Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Instytucja powództwa opozycyjnego jako środek obrony dłużnika przed egzekucją

www.sxc.hu
(fot. www.sxc.hu)

Jednym ze sposobów obrony, który może zastosować dłużnik podczas postępowania egzekucyjnego skierowanego przeciwko jego osobie jest możliwość wniesienia przez niego powództwa opozycyjnego które to uregulowane jest w art. 840 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego.

Prawo do wystąpienia z powództwem opozycyjnym posiada dłużnik, który wskazany jest w tytule wykonawczym (np. wyrok, nakaz zapłaty czy akt notarialny zaopatrzony w klauzulę wykonalności), a także spadkobiercy dłużnika w sytuacji, gdy wierzyciel skierował przeciwko nim egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego. Uprawnienie do złożenia powództwa opozycyjnego posiada również małżonek dłużnika przeciwko któremu wszczęto egzekucję w trybie art. 787 k.p.c.. Zgodnie z art. 787 k.p.c. wierzyciel ma prawo wszcząć egzekucję przeciwko małżonkowi dłużnika z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową w przypadku, gdy dochodzona przez niego wierzytelność powstała z czynności prawnej (np. zawarcia umowy kredytowej) dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.   

Małżonek musi udowodnić, że dochodzone przez wierzyciela świadczenie mu się nie należy, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty, które może podnieść osobiście, lecz także zarzuty, które wcześniej podczas toczącego się postępowania sądowego nie mogły być podniesione przez jego małżonka. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż powództwo opozycyjne wniesione przez małżonka dłużnika na podstawie art. 840 § 1 pkt 3 k.p.c. może być oparte na zarzutach dotyczących zdarzeń, które wystąpiły przed powstaniem tytułu egzekucyjnego. Uwzględnienie przez Sąd takiego powództwa nie powoduje zmiany treści tytułu wykonawczego, a ogranicza jedynie krąg podmiotów, w stosunku do których można prowadzić postępowanie egzekucyjne (Wyrok SN z 25 lutego 1998 r., II CKN 603/97, OSNC 1998, nr 10, poz. 165).

   

Dłużnik składając powództwo opozycyjne może żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo jego ograniczenia, powołując się na jedną z poniżej opisanych przyczyn.

W pierwszej kolejności podstawą wystąpienia z pozwem może być zaprzeczenie przez dłużnika zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy dłużnik zaprzecza istnieniu zobowiązania stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy podważa przejście obowiązku, mimo istnienia właściwego dokumentu potwierdzającego to przejście. Wystąpienie przez dłużnika z powództwem opartym na zaprzeczeniu zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności jest możliwe jedynie w przypadku, gdy spełnione są następujące warunki, tj. gdy ma możliwość wystąpić na drogę sądową, gdy nie mamy do czynienia z sytuacją, w której w tej samej sprawie zostało już wydane orzeczenie lub sprawa jeszcze się toczy. W tym miejscu należy wskazać, iż do tytułów egzekucyjnych nie korzystających z powagi rzeczy osądzonej należy zaliczyć między innymi ugodę sądową, akt notarialny, ugodę zawartą przed sądem polubownym czy bankowy tytuł egzekucyjny. Odnośnie bankowego tytułu wykonawczego, dłużnik w złożonym powództwie ma prawo podnieść zarzuty powstałe zarówno przed wystawieniem przez bank bankowego tytułu wykonawczego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, jak i powstałe przed uzyskaniem klauzuli wykonalności. Przykładowo dłużnik może podnieść, iż roszczenie przysługujące bankowi wobec niego jest w innej wysokości niż stwierdzone bankowym tytułem egzekucyjnym lub zarzut, iż roszczenie banku wogóle nie istnieje.

Kolejną podstawą do wystąpienia z powództwem opozycyjnym jest sytuacja, gdy po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, w wyniku, którego zobowiązanie wygasło albo nie jest możliwe jego dochodzenie w postępowaniu egzekucyjnym. Gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może w pozwie powołać się także na zdarzenia, które nastąpiły po zakończeniu rozprawy, a także na zarzucie uregulowania wierzytelności stwierdzonej danym orzeczeniem, jeżeli zarzut ten nie był podniesiony podczas toczącego się wcześniej postępowania sądowego.

Wśród zdarzeń w wyniku których zobowiązanie wygasa należy wymienić spłacenie długu przez dłużnika, brak możliwości spłaty zadłużenia z powodu zdarzeń, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności, skuteczne potrącenie przez dłużnika swojego zadłużenia z inną przysługującą mu wobec tego samego wierzyciela wierzytelnością, czy sytuację, w której wierzyciel zwolnił dłużnika z długu. Natomiast do zdarzeń, w wyniku których zobowiązania nie można dochodzić zaliczamy; przedawnienie roszczenia stwierdzonego tytułem egzekucyjnym, rozłożenie danego roszczenia przez wierzyciela na raty, a także odroczenie spłaty danego świadczenia.                                 

Zgodnie z poglądem Sądu Najwyższego podstawy wystąpienia z powództwem o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności w całości ocenia się według stanu rzeczy w chwili orzekania (Uchwała SN z 30 marca 1976 r., III CZP 18/76, OSNCP 1976, nr 9, poz. 195). Do zdarzeń wskutek, których zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane nie może być zaliczona niekorzystna zmiana sytuacji materialnej dłużnika, jaka nastąpiła po powstaniu tytułu egzekucyjnego. (Uchwała SN z 30 stycznia 1986 r., III CZP 77/85, OSNCP 1986, nr 12, poz. 206).

Należy również wskazać sytuację, w której podstawą prowadzenia postępowania egzekucyjnego jest tytuł wydany przez organ administracyjny. W takim przypadku do stwierdzenia, że zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane, powołany jest organ, który ten tytuł wydał. Wobec powyższego pozbawienie wykonalności tytułu wydanego przez organ administracyjny istnieje w sytuacji, gdy organ administracyjny, który wydał dany tytuł stwierdzi, iż zobowiązanie dłużnika wygasło lub nie może być dochodzone w postępowaniu egzekucyjnym albo, że stwierdzone nim świadczenie wierzycielowi się nie należy.

Należy również zaznaczyć, iż z powództwem opozycyjnym można wystąpić dopiero po nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, nawet w przypadku gdy postępowanie egzekucyjne nie zostało jeszcze rozpoczęte, jednak przed całkowitą spłatą stwierdzonego w nim zadłużenia, czyli wygaśnięciem wykonalności. 

  Michał Rygielski

Źródło: www.egb.pl                 

                                                   

 

Komentarze: Instytucja powództwa opozycyjnego jako środek obrony dłużnika przed egzekucją

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Partnerzy sekcji

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Gosia

  ocena usługi:

  Ocena bardzo konkretna i profesjonalnie przedstawiona. Jestem usatysfakcjonowana.
 • Krzysztof

  ocena usługi:

  Porada prawna - ok. Zapewne będę korzystał w przyszłości i polecam.
 • Joanna

  ocena usługi:

  Odpowiedzi zostały przygotowane zgodnie z wybranym przeze mnie terminem 2 dni roboczych. Całość napisana klarownie, z przytoczeniem i zacytowaniem konkretnych przepisów. Szybka reakcja na moją prośbę o doprecyzowanie odpowiedzi na jedno z zadanych wcześniej pytań. Jeśli będę potrzebowała kolejnej porady, na pewno skorzystam ponownie. Polecam.
 • Adrian

  ocena usługi:

 • Iwona

  ocena usługi:

  Porada jasna i wyczerpująca. Dziękuję
 • Grzegorz z Rodzina

  ocena usługi:

  Dziekujemy za szybka i profesjonalna usługę ,na pewno będziemy korzystać we wszystkich sprawach przyszlosciowo
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Bardzo szybko i nie długo trzeba było czekać , bez problemów polecam jestem zadowolona usługa fachową
 • tadeusz

  ocena usługi:

 • Justyna

  ocena usługi:

 • Artur

  ocena usługi:

  Porada napisana zrozumiale dla laika , zrealizowana w terminie .
 • Gosia

  ocena usługi:

 • Sylwester

  ocena usługi:

 • Hanna

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za szybką, rzetelną i fachową poradę. Świetna oferta dla potrzebujących pomocy prawnej. Cena usługi zgodna z moim oczekiwaniem:)
 • Paweł

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za pomoc. Polecam wszystkim!
 • zdzisław

  ocena usługi:

 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona z usługi prawnej. Szybka i profesjonalna odpowiedź.
 • Polecający

  ocena usługi:

  Polecam Państwa usługi z czystym sumieniem. Jakość przekazanej opinii na bardzo wysokim poziomie w stosunku do bardzo przystępnej ceny. Dzięki udzielonej wyczerpującej poradzie prawnej odzyskałem moje pieniądze od nierzetelnego pracodawcy w krótkim czasie. Bardzo dziękuję za Państwa pomoc.


Czy znasz "STANISŁAW LIPCZYK"?
Dowiedz się więcej "cit 8 2010".

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane