Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Specyfika płatnicza i eliminowanie ryzyka związanego z opóźnieniami płatniczymi w wybranych krajach Europy

sxc.hu
(fot. sxc.hu)

Istotne w procesie wyeliminowania ryzyka jest zbieranie Informacji na temat zdolności płatniczej potencjalnego Klienta. W obecnych trudnych czasach ważna jest ścisła współpraca działów marketingu, finansowego i sprzedaży aby jak najszybciej zidentyfikować klientów z problemami finansowymi.

Takich potencjalnych klientów powinniśmy usunąć z listy docelowych bądź dostosować ich terminy płatności do możliwości. Przeprowadzenie oceny ryzyka, opracowanie jasnej polityki kredytowej, w szczególności dostosowanie do tego Informacji o ryzyku i sile finansowej firmy z pewnością przyczyni się do ograniczenia narażania spółki na pokrycie strat wywołanych przez nieściągalne należności.

Wraz ze wzrostem bankructw  w Europie, kontrola wypłacalności znacznie wzrosła. Częstsze wysyłanie upomnień okazało się skuteczne. Wskazane jest aby szukać profesjonalnej pomocy na wczesnym etapie w celu uniknięcia zaległości płatniczych.

Im dłużej przedsiębiorca czeka, tym mniej prawdopodobne jest, że otrzyma swoje wynagrodzenie w pełnej wysokości

Najlepiej na tle Unii Europskiej  wypada Finlandia – faktury są regulowane średnio 5 dni po terminie, w  Szwecji i Norwegii – średnio 7 dni po terminie, w krajach skandynawskich panuje ogólna zasada płacenia dostawcom na czas.

W tym rejonie Europy istnieją  ścisłe przepisy dotyczące płatności zostały wprowadzone conajmiej 20 lat temu. Średnie opóżnienie w krajach skandynawskich to osiem dni – podczas gdy ten czas w całej europie to ponad 21 dni.

Kraje skandynawskie przyzwyczajone do krótkich terminów płatności mogą natrafić na dłuższy czas oczekiwania na swoje pieniądze jako zapłatę za towary czy usługi, i odwrotnie kraje Południowej Europy przyzwyczajone do długich terminów płatności mogą niechętnie prowadzić interesy z krajami Skandynawskimi.

Natomiast największe opóźnienia w płatnościach obserwujemy w Portugali – płatność średnio 51 dni po terminie i Grecji – średnio 49 dni po terminie, kolejno Włochy – średnio 42 po terminie spłaty.

Władzom Portugali średnio 141 dni ( prawie 5 msc) zajmuje rozliczenie faktury.

Saldo udziału należności też uległo zmianie. Więcej faktur zostaje zapłaconych w terminie 90 dni. Około 55% portugalskich respondentów uważa, że ryzyko płatności wzrośnie w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Aż  91% z Nich twierdzi, iż płatności wpływają z opóźnieniem. Ich dłużnicy cierpią na problemy finansowe w dobie recesji, co doprowadziło do spadku sprzedaży, ograniczenia płynności i dodatkowych obciążeń finansowych.

Z powodu recesji, 45% respondentów stwierdziło, że czują się mniej pewnie w przypadku uzyskania wsparcia finansowego ( kredytu ) od banku na rozwój ich działalności

Hiszpania wciąż odczuwa skutki kryzysu gospodarczego. Zaległe płatności wzrosły i wiele hiszpańskich firm straciło zaufanie, ze strony swoich banków, w związku z czym nie mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci kredytu bankowego. Respondenci z Hiszpani w ostatnim sondażu Intrum, bardzo jasno wskazali kryzys finansowy jako negatywny wpływ na przedsiębiorstwa. W całym spektrum płatności nastąpił wzrost tych zaległych. W sektorze publicznym opóźnienie wzrosło o 14 dni ( 10 dni w ubiegłorocznym badaniu ) a firmy i konsumenci odnotowały wzrosł  opóźnienia płatności średnio o 2 dni.

Średnie opóźnienia płatności w Hiszpani wynosi 37 dni. W sumie 93% respondentów, przyznaje że płaci z opóźnieniem, ponieważ ma kłopoty finansowe.

Zaledwie 34% hiszpańskich firm polega na  swoich wewnętrznych procesach  zarządzania wierzytelnościami..

W wielu krajach wschodniej europy panuje spokojny stosunek do zaległych płatności, przedsiębiorcy wiedzą, że i tak nie ma wyraźnych kar za opóźnienia w płatnościach.

Opóźnienia w płatnościach np.  na Litwie wzrosły we wszystkich sektorach, łącznie z sektorem publicznym, opóźnienia w płatnościach  wzrosły  nawet do 50% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Litewskie władze publiczne płacą średnio 30 dni po terminie wymagalności rachunku, w zeszłym roku płatności miały miejsce 15 dni po terminie. Główną konsekwencją pogarszającej się sytuacji płatniczej dla firm jest spadek dochodów który zagraża ich egzystencji i przetrwaniu.

Około 98% respondentów twierdzi, że problemy finansowe swoich swoich dłużników wywołają efekt błędnego koła. Większość badanych przedsiębiorstw, 51% uważa, że kryzys finansowy spowodował obniżenie zaufania banków wobec nich. Blokuje to możliwość rozwoju działalności

We Włoszech większość faktur jest płacona po 60 dniach. Zła wiadomość jest taka, że w sektorze publicznym termin rozliczeń jest dłuższy niż kiedykolwiek wcześniej. Odnotowano duży wzrost opóźnień z 52 dni rok temu do 86 dni. Płatności w przedsiębiorstwach są późniejsze średnio  o 9 dni niż w 2008 roku.

Odsetek odpisanych należności wzrósł z 2,5% do 2,6%. Z zaległych należności 32% jest starszych niż 90 dni, trudniejszy jest rozwój przedsiębiorstw. Około 50% respondentów uważa, że ryzyko związane z płatnościami będzie w roku 2010 rosło, podczas gdy 70% respondentów  nie odnotowało utraty dochodu i płynności finansowej.

Kiedy na początku tego wieku bank Goldman Sachs stworzył termin „kraje BRIC” w odniesieniu do krajów rozwijających się gospodarczo, czyli Brazylii, Rosji, Indii i Chin, waluty tych krajów zyskały na wartości na całym świecie. Jednak te cztery: nowe, światowe mocarstwa rozwijają się na swój sposób. Rosja obecnie walczy ze swoją zależnością od ropy naftowej i korupcji. Największa gospodarka świata stoi w obliczu potężnych trudności związanych ze zmianą systemu politycznego na demokrację konstytucyjną. Kraj ten od zawsze rządzony był przez reżimy, co znajduje swoje wyraźne odzwierciedlenie zarówno w społeczeństwie, jak i w gospodarce. Reformy, do których wprowadzenia Rosja została nakłoniona przez społeczność międzynarodową, wprowadzane są powoli i przyjmują się słabo. Proces demokratyczny często jest zaledwie fasadą, legitymizującą działania rządzących w oczach świata i własnego narodu.

Gospodarka rosyjska jest uzależniona od ropy naftowej, gazu oraz różnych innych surowców naturalnych. To z tego sektora pochodzi lwia część dochodów podatkowych. Pozostałe sektory osiągają zdecydowanie niezadowalające wyniki. Rolnictwo i przemysł są zbyt słabo rozwinięte i nie są w stanie konkurować na światowym rynku. Niektórzy zagraniczni przedsiębiorcy próbują szczęścia w Rosji. Decyzje te często wydają się być oparte na podejściu strategicznym – „trzeba tam być, kiedy gospodarka zacznie się naprawdę rozwijać” – zamiast na realnych możliwościach działania w krótszej perspektywie.

Zachodni przedsiębiorcy skłonni inwestować w Rosji mogą liczyć na spore niespodzianki. Przyzwyczajeni do dojrzałych gospodarek, budowanych na fundamentach systemów demokratycznych i na bezpieczeństwie prawnym, znajdują się w pozostałościach państwa totalitarnego, które w wielu aspektach przypomina kraj rozwijający się. Do czasu rozwoju gospodarczego, zapoczątkowanego w roku 2001, wymiana barterowa była powszechna: 10 ton dachówki azbestowej w zamian za 30 ton zboża, paliwa, wazonów czy koszul. Teraz taka wymiana handlowa w większości odeszła w przeszłość. Jednak pracownicy niektórych zakładów wciąż otrzymują wynagrodzenie w naturze. Powszechnie spotyka się na dworcach ludzi, próbujących sprzedać wazon czy pluszowe zabawki, aby wymienić swoją „pensję” na rzeczywiste ruble.

Obecnie większość płatności dokonywana jest w pieniądzu, lecz kwestią otwartą pozostaje termin ich regulowania. Jeżeli tylko rosyjskim firmom uda się to przeforsować (niezależnie od tego, czy ich właścicielami są cudzoziemcy, czy nie), zawsze żądają 100% zapłaty z góry. To także standardowa praktyka dostawców z Europy Zachodniej. Jeżeli nie weźmiesz zapłaty z góry lub nie uzyskasz akredytywy, mało prawdopodobne, abyś kiedyś zobaczył swoje pieniądze. Etyka finansowa nie jest na najwyższym poziomie.

Korupcja jest uważana za największą przeszkodę dla prowadzenia interesów w Rosji. Jelmer Buijs dostrzega te same wzorce działania w wielu sektorach. „Rozmawiałem z dostawcami materiałów biurowych, firmami instalatorskimi, przedsiębiorstwami rolnymi, metalurgicznymi, budowlanymi – ze wszystkimi. Ich doświadczenia potwierdzają powszechne wrażenie, że rosyjski świat biznesu jest do cna skorumpowany. Szczególnie znane z korupcji są działy zaopatrzenia i sprzedaży. Wiele przedsiębiorstw nie jest w stanie przetrwać przy takim poziomie łapówkarstwa. Wiem o jednej firmie, która produkuje dobrej jakości sportowe kurtki, do których wszywa wadliwe suwaki, ponieważ odbiorca uznał, że jego osobiste korzyści są ważniejsze od jakości. Właściciel hurtowni materiałów biurowych powiedział mi niedawno, że 70% jego klientów domaga się łapówki za dokonywanie zakupów towarów. To nie przypadek, że tak niewiele towarów z Rosji dociera do zachodniej Europy. Ponieważ na korupcję nakłada się jeszcze kiepska organizacja, nic dziwnego, że na rynku mamy produkty kiepskiej jakości, za to po zbyt wysokich cenach. Innymi słowy, produkty nikomu niepotrzebne”.

Nadal istnieje przekonanie, że jeśli Firma wielokrotnie upomina klientów do zapłaty, to klient czuje się obrażony i odejdzie do konkurencji.

Przesłanki kulturowe, mówią o tym, że wiele przedsiębiorstw czuje się skrępowane upominając klientów o zapłatę należnych pieniędzy, boją się, że ucierpią ich stosunki z klientem. Jednak taki tok myślenia powinien ulec zmianie. Dlaczego skupiać się na kontaktach  z klientem który nie płaci, ma problemy finansowe w związku z czym nie zakupi od Nas więcej produktów.

Opóźnienia w ściągalności należności spowodowane są także złą administracją . Zalecamy zintegrowanie działań działów : sprzedaży, marketingu, rozliczeń i płatności – w celu  ujednolicenia celów – tak aby dążyć do jednego wspólnego.

Należy skupić się na identyfikacji i dotarciu do klientów z którymi współpraca będzie rentowna od pierwszego dnia.

Źródło: badanie Intrum Justitia European Payment Index , tekst Katarzyna Nadaj

 

Komentarze: Specyfika płatnicza i eliminowanie ryzyka związanego z opóźnieniami płatniczymi w wybranych krajach Europy

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Partnerzy sekcji

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Ewe

  ocena usługi:

  Bardzo szybko i rzeczowo. Polecam
 • Marlena

  ocena usługi:

  Bardzo profesjonalna i wyczerpująca odpowiedź. Porada prawna pozwoliła mi rozwiązać problem. Dziękuję i polecam.
 • Krystian

  ocena usługi:

 • Mania

  ocena usługi:

  Odpowiedż szybka i konkretna bez zawiłości prawniczych
 • Andrzej

  ocena usługi:

  Dziękuję za profesjonalną i zrozumiałą odpowiedż
 • Bogusław

  ocena usługi:

  Dziękuję za wyczerpującą opinię.
 • Elżbieta W.

  ocena usługi:

  Dziękuję za wyczerpującą opinię.
 • Elżbieta W.

  ocena usługi:

  Dziękuję za wyczerpującą opinię.
 • Marcin

  ocena usługi:

  Dziękuję za sprawna i rzeczowa odpowiedz. Pozdrawiam
 • 5

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. Dziękuję
 • Rafał

  ocena usługi:

  Dzień dobry, Dziękuję za poradę prawną przygotowaną przez Państwa prawnika. Oceniam ją bardzo pozytywnie we wszystkich aspektach zawartych w ankiecie. W szczególności - obok przytoczenia wszystkich aktów stanowiących podstawę prawną dotyczącą mojej sprawy - istotna jest dla mnie rekomendacja z Państwa strony jak się zachować i jakie działania podjąć (a jakich zaniechać) w relacji z urzędem gminy, którego moja sprawa dotyczy. Dziękuję za pomoc. Zdecydowanie skorzystam z Państwa usług w przyszłości, jeśli tylko znajdę się w sytuacji wymagającej konsultacji prawnej.
 • Monika

  ocena usługi:

  Bardzo szybko i profesjonalnie , dziękuję
 • Bartek

  ocena usługi:

 • Winanda G.

  ocena usługi:

  Z porady prawne korzystam po raz kolejny. Bardzo pomocna opinia prawna, stosunkowo szybko i za przystęną cenę. Na każdym etapie sprawy służą fachową pomocą, co w moim przypadku osoby starszej, jest bardzo ważne. Szczerze polecam.
 • Grzegorz

  ocena usługi:

 • Marek

  ocena usługi:

 • Radosław

  ocena usługi:

  Korzystałem już z wielu porad prawnych, w różnych sprawach. Za każdym razem uzyskałem właściwą i profesjonalną opinię która pozwoliła załatwić mi każdą trudną sprawę.Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane