Samowola budowlana

Pytanie:

W moim posiadaniu jest kilka budynków. Część z nich to budynki przedwojenne gospodarskie. Budynek mieszkalny pochodzi z 1979r. a inne budynki gospodarskie z 1974 i 1981r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w trakcie oględzin stwierdził pewne odstępstwa wymiarów (kilku centymetrowe) np. stodoły z 1981r od projektu i stwierdził, że jest to samowola budowlana. Jednocześnie dowiedziałem się nieoficjalnie, że dla budynków wybudowanych przed 1995r. nie będzie konieczna legalizacja. Czy prawo kwalifikuje wszelkie odstępstwa od projektu jako samowole budowlane bez względu na to kiedy powstała budowla? Czy jest może jakiś termin przedawnienia z tym związany?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.3.2009

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Samowola budowlana

Jeśli chodzi o skutki upływu czasu na legalizację samowoli budowlanej, to jest to regulowane w art. 33 ustawy nowelizującej prawo budowlane z 12 lutego 2009. Zgodnie z treścią tego przepisu, obiekty budowlane (za taki obiekt należy uznać również stodołę - patrz art. 3 pkt 1 prawa budowlanego), wybudowane z naruszeniem prawa, których budowa została zakończona przed dniem 1 stycznia 1995 r. i przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne, stają się legalne z mocy prawa, jeżeli do dnia 31 grudnia 2009 r. zostanie złożony wniosek o potwierdzenie legalności obiektu budowlanego w organie nadzoru budowlanego.  

Jeśli zatem istotnie jest to obiekt budowlany powstały w latach 80., a przed 1 stycznia 1995 (dzień wejścia w życie ustawy prawo budowlane) nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie samowoli budowlanej, to po złożeniu wniosku (w terminie, czyli do 31 grudnia 2009) o odpowiedniej treści do organu nadzoru budowlanego, to następuje legalizacja takiej budowy z mocy prawa. Jest to na pewno łatwiejsza droga uregulowania tej sprawy, niż odwoływanie się w ramach postępowania administracyjnego od decyzji administracyjnej stwierdzającej niezgodność budowy z prawem budowlanym (nawet jeśli Pana zdaniem są to zarzuty niesłuszne).

Nie można oczywiście nazywać wskazanego wyżej uprawnienia terminem przedawnienia, choć efekt zastosowania obu instytucji jest dość podobny, brak sankcji za przekroczenie przepisów prawa.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Samowola budowlana

Samowola budowlana

  Co to jest samowola budowlana? Istnieje kilka możliwości naruszenia przepisów dotyczących budowania obiektów i przeprowadzania robót budowlanych. Na wybudowanie większości obiektów należy mieć pozwolenie właściwego organu. Istnieje również pewna (wymieniona (...)

Łatwiej o legalizację samowoli budowlanej

Łatwiej o legalizację samowoli budowlanej

Inwestorzy, którzy postawili budynki niezgodnie z prawem, łatwiej będą mogli je zalegalizować. Regulacje, przedstawione przez senatorów w nowelizacji prawa budowlanego, spotkały się z poparciem Komisji Infrastruktury. Zarekomenduje ona dziś w Sejmie uchwalenie projektu ustawy bez (...)

Legalizacja samowoli budowlanej będzie łatwiejsza

Legalizacja samowoli budowlanej będzie łatwiejsza

Samowole budowlane, które zostały postawione na działkach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania, będzie można zalegalizować – zakłada nowelizacja prawa budowlanego. Przygotowany przez senatorów projekt ustawy stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego (...)

Nowelizacja prawa budowlanego

Nowelizacja prawa budowlanego

Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby oddawanych mieszkań – taki ma być m.in. efekt zmian w Prawie budowlanym. Wczoraj prezydent podpisał nowelizację ustawy. Jednym z celów zmian jest deregulacja. Znikną też absurdy, takie jak konieczność (...)

Szersza legalizacja samowoli budowlanych

Szersza legalizacja samowoli budowlanych

Jakie przepisy budowlane się zmienią? Z dniem 6 grudnia 2008 r. wejdzie w życie nowelizacja Prawa budowlanego. Zmiany będą oddziaływać na obywateli ubiegających się o legalizację samowoli budowlanej, przez zrównanie ich sytuacji prawnej, bez względu na fakt obowiązywania (...)

Kolejna nowelizacja Prawa budowlanego

Kolejna nowelizacja Prawa budowlanego

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. wprowadza liczne zmiany do Prawa budowlanego, które wchodzą w życie z dniem 31 maja 2004 r. Podstawowym celem nowelizacji jest poprawienie regulacji dotyczących obowiązkowych kontroli obiektów budowlanych. Celem ich było ograniczenie sfery uznania organów administracyjnych (...)

Nakaz rozbiórki a kara grzywny

Nakaz rozbiórki a kara grzywny

    Niezastosowanie się do nakazu rozbiórki niesie za sobą konsekwencje zarówno w dziedzinie prawa administracyjnego oraz prawa karnego. Dalsze niepodporządkowanie się nakazom doprowadzić zaś może nawet do postępowania sądowego. Czego może dotyczyć nakaz rozbiórki? Sprawy (...)

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

  Od czego zacząć? Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną, na podstawie której można rozpocząć roboty budowlane. Zanim jednak wniesie się wniosek o wydanie pozwolenia na budowę należy uzyskać szereg niezbędnych dokumentów, które muszą być dołączone (...)

Łatwiejsza legalizacja „starych” samowoli budowlanych?

Łatwiejsza legalizacja „starych” samowoli budowlanych?

MIiR pracuje nad nowelizacją prawa budowlanego. Część zmian dotyczy „starych” samowoli budowlanych. MIiR chce wprowadzić prostą procedurą dla samowoli nie zagrażających bezpieczeństwu, które są eksploatowane od ponad 20 lat. Czemu ma służyć projekt zmian warunków (...)

Wkrótce zmiany w Prawie budowlanym

Wkrótce zmiany w Prawie budowlanym

Prostszy i szybszy proces inwestycyjny. Sejm uchwalił ustawę przygotowaną przez MR Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby oddawanych mieszkań – taki ma być m.in. efekt zmian w Prawie budowlanym, które już uchwalił Sejm. Jednym z (...)

Uproszczenia w budownictwie

Uproszczenia w budownictwie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju. Co przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw? Proces (...)

Zgodność budowy z planem zagospodarowania bada się na chwilę budowy

Zgodność budowy z planem zagospodarowania bada się na chwilę budowy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. nakazał M. B. rozebrać wybudowany bez pozwolenia budowlanego obiekt budowlany. W uzasadnieniu organ stwierdził, iż dla terenu działki w obrębie W. nie istnieje obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast poprzedni plan ogólnego (...)

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a legalizacja samowoli budowlanej - opinia prawna

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a legalizacja samowoli budowlanej - opinia prawna

Stan faktycznyJestem faktycznym użytkownikiem garażu (jednego boksu w szeregu) zbudowanego przez mojego ojca na początku lat 70-tych. Garaże zostały oddane wraz z działkami w użytkowanie wieczyste, a potem przeszły na własność poszczególnych użytkowników - mieszkańców (...)

Łatwiej o legalizację samowoli budowlanej

Łatwiej o legalizację samowoli budowlanej

Czego dotyczą proponowane zmiany w zakresie budownictwa?Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane, który po przeyjęciu przez Sejm trafil teraz pod obrady Senatu, dotyczy realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Nowelizacja umożliwia ubieganie się o legalizację samowoli (...)

Zmiany w prawie budowlanym

Zmiany w prawie budowlanym

Sejm uchwalił nowelizację prawa budowlanego, mającą na celu uproszczenie procedur administracyjnych oraz wprowadzenie zmian w szeregu instytucji prawa budowlanego min. samowoli budowlanej.Nowelizacji dokonano również w ustawowym słowniczku. Definicja budowy będzie obejmować wykonanie obiektu (...)

Samowola budowlana karana opłatą, nie rozbiórką  - projekt zmian w prawie budowlanym

Samowola budowlana karana opłatą, nie rozbiórką - projekt zmian w prawie budowlanym

W Sejmie znajduje sie rządowy projekt zmian w prawie budowlanym.Rządowy projekt zmiany prawa budowlanego dotyczy między innymi kwestii, kiedy należy uzyskać pozwolenie na rozpoczęcie budowy (art. 28 prawa budowlanego) i jakie czynności podlegają wyłączeniu spod tego obowiązku (art.29 i 30 (...)

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. uproszczą i przyspieszą proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiększą stabilność decyzji podejmowanych w tym procesie. Zmiany wejdą w życie 19 września 2020 r. ##baner## Nowy podział projektu budowlanego Projekt budowlany (...)

Procedury budowlane

Procedury budowlane

Jakie procedury budowlane obowiązują? Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Pb). Prawo budowlane zawiera jednak katalog inwestycji, które można realizować na podstawie (...)

Zakup działki pod budowę domu

Zakup działki pod budowę domu

  Osoba, która chce kupić działkę pod budowę domu ma dwie możliwości. Może kupić działkę budowlaną albo działkę rolną, której odrolnienie związane jest z wieloma formalnościami. Przed zakupem działki najważniejszą rzeczą jaką musi zrobić każdy inwestor jest sprawdzenie (...)

Wymogi prawne dla usytuowania tymczasowego obiektu budowlanego - opinia prawna

Wymogi prawne dla usytuowania tymczasowego obiektu budowlanego - opinia prawna

Stan faktyczny    Posiadam nieruchomość w gminie X. Działka jest częściowo zabudowana – znajduje się na niej mój dom wraz z innymi zabudowaniami – głównie garażami. Nieruchomość jest usytuowana przy drodze przeznaczonej dla ruchu pieszego i samochodowego. (...)

Procedury budowlane

Procedury budowlane

Jakie procedury budowlane obowiązują? Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Pb). Prawo budowlane zawiera jednak katalog inwestycji, które można realizować na podstawie (...)

Zakup działki pod budowę domu

Zakup działki pod budowę domu

  Osoba, która chce kupić działkę pod budowę domu ma dwie możliwości. Może kupić działkę budowlaną albo działkę rolną, której odrolnienie związane jest z wieloma formalnościami. Przed zakupem działki najważniejszą rzeczą jaką musi zrobić każdy inwestor jest sprawdzenie (...)

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

  Od czego zacząć? Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną, na podstawie której można rozpocząć roboty budowlane. Zanim jednak wniesie się wniosek o wydanie pozwolenia na budowę należy uzyskać szereg niezbędnych dokumentów, które muszą być dołączone (...)

Wymogi prawne dla usytuowania tymczasowego obiektu budowlanego - opinia prawna

Wymogi prawne dla usytuowania tymczasowego obiektu budowlanego - opinia prawna

Stan faktyczny    Posiadam nieruchomość w gminie X. Działka jest częściowo zabudowana – znajduje się na niej mój dom wraz z innymi zabudowaniami – głównie garażami. Nieruchomość jest usytuowana przy drodze przeznaczonej dla ruchu pieszego i samochodowego. (...)

Na jakich warunkach następuje zwrot VAT za materiały budowlane?

Na jakich warunkach następuje zwrot VAT za materiały budowlane?

  Podstawowy zakres zwrotu wydatków za materiały budowlane został omówiony w poradzie: Jakich wydatków dotyczy zwrot VAT za materiały budowlane? Aby mieć prawo do omawianego zwrotu, osoby fizyczne muszą spełniać także następujące warunki: poniesione wydatki (...)

Jak uzyskać odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?

Jak uzyskać odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?

Jakim warunkom musi odpowiadać projekt? Roboty budowlane, które wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę, prowadzi się w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany. Obiekt budowlany wraz z związanymi z nim urządzeniami budowlanymi, należy zaprojektować w sposób określony w przepisach (...)

Uproszczenia w budownictwie

Uproszczenia w budownictwie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju. Co przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw? Proces (...)

Nowe rozporządzenia związane z cyfryzacją procesu inwestycyjno-budowlanego

Nowe rozporządzenia związane z cyfryzacją procesu inwestycyjno-budowlanego

O jakie rozporządzenia chodzi? 29 czerwca 2021 r. w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane nowe rozporządzenia związane z projektem cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Chodzi o: rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia (...)

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. uproszczą i przyspieszą proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiększą stabilność decyzji podejmowanych w tym procesie. Zmiany wejdą w życie 19 września 2020 r. ##baner## Nowy podział projektu budowlanego Projekt budowlany (...)

Nowelizacja prawa budowlanego

Nowelizacja prawa budowlanego

Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby oddawanych mieszkań – taki ma być m.in. efekt zmian w Prawie budowlanym. Wczoraj prezydent podpisał nowelizację ustawy. Jednym z celów zmian jest deregulacja. Znikną też absurdy, takie jak konieczność (...)

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

    Pozwolenie na budowę   Aby uzyskać pozwolenie na budowę konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Składa się go do organu architektonieczno-budowlanego, którym jest starostwo powiatowe lub gmina. Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty: akt (...)

Elektroniczne kontakty z nadzorem budowlanym

Elektroniczne kontakty z nadzorem budowlanym

Jakie nowe rozporządzenia dotyczą prawa budowlanego?W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2009 r. Nr 23, opublikowane zostały następujące akty prawne:rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę (...)

Zabudowa siedliskowa - opinia prawna

Zabudowa siedliskowa - opinia prawna

Stan faktycznySytuacja 1. Mam działkę rolną o pow. 1,07 ha. Chcę zbudować na tej działce dom. Nie ma budowli w sąsiedztwie. Słyszałam, że byłoby to możliwe, gdybym miała działkę o pow. większej niż średnia działka rolna w gminie. Zamierzam wydzierżawić 10 ha działki rolnej (średnia (...)

Zasady postępowania w stosunku do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską

Zasady postępowania w stosunku do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską

  Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie (...)

Wkrótce zmiany w Prawie budowlanym

Wkrótce zmiany w Prawie budowlanym

Prostszy i szybszy proces inwestycyjny. Sejm uchwalił ustawę przygotowaną przez MR Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby oddawanych mieszkań – taki ma być m.in. efekt zmian w Prawie budowlanym, które już uchwalił Sejm. Jednym z (...)

Nowelizacja prawa budowlanego

Nowelizacja prawa budowlanego

Nowelizacja prawa budowlanego czeka na podpis prezydenta Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby oddawanych mieszkań – taki ma być m.in. efekt zmian w Prawie budowlanym, nad którym prace zakończył Parlament. Jednym z celów zmian (...)

Nowelizacja prawa budowlanego weszła w życie

Nowelizacja prawa budowlanego weszła w życie

Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby oddawanych mieszkań – taki ma być m.in. efekt zmian w Prawie budowlanym. W sobotę, 19 września 2020 r., weszła generalnie w życie nowelizacja ustawy. Jednym z celów zmian jest deregulacja. Znikają (...)

Od fundamentu aż po dach, czyli jak wybudować swój dom zgodnie z prawem

Od fundamentu aż po dach, czyli jak wybudować swój dom zgodnie z prawem

  Kupiłeś działkę budowlaną i zamierzasz postawić na niej swój wymarzony dom. Wiesz od czego zacząć - przynajmniej tak Ci się wydaje. Co innego jednak teoria, co innego praktyka. Czy w ogóle te wszystkie pojęcia prawne są Ci do czegokolwiek potrzebne? Czy musisz znać prawo (...)

Ważne zmiany w prawie budowlanym - już od 11 lipca 2003r

Ważne zmiany w prawie budowlanym - już od 11 lipca 2003r

Dnia 11 lipca 2003 r. wchodzi w życie zmiana ustawy Prawo budowlane.Przede wszystkim rozszerzony będzie katalog obejmujący obiekty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę (przykładowo nie będzie wymagała pozwolenia budowa wolno stojących kabin telefonicznych, boisk szkolnych, miejsc (...)

Cyfryzacja w budownictwie w trakcie

Cyfryzacja w budownictwie w trakcie

Teraz książkę obiektu budowlanego i dziennik budowy łatwo założysz i poprowadzisz online Od 2020 r. budownictwo przechodzi krok po kroku transformację cyfrową. Proces ten wspierają przepisy prawne, które przyspieszają kolejne usprawnienia w tym obszarze. Wśród najnowszych narzędzi (...)

Ulga odsetkowa do rozliczenia PIT za 2020 rok

Ulga odsetkowa do rozliczenia PIT za 2020 rok

Na czym polega ulga odsetkowa? Podatnik podlegający w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (polski rezydent podatkowy), który między 1 stycznia 2002 r. a 31 grudnia 2006 r. zaciągnął kredyt na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, może (przy spełnieniu odpowiednich (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Sankcja za samowolne przesunięcie bramy

Sankcja za samowolne przesunięcie bramy

Kupiłem dom z lat 80. Dom ma od strony ulicy furtkę i bramę. Będąc ostatnio w Urzędzie Miasta, zerknąłem na ich mapki i zobaczyłem, że tam brama w ogóle nie figuruje. Jest tylko furtka. Może się mylę, ale zakładam, że to na 100% oznacza, że poprzedni właściciele postawili ją samowolnie. (...)

Poszerzenie okna samowolą budowlaną

Poszerzenie okna samowolą budowlaną

W lokalu komunalnym lokator wymienił okno na nowe zmniejszając trochę otwór okienny. Po 10 latach został wezwany przez ZGN - właściciela do przywrócenia stanu pierwotnego argumentując to samowolą budowlaną. Czy jest to samowola budowlana, a jeśli tak, to jakie czynności należy wykonać, (...)

Legalizacja samowoli budowlanej

Legalizacja samowoli budowlanej

Mój problem polega na tym, iż budowa obiektów - skład opału, składowisko materiałów budowlanych, a także budynek biurowy - wszystko na jednej nieruchomości, wybudowane zostały bez pozwolenia na budowę (jesień 2003 r.) i inwestor nie prowadzi już żadnych robót budowlanych przy tych obiektach. (...)

Samowola budowlana

Samowola budowlana

W roku 1989 dobudowałem do budynku mieszkalnego trzy ścianki, które utworzyły wiatrołap przy drzwiach wejściowych i utwardziłem dojścia i dojazdy do budynków gospodarczych. Sąsiad doniósł do nadzoru budowlanego, że na w/w roboty powinienem mieć pozwolenia na budowę i były one wykonywane (...)

Samowola budowlana

Samowola budowlana

Jestem spadkobiercą 1/2 nieruchomości, na której została przez spadkodawcę wzniesiona samowola budowlana. Budynek jest przeznaczony do rozbiórki. Czy materiały budowlane, z których składa się budynek przeznaczony do rozbiórki można uznać za \"nakłady\" w rozumieniu art. 977 KC? Aby móc (...)

Przedawnienie karalności

Przedawnienie karalności "samowoli budowlanej"

Jakie są terminy przedawnienia karalności tzw. "samowoli budowlanej". Jakie akty prawne i zawarte w nich przepisy regulują tą kwestię? W obecnym stanie prawnym nie istnieje okres “przedawnienia karalności” samowoli budowlanej. Do 2003r. po upływie 5 lat od dnia zakończenia budowy (...)

Opłaty legalizacyjne

Opłaty legalizacyjne

W 2003 r. inwestor dobudował do istniejącego budynku mieszkalnego na poziomie piwnicy murowany garaż wraz z dobudowanymi do garażu schodami wejściowymi. Taras garażu służy jako wejście do budynku mieszkalnego. Wykonane roboty budowlane są w jakimś sensie rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego. (...)

Legalizacja w oparciu o stare przepisy

Legalizacja w oparciu o stare przepisy

Budynek mieszkalny jednorodzinny został wybudowany bez wymaganego pozwolenia na budowę. Budowa została zakończona w 1993r., a więc przed wejściem w życie obowiązującego Prawa budowlanego ( pod rządami "starego" Prawa budowlanego z 1974r.). Budynek od czasu zakończenia budowy jest zamieszkały. (...)

Legalizacja budowy stawu hodowlanego

Legalizacja budowy stawu hodowlanego

Rolnik wybudował staw na gruncie rolnym celem hodowli ryb, bez powiadamiania stosownych urzędów. Powierzchnia stawu wynosi 35 arów. Po interwencji sąsiadów, rolnik dostał decyzję uznającą, że staw jest samowolą budowlaną i nakazującą rolnikowi jego likwidację. Czy istnieje podstawa prawna, (...)

Sprawdzenie legalności budynku

Sprawdzenie legalności budynku

Zamierzam kupić działkę, na której zlokalizowany jest budynek. W wypisie z księgi wieczystej działka ta jest opisana jako działka niezabudowana. Właściciel twierdzi, iż budynek ten został zbudowany legalnie, jednakże odmawia mi udostępnienia dokumentacji potwierdzającej ten fakt. Czy i (...)

Legalizacja budowy balkonu

Legalizacja budowy balkonu

Inwestor samowolnie obudował balkon (loggię) w budynku mieszkalnym wielororodzinnym wspólnoty mieszkaniowej. Jakie konsekwencje administracyjne i karne grożą inwestorowi? Czy przy ewentualnej legalizacji wykonanych robót inwestor będzie zobowiązany do opłaty restrykcyjnej opłaty legalizacyjnej (...)

Samowola budowlana

Samowola budowlana

W 2009 dokonałam zabudowy balkonu w dwurodzinnym domu za zgoda współwłaściciela. Po anonimowym donosie PINB nakazała rozbiórkę lub możliwość legalizacji, co oznacza zdobycie odpowiednich zezwolę, o które wystąpiłam niezwłocznie, co jednak ze względu na opieszałość urzędów nie było (...)

Samowola budowlana

Samowola budowlana

W dniu 2005-11-18 zadałem pytanie dotyczące popełnionych samowoli budowlanych polegających m.in. na zmianie biegu klatki schodowej. Te pytanie zostało zdane przeze mnie niezbyt precyzyjnie. Wobec tego je ponawiam. Pytanie dotyczyło w zasadzie dwóch spraw. 1)Właściciel budynku mieszkalnego w (...)

Samowola budowlana

Samowola budowlana

Inwestor przy budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, samowolnie dokonał istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego. Pozwolenie na budowę zostało wydane 12.08.1988. Aktualnie budowa jest zakończona i budynek nadaje się pod względem technicznym do zamieszkania. O dokonanej (...)

Czy firma budowlana odpowiada za samowolę?

Czy firma budowlana odpowiada za samowolę?

Firma budowlana przebudowała stary dom jednorodzinny na wielorodzinny na zlecenie inwestora. Po pewnym czasie okazało się, że inwestor nie miał pozwolenia na budowę ani przebudowę domu. Firma budowlana otrzymała za swą usługę wynagrodzenie zgodne z umową ustną na podstawie wystawionej faktury (...)