Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie Prawa upadłościowego i naprawczego

www.sxc.hu
(fot. www.sxc.hu)
Strona 1 z 2

Jednym ze środków, których zadaniem ma być skłonienie podmiotów gospodarczych do właściwego wykonywania swoich obowiązków jest możliwość orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (dalej zwaną Pr. up.i. n.). Wprowadzona przez ustawodawcę w art. 373 Pr. up. i n. instytucja orzekania o pozbawieniu prawa prowadzenia działalności gospodarczej ma być środkiem dyscyplinującym przedsiębiorców do ich rzetelnej działalności i wykonywania obowiązków w postępowaniu upadłościowym. Podstawową przyczyną orzeczenia zakazu jest niewykonanie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie dwóch tygodni od dnia powstania podstawy do ogłoszenia upadłości. Pozostałe przyczyny dotyczą zachowania się samego przedsiębiorcy już po ogłoszeniu upadłości, a w szczególności na niewykonaniu obowiązku wydania lub wskazania majątku, ksiąg handlowych, korespondencji lub innych dokumentów a także na ukrywaniu, niszczeniu lub obciążaniu majątku wchodzącego w skład masy upadłościowej.


Biorąc pod uwagę jedynie podstawową przyczynę orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, w niniejszym opracowaniu skupiam się jedynie na wskazaniu podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku o upadłość. Na wstępie określić należy krąg osób uprawnionych z mocy ustawy do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz ustalić moment, w którym zobowiązanie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powstało. Podkreślić należy, że tylko wobec niektórych osób z kręgu podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, możliwe jest orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.


Wskazać należy, że uprawnionymi do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest dłużnik oraz jego wierzyciele. W odniesieniu do wierzycieli nie można twierdzić, że są oni zobowiązani do złożenia wniosku, gdyż są jedynie uprawnieni do jego złożenia. Najczęściej wierzyciele składają wnioski o ogłoszenie upadłości chcąc zmusić dłużnika do zapłaty należności. Tak więc sankcje w postaci orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej będą stosowane jedynie wobec dłużnika lub jego reprezentanta, którzy nie wykonali obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 2 tygodni od dnia powstania podstawy do ogłoszenia upadłości.

Tak szeroki zakres zobowiązanych do złożenia wniosku obejmuje m.in. członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej czy spółdzielni, likwidatorów i prokurentów. Każdy z wymienionych podmiotów może podlegać odpowiedzialności, jednakże przy orzekaniu zakazu sąd bierze pod uwagę stopień winy oraz skutki podejmowanych działań, w szczególności obniżenie wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa upadłego i rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli (uchwała SN z dnia 24.02.2005 r., III CZP 87/04, OSNC Nr 2/2006, poz. 19). Tak więc w przypadku wielości osób, którym zarzuca się winę w rozumieniu art. 373 Pr. up. i n. możność pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej i pełnienia określonych funkcji podlega zawsze rozważeniu w sposób zindywidualizowany. Przedmiotem badania i oceny sądu jest kwestia jakie obowiązki ciążyły na każdej z nich oraz czy zachowanie każdej z nich wyczerpuje przesłanki przewidziane w pkt 1-4 art. 373 Pr. up. i n. (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2007 r., I CSK 460/06). Może się bowiem okazać, że zarówno gdy obowiązki kilku osób były różne, jak i gdy obowiązki te były takie same, sankcja w postaci pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej powinna dotknąć wszystkie osoby, ale może się też okazać, że powinna dotyczyć tylko niektórych z nich.


Sąd może pozbawić osobę prowadzącą działalność gospodarczą na własny rachunek bądź reprezentanta osoby prawnej prawa prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia określonych funkcji w obrocie gospodarczym jeżeli w terminie dwóch tygodni od powstania przyczyny nie złoży on wniosku o ogłoszenie upadłości. Sankcje orzeczone na podstawie Prawa upadłościowego obejmują:

 1. zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, tj. takiej działalności, w której zarówno korzyści jak i ciężary dotyczą bezpośrednio osoby fizycznej, która ją prowadzi (tak uchwała SN z dnia 18.06.1991 r., sygn. akt III CZp 40/91, OSN 1992, Nr 2 poz. 17). Zakaz ten nie dotyczy jednak członkowstwa w spółkach kapitałowych (czyli w spółkach z o.o. i akcyjnych), aczkolwiek według orzecznictwa, posiadanie udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych nie jest prowadzeniem działalności na własny rachunek;

 2. zakaz pełnienia funkcji reprezentanta przedsiębiorców, tj. zakaz wchodzenia w skład organów uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu przedsiębiorcy. W praktyce najczęściej zakaz ten dotyczy sprawowania funkcji dyrektora przedsiębiorstwa państwowego lub członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej;

 3. zakaz pełnienia funkcji pełnomocnika wszelkiego typu przedsiębiorców, tj. działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego wg prawa cywilnego, w tym także prokury;

 4. zakaz pełnienia funkcji kontrolnych w strukturze przedsiębiorcy - odnosi się jedynie do członkowstwa w radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółdzielni.

<>

 

Komentarze: Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie Prawa upadłościowego i naprawczego

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Partnerzy sekcji

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Karol

  ocena usługi:

  Pełen profesjonalizm i świetna cena za poradę. Szacunek
 • Weronika

  ocena usługi:

 • Piotr

  ocena usługi:

  Polecam. Opinia prawna napisana przystępnym i zrozumiałym językiem. Na wszystkie pytania uzyskałem wyczerpującą odpowiedź. W razie potrzeby, wiem już, gdzie ponownie szukać porady.
 • Oliwia

  ocena usługi:

  polecam
 • Monika

  ocena usługi:

  polecam!
 • Anna

  ocena usługi:

  Nie mam słów uznania dla tej Kancelarii. Dzięki nim wygrałam sprawę. Oni są najlepsi z najlepszych! Polecam wszystkim.
 • Hanna

  ocena usługi:

  Uzyskałam w deklarowanym terminie jasną, wyczerpująca poradę, wyjaśniającą wszelkie wątpliwości dotyczące przedstawionego problemu. Kancelaria godna polecenia
 • Michał

  ocena usługi:

  Profesjonalnie, szybko i na temat.
 • Michał

  ocena usługi:

  Profesjonalnie, szybko i na temat.
 • Jan

  ocena usługi:

  Profesjonalnie i rzeczowo.
 • Monika

  ocena usługi:

 • MONIKA

  ocena usługi:

 • Daria

  ocena usługi:

  Wszystko poprawnie i przydatne.
 • ML

  ocena usługi:

  Opinia rzetelna, kontakt poprawny. Ogólnie jestem zadowolona i mogę z czystym sumieniem polecić ww. kancelarię
 • Maciej

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

  Szybki kontakt konkretna odpowiedz na zadane pytania.
 • Paweł

  ocena usługi:
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane