemu skuteczną egzekucję. W tym celu zawierają czy to z powiązanymi podmiotami, czy też ze zwykłymi „znajomymi" różnego rodzaju umowy, które mają jeden cel - uniemożliwienie wierzycielowi wyegzekwowanie przysługującej mu wierzytelności. Po takich „zabiegach" dłużnika efekt najczęściej jest jeden - bezskuteczna egzekucja i umorzenie postępowania.

Wierzycielowi przed takimi działaniami i zachowaniami dłużnika przysługuje wiele środków obrony a jednym z najbardziej skutecznych jest przewidziane w art. 59 Kodeksu cywilnego powództwo o uznanie danej umowy za bezskuteczną. Wskazany artykuł stanowi, iż w razie zawarcia umowy, której wykonanie czyni całkowicie lub częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej, osoba ta może żądać uznania umowy za bezskuteczną w stosunku do niej, jeżeli strony o jej roszczeniu wiedziały albo jeżeli umowa była nieodpłatna. Uznania umowy za bezskuteczną nie można żądać po upływie roku od jej zawarcia.

Powyższy przepis daje wierzycielowi możliwość pozbawienia danej umowy skuteczności, co oznacza iż umowa nie wywrze żadnych skutków wobec wierzyciela (i tylko niego), pozostając przy tym skuteczna wobec pozostałych osób. Tego rodzaju bezskuteczność nie jest wynikiem dezaprobaty ustawodawcy wobec samej istoty umowy, lecz celu, który strony chciały przez dokonaną czynność osiągnąć (Wyrok SN z dnia 05 marca 2004 roku I CK 375/03, LEX nr 175947). Natomiast zasadniczym celem wprowadzenia powyższego przepisu jest ochrona wierzyciela polegająca na umożliwieniu mu realnego i efektywnego zaspokojenia się z majątku dłużnika w sytuacji, gdy ten po zaciągnięciu zobowiązania wobec wierzyciela (określonego w przepisie jako „osoba trzecia") zawiera z inną osobą umowę, której wykonanie uniemożliwia całkowicie lub częściowo zadośćuczynienie wcześniej powstałemu roszczeniu wierzyciela.

Aby móc skorzystać z omawianego środka ochrony koniecznym jest dokonywanie przez dłużnika nieuczciwych czynności prawnych w formie umów. Zatem w przypadku jednostronnych czynności prawnych, czy też uchwał wierzyciel będzie zmuszony szukać innych rozwiązań ochrony swoich interesów (np. art. 527 k.c.). Jeżeli jednak dojdzie do zawarcia umowy, omawiana sankcja będzie miała zastosowanie niemal zawsze, bez względu na typ umowy, jej rodzaj czy charakter, pod warunkiem zaistnienia enumeratywnie określonych warunków, o których mowa poniżej.

Skuteczne zastosowanie omawianego środka ochrony wierzyciela będzie możliwe tylko w przypadku, gdy spełnione zostaną następujące przesłanki:

 1. istnienie roszczenia osoby trzeciej (wierzyciela) wobec określonego dłużnika,

 2. zawarcie przez dłużnika umowy z inną osobą, której skutkiem jest niemożliwość zaspokojenia roszczenia wierzyciela,

 3. wiedza stron umowy o istnieniu roszczenia osoby trzeciej lub nieodpłatność umowy.

Podstawową przesłanką jest istnienie zobowiązania (roszczenia) osoby trzeciej w chwili zawierania zaskarżonej umowy. Bez znaczenia jest przy tym źródło tego zobowiązania, które może wynikać z zawartej umowy lub też czynu niedozwolonego. Roszczenie korzystające z omawianego środka ochrony nie musi być wymagalne, lecz musi jedynie istnieć w dacie zawarcia skarżonej umowy (Wyrok SN z dnia 10 lutego 1982 roku III CRN 257/81, OSNC 1982 nr 8-9, poz. 133).

Drugą przesłanką jest zawarcie umowy godzącej w interesy (roszczenie) wierzyciela. W tym przypadku konieczne jest aby bezpośrednim skutkiem wykonania tejże umowy była niemożność spełnienia roszczenia osoby trzeciej. Roszczenie zatem powinno pozostawać w takim stosunku do przedmiotu umowy, że samo jej wykonanie czyni niemożliwym zadośćuczynienie temu roszczeniu.

Trzecią przesłanką zastosowania omawianego środka ochrony jest wiedza stron o roszczeniu osoby trzeciej. Nie można zatem skutecznie zastosować przedmiotowego środka ochrony, w przypadku, gdy chociażby jedna ze stron nie wiedziała o roszczeniu danego wierzyciela. Przedmiotowej wiedzy nie można zastąpić stwierdzeniem możliwości lub powinności posiadania owej wiedzy ani także niezachowaniu należytej staranności w dowiedzeniu się o konkretnym roszczeniu.

<>

 

Komentarze: Instytucja bezskuteczności czynności prawnej jako środek ochrony wierzyciela przed nieuczciwymi działaniami dłużnika

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Partnerzy sekcji

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Gosia

  ocena usługi:

  Ocena bardzo konkretna i profesjonalnie przedstawiona. Jestem usatysfakcjonowana.
 • Krzysztof

  ocena usługi:

  Porada prawna - ok. Zapewne będę korzystał w przyszłości i polecam.
 • Joanna

  ocena usługi:

  Odpowiedzi zostały przygotowane zgodnie z wybranym przeze mnie terminem 2 dni roboczych. Całość napisana klarownie, z przytoczeniem i zacytowaniem konkretnych przepisów. Szybka reakcja na moją prośbę o doprecyzowanie odpowiedzi na jedno z zadanych wcześniej pytań. Jeśli będę potrzebowała kolejnej porady, na pewno skorzystam ponownie. Polecam.
 • Adrian

  ocena usługi:

 • Iwona

  ocena usługi:

  Porada jasna i wyczerpująca. Dziękuję
 • Grzegorz z Rodzina

  ocena usługi:

  Dziekujemy za szybka i profesjonalna usługę ,na pewno będziemy korzystać we wszystkich sprawach przyszlosciowo
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Bardzo szybko i nie długo trzeba było czekać , bez problemów polecam jestem zadowolona usługa fachową
 • tadeusz

  ocena usługi:

 • Justyna

  ocena usługi:

 • Artur

  ocena usługi:

  Porada napisana zrozumiale dla laika , zrealizowana w terminie .
 • Gosia

  ocena usługi:

 • Sylwester

  ocena usługi:

 • Hanna

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za szybką, rzetelną i fachową poradę. Świetna oferta dla potrzebujących pomocy prawnej. Cena usługi zgodna z moim oczekiwaniem:)
 • Paweł

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za pomoc. Polecam wszystkim!
 • zdzisław

  ocena usługi:

 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona z usługi prawnej. Szybka i profesjonalna odpowiedź.
 • Polecający

  ocena usługi:

  Polecam Państwa usługi z czystym sumieniem. Jakość przekazanej opinii na bardzo wysokim poziomie w stosunku do bardzo przystępnej ceny. Dzięki udzielonej wyczerpującej poradzie prawnej odzyskałem moje pieniądze od nierzetelnego pracodawcy w krótkim czasie. Bardzo dziękuję za Państwa pomoc.


Tagi


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane