Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Zaspokojenie wierzyciela poprzez przejęcie zastawu rejestrowego na tle przepisów prawa upadłościowego

www.sxc.hu
(fot. www.sxc.hu)

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. 1996 Nr 149 poz. 703 z późn. zm.), a dokładnie z art. 20 wynika, iżWierzytelność zabezpieczona zastawem rejestrowym podlega zaspokojeniu z przedmiotu tego zastawu z pierwszeństwem przed innymi wierzytelnościami, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej."

            Jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności obecnej lub przyszłej jest ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiotach należących do dłużnika (zastawcy).

            Wówczas wierzyciel (zastawnik) może odzyskać swoją wierzytelność poprzez przejęcie przedmiotu zastawu na własność. Możliwość taką reguluje artykuł 22 ww. ustawy, w którym to wymienione zostały przesłanki jakie muszą zostać spełnione, aby taka forma spłaty wierzytelności była dopuszczalna.

            Czynność przejęcia przedmiotu zastawu rejestrowego przez wierzyciela następuje w drodze jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez zastawnika. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 kwietnia 2006 r. o sygn. IV CSK 62/06 (LEX nr 191171) wskazał również, iż wierzyciel który takiego zawiadomienia nie wysłał a przedmiot przejął, jest jego właścicielem.

            W ramach prowadzonego postępowania upadłościowego, w przypadku zbycia przez syndyka przedmiotu obciążonego zastawem rejestrowym, wierzyciel otrzyma środki w pierwszej kolejności, a gwarantuje to art. 345 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 2003 Nr 60, poz. 535 z późn. zm.).

            Ww ustawa w art. 327 wprowadziła również możliwość zaspokojenia zastawnika poprzez przejęcie przedmiotu stanowiącego zabezpieczenie na własność. Rozwiązanie to jest istotną zmianą w stosunku do regulacji z 24 października 1934 r. (z późn. zm.) tj. Rozporządzenia  Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo Upadłościowe. Przywołane rozporządzenie nie przewidywało takiej formy zaspokojenia wierzytelności. Zastawca korzystał jedynie z pierwszeństwa zaspokojenia z sumy uzyskanej ze sprzedaży przedmiotu obciążonego prawem zastawu. Zgodnie z art. 204 rozporządzenia, wierzytelności zastawcy zaspokajane były w kategorii 2b. Brak regulacji umożliwiającej przejęcie obciążonego przedmiotu na rzecz wierzyciela znacznie ograniczał skuteczność zastawu rejestrowego jako formy zabezpieczenia w obrocie gospodarczym. Pamiętać bowiem należy, iż wierzytelności zabezpieczone zastawem rejestrowym są zbywalne, a co za tym idzie uprawnienie potencjalnego nabywcy wierzytelności do przejęcia na własność przedmiotu obciążonego prawem zastawu może mieć olbrzymi wpływ na szybkie zaspokajanie się wierzyciela.

            Obecnie obowiązujące przepisy w sposób jednoznaczny unormowały sytuację zaspokojenia zastawnika z przedmiotu obciążonego zastawem rejestrowym. Postępowanie zastawnika jest zróżnicowane, w zależności w czyim władaniu znajduje się przedmiot.

            W przypadku, w którym przedmiot zastawu znajduję się u zastawnika lub osób trzecich, zastawnik zawiadamia sędziego komisarza czy chce skorzystać z możliwości odzyskania wierzytelności lub jej części poprzez przejęcie przedmiotu na własność.

W przypadku, w którym zastawnik jest w posiadaniu przedmiotu zastawu lecz nie skorzystał ze swojego uprawnienia do przejęcia przedmiotu, sędzia komisarz uprawniony jest do wyznaczenia zastawnikowi terminu, w którym zaspokoi swoje roszczenie lub będzie zobowiązany wydać przedmiot syndykowi, by ten mógł sprzedać go na zasadach określonych w przepisach. Regulacja art. 327 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze rodzi pewne niebezpieczeństwa dotyczące przedłużania się postępowania, w związku z brakiem wyznaczenia jakiegokolwiek terminu dla zastawnika do złożenia stosownej deklaracji odnośnie zaspokojenia z zastawu rejestrowego. Dlatego też sędzia komisarz otrzymał możliwość wyznaczenia zastawnikowi terminu, po upływie którego jest zobowiązany do wezwania zastawnika do wydania przedmiotu zastawu syndykowi.

            Zgodnie z art. 327 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze zastawnik po ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego nie ma możliwości zaspokojenia się z czynszu dzierżawnego przedsiębiorstwa oraz dochodu, jaki przynosi przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzi przedmiot zastawu.

            W przypadku, w którym przedmiot objęty zastawem rejestrowym znajduje się we władaniu syndyka, sędzia komisarz zobowiązany jest do wyznaczenia zastawnikowi, któremu przysługuje prawo do przejęcia przedmiotu, terminu do zrealizowania tego prawa. Zgodnie z przepisami, termin ten nie może być krótszy niż jeden miesiąc. Wskazanie terminu przez sędziego komisarza powinno nastąpić w formie postanowienia, od którego nie przysługuje odwołanie, a które musi zostać doręczone zastawnikowi. Przekroczenie przez zastawnika terminu wskazanego w postanowieniu, skutkuje jedynie utratą możliwości skutecznego przejęcia na własność przedmiotu obciążonego. Nie traci on jednak zabezpieczenia w postaci zastawu i dalej korzystać będzie z pierwszeństwa zaspokojenia w sytuacji sprzedaży przedmiotu przez syndyka.

            W przypadku zaspokojenia wierzytelności, zastawnik zobowiązany jest w terminie 14 dni rozliczyć się z syndykiem, zwracając ewentualnie różnicę pomiędzy jego wierzytelnością a wartością przedmiotu przejmowanego, o ile wartość ta przewyższa kwotę zobowiązania. Po upływie wskazanego terminu, zastawca dodatkowo zobowiązany będzie przekazać kwotę powiększoną o naliczone odsetki ustawowe.

            Środki przekazane od zastawnika, wchodzą w skład masy upadłości i ulegają podziałowi na zasadach ogólnych.

            Bardzo istotną regulację wprowadza także art. 330 Prawa upadłościowego i naprawczego. Artykuł ten wyłącza stosowanie art. 327 i 328 w przypadku, w którym przedmiot obciążony zastawem rejestrowym wchodzi w skład przedsiębiorstwa. Zgodnie ze wspomnianym art. 330, jeżeli sprzedaż całego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części będzie korzystniejsza, zastawnik nie będzie mógł przejąć przedmiotu zastawu na własność. Oceny czy sprzedaż taka będzie korzystniejsza, dokonuje syndyk.

            Środki przypadające za przedmiot, na którym ustanowiony był zastaw rejestrowy podlegają wyodrębnieniu z ceny uzyskanej ze sprzedaży całego przedsiębiorstwa (jego zorganizowanej części), po czym zostają przeznaczone na zaspokojenie wierzytelności zastawnika na zasadach ogólnych.

Bartosz Rosiński

 

Źródło: www.egb.pl

 

Komentarze: Zaspokojenie wierzyciela poprzez przejęcie zastawu rejestrowego na tle przepisów prawa upadłościowego

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Partnerzy sekcji

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Gosia

  ocena usługi:

  Ocena bardzo konkretna i profesjonalnie przedstawiona. Jestem usatysfakcjonowana.
 • Krzysztof

  ocena usługi:

  Porada prawna - ok. Zapewne będę korzystał w przyszłości i polecam.
 • Joanna

  ocena usługi:

  Odpowiedzi zostały przygotowane zgodnie z wybranym przeze mnie terminem 2 dni roboczych. Całość napisana klarownie, z przytoczeniem i zacytowaniem konkretnych przepisów. Szybka reakcja na moją prośbę o doprecyzowanie odpowiedzi na jedno z zadanych wcześniej pytań. Jeśli będę potrzebowała kolejnej porady, na pewno skorzystam ponownie. Polecam.
 • Adrian

  ocena usługi:

 • Iwona

  ocena usługi:

  Porada jasna i wyczerpująca. Dziękuję
 • Grzegorz z Rodzina

  ocena usługi:

  Dziekujemy za szybka i profesjonalna usługę ,na pewno będziemy korzystać we wszystkich sprawach przyszlosciowo
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Bardzo szybko i nie długo trzeba było czekać , bez problemów polecam jestem zadowolona usługa fachową
 • tadeusz

  ocena usługi:

 • Justyna

  ocena usługi:

 • Artur

  ocena usługi:

  Porada napisana zrozumiale dla laika , zrealizowana w terminie .
 • Gosia

  ocena usługi:

 • Sylwester

  ocena usługi:

 • Hanna

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za szybką, rzetelną i fachową poradę. Świetna oferta dla potrzebujących pomocy prawnej. Cena usługi zgodna z moim oczekiwaniem:)
 • Paweł

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za pomoc. Polecam wszystkim!
 • zdzisław

  ocena usługi:

 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona z usługi prawnej. Szybka i profesjonalna odpowiedź.
 • Polecający

  ocena usługi:

  Polecam Państwa usługi z czystym sumieniem. Jakość przekazanej opinii na bardzo wysokim poziomie w stosunku do bardzo przystępnej ceny. Dzięki udzielonej wyczerpującej poradzie prawnej odzyskałem moje pieniądze od nierzetelnego pracodawcy w krótkim czasie. Bardzo dziękuję za Państwa pomoc.


Czy znasz "EDWARD KŁOS"?
Dowiedz się więcej "urlop okolicznościowy 2012".

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane